Jegyzőkönyv Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2022. április 27-i nyilvános üléséről

Jegyzőkönyv Budaörs Város ÖnkormányzatJegyzőkönyv Budaörs Város Önkormányzat

Jegyzőkönyv Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2022. április 27-i nyilvános üléséről

Az ülés helye: Budaörsi Polgármesteri Hivatal, II. emeleti tanácskozó terme (2040 Budaörs, Szabadság út 134. sz.)

Jelen vannak: Wittinghoff Tamás polgármester, Biró Gyula, dr. Molnár Gábor, dr. Ritter Gergely, Hauser Péter, Laczik Zoltán, Monostori-Kalovits Márk, Stifft Nándor, dr. Tóth Ferenc, Kisberk Balázs, Kapitány Gábor, dr. Czuczor Gergely, Löfler Dávid képviselő.

Igazoltan távol: Farkas Benedek képviselő.

Tanácskozási joggal jelen vannak: dr. Bocsi István jegyző, Vágó Csaba kabinetvezető, Erdős Károlyné jegyzői irodavezető, Tanos Gábor informatikai irodavezető.

Skype-on jelen van:

dr. Molnár Bernadett aljegyző,Barta Gáborné pénzügyi irodavezető, Csík Edina főépítész, Lőrincz Mihály ügyosztályvezető, Domahidi Emma városépítési irodavezető, Kövesdi Gabriella Szociális és egészségügyi irodavezető, Zolnai Márton út- és mélyépítési osztályvezető, dr. Gróza Zsolt vagyongazdálkodási irodavezető.

Jelen vannak továbbá: dr. Öveges Kristóf rendőrkapitány, Nyikes Fatime helyi esélyegyenlőségi szószóló, Berzsenyi Bellaagh Ádám a Budaörsi Latinovits Színház igazgatója, a BTG Kft. munkatársa, Borhegyi Éva a Budaörsi Naplótól, Spányik József külsős bizottsági tag.

Jegyzőkönyvvezető: Pintérné Berecz Anita

Jegyzőkönyvet készítette: dr. Sándor Anett, Pintérné Berecz Anita

Számítástechnika: Tanos Gábor informatikai irodavezető

Wittinghoff Tamás polgármester: Tisztelettel köszönti a Képviselő-testület tagjait, kollégákat, mindazokat, akik jelen vannak, illetve mindazokat, akik  interneten vannak jelen és segítik a Képviselő-testület munkáját. Természetesen köszönti a megjelent vendégeket. Ma lesz egy napirend Budaörsi Rendőrkapitány beszámolója a 2021. évről címmel, így dr. Öveges Kristóf rendőrkapitányt külön köszönti. Megállapítja a határozatképességet, 13 fő képviselő jelen van, az ülést megnyitja.

Két képviselő hiányzik, az egyikük egy nagyon szomorú esemény miatt és itt szeretné jelezni, ügyrendi tájékoztatásként, hogy a vonatkozó jogszabályok megváltozása kapcsán az időközi választást Kamaraerdő területére július 3-ra tűzte ki a Helyi Választási Bizottság. Az érintettek számára nagyon fontos ez az információ. Továbbá Farkas Benedek nincs jelen, aki igazoltan van távol.

A meghívóhoz képest szeretné jelezni, hogy két sürgősségi előterjesztés érkezett. Az egyik a Budaörsi Polgármesteri Hivatal Alapító Okirat módosítása c. előterjesztés, melyben egy nyomtatvány pótlásáról van szó és mivel az alapító okirat az SZMSZ melléklete, az a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik. A másik Döntés kiegészítő anyagi fedezet biztosításáról (Máriavölgy utca- és közvilágítás rekonstrukció építési beruházás) c. előterjesztés, ahol azt látni kell, hogy az építőiparban az árak előre mennek nem hátra, emiatt döntést szükséges hozni a kérdésben.

Az üléssel kapcsolatban elmondja, hogy a Szakály Mátyás pedagógus emlékérem odaítélése c. előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni a jogszabályok értelmében.

Miután észrevétel nem érkezett, felteszi szavazásra az ismertetett két előterjesztés napirendre vételét. A Képviselő-testület 13 egyhangú igen szavazattal elfogadta a sürgősségi előterjesztések napirendre vételét.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 13 fő)

Továbbá felteszi szavazásra a zárt ülésen tárgyalandó napirend zárt ülésen való tárgyalását. A Képviselő-testület 13 egyhangú igen szavazattal elfogadta a zárt ülésen való tárgyalást.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 13 fő)

Ezek után az így kiegészített teljes napirendet felteszi szavazásra, melyet szintén 13 egyhangú igen szavazattal elfogadott a Képviselő-testület.  

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 13 fő)

39/2022.(IV.27.) ÖKT sz.                                      határozat

Napirend

1.) A felnőtt és gyermek személyes gondoskodást nyújtó ellátásról szóló 24/2004. (IV. 20.) önkormányzati rendelet módosítása

2.) Az Esély Szociális Társulás Szociális és Gyermekjóléti Központ által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 32/2013. (VI.24.) önkormányzati rendelet módosítása

3.) Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a tanulmányi ösztöndíjakról szóló 32/2007. (IX.24.) önkormányzati rendeletének módosítása

4.) Budaörsi Rendőrkapitány beszámolója a 2021. évről

5.) Budaörs város területén (Kamaraerdő) térfelügyeleti rendszer bővítése

6.) Döntés a Domb utcában lévő, Budaörs, 8509 helyrajzi számú ingatlanra vonatkozó elővásárlási jogról

7.) Döntés a Budaörs, Clementis u. 18/a. szám alatti, 145/2 helyrajzi számú önkormányzati tulajdonú ingatlan emeleti szintjének bérbe adására vonatkozó szerződés meghosszabbításáról

8.) Döntés a Budaörs, Lévai u. 33. IV/36. szám alatti ingatlanra vonatkozó bérleti szerződés meghosszabbításáról

9.) Javaslat a Budaörs, Templom tér 17. szám alatti, 115/0/A/1 helyrajzi számú önkormányzati ingatlan 128,59 m2 területű részének bérbe adására vonatkozó szerződés meghosszabbítására

10.) Pályázat kiírása Budaörs Város Önkormányzat tulajdonában álló hulladékgyűjtő járművek értékesítésére

11.) Döntés a 7358/2 helyrajzi számú, „kivett közterület” megnevezésű 189 m2 alapterületű ingatlan értékesítéséről

12.) Javaslat a JUMP Consulting Kft-vel megkötött bérleti és feladatellátási szerződés módosítására

13.) Döntés a Bazsalikom utcában lévő, 7961/2 helyrajzi számú ingatlanra vonatkozó elővásárlási jogról

14.) Holdfény utcai és Kincskereső óvoda alapító okiratának módosítása

15.) 2022. évi nemzetiségi pályázatok elbírálása

16.) Civil szervezetek – 2021 évi pályázati úton elnyert önkormányzati támogatásainak – elszámolása, beszámolóinak elfogadása

17.) Budaörsi civil szervezetek támogatására kiírt 2022 évi civil pályázati felhívásra beérkezett pályázatok elbírálása

18.) Az állami fenntartású köznevelési intézmények szakmai kiadásainak biztosítása

19.) A Kamaraerdei Közösségi Ház részére pótelőirányzat biztosítása

20.) Kutyával az emberért Alapítvány támogatási kérelme

21.) Javaslat a BetLux Food Bt. bérleti szerződésének módosítására

22.) Budaörsi Polgármesteri Hivatal Alapító Okirat módosítása

23.) Döntés kiegészítő anyagi fedezet biztosításáról (Máriavölgy utca- és közvilágítás rekonstrukció építési beruházás)

24.) Szakály Mátyás pedagógus emlékérem odaítélése – ZÁRT ülésen.

