Jegyzőkönyv Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. március 27-i üléséről

Jegyzőkönyv Budaörs Város ÖnkormányzatJegyzőkönyv Budaörs Város Önkormányzat

 

Jegyzőkönyv*

 

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete

  1. március 27-i üléséről

 

Az ülés helye: Budaörsi Polgármesteri Hivatal, II. emeleti tanácskozó terme (2040 Budaörs, Szabadság út 134. sz.)

 

Jelen vannak: Wittinghoff Tamás polgármester, Biró Gyula alpolgármester, dr. Bakó Krisztina, Becz György, Gáspár Béla, Hauser Péter, dr. Kisfalvi Péter, Löfler Dávid, dr. Molnár Gábor, Premecz Enikő, Dr. Ritter Gergely, Simándi Szelim, dr. Sokolowski Márk, Stift Nándor és dr. Tóth Ferenc képviselők.                    

 

Tanácskozási joggal jelen vannak: Kálóczi Imre alpolgármester, dr. Bocsi István jegyző, dr. Molnár Bernadett aljegyző, Vágó Csaba kabinetvezető, Barta Gáborné pénzügyi irodavezető, Lőrincz Mihály műszaki ügyosztályvezető, Erdős Károlyné jegyzői irodavezető, Csík Edina főépítész, Kisgergelyné Matisz Katalin adóiroda irodavezető, Kövesdi Gabriella szociális és egészségügyi irodavezető, Krajcsirik János informatikai irodavezető, Kozsda Attila magasépítési osztályvezető, Erdélyi János közterület-felügyelet, Szél Mónika köznevelési ügyintéző, Benkovics Gábor környezetvédelmi osztályvezető.

 

Jelen vannak továbbá: Berzsenyi Bellaagh Ádám (Budaörsi Latinovits Színház igazgatója), egyéb érdeklődők.

 

Jegyzőkönyvvezető: dr. Sándor Anett

Jegyzőkönyvet készítették: dr. Sándor Anett, Pintérné Berecz Anita

Számítástechnika: Krajcsirik János informatikai irodavezető

 

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Tisztelettel köszönti a Képviselő-testület tagjait, kollégákat és a televízió képernyője előtt ülőket. A Képviselő-testület 15 fővel határozatképes, mindenki jelen van, az ülés megnyitja.

 

A megküldött meghívóhoz képest semmilyen egyéb előterjesztés nincs, illetve döntés zárt üléssel kapcsolatban nem szükséges. Az ülés rendkívüliségét a határidők indokolják.

 

Miután nincsen a napirenddel kapcsolatban észrevétel, felteszi szavazásra a mai ülés napirendjét. Megállapítja, hogy 15 egyhangú igen szavazattal a Képviselő-testület elfogadta a napirendet. (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő)

 

34/2019.(III.27.) ÖKT sz.                                                   határozat

 

Napirend

 

1.) Autóbusz pályaudvar bérleti szerződése

2.) Forrás biztosítása autóbusz pályaudvar beruházáshoz

3.) Döntés a lakóépületek korszerűsítésének, felújításának támogatására vonatkozó pályázatok kiírásáról

4.) A BSC 1924 Futball Kft. támogatási szerződése

5.) A Budaörsi Sport Club Asztalitenisz Szakosztályának támogatási kérelme

 

 

 

Napirend előtti hozzászólások:

 

