Tájékoztató a helyi iparűzési adóbevallási és befizetési kötelezettség határidejének meghosszabbításáról

Tájékoztató a helyi iparűzési adóbevallási és befizetési kötelezettség határidejének meghosszabbításárólTájékoztató a helyi iparűzési adóbevallási és befizetési kötelezettség határidejének meghosszabbításáról

A Budaörsi Polgármesteri Hivatal Adóirodája tájékoztatja az adózókat, hogy a 2019. évi helyi iparűzési adóbevallás, illetve a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 3. § (3) bekezdése szerinti nyilatkozat benyújtási határidejét, valamint a 2019. évi adóelőleg és végleges fizetendő adó pozitív különbözetének megfizetési határidejét a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a koronavírus-járvány gazdasági hatásainak mérséklése érdekében szükséges adózási könnyítésekről szóló 140/2020.(IV.21.) Kormányrendelet 2020. szeptember 30-ig meghosszabbította.

Azok az adózók tehát, akiknek az éves,illetve a soron kívüli bevallás benyújtási kötelezettségük 2020.április 22. és 2020. szeptember 30-a között válik esedékessé, kötelezettségüknek legkésőbb 2020. szeptember 30. napjáig tehetnek eleget.

Az adóhatóság felhívja azonban a vállalkozások figyelmét, hogy a 2020. szeptember 15-ei helyi iparűzési adóelőleg fizetési határideje nem módosult. Amennyiben az adózó a helyi iparűzési adóbevallását- melyben a 2020. szeptember 15-én esedékes adóelőlegét is közli – nem nyújtja be 2020. szeptember 15-ig, akkor ezen előleg-részlet esedékességekor az előző – korábban bevallott – iparűzési adóelőleg-részletet kell megfizetnie. Az adóelőleg mérséklését az adózó továbbra is az esedékesség előtt kérheti, ha számításai szerint a 2020-ban kezdődő adóév adója nem éri el az adóévi adóelőleg összegét.