Napirend előtti hozzászólások:

dr. Czuczor Gergely képviselő: Szeretné megköszönni mindazoknak a támogatását, szavazatát, munkáját, akik segítették Budaörsön is a Fidesz-KDNP győzelmét és Menczer Tamás országgyűlési képviselő megválasztását Pest megye 02. sz. szavazókörében. Országosan több mint 3 millió szavazó támogatta az Orbán Viktor által vezetett konzervatív jobboldali kormányt. Külön is köszöni azoknak az aktivistáknak, szavazóköri delegáltaknak és a Helyi Választási Bizottság munkájában résztvevőknek, akik segítettek a választás lebonyolításában április 3-án. Reméli, hogy Budaörs városa is nyertese lesz ennek a négy évnek. Ebben a reményben kíván jó munkát Menczer Tamás Fidesz-KDNP országgyűlési képviselőjének. 

Wittinghoff Tamás polgármester: Ha megköszönjük a budaörsieknek, akkor azt el kell mondani, hogy Budaörsön valamennyi választókörzetben, valamennyi helyen – míg 4 évvel ezelőtt volt olyan körzet, ahol nem – most az ellenzék jelöltje nyert. Megköszöni a Budaörsieknek, hogy bár a körülmények borzasztóan nem kedveztek annak, hogy egy demokratikus jogállamban szokásos módon bonyolódjék le Orbán Viktor vezette és megvezette országban a választás. Nagyon érdekes elgondolkodni azon, mi lett volna, ha Bencsik Gábor, aki a Demokrata egyik újságírója és a Fidesznek egyik meghatározó ideológusa, nem a választás után egy héttel mondja azt, hogy nagyon egyoldalú a közmédia és nagyon uralja a médiát a Fidesz KESMA, illetve az M1 összes olyan közszolgálati műsora, ahová az ellenzék be sem tehette a lábát, nemcsak az elmúlt választási időszakban, hanem az elmúlt 4 évben. Nagyon meglepődött akkor, amikor Orbán Gáspár erre ráerősített. Szokták mondani, hogy a családot nem szabad felhozni, szerinte amikor valaki közügyben megszólal a miniszterelnök fiaként, akkor onnantól kezdve közszereplővé válik. Egyébként egyet ért azzal, amikor Orbán Gáspár azt mondta, hogy változtatni kell, mert az az egyoldalú kommunikáció és egyoldalú média az elfogadhatatlan. És a sor végén Cser-Palkovics András székesfehérvári polgármester is hasonlót fogalmazott meg. Kimondták azt, amit nagyon sokan nem mértek fel jól, hogy lehetetlen tiszta választást úgy tartani egy országban, hogyha nincsenek viták és a média teljesen egyoldalúan manipulálja a társadalmat. Szóval ez nem volt egy tiszta választás. De az eredménye nem a szavazókörzetekben dőlt meg. Az ellenzék súlyos tévedésben volt akkor, amikor azt gondolta, hogy a választókörzetekben lehet csalás. Mindig mindenhol elmondta, hogy nem ott van az alapvető probléma, hanem ott van, hogy egy demokratikus jogállamban úgy néz ki a történet, – még akkor is ha egy szélsőjobb oldali párt jelöltje indul, mint Marine Le Pen Franciaországban – hogy háromórás vita van, nyilvános, amit több tévécsatorna közvetít. Az összes jelölt – amikor demokratikus jogállamról beszélünk – viták mentén mutatja be azt, hogy kinek mi az álláspontja. Ilyen Magyarországon nem volt.

Volt egy nagyon szomorú másik vonatkozás is, amiről erkölcsi kötelességének tartja, hogy beszéljen, ez pedig az ukrán háború. Hosszú évek óta a putyini propaganda olyan Ukrajna ellenes retorikát folytat, amit átvett a magyar közmédia, és mire kitört a háború nemcsak az érzéketlenség, hanem az a kommunikáció is… Döbbenten szembesült azzal pár héttel a választás előtt, hogy a magyar társadalomnak egy nagyon jelentős része nemcsak érzéketlen a kérdéssel kapcsolatban, hanem elfogadhatónak tartja azt, amit az orosz agresszió jelent. Túl azon, hogy mérhetetlenül fájdalmas, túl azon, hogy egészen elképesztő, túl azon, hogy hosszú hagyománya van annak, már a cári időkben is tiltott volt az ukrán nyelv használata, egyészen érdekes az, hogy egy magyar irodalmár, aki több könyvet adott ki és sokféle ilyen kérdéssel foglalkozik, írta le körülbelül 4-5 héttel ezelőtt, hogy ez a forradalmi időszakban, amikor náluk nem a Monarchiának a cenzora volt, hanem a cár cenzora volt, tiltották az ukrán nyelvet, azt mondták, hogy nincs ukrán kultúra, ezért Magyarországon jelent meg az első ukrán kiadvány. A putyini propaganda a mai napig azt mondja, hogy olyan ország nincs, hogy Ukrajna, nincs nyelvük, ők nácik, nincs kultúrájuk, el kell foglalni, el kell pusztítani őket. Ez valahogy a magyar közvélekedésbe beitta magát (egyedül Európában). Az orbáni propaganda az volt, hogy az ellenzék lepaktált Ukrajnával. A magyarok többsége pedig úgy gondolta, hogy a háború Ukrajna problémája. Ezt egészen elkeserítőnek tartja. Bár a választás estéjén nem látta, de másnap megnézte, mert nem akarta elhinni, hogy Orbán Viktor a győzelmi beszédében akkor, amikor pontosan tudták, hogy a bucsai vérengzés a választás napján vált világossá egy világ számára, ahol akkor még csak több száz, – azóta tudják, hogy sokkal több – hátrakötözött kezű ember lemészárlásáról van szó, ártatlan civilekről beszélnek, aznap este Orbán Viktor és a hívei a győzelmi beszéd közben teletorokból röhögték ki Ukrajna elnökét. Szégyenli azt, hogy ez Magyarországon megtörténhetett. Egészen elképesztőnek tartja azt, hogy miközben 3-4 héttel a választások előtt közvéleménykutatások – még a jól jósló Mediáné is – fej-fej melletti küzdelemről beszélt, ez a háborús retorika: „az ellenzék háború párti”, „az ellenzék háborúba akarja küldeni a gyerekeinket”, „Orbán Viktor jóban van Putyinnal, ezért majd megvéd minket”, olyan szinten fordított meg mindent, hogy az elkeserítő. Saját maga tapasztalta, hogy még gondolkodó, értelmes emberek is milyen szinten tudnak elfordulni attól, ami Ukrajnában történik. A történelmi példa elég világos. 1938-ban Münchenben volt egy egyezmény, Chamberlain volt a miniszterelnök és akkor már az Anschlusson túl voltak, Ausztriát elfoglalta hitleri Németország és Csehszlovákia volt a kérdés. Abban a reményben, hogy akkor ott majd a farkas étvágya megszűnik, kötöttek egy megállapodást. Kellő naivitás volt. Aki ma azt gondolja, hogy Európának nem kötelessége az áldozat mellé állni, és minden erővel segíteni a szabadságért folyatott küzdelmüket, az súlyos erkölcsi hibába esik. Teljesen mindegy, hogy liberális, jobboldali, keresztény vagy ateista, ez nem világnézeti kérdés. Ez egy erkölcsi kérdés. Az is egy érdekes dolog, hogy Magyarországon ilyen a megítélése, Oroszország szibériai részén, a Novoszibirszki Egyetem tanárai és hallgatói, illetve diplomásai, 586 fő írt alá egy olyan tiltakozó szöveget, ami szó szerint úgy szól, hogy a civilek elleni bűncselekményeket és a háború azonnali befejezését követelik, továbbá nincs oka annak a támadásnak, annak az aljas háborúnak, amit Putyin Ukrajna ellen indított. Van egy olasz-magyar nemzetiségű történész, Stefano Bottoni, aki Budapesten él, röviden úgy fogalmazott, hogy Zelenszkijből lett az új Soros. Ezt nagyon szomorúnak és elképesztőnek tartja. Enyhe vígasz az, hogy miközben Magyarország milliárdokkal – több mint 3 milliárddal, közel 4 milliárd Ft-tal – támogatta Marie Le Pen és a szlovén, Magyarországhoz hasonló autokratikus rendszert felépítő, korábbi miniszterelnök kampányát, mindketten elbuktak. Magyarországon nem tudja, hogyan lehet majd elérni, hogy egyszer nyitott, valódi, tiszta viszonyok között, a médiában egyenlő esélyekkel induló és viták mentén lezajló választások legyenek. Ezzel együtt, miután Menczer Tamás a választások előtt megkereste – és természetesen az udvariasság azt követelte, hogy fogadja őt, kicsit fájlalta, hogy utána ezt a saját oldalán úgy kommunikálta, hogy az ő választási győzelmében bízik, a következőket mondta: természetesen tudnia kell azt, hogy az ellenzék jelöltjét támogatja, mint ahogy az ellenzék önkormányzati programjának kidolgozása is a feladatai közé tartozott, de ha úgy alakul a választás, – reméli tiszta körülmények között – hogy ez nem így lesz, akkor reméli az ígért együttműködést a választás után is fenntartja. Meglátják hogyan lesz, rajta nem fog múlni.  

