Jegyzőkönyv Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. január 30-i rendkívüli üléséről

Jegyzőkönyv Budaörs Város ÖnkormányzatJegyzőkönyv Budaörs Város Önkormányzat

Jegyzőkönyv*

 

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete

 1. január 30-i rendkívüli üléséről

 

Az ülés helye: Budaörsi Polgármesteri Hivatal, II. emeleti tanácskozó terme (2040 Budaörs, Szabadság út 134. sz.)

 

Jelen vannak: Wittinghoff Tamás polgármester, Biró Gyula alpolgármester, dr. Bakó Krisztina, Becz György, Gáspár Béla, Hauser Péter, dr. Kisfalvi Péter, Löfler Dávid, dr. Molnár Gábor, Dr. Ritter Gergely, Premecz Enikő, Simándi Szelim, dr. Sokolowski Márk, Stift Nándor és dr. Tóth Ferenc képviselők.

Tanácskozási joggal jelen vannak: Kálóczi Imre alpolgármester, dr. Bocsi István jegyző, dr. Molnár Bernadett aljegyző, Vágó Csaba kabinetvezető, Barta Gáborné pénzügyi irodavezető, Csík Edina főépítész, Domahidi Emma városépítési irodavezető, Erdős Károlyné jegyzői irodavezető, Kisgergelyné Matisz Katalin adóiroda irodavezető, Kövesdi Gabriella Szociális és egészségügyi irodavezető, Krajcsirik János informatikai irodavezető, Tóth Atilla belső ellenőrzési irodavezető, Oderszkyné Miczkó Erika belső ellenőr, Zolnai Márton út- és mélyépítési osztályvezető, Kozsda Attila magasépítési osztályvezető, Szél Mónika, Benkovics Gábor környezetvédelmi osztályvezető.

Jelen vannak továbbá: Szigeti János r.kapitány, Halag Mónika a BTG Nonprofit Kft. képviselője.

Jegyzőkönyvvezető: Pintérné Berecz Anita

Jegyzőkönyvet készítették: dr. Sándor Anett, Pintérné Berecz Anita,

Számítástechnika: Krajcsirik János informatikai irodavezető

 

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Tisztelettel köszönti a Képviselő-testület tagjait, kollégákat, megjelent érdeklődőket, mindenkit, aki jelen van illetve mindazokat, akik a televízió képernyője előtt kísérik figyelemmel a testületi ülést. A Képviselő-testületből 15 fő van jelen, tehát a Képviselő-testület 15 fővel határozatképes, az ülés megnyitja.

A napirenddel kapcsolatban elmondja, hogy új napirend nem szerepel, az egyik előterjesztéshez készült módosító indítvány, erről itt nem kell szavazni. Zárt ülésen tárgyalandó az önkormányzati törvény 46. § (2) c) pontja alapján a 9. napirend, illetve az önkormányzati törvény 46. § (2) a) vagy b) pontja alapján, ami személyiségi jogot érint, a Védőnői álláshelyre kiírt pályázat elbírálása, ez a 10. napirendi pont. Kérdezi, hogy a napirenddel, sorrendiséggel kapcsolatban van-e valakinek javaslata.

Ha nincsen a napirenddel kapcsolatban módosító javaslat, akkor felteszi szavazásra Képviselő-testület mai ülésének napirendjét a zárt ülésekre vonatkozó javaslatokkal együtt. Megállapítja, hogy 15 egyhangú igen szavazattal a Képviselő-testület elfogadta a napirendet. (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő)

A fenti szavazatok arányában a Képviselő-testület az alábbi határozatot hozta:

 

1/2019.(I.30.) ÖKT sz.                           határozat

 

Napirend

1.) A 2019. évi átmeneti gazdálkodás szabályairól szóló 32/2018. (XII.14.) önkormányzati rendelet módosítása

2.) BKISZ projekt Támogatási Szerződés módosítása

3.) Előzetes kötelezettségvállalás körforgalmú csomópont engedélyezési tervének elkészítésére

4.) Döntés a túlóra törvény vonatkozásában

5.) Döntés az Érd és Térsége Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás létrehozásáról szóló Társulási Megállapodás 6. sz. módosításáról

6.) Döntés a Viziközművek Állami Rekonstrukciós Alapjából nyújtható támogatásra kiírt pályázaton való részvételről

7.) Döntés a BTG Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának módosított ügyrendjének elfogadásáról

8.) Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. évi Munkaterve

9.) Döntés a Budaörs, Vasvári Pál u. 14/2. sz. alatti, 323 hrsz-ú ingatlan 98/400 tulajdoni hányadára vonatkozó elővásárlási jog gyakorlásáról – ZÁRT ülésen

10.) Védőnői álláshelyre kiírt pályázat elbírálása – ZÁRT ülésen

 

 

Napirend előtti hozzászólások:

 

Sokolowski Márk képviselő: Egy kérdése, és egy kérése lenne. A kérdése elsősorban az lenne, hogy a karácsonyi időszak lezárultával az utcán még rengeteg karácsonyfa van, amit a megadott időre még nem szállított el a szolgáltató. Kérdése, hogy erre van-e megoldás, s tudnak-e időpontot, hogy nagyjából mikor várható?

