Rendkívüli képviselő-testületi ülés lesz augusztus 26-án (szerdán) Budaörsön

Ülésezik a budaörsi képviselő-testületÜlésezik a budaörsi képviselő-testület

2020. augusztus 26-án 9:00 órától rendkívüli képviselő-testületi ülés lesz Budaörsön a városháza II. emeleti tanácstermében.

A meghívón 28 napirendi pont szerepel, többek között a képviselő-testület munkatervének módosítása, aminek elfogadása után az alábbi időpontokban várható ülés (rendkívüli ülés ettől még lehetséges) idén:

  • szeptember 30.
  • november 11. (közmeghallgatás)
  • december 9.

Napirendi pontok, 2020. augusztus 26.

1. napirendi pont: Budaörs Város Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (II.27.) önkormányzati rendeletének módosítása

2. napirendi pont: Budaörs Város Településrendezési eszközeinek eseti módosítása teljes eljárásban – jóváhagyás

3. napirendi pont: Budaörs Város Településképi rendeletének módosítása – jóváhagyás

4. napirendi pont: A 10 tonna megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó tehergépjárművek helyi közútra történő behajtásához szükséges közútkezelői hozzájárulás kiadásáról szóló 20/2006. (III.29.) önkormányzati rendelet módosítása

5. napirendi pont: Esélyegyenlőségi szószóló megválasztása

6. napirendi pont: Döntés a Gróf Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtárat érintő változásokról

7. napirendi pont: A közalkalmazotti jogviszony munkaviszonnyá alakulásával kapcsolatos intézményi változások

8. napirendi pont: Az állami fenntartású köznevelési intézmények szakmai kiadásainak biztosítása

9. napirendi pont: Egészségesebb Óvodás Gyermekekért Alapítvány és a Fitskool Oktatási egyesület együttműködési megállapodás módosítása

10. napirendi pont: Kamaraerdei Közösségi Ház kiegészítő támogatási kérelme

11. napirendi pont: Nemzetiségi önkormányzatok pályázatainak elbírálása

12. napirendi pont: Civil szervezetek 2019 évi pályázati úton elnyert támogatásainak elszámolása, beszámolóinak elfogadása

13. napirendi pont: 2019 évi támogatott helyi kiadványok elszámolásának elfogadása illetve elszámolási határidő hosszabbításra vonatkozó kérelem elfogadása

14. napirendi pont: Javaslat szociális tűzifa biztosítására

15. napirendi pont: Egyes önkormányzati tulajdonú helyiségek bérleti díjának mérséklése a veszélyhelyzetre tekintettel

16. napirendi pont: Döntés a BTG Nonprofit Kft. 2019. évi mérlegbeszámolójának, valamint 2020. évi üzleti tervének elfogadásáról

17. napirendi pont: Együttműködési megállapodás megkötése a PMRFK-val a helyi közbiztonságot éintő feladatok ellátására

18. napirendi pont: Döntés reklámgazda szerződés utasváró rendszer fejlesztése érdekében történő módosításáról

19. napirendi pont: Javaslat a Hosszúréti patak átfogó rendezésére

20. napirendi pont: Budaörs, Víg köz (1231/4, 1232/17 hrsz közutak) víz- csatornahálózat bővítése

21. napirendi pont: A budaörsi távhőrendszer kérdései.

22. napirendi pont: A „Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtése, elszállítása és ártalommentes elhelyezése” tárgyban kiírt közszolgáltatási pályázattal kapcsolatos döntéshozatal

23. napirendi pont: Budaörs Városi Önkéntes Tűzoltó Egyesület beszámolója a 2019. évről

24. napirendi pont: Döntés a Budaörs, Tűzkőhegyi utcában található, 9757 helyrajzi számú, az ingatlan nyilvántartás szerint 5794 m² területű, „kivett gazdasági épület, udvar” megnevezésű ingatlan értékesítésére kiírt pályázatról

25. napirendi pont: Döntés a Budaörs, Petőfi S. u. 1. szám alatt található, 631 helyrajzi számú, az ingatlan nyilvántartás szerint 325 m² területű, „kivett lakóház és udvar és áruház és gazdasági épület 2 db” megnevezésű ingatlan értékesítéséről

26. napirendi pont: Pályázat kiírása a Budaörs, Puskás T. u. 55. 2. emelet 4. szám alatti lakás piaci alapon, bérbeadás útján történő hasznosítására

27. napirendi pont: A Képviselő-testület 2020. évi Munkatervének módosítása

28. napirendi pont: Döntés a Budaörs, Puttony utca 6. szám, 8770/2 hrsz. alatti ingatlannal kapcsolatos településképi bejelentési eljárás ügye(zárt ülés)

Napirendi pontok elérhetőek a nyilvános rendszeren.