Pályázat budaörsi civilszervezeteknek 2019.

civil szervezetek

Budaörs Város Önkormányzata pályázatot hirdet a budaörsi egyesületek és alapítványok támogatására.

Budaörs Város Önkormányzata fontos feladatának tekinti a helyi feladatok végrehajtásában résztvevő helyi civilszervezetek támogatását, ezért 2019. évre is nyílt pályázatot hirdet a budaörsi egyesületek és alapítványok támogatására. A pályázatokat 2019. március 22-éig lehet benyújtani.

1. Pályázat célja: A városban működő civil szervezetek által az alapcél szerint megvalósuló, öntevékenységre épülő szakmai, generációs, szabadidős és közösségépítő programok, kulturális, művészeti, sport, ifjúsági rendezvények támogatása. A civil szférával kapcsolatos szolgáltató, tanácsadó, esélyegyenlőséget elősegítő illetve érdekképviseleti tevékenységek támogatása. Kizárólag az alapcél szerinti tevékenységhez kapcsolódóan az éves – a szakmai feladatok ellátásához szükséges – működési költségeinek támogatása.

2. A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg és forrása: 25.000.000 Ft Budaörs Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésében „Társadalmi önszerveződések támogatása” előirányzat terhére biztosít.

3. Pályázat benyújtására jogosultak: Budaörsi székhelyű és Budaörsön működő 2018. december 1-ig bejegyzett, nyilvántartásba vett civil szervezetek: alapítványok és egyesületek. Továbbá Pest megyei székhelyű karitatív tevékenységet ellátó szervezetek, amelyek tevékenységüket rendszeresen Budaörsön végzik.

A pályázat postai úton vagy személyesen nyújtható be, a benyújtás határideje (a postabélyegző végső dátuma) 2019. MÁRCIUS 22.

További információk és feltételek a kapcsolódó dokumentumokban!

Dokumentumok:

Pályázati felhívás

Pályázati adatlap

Közpénz nyilatkozat

Közpénz közzétételi kérelem

Átláthatósági nyilatkozat