A másik kérése a Nefelejcs és a Szabadság út kereszteződésénél a gyalogátkelőhely sávjai lekoptak, ezt mikor tudják pótolni, illetve a felfestést újra felfesteni?

Wittinghoff Tamás polgármester: Hát ő nagyon örül ennek a kérdésnek, de most ezt őszintén mondja, mindenféle cinizmus nélkül. A második részre majd a műszaki iroda fog válaszolni, de nyilván pótolni kell a felfestést, ha elkopott. Szemétszállítással kapcsolatban ő azt tudta meg Csenger-Zalán Zsolttól a FIDESZ országgyűlési képviselőjétől, hogy ő politikai hisztit generál. Most megtudja képviselő úrtól, hogy mégiscsak van valami alapja annak, ami miatt több médium kereste meg őket, elsőként egyébként az INDEX, s a budaörsi lakosok közül rengetegen reklamáltak, tucatjával vannak a reklamáló levelek, de a BTG is el tudja mondani, hogy hetekig nem vitték el a szelektív hulladékot, és sok helyen a kommunálisat sem, minden ellenkező, valótlan állítással szemben, amit ugye a FIDESZ országgyűlési képviselő végig roadshow-zva a kormánylakáj médiát azt állította, hogy minden rendben van, és odáig ment a történet, hogy a kormányszóvivő is azt találta mondani, hogy ha a budaörsi polgármester nem tudja megoldani a szemétszállítást, akkor majd jön a katasztrófa védelem és megoldja. Szegénynek nem mondták meg, hogy már rég semmi közük sajnos a szemétszállításhoz.

Az autentikus válasz az, hogy, mert csak azért mondta itt is ezt el, hogy világos legyen mindenki számára, hogy közel három évtizedig, amíg a BTG végezte ezt a tevékenységet, s azt hiszi tizenkét kötelező szállítás volt zöldhulladékból, s ők negyvenet teljesítettek, s mindig órát lehetett igazítani a szemétszállítókhoz, s azt is hozzá teszi, hogy szinte mindegyiket személy szerint is ismerték a lakosok, és soha nem volt probléma, hát az idei év elején katasztrofális helyzet alakult ki. Most, ha ezt a FIDESZ országgyűlési képviselője hisztériának nevezi, hogyha ezzel kapcsolatban az ember a valóságot elmondja, akkor ő kétségtelenül egy hisztérikus polgármester, nem szereti, ha a szemét áll az utcában. A fenyőfával kapcsolatban is ígéretük van, a múlt szombatra ígérték, tehát elvileg az elmúlt szombaton elvitték. Csenger-Zalán Zsolt szerint minden rendben van, múlt szombaton elvitték a fenyőt, amit képviselő úr látott, az egy képzeletbeli csalódás, lehet, hogy képviselő úr is ugyanolyan hisztérikus, mint ő. Szerinte felháborító az, ami történik. Ma van egyébként a póthatáridő, lehet, hogy ma elviszik, de lehet, hogy a póthatáridőnek majd lesz egy póthatárideje, ezt nem tudja megmondani.

Domahidi Emma városépítési irodavezető: A jelzett gyalogátkelőhely nem az önkormányzat kezelésében van, így jelezni fogják a Magyar Közútnak, hogy lekopott.

Gáspár Béla képviselő: A lakosság kérésére szól, hiányolták a karácsonyfát az utcán, s tudja, hogy volt itt bent, épületen belül…

(nevetés)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Ő kér elnézést képviselő úrtól, de ez tényleg nagyon jól jött most ki.

 

Gáspár Béla képviselő: Átgondolja, igen. Szóval, egy élő fát tudnának elképzelni, ugyanis állítólag anyagi oka volt annak, hogy nem volt az utcán fa, s olyan javaslatot tettek, hogy élő fát kellene odaültetni valahová itt a közelben, amit csak fel kellene díszíteni évenként, nem kellene daruval idehozatni, elszállíttatni. Ezt a javaslatot tették, kéri, hogy a Hivatal vizsgálja meg ennek a lehetőségét.