Dr. Bakó Krisztina: Az elmúlt időszakban sok lakossági kérés jutott el hozzá. A műszaki ügyosztályvezető úrhoz címzi kérdéseit, 5 kérdése van. Az első: a Kisfaludy utca útrekonstrukció kezdésének a dátummódosításával kapcsolatos. Szeretne tájékoztatást kérni nyilvánosan is, hogy az érintett ingatlantulajdonosok a televízióból is értesülhessenek a változásokról. A második: a szelektív hulladékelszállítás továbbra sincs megoldva, ilyen megkereséseket napi szinten kap. Ma reggel is azt tapasztalta, hogy ott van minden hagyva ugyan úgy. Ezzel mi a helyzet, tudnak-e bármilyen előrelépést elérni, vagy sem? A harmadik: a Hegyalja utca állapotával kapcsolatban, egyrészt az út megrongálódása – az alsó szakasz – az építkezések miatt okoz sok problémát az ott lakóknak, másfelől pedig a gyalogos közlekedés megoldására kértek javaslatot. Hogyan lehetne megoldani, hogy az a meredek szakasz könnyebben legyen járható a gyalogosok számára, vagy pedig más módon tudunk e segíteni nekik, hogy könnyebben tudjanak közlekedni? A negyedik: a Domb utca aljában található zebrával kapcsolatos. Egy lakossági megkeresés érkezett azzal kapcsolatban, hogy továbbra is balesetveszélyesnek élik meg azt a zebrát, hogyan lehetne biztonságosabbá tenni. Esetleg elhelyezhető-e egy jelzőlámpa, sárga villogó, ami a Budapesti úton is található. Az ötödik: a Som utca rekonstrukciójával kapcsolatban érkezett egy beadvány, – ez a műszaki ügyosztályhoz is beérkezett tudomása szerint – amiben tájékoztatást kérnek a lakóközösség tagjai, hogyan áll az ügyük.

 

Lőrincz Mihály ügyosztályvezető: A Kisfaludy utca rekonstrukciója 2019. május hónap folyamán kezdődik meg. A tervek szerint korábban szerették volna megkezdeni, de ugyanaz a kivitelező végzi a munkát, aki a Fodros utcában. Közbeszerzési eljárás keretében lett kiválasztva és a kapacitása miatt a Fodros utca volt a bonyolultabb és nehezebb, nagyobb volumenű munka, ezért azzal kezdődött a felújítás. Ezt követően májusban kezdődik meg a Kisfaludy utca felújítása.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Kérdezi, hogy ez mind belefér-e a közbeszerzési határidőbe?

 

Lőrincz Mihály ügyosztályvezető: Abszolút, szerződés szerint a befejezési határidőbe belefér, tehát 60 napon belül be is fogja fejezni.

A szelektív hulladékgyűjtésről annyit tud elmondani, hogy nagyon sokat beszéltek erről az elmúlt időszakban – nemcsak a szelektív, hanem a háztartási hulladékgyűjtésről is – mivel nem a BTG Kft. az, aki ezt a feladatot ellátja, hanem az érdi ÉTH. Nagyon sok probléma van vele, folyamatosan jelzik a hibákat a BTG-n keresztül. Van ahol előrelépés volt az elmúlt időszakban, de még mindig rettenetesen sok járatkiesés és járatcsúszás van. Nem tudnak mást tenni, csak folyamatos jelzést adni.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: A mostani vezetői tájékoztatón tájékoztatta őket a BTG vezetősége, hogy az utolsó olyan munkatárs is, aki még a BTG-től ment át az ÉTH-hoz, otthagyta a céget. Ennek az okait nyilván nem fogják részletezni, de ha mindenki ezt tette, akkor annak nyilván van alapja. Itt is el kell mondani, hogy amikor ennek kapcsán a számtalan, több tucat, sőt több száz bejelentés kapcsán nyilvánossághoz fordultak a lakosok, majd erre az önkormányzat reagált, akkor a fideszes országgyűlési képviselő reakciója az volt erre, hogy ők hisztiznek. Hát természetesen „hisztizni” fognak abban az esetben, ha a közegészségügyet súlyosan érintő hiányosságok lesznek, olyanok, amik korábban, amíg a BTG látta el ezt a feladatot, soha nem voltak.

 

Lőrincz Mihály ügyosztályvezető: A legérdekesebb rész az volt, hogy „a budaörsiek túl sok szelektív hulladékot gyűjtenek”. Ez a környezettudatos szemlélet nagyon helyes és örül, hogy a város lakói ezt magukénak érzik. Ez egy jó dolog és nem pedig büntetendő, hogy túlságosan környezettudatosak.