Löfler Dávid képviselő: Egy kis bepillantást nyerhettek a budaörsi demokráciába, míg egy képviselőnek 2 perces időkerete van, hogy hozzászóljon a napirend előtt, addig a polgármester 10 perces stand up-okban válaszol, amire nincsen túl sok lehetőség reagálni. Amiért szót kért, egyrészt a polgármester az elmúlt időszakban nem egy lakossági fórumot és nem egy utcafórumot tartott, nyilvánvalóan csak azért, mert valamilyen kormányzati pozícióban bízott és az ellenzék pozícióhoz jutásában. Azt mondja neki, ahogyan ő is fogalmazott, akkor előre menjenek ne hátra, ugyanis a lakosságnak évente egy darab alkalommal van lehetősége felszólalni. Évi egy darab közmeghallgatás van Budaörsön. Szeretné kérni és többször javasolták már, hogy ez évente legalább két alkalomra bővüljön. Itt a lehetőség menjenek előre, ne hátra folytassa ezeket az utcafórumokat, folytassa a lakossági fórumokat, tartsanak közmeghallgatásokat Budaörsön. Ezeken az alkalmakon olyan dolgok hangozhatnak el, ami fontos a lakosság részéről. A lakosok az utóbbi időben – kevés az ideje, ezért nagyon gyorsan mondja – a Gödör területével kapcsolatban keresték meg, ami az 1. sz. Iskola és a Sportcsarnok mellett van. Kikerültek táblák, miszerint értékesíteni szeretnék ezt a területet, szeretné kérdezni a Hivatalt, hogy volt-e valamilyen egyeztetés, megkeresés a tulajdonosokkal, korábban erről volt szó. Ez a terület jelenleg nagyon sokszor parkolóként üzemel. Nem mondja, hogy ez rendben van, de amikor rendezvény van, a környéken teljes káosz alakul ki. A közterület felügyelők nagyon sokszor a zöldterületekre parkoltatják az autókat. Szerinte fontos lenne, hogy a terület a városnál maradhasson, illetve valamilyen egyeztetés legyen a sorsáról.

Wittinghoff Tamás polgármester: Elengedhetné a füle mellett, de megpróbál udvariasan reagálni. A SZMSZ-t nem árt tanulmányozni, elég világosan rendelkezik bizonyos dolgokról, nevezetesen az ülésvezető elnök lehetőségeiről is. Az, ami most tőlük Keletre, a határaik mentén történik, ahol számtalan magyar ember is él, a kárpátaljai magyarság… Nem egy mindennapos esemény az, hogy háború tör ki, és nagyon nehéz erről úgy beszélni, hogy az ember az érzelmeit és az indulatait félre tudná tenni. Nem gondolja, hogy az elmúlt 10 percben a demokráciával kapcsolatban negatív tapasztalata lehetett bárkinek, de sokkal inkább ebből a hozzászólásból az érzéketlenség, mint ahogy sokakból is az érzéketlenség szólalt meg.

Akkor még nem beszélt arról, hogy a háború első napjától kezdve budaörsi kötődésű orvosok szolgálnak a határon, és hozzájuk csatlakoznak még a világ minden tájáról, Hollandiából és más országokból is. Az orvosok számára a Budaörsi Önkormányzat biztosított egy kisbuszt, hogy le tudjanak járni, mert amikor a munkájukat befejezik mennek le Beregsurányba és próbálnak azoknak a szerencsétlen embereknek, akik mindenféle tragédián és meghurcoltatáson mennek keresztül, segíteni. Egy magyarországnyi ember vált földönfutóvá ebben a háborúban. Hogy ezzel kapcsolatban ennyi legyen a reakció, az tényleg elkeserítő. Amit mondott Löfler Dávid képviselő, az meg egészen egyszerűen nevetséges, mindenhol mindig világossá tette, hogy minden erejével támogatja, hogy ez az autokratikus rendszer, aminek a demokráciához és a jogállamisághoz semmi köze, annak vége legyen. Semmiféle kormányzati pozícióra, semmiféle nagypolitikai pozícióra nem vágyik. Azt is mondhatja, hogy undorodik attól, ami a nagypolitikában van, sokszor attól is amit itt helyben művelnek a fideszes képviselők. De a várost kívánja szolgálni, amíg ehhez van ereje, és minden más, amit ezzel kapcsolatban megfogalmazott a képviselő, az a fantáziájának szüleménye, ahhoz a valóságnak semmi köze.

Kisberk Balázs képviselő: Az Ifjúság utca 10-20. számú társasház lakóközösségének köszönetét és észrevételét szeretné a Hivatal részére továbbítani. Nagy köszönetet, hiszen a társasház mögött a park felőli járdaszakasz teljes egészében megújul, a rekonstrukciója elkezdődött. A lakóközösség régi vágya oldódik meg. Az észrevételek is ehhez a beruházáshoz kacsolódnak. A kivitelező gyorsan halad, talán túl gyorsan is, előfordul, hogy este 8-9 órakor is még zakatolnak a munkagépek. Szeretnék kérni a Hivatal segítségét, hogy lehetőség szerint a munkaidőt korlátozzák. Miután a társasház minden Virágos Budaörsért pályázat kapcsán indul és sikerrel indul, így fokozott figyelmet kapnak az ott élő növények, fák. A kivitelező elkezdte a fákat, bokrokat visszatelepíteni, de a sitt elszállítása nem teljesen történt meg, hanem a növények alá kerül visszatelepítésre. Szeretné kérni a Hivatal segítségét a két észrevétel megoldásában.

Lőrincz Mihály műszaki ügyosztályvezető: Feljegyezték a problémát, utánajárnak.

Hauser Péter képviselő: Köszönetet tolmácsol a Műszaki Ügyosztály felé. Elmaradt a Harmat utca és Láng utca sarkán egy szegély, ezt pótolták és a lakók általa fejezik ki köszönetüket, nagyon meg vannak elégedve a kivitelezővel. Nagyon gyorsan és csendben dolgozott. A Semmelweis utca 8. sz. alatti ingatlanból keresték meg, ott van egy párhuzamos parkoló. Azzal kapcsolatban kérik a Hivatalt, hogy fessenek oda csíkokat, amit már az önkormányzat meg is ígért. A csíkfestők már mentek tavaly, de éppen parkoltak ott az autók. A Bányász utca és Ötvös utca sarkán elmorzsolódott a szegély. Azt kérik a lakók, ha lehetőség van rá, akkor ezt javítsák. Ugyanide szeretnének egy várakozni tilos táblát, ugyanis az Ötvös utcában működik egy elég nagy létszámú magánóvoda és csütörtökön 8-11 óra között viszik el a szemetet és az ott parkolóktól ez nagyon nehéz. Olyan várakozni tilos táblát szeretnének, ahol a kiegészítő tábla jelzi, hogy ez csak csütörtök 8-11 óra közötti időszakra vonatkozik. Hasonlóan elmorzsolódott a járdasarok a Mátyás király utca és Erdélyi utca sarkán. Itt is kérik a járda javítását. A másik egy marginális kérdés, a parkoló órák ellenőrzése a Budapesti úton.