Wittinghoff Tamás polgármester: Neki is többen jelezték ezt. Amiről most szó van, az itt a Városháza melletti fa, mert a Templom térem ott volt fa, ott szokott lenni a város karácsonyfája, csak ugye megszokták az emberek, hogy a Városháza mellett is van. Olyan költségek voltak- ismerve a város költségvetési helyzetét – hogy azt mondták, ezzel óvatosan kell bánni. Végig kell gondolni, hogy ez tud-e működni, mert ott van egy szökőkút is, aminek nem tudja mennyire jó ez, de meg fogják nézni ezt a kérdést.

 

Löfler Dávid képviselő: A Kolozsvári utcai telkek ügyében volt lakossági felháborodás, aláírás gyűjtés, s a Testület vissza is vonta azt az előterjesztést. Szeretné kérdezni- alpolgármester úr el is ismerte akkor, hogy ez nem volt egy szerencsés döntés -, szeretné kérdezni, hogy az ügyben történt-e azóta lakossági egyeztetés, várható-e lakossági fórum, mert úgy tudja, hogy az volt a lakosok kérése, hogy az ügyben legyen egy ilyen lakossági meghallgatás, fórum. Másik kérdése, hogy a Szerviz út miatt el lett bontva a kutyafuttató, kérdése, hogy hogyan áll az új futtató ügye, mikorra várható, hogy befejeződik?

 1. Bocsi István jegyző: A Kolozsvári utcai telkek ügyében a pályázatot a Képviselő-testület visszavonta. Az építési szabályzat megalkotása folyik most, aminek van olyan állomása, amikor közmeghallgatás, lakossági fórum lesz, így amikor az odaér majd időben, akkor igen, lesz lakossági fórum. Ezt most még nem tudják megmondani, hogy pontosan mikor lesz, mert ez az államigazgatási folyamatnak egy olyan része, amit nem lehet előre tudni, de nyilván fogják értesíteni a lakosokat.

Domahidi Emma városépítési irodavezető: Ahogy az időjárás engedi, a kutyafuttató bekerítése folytatódik, megkötött szerződésük van a kivitelezővel, február végéig kell, hogy befejezze a munkát.

Wittinghoff Tamás polgármester Igen, az idei tél olyan, mintha tél lenne, nyilván nehezíti a munkát, de be lesz fejezve.

Stift Nándor képviselő: A Műszaki Ügyosztályhoz intézné napirend előtti hozzászólását. Az Ifjúság utca 10-nél kezdődő társasházak mellett telepítettek egy kutyaürülék gyűjtőt. Ezt valaki a napokban nagyon csúnyán megrongálta, tegnap még ott hevert a járda mellett, kérné, hogy gyorsan menjenek ki a hozzáértők, és oldják meg.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Köszöni szépen. Ha több napirend előtti hozzászólás nincsen, akkor igyekszik a két ülés közt eltelt időszakról tájékoztatást adni. Az elsőként felkiáltó jellel felírt figyelmeztetés az, amire dr. Sokolowski Márk is rákérdezett, a szemétszállítás ügye. Egy tájékoztató levelet a lakosoknak is elküldtek, de ezen az úton is szeretné elmondani nekik, hogy három ütemben csúszott ki az önkormányzat kezéből az a lehetőség, hogy közvetlen ráhatása legyen a szemétszállítási problémák megoldására. A mai napon igazából csak a postás, vagy ösztönző, vagy katalizátor szerepét tudják betölteni. Évtizedeken keresztül – ahogy ez már elhangzott – az önkormányzat végezte ezt a tevékenységet a BTG szolgáltatásaként a lakosság megelégedésére. Először jött a rezsicsökkentés, amikor a díj fizetést államosították teljen értelmezhetetlen módon. Az, hogy ez mennyire volt sikeres arra jó példa, hogy elmúlt év végén az egész vezérkart felállították, mert kiderült, hogy képtelenek voltak a díjfizetéssel kapcsolatos adminisztrációkat megfelelően megvalósítani. Erről nem nagyon kell több bizonyíték, minthogy a napokban kapta meg a múlt évet rendező számlát. És nem hiszi, hogy egyedül volt ezzel. Ez egy országos probléma. Ez csak az egyik része a dolognak, hogy a díjakat nem szedik be. Ebből az következik, hogy a szolgáltatást végzőket nem fizetik ki. Tehát az hogy a budaörsi szolgáltató, aki alvállalkozó tudott maradni akkor, amikor egyébként megvonták a szolgáltatási jogosítványát – ugye ez is a hulladékgazdálkodási törvényből következett, hogy a BTG nem láthatta el önállóan ezt a feladatot – ekkor alvállalkozóként próbálták meg működtetni az ÉTH-n keresztül, az érdi szolgáltatón keresztül, amely társulásba a törvény bekényszerítette őket. Erről szólt az a dolog, hogy „a polgármester előterjesztésére”…, (mintha az oktatási intézményeket is önként és dalolva adta volna át az államnak, aminek mindenki tudja a körülményeit) amikor a törvény kötelezi az önkormányzatot és akkor erről még döntést is kell hozni, az választhat a főbelövés és az akasztás között a Képviselő-testület, ennyi volt a lehetőség. Így került az érdi társulásba Budaörs, ahol az ÉTH látta el a feladatot és alvállalkozóként a BTG próbálta ezt a tevékenységet folytatni ugyanúgy, ahogy korábban. Csak éppen az ÉTH-nak egymilliárdos kintlévősége lett az elmúlt év vége felé. A BTG-nek pedig 140-150 millió Ft nagyságrenddel tartozott az ÉTH, de ugye nem tehettek róla az érdiek, mivel az állam (közkeletű nevén a nemzeti kukaholding) tartozásáról van szó. És ezért lehetetlenült el teljes mértékben a szolgáltatás és ezért került a szolgáltatás az érdi céghez, mert közben a várostól elvont 2,3 milliárd nem tette lehetővé, hogy a mínusz 2,3 milliárdból további 140 milliót az önkormányzat finanszírozzon. Ez az a helyzet, ami miatt ma egy érdi cég az ellátó Budaörsön. Egyébként az ígéretük az, hogy – amit a fenyőszállításnál is mondtak – mindent megpróbálnak naprakész helyzetbe hozni és elszállítani a szemetet. De itt jelentős problémák vannak, és ez egy átgondolatlan, ostoba – még szigorúbb jelzőket is lehetne használni – döntés volt, már ami a szemétszállítást illeti.

