Rendkívüli képviselő-testületi ülés lesz Budaörsön január 29-én, szerdán

Rendkívüli képviselő-testületi ülés lesz Budaörsön január 29-én, szerdánRendkívüli képviselő-testületi ülés lesz Budaörsön január 29-én, szerdán

2020. január 29-én, szerdán rendkívüli képviselő-testületi ülés lesz Budaörsön. Napirenden a bizottsági tagok megválasztása.

Az ülés 9:00 órakor kezdődik a Városháza (Budaörs, Szabadság út 134.) II. emeleti tanácstermében, melyre minden érdeklődő ellátogathat vagy az online közvetítésen is követhet.

A meghívón 19 napirend szerepel, köztük a képviselő-testület 2020. évi munkaterve is, ami az idei év várható üléseinek időpontjait tartalmazza.

Munkaterv

Az előterjesztés alapján 2020-ban az alábbi időpontokban lesznek képviselő-testületi ülések:

  • Február 26. szerda
  • Április 29. szerda
  • Május 27. szerda
  • Szeptember 16. szerda
  • November 11. Közmeghallgatás
  • December 09. szerda

Bizottsági tagok

A 2019-es önkormányzati választások után Wittinghoff Tamás a BFE támogatásával a képviselő-testület bizottságainak megalakításakor a Fidesz-KDNP képviselőinek semmilyen bizottsági tagságot nem biztosított.

Mivel ezzel a demokrácia íratlan szabályait is figyelmen kívül hagyták, több település is nyilatkozatban fejezte ki ellenérzését a kialakult helyzettel szemben.

A decemberi ülésen váratlanul bejelentette Wittinghoff, hogy meggondolta magát és a Fidesz-KDNP képviselői is delegálhatnak tagokat a bizottságokba.

Külsős (nem képviselő) bizottsági tagokat az alakuló ülés óta nem választott a képviselő-testület. A januári ülésen minden bizottság külsős tagokkal is bővül.

Napirendek

Az ülés napirendjei, dokumentumai elérhetőek az alábbi linken.

1. napirendi pont: Budaörs Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 36/2010. (XI.12.) önkormányzati rendeletének módosítása

2. napirendi pont: Budaörs Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 56/2003. (XII. 22.) önkormányzati rendelet módosítása

3. napirendi pont: Az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól, valamint az eseményekhez kapcsolódó többletszolgáltatás ellentételezéseként fizetendő díjak mértékéről szóló 7/2011. (II.04.) önkormányzati rendelet módosítása

4. napirendi pont: A Képviselő-testület bizottságainak választásáról szóló 167/2019. (X.24.) ÖKT sz. határozat módosítása

5. napirendi pont: Tájékoztatás dr. Prohászka Zoltán Ferenc Frankhegyi Részönkormányzati tagsági jogviszonyának megszűnéséről

6. napirendi pont: Delegált tag megbízása az Esély Szociális Társulás társulási tanácsába

7. napirendi pont: Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. évi Munkaterve

8. napirendi pont: Pályázat kiírása védőnői álláshely betöltésére

9. napirendi pont: Budaörsi vízellátó – víziközművek 2019-2033. időszakra vonatkozó gördülő fejlesztési terv felújítási és pótlási terv módosítása

10. napirendi pont: Döntés a Porsche Ingatlankezelő Kft. raktárbázisa mellett található 4073 hrsz-ú ingatlanra kiírt nyilvános pályázatról

11. napirendi pont: Városháza étterem, büfé bérbeadás útján történő hasznosítására beérkezett pályázatok elbírálása

12. napirendi pont: Döntés a Budaörs, Kassai u. 75. szám alatti, 4001/6 hrsz-ú ingatlanra kiírt nyilvános pályázatról

13. napirendi pont: A Budaörsi Tenisztcentrum (BTC) Zrt.-nek az Emberi Erőforrások Minisztréiuma által nyújtott fejlesztési célú támogatása a 2020. évre

14. napirendi pont: A polgármester 2020. évi szabadsága ütemezésének jóváhagyása

15. napirendi pont: Írisz Alapítvány kérelme a támogatási összeg felhasználásáról

16. napirendi pont: Döntés csatlakozásról

17. napirendi pont: Megállapodás a Halbiszer Bt. tartozásának megfizetése ügyében(zárt ülés)

18. napirendi pont: Bérlakások szociális alapú bérleti jogviszonyának meghosszabbítása(zárt ülés)

19. napirendi pont: Méltányossági települési támogatás iránti kérelmek elbírálása(zárt ülés)