Wittinghoff Tamás polgármester: Ellenőrizni fogják a kitett táblákat a közterületfelügyelők. Kéri a műszaki ügyosztályt, hogy ezzel is foglalkozzanak.

Kapitány Gábor képviselő: Kettő köszönetet szeretne tolmácsolni. A hétvégén felszentelésre került a Budaörsi Református Közösség új temploma és ezen a fórumon is szeretné megköszönni mindenkinek, aki valamilyen módon hozzájárult ehhez az új templomnak a megvalósításához. A közösségnek ez nagy segítség. A másik köszönetnyilvánítás az ukrán háborúhoz kapcsolódik. A Fidesz-KDNP is megszervezte azokat a segítő lehetőségeket Budaörsön, amik az ukrán menekülteknek a segítését szolgálta. Ugyanígy megszervezték többen mások, ezért mindenkinek, aki ebben részt vett, aki bármilyen formában szervezett ilyen adománygyűjtő akciókat, illetve az adományozóknak is szeretné megköszönni a segítséget. Ezeknek az embereknek rettenetesen nagy szüksége van ezekre a segítő akciókra.

Stifft Nándor képviselő: Kisberk Balázs képviselő az előbb szólt az Ifjúság utca 10-20. négyemeletes társasház melletti járdafelújításról. Azt szeretné elmondani, hogy Balázs lett a közös képviselő a házban, a körzeti képviselő ő maradt. Az ottlakók kérése fog megvalósulni, nap mint nap jár arra, és azt látja, hogy nagyon szépen halad a munka. Egy dolgot szeretne kérdezni a műszaki ügyosztályvezetőtől, hogy mikor fejeződik be, mikor lesz a műszaki átadás.

Lőrincz Mihály műszaki ügyosztályvezető: A jövő hét folyamán befejezik a járdaépítést. Kisberk Balázs képviselő kérését továbbítják a kivitelezők felé.

Wittinghoff Tamás polgármester: Miután több napirend előtti hozzászólás nincsen, a két ülés között eltelt időszakról ad számot. Az SZMSZ kötelező feladatként írja elő, hogy tájékoztatást adjon.

Márciusban tartottak rendkívüli ülést, ezért most csak az azt követő viszonylag rövid időszakról számol be. Március 28-31. közötti napokon a szavazatszámláló bizottság tagjainak eskütételére került sor és alapvetően ez az időszak a választás izgalmában vagy az arra való felkészülés izgalmában telt. Április 3-án volt a választás. Április 5-én kedden fogadóórát tartott. Április 6-án a Magyar Önkormányzatok Szövetségének Isaszegen tartott ülésén vett részt. Nyilván a történelemből néhányan vagy talán mindenki ismeri az isaszegi csata történetét. Ennek okán volt ott az elnökségi ülés és azt követően egy kis megemlékezés. Április 7-én csütörtökön a Roma Kultúra Napja alkalmából a Roma Parlament kezdeményezésére Bura Károly Galéria anyagából készült kiállítást nyitotta meg Horváth Aladárral a Budaörsi polgármesteri Hivatal aulájában. A következő héten szabadságon volt, ezért különösebb dolgok nem történtek. Annyit tapasztalt, hogy Európában, szemben a hazai gyakorlattal, mindenütt a szolidaritás jelképeként az ukrán zászló lobog a középületeken, még a felállványozott középületeknek a hálója is kék-sárga színű. Lengyelországban pedig egészen elképesztő az a szolidaritás, ami megnyilvánul. Éppen a tegnapi nap magyar nyelven is kiadtak egy felhívást, amiben mindenkit felszólítanak arra, hogy ne legyenek érzéketlenek. Ez a háború ellenük is szól, minden civilizált ember ellen szól, Európa ellen szól és Ukrajna nem csak saját hazáját, hanem mindazokat az értékeket is védi, amit most az orosz agresszió támad.

Április 21-én csütörtökön volt a Bölcsődék Napja rendezvény. Másnap pénteken találkoztak az új görögkatolikus parókussal, dr. Sivadó Jánossal. Április 24-én 15 órakor volt a Református templom szentelő ünnepség.

Eljutottak a Képviselő-testületi ülésig. Egy feladata van, ugyanis az előző Képviselő-testületi ülésen a Fidesz-KDNP képviselői a diktatórikus ülésvezetésére hivatkozva hagyták el az üléstermet. Azt szeretné kérni, hogy tanulmányozzák az SZMSZ-t. Világosan leírja az ülésvezető elnöknek a feladatát és annak a felszólalások során, felszólalásokkal kapcsolatosan feladataként a következőket tartalmazza. „Amennyiben a hozzászólók, a felszólalók a tárgytól eltérnek, az ülés vezetője felszólítja, majd megvonja a szót.” Többször tett kísérletet felszólításra. Az nem tartozott az önkormányzati reform megújításához, hogy Gödöllő polgármesterét megrágalmazza Czuczor Gergely, nyilván keresztény nekibuzdulásból, felindulásában vagy éppen a fővárosi főpolgármesterrel kapcsolatban kidolgozott lejárató akciót felemlegesse. Természetesen ilyen esetben jelzi, hogy ez a tárgytól eltérés, semmiféle antidemokratikus dolog nem történt. Az a kötelezettsége az SZMSZ szerint – és e szerint fog a jövőben is eljárni, reméli a mai ülésen ilyenre nem lesz szükség – hogy a napirend tárgyától valaki eltér, akkor arra figyelmezteti. Reméli ilyenre a jövőben nem lesz szükség.

Napirendek tárgyalása:

1.) A felnőtt és gyermek személyes gondoskodást nyújtó ellátásról szóló 24/2004. (IV. 20.) önkormányzati rendelet módosítása

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/1. sz. melléklete)

Wittinghoff Tamás polgármester: Ismerteti az előterjesztést.Nyilván mindenki előtt ismert, mert ez az összes önkormányzatot érinti, nehogy vád érje, kormánypárti és ellenzéki polgármesterek is jelzik, hogy lehetetlenség ebből az összegből ellátni ezt a feladatot. 772 millió Ft-ra van szükség, de ennek a felét sem biztosítja az az összeg, amit ezen a jogcímen kap az önkormányzat. Miután az elvonás több, mint amennyi forrást kapnak, gyakorlatilag a helyzet az az, hogy ezt az egész összeget az önkormányzatnak kell állnia. Tehát amiről döntenek, az nem arról szól, hogy a térítési díj megváltozik, hanem az önköltség számítást kell korrigálni, illetve a személyes gondoskodást nyújtó intézményekben történt változásokat kell átvezetni a rendeletben. Valamennyi érintett bizottság – Pénzügyi Ellenőrző Bizottság, Szociális és Egészségügyi Bizottság és Ügyrendi Bizottság – egyhangúan támogatták. (Jegyzőkönyv 2. sz. melléklete)

Miután nincs kérdés és hozzászólás, felteszi szavazásra a rendelet módosítását.

A Képviselő-testület 13 egyhangú igen szavazattal elfogadta a rendelet módosítását.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 13 fő.)

Budaörs Város Önkormányzata Képviselő-testületének

6/2022. (IV.29.) önkormányzati rendelete

a felnőtt és gyermek személyes gondoskodást nyújtó ellátásról szóló 24/2004. (IV.20.) önkormányzati rendelet módosításáról

A rendelet teljes terjedelmében, a mellékletekkel együtt a jegyzőkönyv 3/1. sz. mellékletét képezi.

2.) Az Esély Szociális Társulás Szociális és Gyermekjóléti Központ által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 32/2013. (VI.24.) önkormányzati rendelet módosítása

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/2. sz. melléklete)

Wittinghoff Tamás polgármester: Ismerteti az előterjesztést.Az érintett bizottságok – Szociális és Egészségügyi Bizottság és Ügyrendi Bizottság – egyhangúan támogatták. (Jegyzőkönyv 2. sz. melléklete)

Miután nincs kérdés és hozzászólás, felteszi szavazásra a rendelet módosítását.