Az előző testületi ülés december 12-én volt.  Aznap Esély társulási ülést is tartottak Sóskúttal, Pusztazámorral, illetve az nap este volt a BSC évzáró rendezvénye. Egyébként az adventi időszak egy sor ilyen rendezvénnyel telt el. Csütörtökön, 13-án volt a gyermekek karácsonya, aztán 14-én a hivatali karácsony. Szombat munkanap volt, egyébként a budaörsi advent rendezvényei is zajlottak, illetve az egészségügyi központ évzáró rendezvénye is aznap volt. Vasárnap, 16-án volt Budaörs karácsonya, 17-től elvileg szabadágon volt, de közben az Bobák nyugdíjas klubban vett részt évzáró rendezvényen, a városi nyugdíjas klubban csütörtökön. Szombaton az utolsó adventi rendezvény volt a Templom téren és sok komolyzenei és egyéb programok volt. Azt gondolja, hogy nagyon szépen megrendezett sok komoly és könnyű zenei, és egyéb kulturális rendezvényt magába foglaló adventi időszakon vannak túl. Reméli mindenkinek jól telt.

Január 7-én volt az első ügyfélfogadás. Másnap 8-án az Infok Kft. meghívására Kálóczi Imre alpolgármesterrel részt vettek az állófogadásukon, ahol nagyon sok bérlőjük jelen volt, mivel komoly cégek székhelye az Infok irodaház. 9-én csütörtökön volt a Csicsergő óvoda ünnepélyes átadója, illetve 10-én jött hozzá Ritter Imre egyeztetni több kérdésben. Nyilván a német nemzetiségi ügyek, Passió elszámolások kérdése is felmerült.

