Képviselő-testületi ülés lesz szeptember 18-án Budaörsön

Rendkívüli képviselő-testületi ülés lesz Budaörsön.

A ciklus utolsó munkaterv szerinti ülése lesz szeptember 18-án. Az ülést ünnepi ülés követi 11 órától.

2019. szeptember 18-án (szerda) 8:30 órától képviselő-testületi ülés lesz Budaörsön a Városháza II. emeleti tanácstermében. Az ülés meghívóján 21 napirendi pont szerepel. Az ülés nyilvános, látogatható.

Ünnepi ülés is lesz szerdán, 11:00 órától. Átadásra kerül a Hauser József Díj, Sport Díj kitüntetés és a Budaörs Egészségügyéért Díj.

Napirendek:

1. napirendi pont: Budaörs Város Önkormányzat 2019. évi költségvetésének I. féléves végrehajtásáról szóló beszámoló

2. napirendi pont: Tájékoztató a bentlakásos szociális ellátási szolgáltatás beszerzéssel kapcsolatos közbeszerzési eljárásról és kapcsolódó feladatokról, javaslat ellátási szerződés jóváhagyásáról

3. napirendi pont: Gyermekvédelmi Koncepció és Irányelv elfogadása

4. napirendi pont: A 2019. évi védőnői béremelés többletkiadásaihoz forrás biztosítása

5. napirendi pont: Javaslat a 229/2018.(XII.12.) ÖKT. határozat alapján kötött, ÖNK 2019-170 számú Egészségesebb Óvodás Gyermekekért Alapítvány Együttműködési Megállapodás módosítására

6. napirendi pont: Tájékoztató a gyerekétkeztetéssel kapcsolatos közbeszerzési eljárásról és a kapcsolódó feladatokról

7. napirendi pont: URBACT pályázati önerő biztosítása (CITIES4CSR)

8. napirendi pont: Virtuális Ügyfélszolgálat projekt (Vivien) – Együttműködési Megállapodás a Vivien Solutions Kft-vel

9. napirendi pont: Érd Hivatásos Tűzoltóságának beszámolója a 2018. évről

10. napirendi pont: Közterület átnevezése (Koszorú utca átnevezése a 11438 hrsz-ú ingatlantól a Lejtő utcáig)

11. napirendi pont: A Budaörsi viziközművek 2020 – 2034. időszakra vonatkozó gördülő fejlesztési terveinek jóváhagyása

12. napirendi pont: Döntés a temetői díjak éves felülvizsgálatáról

13. napirendi pont: Döntés a Budaörs, 4153/133 helyrajzi számú Buszvégállomás két helyiségének hasznosításáról

14. napirendi pont: Javaslat Törökbálint Önkormányzatával a 091/23 és 091/10 hrsz-ú, természetben Törökbálinton található, korábban szennyvíztisztító és szennyvíziszap lerakó telep fenntartásával, hasznosításának előkészítésével kapcsolatos megállapodás megkötésére

15. napirendi pont: A Porsche Ingatlankezelő Kft. raktárbázisa mellett található 4073 hrsz-ú ingatlanra kiírt pályázat eredményének megállapítása

16. napirendi pont: Döntés a Budaörs, 490/2 hrsz-ú, természetben a Károly király utca 90. sz. alatti belterületi ingatlan bérletének meghosszabbításáról

17. napirendi pont: Döntés a 11465/6, 11466/1 és 11466/2 hrsz-ú, természetben a Budaörs, Hegyalja utca és a hozzá csatolandó ingatlanrészek egyesítéséről

18. napirendi pont: Javaslat a 66 hrsz-ú, természetben a Budaörs, Templom tér 8. sz. alatti, ingatlan 84/268 tulajdoni hányadára vonatkozó bérleti szerződés meghosszabbítására

19. napirendi pont: Döntés a frankhegyi víziközmű fejlesztés önkormányzati tulajdonú ingatlanokat terhelő befizetéseiről

20. napirendi pont: Közcélú és közösségi faültetési helyszínek kijelölése 2019/2020 évi ültetési időszakra

21. napirendi pont: Javaslattétel megyei díjakra – Zárt ülés(zárt ülés)

22. napirendi pont: Meghívó

Napirendek és előterjesztések megtekinthetőek itt.