Rendkívüli képviselő-testületi ülés lesz Budaörsön augusztusban

Rendkívüli képviselő-testületi ülés lesz Budaörsön.

Rendkívüli képviselő-testületi ülés lesz 2019.08.28. szerdán Budaörsön.

A meghívón 17 napirendi pont szerepel:

1. napirendi pont: Budaörs Város Önkormányzat 2019. évi költségvetési rendeletének módosítása

2. napirendi pont: A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 53/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelet módosítása

3. napirendi pont: A településrészi önkormányzati választási eljárásról szóló 20/2014. (VII.28.) önkormányzati rendelet módosítása

4. napirendi pont: A helyi választási bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztása

5. napirendi pont: Javaslat szociális tűzifa biztosítására

6. napirendi pont: A Rendőrkapitányság kérelme munkavállalói státuszokkal kapcsolatosan

7. napirendi pont: Döntés a Törökbálint, 091/23 és 091/10 helyrajzi számú ingatlanokon található szennyvíziszap-lerakó rekultivációjával összefüggő feladatok végrehajtásáról

8. napirendi pont: Forrás biztosítása a Jókai Mór Művelődési Ház elelktromos hálózat bővítési munkáira

9. napirendi pont: A Budaörsi Teniszcentrum (BTC) Zrt.-nek az Emberi Erőforrások Minisztériuma által nyújtott fejlesztési célú támogatása 2018-2019. évre

10. napirendi pont: Autóbusz végállomás átépítése pótmunkákhoz forrás biztosítása

11. napirendi pont: Döntés a Templom tér 12. sz. alatti, 110/6 helyrajzi számú ingatlan egy részének a Mindszenty József Római Katolikus Óvoda és Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola részére történő használatba adásáról

12. napirendi pont: A BSC 1924 Kft. kérelméről döntő 66/2019.(IV.17.) ÖKT sz. határozat, és a BSC 1924 Kft. felügyelőbizottsági tagjának jelöléséről szóló 95/2019.(V.30.) ÖKT sz. határozat kiegészítése

13. napirendi pont: Döntés elővásárlási jog gyakorlásáról a 9556 helyrajzi számú, természetben a Budaörs, Névtelen utcában található ingatlan 1604/5832-ed tulajdoni hányadára vonatkozóan, valamint az elővásárlási jog és elidegenítési és terhelési tilalom törléséről

14. napirendi pont: Döntés a 138 helyrajzi számú, természetben a Budaörs, Clementis L. u. 10. szám alatt található ingatlanra bejegyzett elővásárlási jog gyakorlásáról

15. napirendi pont: Döntés a Beregszászi utcában lévő 10020 és 10023 helyrajzi számú ingatlanokra vonatkozó elővásárlási jogról

16. napirendi pont: Döntés Budaörs, Budakeszi u. 1/2 sz. alatti ingatlannal kapcsolatos településképi bejelentési eljárás ügyében – ZÁRT ülés (zárt ülés)

17. napirendi pont: Védőnői álláshelyre kiírt pályázat elbírálása – ZÁRT ülés (zárt ülés)