Nagyon fontosnak tartja kiemelni az Aramis csarnok kérdését. Ha már az egyik államosítás negatív következményeiről beszéltek, akkor beszélni kell az oktatás államosításának érdekes következményeiről is. Tudniillik Ritter Imre kérése az volt, hogy jóllehet az ünnepélyes átadáskor kapott egy levelet az iskola igazgatója Árendás Péter, hogy a KLIKK fogja finanszírozni, mivel az Aramis csarnok kettős funkciót lát el: az egyik a Futsal, a másik pedig az Illyés Gimnázium tanulóinak ellátása – mert ugye a mindennapos testneveléshez feltételek is szükségesek – ennek a lehetőségét is biztosítani fogja. Sajnos ott tartunk, hogy nem finanszírozza. Nemcsak hogy hazudtak ezzel kapcsolatban, amikor az átadás volt, nemcsak hogy hazudtak akkor, amikor a szülői értekezlet volt – amire szoktak hivatkozni, hogy mindent azonos színvonalon fognak működtetni, – hanem még az általuk írásban is megtett ígéretet sem tartják meg. Azt is hozzá kell tennie, hogy vezetői értekezleten a BTG részéről azt a tájékoztatást kapta, hogy ez nemcsak az Aramis Sportcsarnok esetében van így, hanem az úszásoktatás tekintetében is, azzal a cinikus megjegyzéssel, hogy el voltak kényeztetve a budaörsi gyerekek. Tehát nem finanszírozzák az úszásoktatást a városban, olyan színvonalon, ahogy azt a város megtette, és nem finanszírozzák az Aramis Sportcsarnokban a tanítási időben a testnevelési lehetőséget sem. Ezért Ritter Imre azt kérte, hogy az önkormányzat tegyen ebbe bele pénzt. Ezt csak azért mondja el, hogy lássa mindenki, értse mindenki, hogy körülbelül milyen az, amikor az állam beleteszi a kezét – vagy inkább a lábát – olyan dolgokba, amibe neki egyébként nem volna helye és egyébként pénzt von el az önkormányzattól.

Január 20-án vasárnap volt a megemlékezés a magyarországi németek kitelepítésnek – de ezt elűzetésként helyesebb megnevezni – 73-ik évfordulója.

22-én szépkorúakat köszöntöttek és 25-én pénteken az ETU kupa – ebben vesz vészt a budaörsi asztalitenisz csapat -, ahol egy heroikus küzdelemben, 3:2 arányban nyert egy kazah csapat ellen. Nehéz lesz a visszavágó, de bíznak a csodában. Elérkeztek a mai testületi ülésre, rátérnek a napirendekre.

 

 

Napirendek tárgyalása:    

 

 

1.) A 2019. évi átmeneti gazdálkodás szabályairól szóló 32/2018. (XII.14.) önkormányzati rendelet módosítása

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/1. sz. melléklete)

Wittinghoff Tamás polgármester: Az önkormányzat számára az átmeneti időszakra, a költségvetés elfogadásáig az átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet az, ami meghatározza, milyen módon lehet a pénzeket felhasználni, és vannak olyan napirendek a mai ülés kapcsán, ami miatt szükséges ennek a rendeletnek a módosítása. Nem egészen érti, de a Pénzügyi Bizottságnál voltak tartózkodók a rendeletmódosításnál, de utána aztán elfogadták azt az előterjesztést, amire vonatkozik. A PEB 6 igen 3 tartózkodással, az Ügyrendi Bizottság pedig 3 igen 1 tartózkodással támogatta.  (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete).

Löfler Dávid képviselő: Ha lenne már költségvetésük, akkor nem lenne szükség a rendelet módosítására, ezzel kapcsoltban szeretné megkérdezni, hogy mikorra várható a költségvetés, s mikor kaphatnak egy véleményezhető vázlatos verziót, amiből tudnak készülni. Hogy áll a költségvetés tervezése?

Wittinghoff Tamás polgármester: Azt gondolja, hogy képviselő úr egyik módosító indítványából is kiderül, hogy bizonyos dolgokkal nem feltétlenül van tisztában, úgy, mint a költségvetés készítésének folyamatával sem, de jegyző úr mindjárt segít ebben.

 1. Bocsi István jegyző: A Képviselő-testület munkaterve szerint február 27-én lesz ülés, és ekkor fogja tárgyalni a Képviselő-testület a költségvetést, várhatóan el is fogja fogadni, és az SZMSZ szerinti bizottsági ülési rendben fogják megkapni a képviselők az anyagokat, véleményezhetik, módosító javaslatokat tehetnek, egyet érthetnek vele.

Wittinghoff Tamás polgármester: És persze a válasz az, hogy ha sok minden lenne, akkor sok mindenre nem lenne szükség, de ami nem lehet, hogy legyen, az nincs. Most viszont egy napirend van előttük, ez meg van.  Arról kell dönteniük, hogy ebben a helyzetben biztosítanak-e forrást olyan önkormányzati feladatok ellátásra, amelyekre ez a módosítás felhatalmazást, illetve lehetőséget ad. Felteszi szavazásra a javaslatot. A Képviselő-testület 15 egyhangú igen szavazattal támogatta a javaslatot. (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

1/2019. (I.30.) önkormányzati rendelete

a 2019. évi átmeneti gazdálkodás szabályairól szóló

32/2018.(XII.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

A rendelet teljes terjedelmében, a mellékletekkel együtt a jegyzőkönyv 3/1. sz. mellékletét képezi.