A Hegyalja utca alsó szakasza valóban – a műszaki állapota is olyan – nagyon keskeny, két autó nagyon nehezen fér el egymás mellett. Útszabályozás szükséges hozzá, hogy ott valamit is tegyenek. A szabályozási terv tartalmazza ezt a szélesítést. A tulajdonosokkal kell azt megértetni, hogy saját maguk érdekében kell, hogy az út javára leadják ezeket a területeket. Akkor várható az út megfelelő kiépítése. Azért foglalkoztak a gyalogoskérdéssel, mert valóban télen is nehéz lejönni azon a szakaszon. Megvizsgálták azt, hogy a Hegyalja út és a Mosoly utca között van egy önkormányzati csík tulajdonképpen, ahol kiépíthető egy lépcső, van rá lehetőség. Ennek a tervezési folyamatát elindítják. A költségvetés és az engedélyezés ismeretében meg is valósítható ez a gyalogos kapcsolat. Onnantól a Mosoly utcától már kiépített gyalogút van lefelé, biztonságosan el lehet jutni. A Domb utca zebrájáról egyeztettek a rendőrséggel, hogy itt egy jelzőlámpás kapcsolatot lehetséges-e. Nem javasolták, mivel valamelyik kanyarodó sávot meg kellene szüntetni, tehát szakmailag nem javasolt, a sárga villogó lámpa viszont igen. Nem akarja képviselő asszonyt elkeseríteni, de Tóth Ferenc képviselő úrral másfél évig küzdöttek a Magyar Közúttal és az ELMŰ-vel, hogy a Budapesti úton végre villogjon a gyalogátkelőnél, de elindítják a folyamatot, de ez időt vesz igénybe.

A Som utca esetén szintén útszabályozási probléma van. A Som utca első szakaszán néhány olyan ingatlan van, ahol nagyon leszűkül és nem fér el semmilyen közmű. A szabályozást végre kell hajtani, azt követően lehet csak az útépítést megtenni.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Amihez hozzáteszi, hogy ott olyan intenzív építkezések folynak, ha ezt most rendben rakják, akkor azt fél év múlva újra kellene építeni. Tehát ezt mindenképpen meg kell várni. Több meredek ingatlan van, több 4-6 szintes épületekkel és olyan munkagépek, amik időnként beszorulnak a kereszteződésbe, a kanyarba, amit sokszor lát ő is. Azt gondolja, hogy azt mindenképpen meg kell várni, türelemmel kell lenni. Akik ezt kérik, nagyon rövid ideje élhetnek ott, mert nem olyan régóta lehet ott lakóházat építeni.

 

 

 

 

 

 

 

 

Napirendek tárgyalása:    

 

 

1.) Autóbusz pályaudvar bérleti szerződése

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/1. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Ismerteti az előterjesztést. Ennek a konstrukciónak a lényege, hogy olyan dolog jön létre, amit aztán bérbe ad az önkormányzat és ez a beruházási költségek szempontjából pozitív következményeket jelent. A két bizottság megtárgyalta és egyhangúan támogatta. (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete).

 

Miután hozzászóló nincsen, felteszi szavazásra a javaslatot.

A Képviselő-testület 15 egyhangú igen szavazattal támogatta a javaslatot. (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

 

 

35/2019.(III.27.) ÖKT sz.                                                   határozat

 

Autóbusz pályaudvar bérleti szerződése

 

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

 

1.) az átépített autóbusz pályaudvar épületét bérbeadás útján hasznosítja.

2.) hozzájárul a Budaörs Város Önkormányzata a VOLÁNBUSZ és HOMM Kft. között az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti bérleti szerződés megkötéséhez, az abban foglalt lényeges tartalom alapján.

3.) felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés szövegének szakértő bevonásával történő végleges megállapítására, és aláírására, valamint a VOLÁNBUSZ és HOMM Kft-vel hatályos megállapodások megszüntetésére.

