Áprilisi bizottsági ülések Budaörsön

Budaörs, Városháza

Elérhetőek az áprilisi bizottsági ülések dokumentumai, április 17-én képviselő-testületi ülés várható.

Napirendek közt szerepel a civil szervezetek pályázatainak elbírálása és a nemzetiségi pályázatok elbírálása.

Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság – 2019. április 8. (rendes)

dokumentumok

1. napirendi pont: Rendőrségi szerződés módosítás (közalkalmazotti)

2. napirendi pont: Érd Hivatásos Tűzoltó-parancsnokságának támogatási kérelme

3. napirendi pont: Budaörs Városi Önkéntes Tűzoltó Egyesület beszámolója a 2018. évről

4. napirendi pont: Porsche Ingatlankezelő Kft. terület és környékének tömbjére vonatkozó településrendezési eszközök módosítása – JÓVÁHAGYÁS, RENDELETALKOTÁS

5. napirendi pont: Helyközi közösségi közlekedés költségtérítési hozzájárulásának fizetéséről szóló megállapodás módosítása

6. napirendi pont: Frankhegy területére vonatkozóan települési közvetítői eljárás folytatása

7. napirendi pont: Céltartalék felszabadítása Vackor Óvoda udvarfelújítása II. ütem és Kincskereső Óvoda új játszóeszköz kihelyezés.

8. napirendi pont: Stratégiai zajtérképre épülő zajcsökkentési intézkedési terv elfogadása

9. napirendi pont: Környezetvédelmi programhoz kapcsolódó Települési Szennyvíz-elhelyezési terv elfogadása

10. napirendi pont: Budaörs Város Önkormányzata és a BTG NKft. F között 2012. október 12. napján a Budaörs Önkormányzat tulajdonát képező egyes lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségekre vonatkozó vagyonkezelési szerződés 1. számú módosítása

11. napirendi pont: A TÖRS Csatornamű Kft-nek nyújtott támogatás elszámolása

12. napirendi pont: Támogatás elfogadása az 1. számú főút – Gyár utca kereszteződésében kialakítandó körforgalom tervezési költségeihez

13. napirendi pont: Döntés a Budaörs, Clementis u. 18/a. szám alatti, 145/2 helyrajzi számú önkormányzati tulajdonú ingatlan emeleti szintjének bérbe adására vonatkozó szerződés meghosszabbításáról

14. napirendi pont: Pályázat kiírása a Budaörs, Szabadság út 142/1. fsz. 2. szám alatti lakás piaci alapon, bérbeadás útján történő hasznosítására

15. napirendi pont: A Budaörs, 1036/20 hrsz-ú, természetben a Lévai utcában található ingatlanra vonatkozó bérleti szerződés

16. napirendi pont: Döntés a Budaörs, 10789 helyrajzi számú, természetben a Szajkó utcában található ingatlan bérbeadására kiírt pályázat elbírálásáról.

17. napirendi pont: Döntés a 8991/1 helyrajzi számú, természetben Budaörs, Kőhalom és Zengő utca találkozásánál található ingatlan bérbeadás útján történő hasznosításáról, 3 éves időtartamra.

18. napirendi pont: Döntés a 8191/4 helyrajzi számú, természetben Budaörs, Galagonya utcában található ingatlan bérbeadás útján történő hasznosításáról

19. napirendi pont: Döntés a Budaörs, Puttony utca, 8908 helyrajzi számú ingatlan bérbeadás útján történő hasznosításáról

20. napirendi pont: Budaörs, Puskás T. u. 55. 1. emelet 2. szám alatti ingatlan piaci alapon bérbeadásra került lakásra vonatkozó bérleti szerződés meghosszabbítása

21. napirendi pont: Pályázat kiírása a Budaörs, Puskás T. u. 55. 2. emelet 2. szám alatti lakás piaci alapon, bérbeadás útján történő hasznosítására

22. napirendi pont: A Budaörs, Puskás T. u. 55. 2. emelet 2. szám alatti önkormányzati tulajdonú lakásra vonatkozó hátralékok rendezése (zárt ülés)
23. napirendi pont: Meghívó

 

Közoktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság – 2019. április 9. (rendes)

dokumentumok

1. napirendi pont: A Városi Alsós Tanulmányi Verseny megrendezéséhez szükséges költségek biztosítására vonatkozó támogatás átadása a Pro Budaörs 3. Iskola Alapítvány számára

2. napirendi pont: Javaslat a jogutód nélkül megszűnt pedagógusképző intézmények esetén a díszdiplomák városi pótlására, fedezet biztosítása az adományozáshoz

3. napirendi pont: A 2019. évi nemzetiségi pályázatok elbírálása

4. napirendi pont: 2018. évi támogatott helyi kiadványok elszámolásának elfogadása

5. napirendi pont: Helyi kiadványok megjelenését támogató pályázati felhívás elfogadása, pályázat meghirdetése

6. napirendi pont: Civil szervezetek 2018 évi pályázati úton elnyert támogatásainak elszámolása, beszámolóinak elfogadása

7. napirendi pont: Civil pályázatok elbírálása – budaörsi civil szervezetek tevékenységének támogatására kiírt pályázati felhívásra beérkezett pályázatok elbírálása

8. napirendi pont: Javaslat Szakály Mátyás Pedagógus Emlékérem odaítélésére – ZÁRT ülésen (zárt ülés)

9. napirendi pont: A Jókai Mór Művelődési Ház 2019. évi szolgáltatási tervének jóváhagyása

10. napirendi pont: A Budaörsi Latinovits Színház Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása

11. napirendi pont: A közművelődési, közgyűjteményi és művészeti intézmények 2018. évi szakmai beszámolója

12. napirendi pont: Beszámoló a KMISB 2018. évi keretének felhasználásról, megítélt támogatások elszámolásának elfogadása

13. napirendi pont: Sportoló támogatási kérelme

14. napirendi pont: Gokart sportoló támogatási kérelme

15. napirendi pont: Támogatási kérelem – kortárs művészeti kiadvány megjelentetéséhez

16. napirendi pont: Meghívó

17. napirendi pont: Sürgősségi: Átcsoportosítás KMISB keretre

18. napirendi pont: Sürgősségi: Intézményvezetői megbízás véleményezése az állami fenntartású Budaörsi Herman Ottó Általános Iskola intézményvezetői megbízásához

19. napirendi pont: Sürgősségi: Intézményvezetői megbízás véleményezése az állami fenntartású Budaörsi Illyés Gyula Gimnázium és Szakgimnázium intézményvezetői megbízásához

Pénzügyi Ellenőrző Bizottság – 2019. április 10. (rendes)

dokumentumok

1. napirendi pont: Tájékoztató Budaörs Város Önkormányzat 2019. I. negyedéves pénzügyi helyzetéről

2. napirendi pont: A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 53/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelet módosítása

3. napirendi pont: Javaslat a jogutód nélkül megszűnt pedagógusképző intézmények esetén a díszdiplomák városi adományozására, valamint a díszdiplomákkal történő elismeréssel járó juttatás biztosítására

4. napirendi pont: Érd Hivatásos Tűzoltó-parancsnokságának támogatási kérelme

5. napirendi pont: A Városi Alsós Tanulmányi Verseny megrendezéséhez szükséges költségek biztosítására vonatkozó támogatás átadása a Pro Budaörs 3. Iskola Alapítvány számára

6. napirendi pont: Budaörs Város Önkormányzata és a BTG NKft. F között 2012. október 12. napján a Budaörs Önkormányzat tulajdonát képező egyes lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségekre vonatkozó vagyonkezelési szerződés 1. számú módosítása

7. napirendi pont: A Felnőtt és gyermek személyes gondoskodást nyújtó ellátásról szóló 24/2004. (IV. 20.) önkormányzati rendelet módosítása

8. napirendi pont: A TÖRS Csatornamű Kft-nek nyújtott támogatás elszámolása

9. napirendi pont: Támogatás elfogadása az 1. számú főút – Gyár utca kereszteződésében kialakítandó körforgalom tervezési költségeihez
10. napirendi pont: Céltartalék felszabadítása Vackor Óvoda udvarfelújítása II. ütem és Kincskereső Óvoda új játszóeszköz kihelyezés.

11. napirendi pont: Meghívó

12. napirendi pont: Sürgősségi előterjesztés:Átcsoportosítás KMISB keretre