 

 

2.) BKISZ projekt Támogatási Szerződés módosítása

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/2. sz. melléklete)

Wittinghoff Tamás polgármester: Ismerteti az előterjesztést. Határidő módosul a csatornaépítésre, illetve keretösszeg átcsoportosításra van szükség. A TFVB 6 igen, a Pénzügyi Bizottság 9 igen egyhangú szavazattal támogatta (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete).

Miután hozzászóló nincsen, felteszi szavazásra a javaslatot. A Képviselő-testület 15 egyhangú igen szavazattal támogatta a javaslatot. (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

 

2/2019.(I.30.) ÖKT sz.                           határozat

 

BKISZ projekt Támogatási Szerződés módosítása

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „BKISZ projekt Támogatási Szerződés módosítása” tárgyában az alábbiak szerint dönt:

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a „Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése” (BKISZ) projekt finanszírozás tárgyában 2016. július 20 napján hatályba lépett KEHOP-2.2.4-15-2016-00007 azonosító számú szerződés módosítását az előterjesztés 1. sz. melléklete szerint.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Polgármesteri Kabinet, Műszaki Ügyosztály

3.) Előzetes kötelezettségvállalás körforgalmú csomópont engedélyezési tervének elkészítésére

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/3. sz. melléklete)

Wittinghoff Tamás polgármester: Ismerteti az előterjesztést, a TFVB 6 igen, a Pénzügyi Bizottság 9 igen egyhangú szavazattal támogatta (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete).

Miután hozzászóló nincsen, felteszi szavazásra a javaslatot. A Képviselő-testület 15 egyhangú igen szavazattal támogatta a javaslatot. (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

3/2019.(I.30.) ÖKT sz.                           határozat

 

Előzetes kötelezettségvállalás körforgalmú csomópont engedélyezési tervének elkészítésére

1.) Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Közlekedés Fővárosi Tervező Iroda Kft. Tsz.: 5423 számú „1 sz. főút – 8102 j. út kereszteződésében körforgalmú csomópont” elnevezésű tanulmánytervének engedélyezési szintű tervdokumentációvá átdolgozására adott bruttó 8.763.000 Ft összegű árajánlatát elfogadja, és felkéri a polgármestert a vonatkozó tervezési szerződés megkötésére.

2.) Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a tervezési díj összegét a 2019. évi átmeneti gazdálkodás terhére biztosítsa, és a 2019. évi költségvetésbe tervezze be.

Felelős:                       Polgármester

Végrehajtást végzi:     Műszaki Ügyosztály – Városépítési Iroda/Pénzügyi Iroda

Határidő:                     azonnal

4.) Döntés a túlóra törvény vonatkozásában

 

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/4. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester:  Ismerteti az előterjesztést, a TFVB 5 igen 1 nem szavazattal javasolta elfogadásra. (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete).

Miután hozzászóló nincsen, felteszi szavazásra a javaslatot. A Képviselő-testület 12 igen 3 nem szavazattal támogatta a javaslatot, tehát a Testület az un. rabszolgatörvénnyel kapcsolatban úgy döntött, hogy nem alkalmazza a város tulajdonában lévő intézmények tekintetében, azaz nem szolgáltatja ki ilyen helyzetnek az ott dolgozó munkavállalókat. (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

4/2019.(I.30.) ÖKT sz.                           határozat

 

Döntés a túlóra törvény vonatkozásában

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete

 1. mint a tulajdonosi jogok egyedüli gyakorlója, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:112.§ (3) bekezdése alapján utasítja a BTG Nonprofit Kft. vezető tisztségviselőjét, hogy a rendkívüli munkaidőre vonatkozó szabályok alkalmazása során a naptári évenként 250 óra, kollektív szerződés esetén évi 300 óra munkaidőt ne lépjék túl a dolgozók által „önként vállalt túlmunka” címén sem, továbbá ne alkalmazzon 12 hónapnál hosszabb munkaidőkeretet;
 1. felkéri Csenger-Zalán Zsoltot, a térség megválasztott országgyűlési képviselőjét, hogy törvényjavaslat benyújtásával kezdeményezze a munkaidő-szervezéssel és a munkaerő-kölcsönzés minimális kölcsönzési díjával összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2018. évi CXVI. törvény túlmunka és a munkaidőkeret felemelésére vonatkozó szabályainak megváltoztatását, a módosítást megelőző mértékre.

Határidő: folyamatos

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Műszaki Ügyosztály

5.) Döntés az Érd és Térsége Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás létrehozásáról szóló Társulási Megállapodás 6. sz. módosításáról

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/5. sz. melléklete)

Wittinghoff Tamás polgármester: ismerteti az előterjesztést: többen kiléptek a Társulásból, és most nem ismerteti, hogy nekik is lassan el kell gondolkodni, az okokat meg nyilván mindenki ismeri. A TFVB 6 egyhangú igen szavazattal fogadta el (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete).