A Képviselő-testület 13 egyhangú igen szavazattal elfogadta a rendelet módosítását.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 13 fő.)

Budaörs Város Önkormányzata Képviselő-testületének

7/2022. (IV.29.) önkormányzati rendelete

az Esély Szociális Társulás Szociális és Gyermekjóléti Központ által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről,

valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 32/2013. (VI.24.) önkormányzati rendelet módosításáról

A rendelet teljes terjedelmében, a mellékletekkel együtt a jegyzőkönyv 3/2. sz. mellékletét képezi.

3.) Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a tanulmányi ösztöndíjakról szóló 32/2007. (IX.24.) önkormányzati rendeletének módosítása

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/3. sz. melléklete)

Wittinghoff Tamás polgármester: Ismerteti az előterjesztést. A változó körülményekhez kell igazítani, így a jogosultsági jövedelemhatár is módosul, illetve a pályázati támogatási összeg is emelkedik. Ugyanakkor egy bizonyos féket is be kell iktatni, ugyanis az a tapasztalat, hogy ezek a jövedelemhatárok nem mindig fedik a tényleges valós élethelyzetet. Olyan vagyoni helyzettel rendelkező – és akkor most nem beszél a Mercédeszek számáról – élnek ilyen lehetőséggel, akik elvehetik olyanoktól a helyet, akik ténylegesen rászorulnak arra, hogy az önkormányzat támogassa őket. Az érintett bizottságok – Közoktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság, Szociális és Egészségügyi Bizottság és Ügyrendi Bizottság – egyhangúan javasolták elfogadásra.(Jegyzőkönyv 2. sz. melléklete)

Miután nincs kérdés és hozzászólás, felteszi szavazásra a rendelet módosítását.

A Képviselő-testület 13 egyhangú igen szavazattal elfogadta a rendelet módosítását.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 13 fő.)

Budaörs Város Önkormányzata Képviselő-testületének

8/2022. (IV.29.) önkormányzati rendelete

a tanulmányi ösztöndíjakról szóló 32/2007. (IX. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról

A rendelet teljes terjedelmében, a mellékletekkel együtt a jegyzőkönyv 3/3. sz. mellékletét képezi.

4.) Budaörsi Rendőrkapitány beszámolója a 2021. évről

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/4. sz. melléklete)

Wittinghoff Tamás polgármester: Ismerteti az előterjesztést.Az illetékes bizottság – Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Vagyongazdálkodási Bizottság – 8 egyhangú igen szavazattal javasolta elfogadásra.(Jegyzőkönyv 2. sz. melléklete)

dr. Öveges Kristóf rendőrkapitány: Első alkalommal mondja el ő a rendőrségi beszámolót ilyen körülmények között. A beszámolóról részletesebben nem szól, hiszen tartalmazza azokat a fontosabb közrendvédelmi, bűnügyi és közlekedésrendészeti adatokat, amik a 2021. évet meghatározták. Szeretné megköszönni azt a támogatást, azt az együttműködést, amit Budaörs Város Önkormányzata és a Budaörsi rendőrkapitányság közösen végzett. Körülbelül 20 éve tették le Pest megyében a lakosságorientált rendőrkapitánysági koncepció alapjait és ennek mentén próbálták meg szorosabbra fűzni a rendőrkapitányságok és az illetékes önkormányzatok viszonyát. Ekkor indult be a térfigyelő kamerarendszer több rendőrkapitányságon, köztük Budaörsön is. Ezt továbbra is együtt működtetik, ami nagyon sikeres és örömmel látja, hogy van olyan napirendi pont, ahol ennek bővítéséről is szó van. Ez mindenképpen a kor bűnüldözésének egy nagyon fontos eleme, hogy ez a kamerarendszer működjön, jól működjön, és technikailag mindig a kor színvonalának megfelelő legyen. Ezen felül fontos együttműködési területünk az, hogy folyamatosan látnak el a közterületfelügyelőkkel közös szolgálatot, minden nap lehet találkozni ezzel a közös szolgálattal Budaörsön. Ez kimondottan a budaörsi problémákra és azokra a kisebb súlyú szabálysértésekre koncentrál, ami a lakosságot adott esetben zavarhatják, ami egy nagyon színvonalas együttműködési forma. Végül de nem utolsó sorban az önkormányzat évek óta támogatja a rendőrkapitányságot 3 fő munkavállalói státusszal, amivel a Budaörsi Rendőrkaptánysággal és a budaörsi lakossággal összefüggő adminisztrációs feladatok hatékony ellátását végre tudják hajtani. Szeretné megköszönni ezt a kiemelt támogatást és hasonlóan jó együttműködést szeretne és kíván a 2022. évre.   

Wittinghoff Tamás polgármester: A kapitányság minden munkatársának köszöni a munkát. Van pár dolog, amire kéri, hogy kiemelten figyeljenek. Rendszeresen kap levelet a drifteléssel kapcsolatban. Nagyon jó lenne, ha sikerülne ezt valahogy megoldani, mert az biztosan nagyon kellemetlen az ott élők számára. A másik gond, amivel pont a tegnapi nap is kapott kritikát, – de nyilván sem bűnüldözési, sem hatósági jogköre nincsen, amit megpróbált elmagyarázni az érintetteknek is – Kamaraerdőn egy bizonyos életveszélyes fenyegetés. Részleteket ő sem mondhat, de kialakult egy nagyon kellemetlen helyzet és egy olyan környezet, amiben az ott élők joggal vannak felháborodva. Ezt valahogy meg kellene oldani. A harmadik dolog, amivel kapcsolatban nagyon sokan jeleznek problémát, az a Farkasréti úton és más mellékutakon is a gyorshajtás. Sok esetben az egyirányú utcák figyelembe nem vétele. Tudja, hogy minden pofon mellé nem lehet rendőrt állítani, de kéri, hogy törekedjenek arra, hogy a tendenciákon egy kicsit változtassanak.

dr. Öveges Kristóf rendőrkapitány: Ezeket rögzítette. A driftelést folyamatosan nézik a kamaraerdei körforgalomnál, ahol teljesen hektikus módon történik ez. A közmeghallgatáson felszólalóval kapitányi fogadónapon is átbeszélték a kérdést. Nyilván ezeket az ügyeket próbálják visszaszorítani, de sajnos volt ott baleset is, egy kocsit összetört a driftelő. Látszik, hogy ez nem egy olyan magatartás.

Wittinghoff Tamás polgármester: Őt el lehetett kapni?

dr. Öveges Kristóf rendőrkapitány: Igen. Ott azt rendezni tudták. Nyilván sokakat veszélyeztető tevékenység, egyébként KRESZ szabálysértésnek is minősül. Ha van rendszám, akkor eljárást is folytatnak. A másik ügyben nyomozás van folyamatban, részleteken nem mondhat. És a gyorshajtás tekintetében pedig folyamatosan trafipax készüléket üzemeltetnek a várost területén és próbálnak azokra a frekventált területekre koncentrálni, ahol ezekre szükség van. Ha olvasták az anyagot, akkor kiderül, hogy a baleseti helyzet némileg romlott. Minden tekintetben van még tennivaló. Az utakon lévő állapotok nem mindig a rendőrségnek köszönhetőek, hanem az állampolgárok is sokszor feszültek idegesek, nem tartják be a közlekedési szabályokat. A szankcionálás az mindig a főbb baleseti okokra vonatkozik: a gyorshajtásra, a kanyarodási szabályok megsértésére és az előzési szabályokra. Igyekeznek szankcionálással és baleset megelőzési munkával javuló tendenciát elérni.

Wittinghoff Tamás polgármester: Miután több kérdés és hozzászólás nem volt, felteszi szavazásra az előterjesztés szerinti határozati javaslatot.

A Képviselő-testület 13 egyhangú igen szavazattal elfogadta a rendőrkapitány beszámolóját.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 13 fő.)