 

Határidő: döntést követő 60 nap 

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Műszaki Ügyosztály – Városépítési Iroda – Vagyongazdálkodási Osztály

 

 

 

2.) Forrás biztosítása autóbusz pályaudvar beruházáshoz

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/2. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Ismerteti az előterjesztést. A közbeszerzési eljárás kapcsán 153.186.000 Ft többletigény mutatkozik, ebből 68 millió, ami az ÁFA-val vissza fog jönni, de a forrást biztosítani kell hozzá. A két bizottság megtárgyalta, TFVB 6 igen 1 tartózkodás, a PEB 6 igen 2 tartózkodással javasolta elfogadásra.  (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete).

Miután hozzászóló nincsen, felteszi szavazásra a javaslatot. A Képviselő-testület 15 egyhangú igen szavazattal elfogadta a javaslatot. (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

 

 

36/2019.(III.27.) ÖKT sz.                                                   határozat

 

Forrás biztosítása autóbusz pályaudvar beruházáshoz

 

1.) Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az autóbusz pályaudvar beruházás építési beruházás megvalósításához szükséges 153.186 eFt kiegészítő anyagi fedezetet az alábbiak szerint biztosítja:

 

Forrás sor

Cél előirányzat sor

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.28.) önkormányzati rendelete

4/b 10. Áfa befizetési kötelezettség sor

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.28.) önkormányzati

rendelete 6/A 2. 9. Autóbusz végállomás átépítés (forrása: hitel)

91.205 eFt

91.205 eFt

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.28.) önkormányzati rendelete

3. számú melléklet I. Működési Költségvetési Kiadásai 5. Egyéb működési célú kiadások 5. Általános tartalék keret

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.28.) önkormányzati rendelete

6/A 2. 9. Autóbusz végállomás átépítés (forrása: hitel)

61.981 eFt

61.981 eFt

 

2.) Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy az előirányzat átvezetéséről a költségvetési rendelet következő módosításakor intézkedjék.

 

Határidő: folyamatos

Felelős: Polgármester 

Végrehajtást végzi: Pénzügyi Iroda

 

 

 

 

3.) Döntés a lakóépületek korszerűsítésének, felújításának támogatására vonatkozó pályázatok kiírásáról

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/3. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Ismerteti az előterjesztést. Itt az eredeti javaslatot javasolta elfogadásra a TFVB 6 igen 1 tartózkodás, a PEB pedig 8 egyhangú igen szavazattal, azzal, hogy az előterjesztő javaslata az, hogy május 31-e legyen a kiírásban a pályázat beadásának határideje (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete).

Miután hozzászóló nincsen, felteszi szavazásra a javaslatot az ismertetett módosítással. A Képviselő-testület 15 egyhangú igen szavazattal támogatta a javaslatot. (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

 

 

37/2019.(III.27.) ÖKT sz.                                                   határozat

 

Döntés a lakóépületek korszerűsítésének, felújításának támogatására vonatkozó pályázatok kiírásáról

 

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

1.) jóváhagyja a jelen határozat 1. és 2. számú mellékletét képező hagyományos, valamint az iparosított technológiával épült lakóépületek korszerűsítésének, felújításának támogatására vonatkozó pályázatot és a sikeres pályázókkal megkötendő, 3. és 4. számú melléklet szerinti blanketta szerződéseket, azzal, hogy a benyújtási határidő: 2019. május 31. 2019. április 30. helyett.

 

2.) felhatalmazza Budaörs Város Önkormányzata Képviselő-testületének Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottságát a pályázatok elbírálására és felkéri a Polgármestert a pályázati felhívások közzétételére.

 

Határidő:     a pályázat közzétételére: 2019. április 1.

Felelős:       Polgármester

Végrehajtást végzi:                                Műszaki Ügyosztály – Városépítési Iroda

 

 

 

4.) A BSC 1924 Futball Kft. támogatási szerződése

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/4. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Ismerteti az előterjesztést. A TFVB 5 igen 2 tartózkodás, a PEB 6 igen 2 tartózkodás szavazattal javasolta elfogadni (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete).