Simándi Szelim képviselő: Napirend előtt már volt szó arról, hogy hogyan alakult a hulladék helyzet, ő egy kiegészítést tenne azon túl, hogy gyakorlatilag csak továbbítani tudják a panaszokat. Őt is hívták többen telefonon, s volt, aki arról számolt be, hogy miután elvitték a szemetet, a szomszédjai az ő üres kukájába tették a hulladékukat, ez nyilvánvalóan egészen udvariatlan dolog. Tudják, hogy mindenkinek szörnyen kényelmetlen ez a helyzet, tudják, hogy ha ugyanez a helyzet mondjuk nyáron állna elő, akkor még egy közegészségügyi válsághelyzet is előállhatna. Úgy gondolja,tartoznak egymásnak annyival, hogy nem szúrnak ki a másikkal ilyen módon, ha valaki mégis nagyon durva helyzetbe kerülne, és tényleg nem tudja hová tenni a szemetet, akkor sokkal megfelelőbb mód, ha mondjuk megkérdezi a szomszédját, hogy hozzá esetleg elfér-e? Azt szeretné kérni, hogy így járjanak el, azok, akik esetleg ilyen helyzetbe kerülnek.

Wittinghoff Tamás polgármester: Felteszi szavazásra a javaslatot. A Képviselő-testület 15 egyhangú igen szavazattal támogatta a javaslatot. (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

5/2019.(I.30.) ÖKT sz.                           határozat

 

Döntés az Érd és Térsége Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás létrehozásáról szóló Társulási Megállapodás 6. sz. módosításáról

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

 1. az Érd és Térsége Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának hatodik számú módosításával egyetért, és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodást az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal elfogadja.
 2. felhatalmazza a polgármestert a Társulási Megállapodás aláírására, és felkéri, hogy jelen döntést küldje meg a Társulás Elnökének.

Határidő: a határozat közlésére: azonnal

Felelős: polgármester

Végrehajtást végzi: Műszaki Ügyosztály – Városépítési Iroda

 

 

6.) Döntés a Viziközművek Állami Rekonstrukciós Alapjából nyújtható támogatásra kiírt pályázaton való részvételről

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/6. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: ismerteti az előterjesztést, a Fővárosi Vízművekkel konzorciumban vennének ezen a pályázaton részt.  A TFVB 6 igen szavazattal javasolta elfogadásra. (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete).

Miután hozzászóló nincsen, felteszi szavazásra a javaslatot. A Képviselő-testület 15 igen szavazattal támogatta a javaslatot.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

6/2019.(I.30.) ÖKT sz.                           határozat

 

Döntés a Viziközművek Állami Rekonstrukciós Alapjából nyújtható támogatásra kiírt pályázaton való részvételről

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

1.) Budaörs Város Önkormányzata és a Fővárosi Vízművek Zrt. konzorciumban pályázatot nyújt be az Innovációs és Technológiai Minisztérium által meghirdetett ’Víziközművek Állami Rekonstrukciós Alapjából nyújtható támogatása’ című felhívás keretében az előterjesztésben leírt tartalommal.

2.) felhatalmazza a Polgármestert  Budaörs Város Önkormányzata és a Fővárosi Vízművek Zrt. az Innovációs és Technológiai Minisztérium által meghirdetett ’Víziközművek Állami Rekonstrukciós Alapjából nyújtható támogatása’ pályázat benyújtására, és az előterjesztés 1. számú mellékletét képező Konzorciumi Együttműködési Megállapodás aláírására.

Határidő:                                                  a határozat közlésére: azonnal

Felelős:                                                    polgármester

Végrehajtást végzi:                                Műszaki Ügyosztály – Városépítési Iroda

7.) Döntés a BTG Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának módosított ügyrendjének elfogadásáról

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/7. sz. melléklete)

Wittinghoff Tamás polgármester: Ismerteti az előterjesztést, a TFVB 6 igen szavazattal javasolta elfogadásra. (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete).

Miután hozzászóló nincsen, felteszi szavazásra a javaslatot. A Képviselő-testület 15 igen szavazattal támogatta a javaslatot.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

7/2019.(I.30.) ÖKT sz.                           határozat

 

Döntés a BTG Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának módosított ügyrendjének elfogadásáról

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a BTG Nonprofit Kft. (székhelye: 2040 Budaörs, Dózsa György u. 21., cg.:13-09-064364, képviseli: Tamás Ervin) Felügyelőbizottságának 4/2018.(10.25.) számú határozatával elfogadott módosított ügyrendjét jóváhagyja.