40/2022.(IV.27.) ÖKT sz.                                      határozat

Budaörsi Rendőrkapitány beszámolója a 2021. évről

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Budaörsi Rendőrkapitány 2021. évi – az előterjesztés melléklete szerinti – beszámolóját Budaörs város közbiztonsági helyzetéről elfogadja.

Határidők: azonnal

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Polgármesteri Kabinet

5.) Budaörs város területén (Kamaraerdő) térfelügyeleti rendszer bővítése

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/5. sz. melléklete)

Wittinghoff Tamás polgármester: Ismerteti az előterjesztést.Az érintett bizottságok – Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Vagyongazdálkodási Bizottság és a Kamaraerdei Részönkormányzat – egyhangúan támogatták.(Jegyzőkönyv 2. sz. melléklete)

Miután nincs kérdés és hozzászólás, felteszi szavazásra az előterjesztés szerinti határozati javaslatot.

A Képviselő-testület 13 egyhangú igen szavazattal elfogadta a határozati javaslatot.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 13 fő.)

41/2022.(IV.27.) ÖKT sz.                                      határozat

Budaörs város területén (Kamaraerdő) térfelügyeleti rendszer bővítése

Budaörs Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

 1. jóváhagyja a fennálló önkormányzati közterületi térfigyelő kamerarendszer – az előterjesztés szerinti kamaraerdei képfelvevők elhelyezésével történő – bővítését, valamint a képfelvevőkkel megfigyelt közterületek kijelölését.
 2. az 1. pont szerinti döntéséről a rendőrséget tájékoztatja.

Határidő: 2022. november

Felelős: polgármester

Végrehajtást végzi: Műszaki Ügyosztály/Városépítési Iroda

6.) Döntés a Domb utcában lévő, Budaörs, 8509 helyrajzi számú ingatlanra vonatkozó elővásárlási jogról

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/6. sz. melléklete)

Wittinghoff Tamás polgármester: Ismerteti az előterjesztést.Az érintett bizottság – Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Vagyongazdálkodási Bizottság – úgy támogatta, hogy ne éljenek az elővásárlási joggal, tehát 338 millió Ft-ot erre a célra nem tud biztosítani és nem is kíván biztosítani az önkormányzat.(Jegyzőkönyv 2. sz. melléklete)

Miután nincs kérdés és hozzászólás, felteszi szavazásra az előterjesztés szerinti határozati javaslatot.

A Képviselő-testület 13 egyhangú igen szavazattal elfogadta a határozati javaslatot.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 13 fő.)

42/2022.(IV.27.) ÖKT sz.                                      határozat

Döntés a Domb utcában lévő, Budaörs, 8509 helyrajzi számú ingatlanra vonatkozó elővásárlási jogról

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

 1. Budaörs Város Önkormányzata a Budaörs, 8509 helyrajzi számú, az ingatlan-nyilvántartás adatai szerint „kivett beépítetlen terület” megnevezésű, 2066 m² nagyságú ingatlan 450/2066 tulajdoni hányadára vonatkozóan a HAMIKUS Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, mint Eladó, valamint Bálint Dániel és Balogh Eszter, mint Vevők között 2022. február 22. napján létrejött adásvételi szerződés kapcsán bruttó 181.500.000,- Ft vételáron nem él elővásárlási jogával, az ingatlan 450/2066 tulajdoni hányadát nem vásárolja meg;
 2. Budaörs Város Önkormányzata a Budaörs, 8509 helyrajzi számú, az ingatlan-nyilvántartás adatai szerint „kivett beépítetlen terület” megnevezésű, 2066 m² nagyságú ingatlan 600/2066 tulajdoni hányadára vonatkozóan a HAMIKUS Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, mint Eladó és Bernáth Csaba, mint Vevő között 2022. március 2. napján létrejött adásvételi szerződés kapcsán bruttó 338.800.000,- Ft vételáron nem él elővásárlási jogával, az ingatlan 600/2066 tulajdoni hányadát nem vásárolja meg.

Határidő: azonnal 

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Műszaki Ügyosztály / Vagyongazdálkodási Iroda

7.) Döntés a Budaörs, Clementis u. 18/a. szám alatti, 145/2 helyrajzi számú önkormányzati tulajdonú ingatlan emeleti szintjének bérbe adására vonatkozó szerződés meghosszabbításáról

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/7. sz. melléklete)

Wittinghoff Tamás polgármester: Ismerteti az előterjesztést.Az érintett bizottságok – Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Vagyongazdálkodási Bizottság és a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság – egyhangúan támogatták.(Jegyzőkönyv 2. sz. melléklete)

Miután nincs kérdés és hozzászólás, felteszi szavazásra az előterjesztés szerinti határozati javaslatot.

A Képviselő-testület 13 egyhangú igen szavazattal elfogadta a határozati javaslatot.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 13 fő.)

42/2022.(IV.27.) ÖKT sz.                                      határozat

Döntés a Domb utcában lévő, Budaörs, 8509 helyrajzi számú ingatlanra vonatkozó elővásárlási jogról

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

 1. Budaörs Város Önkormányzata a Budaörs, 8509 helyrajzi számú, az ingatlan-nyilvántartás adatai szerint „kivett beépítetlen terület” megnevezésű, 2066 m² nagyságú ingatlan 450/2066 tulajdoni hányadára vonatkozóan a HAMIKUS Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, mint Eladó, valamint Bálint Dániel és Balogh Eszter, mint Vevők között 2022. február 22. napján létrejött adásvételi szerződés kapcsán bruttó 181.500.000,- Ft vételáron nem él elővásárlási jogával, az ingatlan 450/2066 tulajdoni hányadát nem vásárolja meg;
 2. Budaörs Város Önkormányzata a Budaörs, 8509 helyrajzi számú, az ingatlan-nyilvántartás adatai szerint „kivett beépítetlen terület” megnevezésű, 2066 m² nagyságú ingatlan 600/2066 tulajdoni hányadára vonatkozóan a HAMIKUS Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, mint Eladó és Bernáth Csaba, mint Vevő között 2022. március 2. napján létrejött adásvételi szerződés kapcsán bruttó 338.800.000,- Ft vételáron nem él elővásárlási jogával, az ingatlan 600/2066 tulajdoni hányadát nem vásárolja meg.

Határidő: azonnal 

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Műszaki Ügyosztály / Vagyongazdálkodási Iroda

8.) Döntés a Budaörs, Lévai u. 33. IV/36. szám alatti ingatlanra vonatkozó bérleti szerződés meghosszabbításáról

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/8. sz. melléklete)

Wittinghoff Tamás polgármester: Ismerteti az előterjesztést.Az érintett bizottság – Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Vagyongazdálkodási Bizottság – egyhangúan támogatta.(Jegyzőkönyv 2. sz. melléklete)

Miután nincs kérdés és hozzászólás, felteszi szavazásra az előterjesztés szerinti határozati javaslatot.

A Képviselő-testület 13 egyhangú igen szavazattal elfogadta a határozati javaslatot.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 13 fő.)

44/2022.(IV.27.) ÖKT sz.                                      határozat

Döntés a Budaörs, Lévai u. 33. IV/36. szám alatti ingatlanra vonatkozó bérleti szerződés meghosszabbításáról

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

 1. Budaörs Város Önkormányzata az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletére vonatkozó egyes szabályokról szóló 23/2012.(VI.22.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése szerinti rendkívüli méltányosság alapján meghosszabbítja Kiss Edina Budaörs, Lévai u. 33. IV/36. szám alatti önkormányzati tulajdonú 1+2 félszobás, 51 m2-es lakásra vonatkozó bérleti szerződését a Budaörsi Rendőrkapitánysággal fennálló munkaviszonyának időtartamára, de legkésőbb 2027. május 31. napjáig azzal, hogy az ingatlan bérleti díja 2.000 Ft/m2/hó. A bérleti díjon felül a bérlő viseli a közműdíjakat és az ún. külön szolgáltatások mindenkori díját.
 • felkéri a BTG Nonprofit Kft-t, mint vagyonkezelőt a bérleti szerződés 1. pont szerinti módosítására.