Miután hozzászóló nincsen, felteszi szavazásra a javaslatot. A Képviselő-testület 11 igen 4 tartózkodás szavazattal támogatta a javaslatot (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

 

 

38/2019.(III.27.) ÖKT sz.                                                   határozat

 

A BSC 1924 Futball Kft. támogatási szerződése

 

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

 

1.) a BSC 1924 Futball Kft. részére 2019. február 7. napján kelt kérelmében foglaltaknak megfelelően fedett lelátós öltözőépület teljes körű befejezésére összesen 259.058 e Ft összegű támogatást nyújt Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2019. (II.28.) ÖKT rendelet 7/A sz. melléklet/Önkormányzat kiadásai/Felhalmozási költségvetés kiadásai/Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartások kívülre 5. sor terhére. A támogatás teljes összegéből 64.689 e Ft-ot a II. ütem munkálataihoz, 194.369 e Ft-ot a III. ütem munkálataihoz biztosít.

2.) támogatás kifizetési feltétele, hogy a BSC 1924 Futball Kft. a III. ütem kivitelezési munkáinak elvégzésére úgy köt vállalkozási szerződést, hogy abban a vállalkozó készre jelentése alapján a műszaki átadás-átvételi eljárás 2019. szeptember 30. napjáig megkezdődik, és a vállalkozó végteljesítési határideje 2019. október 31. A BSC 1924 Futball Kft. vállalja továbbá, hogy a vállalkozási szerződésben a vállalkozó késedelme esetére kötbérfizetési kötelezettséget ír elő, amelynek mértéke a késedelembe esés napjától naponta a vállalkozási díj 0,2%-a. BSC 1924 Futball Kft. tudomásul veszi, hogy az esetlegesen felmerülő kötbérösszeggel a III. ütemre kifizetett támogatás összege csökken, s azt az Önkormányzat részére a kötbér esedékessége napját követő 15 munkanapon belül visszafizetni köteles.

3.) felhatalmazza a polgármestert az előterjesztés 3. számú melléklete szerinti támogatási szerződés aláírására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Műszaki Ügyosztály – Városépítési Iroda

 

 

 

5.) A Budaörsi Sport Club Asztalitenisz Szakosztályának támogatási kérelme

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/5. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: ismerteti az előterjesztést. A nemzetközi szereplések okán merült fel ez az igény. A két bizottság megtárgyalta, a KMISB 6 igen 1 tartózkodás, a PEB 8 egyhangú igen szavazattal javasolta elfogadni (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete).

Hozzászólás nincs, felteszi szavazásra a javaslatot.

A Képviselő-testület 15 egyhangú igen szavazattal elfogadta a javaslatot. (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

 

 

39/2019.(III.27.) ÖKT sz.                                                   határozat

 

A Budaörsi Sport Club Asztalitenisz Szakosztályának támogatási kérelme

 

  1. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Budaörsi Sport Club Asztalitenisz Szakosztályának kérelmét – versenyeztetési költségek – 4.000.000 Ft-tal, azaz Négymillió forinttal támogatja, az ehhez szükséges forrást a Budaörs Város 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelet 3. sz. melléklet, I. Működési költségvetés kiadásai, 5. Egyéb működési célú kiadások, 5. Általános tartalék keret terhére biztosítja.

 

  1. A támogatási összeg felhasználására vonatkozóan Budaörs Város Önkormányzata képviseletében Wittinghoff Tamás polgármester támogatási szerződést köt a Budaörsi Sport Clubbal. Az elszámolási határidő: 2019. szeptember 30.

 

  1. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az előirányzat átvezetéséről a költségvetési rendelet soron következő módosítása során gondoskodjék

 

Határidő: a Képviselő-testületi döntést követő 30. nap

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Polgármesteri Kabinet, Pénzügyi Iroda

 

 

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Ezzel az ülés végére értek, és az ülést 915 órakor bezárja. Mindenkinek további szép napot kíván!

 

 

 

k.m.f.

 

 

 

 

                     Wittinghoff Tamás                                            dr. Bocsi István

                         polgármester                                                         jegyző

 

 

 

Mellékletek:

  1. sz.: Az előterjesztések melléklettel együtt
  1. : Forgatókönyv

 

 

A jegyzőkönyv összeállításának időpontja: 2019. március 29.