Határidő: határozat közlése döntést követő 5 napon belül

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Műszaki Ügyosztály – Városépítési Iroda – Vagyongazdálkodási Osztály, BTG Nonprofit Kft.

8.) Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. évi Munkaterve

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/8. sz. melléklete)

Wittinghoff Tamás polgármester: Elérkeztek a képviselő-testület ez évi munkatervére vonatkozó előterjesztéshez, amihez módosító javaslatot nyújtott be Löfler Dávid képviselő, mely módosító javaslat alapvetően a TFVB működésére vonatkozik, s nem a munkatervre.

Stift Nándor képviselő: Azt szeretné röviden hozzátenni ehhez a napirendhez – beszélve az ülés előtt Löfler Dáviddal, és jegyző úrral is – hogy ő ígéretet tesz arra, hogy a bizottság a következő ülésén napirendre fogja ezt venni. Nem garantálja azt, hogy ez meg fog változni, de az, amit képviselő úr elmondott, abban vannak nagy igazságok. Ő azt szeretné kérni, hogy képviselő úr vonja vissza most a módosító indítványát.

Löfler Dávid képviselő: Ő a módosító indítványt akkor visszavonná most. Tegnap jegyző úrral beszéltek, hogy nem teljesen egyértelmű, mert a Képviselő-testület munkaterve tartalmazza a bizottsági ülések időpontját is, ezért látták jónak ide berakni egy módosító indítványt, de szerinte is a legjobb, ha a bizottság ezt megtárgyalja, s akkor utána kerül akár módosításra.

Wittinghoff Tamás polgármester: Utána nem kell, Testület elé kerüljön, mert a bizottságok a saját munkarendjüket saját maguk alakítják ki, nekik erre nincsen ráhatásuk. Igazából azért szerepel a munkatervükben, mert a bizottság munkarendje beépül, de azt ő alakítja ki. Nekik nem kell a változtatásról dönteni, ha a bizottság úgy dönt, hogy akkor annak megfelelően fog működni az adott bizottság.

Löfler Dávid képviselő: Jegyző urat szeretné megkérdezni, mert tegnap neki azt mondta, hogy akkor újra el kell fogadnia a Testületnek. Akkor nem kell elfogadnia? Úgy van, ahogy polgármester úr mondta, vagy úgy, ahogy jegyző úr?

 1. Bocsi István jegyző: Mindkét állítás igaz. Azért terelték ebbe a mederbe, mert ha megnézi valaki a testületi határozatot, a függelék részben szerepel, hogy mikor vannak a bizottsági ülések, s ezért ő is azt javasolta, hogy akkor ez most derüljön ki itt világosan, hogy van valakinek egy módosító javaslata, és azt, hogy lehet kezeli. Ha a bizottság módosítja a munkarendjét, akkor az átvezetésre fog kerülni ezen a testületi határozaton is, de az egy technikai átvezetés, hiába nem szavazná meg a testület, a bizottság akkor is akkor fog ülést tartani, amikor az elnök összehívja. Ilyen értelemben összefüggenek ezek a dolgok, s azt gondolja, ez mindenkinek világos.

Wittinghoff Tamás polgármester: Ő is azt gondolja, hogy ezt lehet kezelni a nélkül, hogy tovább habosítanák, úgyhogy szavazzanak a napirendről. Löfler Dávid képviselő visszavonta a javaslatát, a bizottság majd megtárgyalja, vagy módosul, vagy nem. Felteszi szavazásra az eredeti határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 15 igen szavazattal támogatta a javaslatot.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

8/2019.(I.30.) ÖKT sz.                           határozat

 

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. évi Munkaterve

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a mellékletben szereplő 2019. évi Munkatervet elfogadja.

Határidő: folyamatos

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Jegyzői Iroda

Wittinghoff Tamás polgármester: A továbbiakban áttérnek a zárt ülésre. A zárt ülésről külön jegyzőkönyv készül. Zárt ülésen hozott határozat száma:

9/2019.(I.30.) ÖKT sz.                           határozat

10/2019.(I.30.) ÖKT sz.                        határozat

k.m.f.

 

 

 

                    Wittinghoff Tamás                                            dr. Bocsi István

                         polgármester                                                         jegyző

 

 

Mellékletek:

 1. sz.: Az előterjesztések melléklettel együtt
 2. sz.: Forgatókönyv
 3. sz.: Rendeletek

A jegyzőkönyv összeállításának időpontja: 2019. február 11.