Határidő: a határozat közlésére azonnal

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Műszaki Ügyosztály Vagyongazdálkodási Iroda / BTG Nonprofit Kft.

9.) Javaslat a Budaörs, Templom tér 17. szám alatti, 115/0/A/1 helyrajzi számú önkormányzati ingatlan 128,59 m2 területű részének bérbe adására vonatkozó szerződés meghosszabbítására

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/9. sz. melléklete)

Wittinghoff Tamás polgármester: Ismerteti az előterjesztést. A patikáról van szó. Bizonyos kötelezettségek is szerepelnek a határozati javaslatban, ami a bérlőt terheli és ennek a feltételeit határozzák meg.  Az érintett bizottságok – Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Vagyongazdálkodási Bizottság és a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság – egyhangúan támogatták.(Jegyzőkönyv 2. sz. melléklete)

Miután nincs kérdés és hozzászólás, felteszi szavazásra az előterjesztés szerinti határozati javaslatot.

A Képviselő-testület 13 egyhangú igen szavazattal elfogadta a határozati javaslatot.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 13 fő.)

45/2022.(IV.27.) ÖKT sz.                                      határozat

A Budaörs, Templom tér 17. szám alatti, 115/0/A/1 helyrajzi számú önkormányzati ingatlan 128,59 m2 területű részének bérbe adására vonatkozó szerződés meghosszabbítása

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

a 115/0/A/1 helyrajzi számú, természetben a Budaörs, Templom tér 17. szám alatti ingatlan földszintjén található, 128,59 m2 területű és az épület pinceszintjén található 72 m2, területű részből álló, az ingatlan-nyilvántartás szerint „kivett iroda” megnevezésű, 1/1 arányban Budaörs Város Önkormányzata tulajdonát képező nem lakás céljára szolgáló helyiségre a BTG Nonprofit Kft. és az OFFICINA Patika Kereskedelmi Bt. között létrejött, 2023. június 1. napjáig hatályos bérleti  szerződést a   BTG Nonprofit Kft. mint bérbeadó 2028. június hónap 1. napjáig meghosszabbítsa.

A bérlő a helyiségben a melléklet szerinti munkálatokat vállalja saját költségén elvégezni. A munkálatok becsült értéke 42.300.000,-Ft. + ÁFA.

 A bérlő által a helyiségen elvégzett beruházás értéke a bérleti díjba nem kerül beszámításra. A bérleti szerződés egy alkalommal legfeljebb 5 évvel meghosszabbítható.

A betegforgalmi bejáratot 2022. december 31-ig kell áthelyeznie, a késedelem minden napja után 5.000,- Ft. kötbér megfizetésére köteles.  A vállalt egyéb felújítási munkákat 2025. december 31-ig kell elvégeznie, a késedelem minden napja után 5.000,- Ft. kötbér megfizetésére köteles.

A bérleti díj mértéke az ingatlanforgalmi szakértő által meghatározott 316.000,- Ft + áfa/hó bérleti díj, amely minden év január 1. napjától, a Központi Statisztikai Hivatal által az előző évre közzétett hivatalos infláció mértékével azonos mértékben változik.

Ezt a bérleti díjat a bérlő 2023. június hónaptól tartozik fizetni, a bérleti díjnak az inflációval történő megemelésére első alkalommal 2024. évben kerül sor.

Határidő:       a határozat közlésére azonnal

Felelős:         Polgármester

Végrehajtást végzi: Műszaki Ügyosztály – Vagyongazdálkodási Iroda / BTG Nonprofit Kft.

10.) Pályázat kiírása Budaörs Város Önkormányzat tulajdonában álló hulladékgyűjtő járművek értékesítésére

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/10. sz. melléklete)

Wittinghoff Tamás polgármester: Ismerteti az előterjesztést. Ezek azok a járművek, amit az ÉTH használt és a könyv szerinti értékük szerepel a határozati javaslatban. Nem nagyon tudja remélni, hogy a közelében lesz a sikeres értékesítés, de az értékesítésről rendelkezni kell, mivel nincs értelme ezeket a járműveket megtartani. Az érintett bizottság – Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Vagyongazdálkodási Bizottság – egyhangúan támogatta.(Jegyzőkönyv 2. sz. melléklete)

Miután nincs kérdés és hozzászólás, felteszi szavazásra az előterjesztés szerinti határozati javaslatot.

A Képviselő-testület 13 egyhangú igen szavazattal elfogadta a határozati javaslatot.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 13 fő.)

46/2022.(IV.27.) ÖKT sz.                                      határozat

Pályázat kiírása Budaörs Város Önkormányzat tulajdonában álló hulladékgyűjtő járművek értékesítésére

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

 1. Budaörs Város Önkormányzata nyilvános pályázatot ír ki az előterjesztés mellékletét képező pályázati felhívás szerint Budaörs Város Önkormányzatának tulajdonában álló, az alábbiak szerint felsorolt hulladékgyűjtő gépjárművek és rakodógép értékesítésére, az alábbi vételáron:
Jármű típusaForgalmi rendszámaÁllapotaJármű jelenlegi könyv szerinti értéke (Nettó érték)
Iveco IG140E2CA – SeresNIX-916Üzemképtelen, műszaki lejárt, akkumulátor lemerült, felépítménye üzemképes8 600 000 Ft
Iveco IG140E2CA – SeresNIX-939Üzemképes, érvényes műszaki vizsga9 800 000 Ft
Mercedes Benz Unikomtech 963-0-ANHH-501Üzemképtelen, mozgásképtelen, műszaki lejárt, javítása nem lehetséges: sebességváltó hibás8 365 378 Ft
Mercedes Benz Unikomtech 963-0-A, tömörítős hulladékgyűjtőNHH-502Hónapok óta használaton kívüli, üzemképtelen, mozgásképtelen, műszaki lejárt, a felépítménye javíthatatlan8 365 378 Ft
Mecalac forgózsámolyos rakodógépRendszám nélküli munkagépMűködőképes6 400 000 Ft
 • Felhatalmazza a Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Vagyongazdálkodási Bizottságot a pályázat elbírálására.
 • Abban az esetben, ha a pályázat részben, vagy egészében eredménytelen, ismételten kiírásra kerül változatlan tartalommal azon járművek, vagy a rakodógép értékesítésére, amely vonatkozásban a korábbi pályázat eredménytelen lett.

Határidő a pályázat kiírására: 2022. május 2.

Pályázat beadásának határideje: 2022. június 2.

Pályázat elbírálásának határideje: beadási határidőt követő 60 napon belül

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Műszaki Ügyosztály/Vagyongazdálkodási Iroda

11.) Döntés a 7358/2 helyrajzi számú, „kivett közterület” megnevezésű 189 m2 alapterületű ingatlan értékesítéséről

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/11. sz. melléklete)

Wittinghoff Tamás polgármester: Ismerteti az előterjesztést.Ez egy terület megközelíthetőségét szolgálja. A környező ingatlan tulajdonosokkal is rendezi a kérdést.Az érintett bizottság – Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Vagyongazdálkodási Bizottság – egyhangúan támogatta.(Jegyzőkönyv 2. sz. melléklete)

Miután nincs kérdés és hozzászólás, felteszi szavazásra az előterjesztés szerinti határozati javaslatot.

A Képviselő-testület 13 egyhangú igen szavazattal elfogadta a határozati javaslatot.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 13 fő.)

47/2022.(IV.27.) ÖKT sz.                                      határozat

Döntés a 7358/2 helyrajzi számú, „kivett közterület” megnevezésű 189 m2 alapterületű ingatlan értékesítéséről

Budaörs Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

Budaörs Város Önkormányzata az 1/1 arányban tulajdonát képező 7358/2 helyrajzi számú, természetben a Budaörs, Névtelen utca, az ingatlan-nyilvántartás adatai szerint 189 m2 területű, „kivett közterület” megnevezésű ingatlant közforgalom elől el nem zárt magánútként értékesíti a 7358/4 helyrajzi számú ingatlan tulajdonosa, Bocz Tibor részére 2.920.000,-Ft vételáron, melyet általános forgalmi adó fizetési kötelezettség nem terhel.

