Diákokat vár a Polgármesteri Hivatal nyári munkára

Diákokat vár a Polgármesteri Hivatal nyári munkáraDiákokat vár a Polgármesteri Hivatal nyári munkára

A program a fiatalkori inaktivitás csökkentésére, a korai munkatapasztalat és munkajövedelem szerzés elősegítésére az előző években indított „Nyári diákmunka” program tapasztalatait felhasználva ismét meghirdetésre kerül. Budaörs Város Önkormányzata elsősorban a Polgármesteri Hivatal tevékenységéhez illeszkedő képzésben, szakképzésben részt vevő, valamint a hivatal tevékenységét megismerni kívánó diákok jelentkezését várja. 

A program – prevenciós jelleggel – már diákkorban elő kívánja segíteni a fiatalok munkához jutását és ezzel a korai munkatapasztalat-szerzés mellett a jövedelemszerzés lehetőségét is biztosítja. A munka révén szerzett korai sikerélmény elősegíti a későbbi munkaszocializációs folyamatot is.

A program célcsoportjába azok a fiatalok tartoznak, akik:

–       nappali tagozaton tanuló diákok,

–       a program kezdő időpontjában idősebbek 16 évnél, de a program befejezésekor sem töltik még be a 25. életévüket,

–       közvetítést kérőként kérték nyilvántartásba vételüket,

–       foglalkoztatásra irányuló, vagy vállalkozási jogviszonnyal nem rendelkeznek.

Foglalkoztatás időtartama: 2019. július 01. és 2019. augusztus 31. közötti időszak, napi munkaidő 6 óra, munkabér a minimálbér időarányos része.

A programhoz csatlakozás előfeltétele, hogy a nappali tagozatos diák a lakó,- vagy tartózkodási helye szerint illetékes járási hivatal foglalkoztatási osztályánál (kirendeltségén) közvetítést kérőként nyilvántartásba vetesse magát. Ehhez személyes okmányaival, valamint érvényes diákigazolványával, vagy annak az iskolai tanulmányok befejezése miatti visszavonásakor kiadott iskolalátogatási igazolásával kell a munkaviszony kezdete előtt a kirendeltségre befáradnia annak érdekében, hogy a programba vonásának előfeltételét jelentő regisztrációja megtörténhessen.

Budaörs Város Önkormányzata elsősorban a Polgármesteri Hivatal tevékenységéhez illeszkedő képzésben, szakképzésben részt vevő, valamint a Hivatal tevékenységét megismerni kívánó diákok jelentkezését várja.

A munkára jelentkező diáknak a regisztrációt követően a Budaörsi Polgármesteri Hivatal Humánpolitikai Irodáján kell jelentkeznie a közvetítő lappal, személyes okmányaival, rövid önéletrajzzal és motivációs levéllel.

További információ:

–       Foglalkoztatásra regisztráció:

Pest Megyei Kormányhivatal Budakeszi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya, 2040 Budaörs, Nefelejcs u. 1-3. Telefon: (23) 441 919

–       Foglalkoztatásra jelentkezés, általános információ:

Budaörsi Polgármesteri Hivatal Humánpolitikai Iroda, 2040 Budaörs, Szabadság út 134. Telefon: (23) 447 841

–       Általános információ:

Budaörsi Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda, 2040 Budaörs, Szabadság út 134. Telefon: (23) 447 938

Budaörs, 2019. május 28.

forrás: budaors.hu