Vevő a teljes vételárat az adásvételi szerződés hatályba lépésétől számított 15 napon belül tartozik megfizetni.

Az adásvétellel egy időben meg kell alapítani az alábbi szolgalmi jogokat a 7358/2 hrsz-ú ingatlan terhére:

 • átjárási szolgalom, amely a 7358/6 helyrajzi számú, a 7358/4 helyrajzi számú és a 7356/1 helyrajzi számú ingatlan mindenkori birtokosát illeti; valamint
 • csatorna elvezetési szolgalmi jog, amely a 7358/6 helyrajzi számú, a 7358/4 helyrajzi számú és a 7356/1 helyrajzi számú ingatlan mindenkori birtokosát illeti.

Az ingatlan közforgalom elől elzárt magánúttá történő átminősítésével, valamint a szolgalmi jogok alapításával kapcsolatos költségek a vevőt terhelik.

Határidő az ügyfél értesítésére: 2022. május 13.        

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Műszaki Ügyosztály/Vagyongazdálkodási Iroda

12.) Javaslat a JUMP Consulting Kft-vel megkötött bérleti és feladatellátási szerződés módosítására

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/12. sz. melléklete)

Wittinghoff Tamás polgármester: Ismerteti az előterjesztést.Az egyik része a  jelenlegi helyzetet rögzíti, a másik része pedig egy kicsit szigorítva a beszámítási időt csökkenti, mármint amit a ráfordított összegekkel kapcsolatban erre alkalmazhat.

Lőrincz Mihály műszaki ügyosztályvezető: Egy rövid pontosítást szeretne, hogy a szerzdőzés tervezet, ami az előterjesztésben van rendelkezik a minden év januárjában történő inflációs emelés lehetőségéről, az éves inflációval. Miután azonban mivel félévnél emelik a bérleti díjat, ezért a következő inflációs emelés 2024. január 1-jén lesz esedékes.

Wittinghoff Tamás polgármester: Tehát ennek megfelelően kell korrigálni, 2024. január 1-jével. Az érintett bizottságok – Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Vagyongazdálkodási Bizottság és a Szociális és Egészségügyi Bizottság – egyhangúan támogatták.(Jegyzőkönyv 2. sz. melléklete)

Miután nincs hozzászólás, a fenti módosítás szerint felteszi szavazásra az határozati javaslatot.

A Képviselő-testület 13 egyhangú igen szavazattal elfogadta a határozati javaslatot.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 13 fő.)

48/2022.(IV.27.) ÖKT sz.                                      határozat

A JUMP Consulting Kft-vel megkötött bérleti és feladatellátási szerződés módosítása

Budaörs Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

 1. módosítja a Budaörs Város Önkormányzata, mint egészségügyi közszolgáltatásért felelős szerv és a JUMP Consulting Kft, mint feladatellátó egészségügyi szolgáltató között Budaörsön, 2017. december 29. napján létrejött Feladatellátási Szerződést a mellékelt szerződés tervezet szerinti lényeges tartalommal.
 • felkéri a BTG Budaörsi Településgazdálkodási Nonprofit Kft., mint bérbeadót, hogy a mellékelt szerződés tervezet szerinti lényeges tartalommal módosítsa a JUMP Consulting Kft., mint bérlővel Budaörsön, 2018. január 4. napján létrejött Bérleti Szerződést, azzal, hogy a bérleti díj inflációval történő változását először 2024. január 01. napjától kell alkalmazni.

Határidő:       a határozat közlésére azonnal

Felelős:         Polgármester

Végrehajtást végzi: Műszaki Ügyosztály – Vagyongazdálkodási Iroda

13.) Döntés a Bazsalikom utcában lévő, 7961/2 helyrajzi számú ingatlanra vonatkozó elővásárlási jogról

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/13. sz. melléklete)

Wittinghoff Tamás polgármester: Ismerteti az előterjesztést.Az érintett bizottság – Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Vagyongazdálkodási Bizottság – egyhangúan javasolja, hogy az önkormányzat ne éljen az elővásárlási joggal.(Jegyzőkönyv 2. sz. melléklete)

Miután nincs kérdés és hozzászólás, felteszi szavazásra az előterjesztés szerinti határozati javaslatot.

A Képviselő-testület 13 egyhangú igen szavazattal elfogadta a határozati javaslatot.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 13 fő.)

49/2022.(IV.27.) ÖKT sz.                                      határozat

Döntés a Bazsalikom utcában lévő, 7961/2 helyrajzi számú ingatlanra vonatkozó elővásárlási jogról

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Budaörs Város Önkormányzata a Budaörs, 7961/2 helyrajzi számú, az ingatlan-nyilvántartás adatai szerint „kivett lakóház és udvar” megnevezésű, 726 m² nagyságú ingatlanra vonatkozóan a Sári Adrienn, Nagy Judit és Bugovics Kálmán mint Eladók, valamint Bozay Melinda, mint Vevő között 2022. április 7. napján létrejött adásvételi szerződés kapcsán bruttó 93.000.000,- Ft vételáron nem él elővásárlási jogával, az ingatlant nem vásárolja meg.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Műszaki Ügyosztály / Vagyongazdálkodási Iroda

14.) Holdfény utcai és Kincskereső óvoda alapító okiratának módosítása

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/14. sz. melléklete)

Wittinghoff Tamás polgármester: Ismerteti az előterjesztést. Egy nagyon fontos tevékenységnek az alapító okiratban történő rögzítéséről van szó, nevezetesen a sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása. Ez két óvodát érint.  Az érintett bizottság – Közoktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság – egyhangúan támogatta.(Jegyzőkönyv 2. sz. melléklete)

Miután nincs kérdés és hozzászólás, felteszi szavazásra a Holdfény Utcai Óvoda alapító okiratának módosítására vonatkozó határozati javaslatot.

A Képviselő-testület 13 egyhangú igen szavazattal elfogadta a határozati javaslatot.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 13 fő.)

50/2022.(IV.27.) ÖKT sz.                                      határozat

A Holdfény Utcai Óvoda alapító okiratának módosítása (1)

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Holdfény Utcai Óvoda alapító okiratainak módosítását – a melléklet szerinti tartalommal – jóváhagyja.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

A végrehajtást végzi: Polgármesteri Kabinet, Közoktatási, Közművelődési és Sport Osztály, Pénzügyi Iroda

Wittinghoff Tamás polgármester: Miután nincs kérdés és hozzászólás, felteszi szavazásra a Holdfény Utcai Óvoda egységes szerkezetű alapító okiratára vonatkozó határozati javaslatot.

A Képviselő-testület 13 egyhangú igen szavazattal elfogadta a határozati javaslatot.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 13 fő.)

51/2022.(IV.27.) ÖKT sz.                                      határozat

A Holdfény Utcai Óvoda alapító okiratának módosítása (2)

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Holdfény Utcai Óvoda egységes szerkezetű alapító okiratát – a melléklet szerinti tartalommal – jóváhagyja.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

A végrehajtást végzi: Polgármesteri Kabinet, Közoktatási, Közművelődési és Sport Osztály, Pénzügyi Iroda

Wittinghoff Tamás polgármester: Miután nincs kérdés és hozzászólás, felteszi szavazásra a Kincskereső Óvoda alapító okiratának módosítására vonatkozó határozati javaslatot.

A Képviselő-testület 13 egyhangú igen szavazattal elfogadta a határozati javaslatot.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 13 fő.)

52/2022.(IV.27.) ÖKT sz.                                      határozat

A Budaörsi Kincskereső Óvoda alapító okiratának módosítása (1)

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Budaörsi Kincskereső Óvoda alapító okiratainak módosítását – a melléklet szerinti tartalommal – jóváhagyja.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

A végrehajtást végzi: Polgármesteri Kabinet, Közoktatási, Közművelődési és Sport Osztály, Pénzügyi Iroda

Wittinghoff Tamás polgármester: Miután nincs kérdés és hozzászólás, felteszi szavazásra a Kincskereső Óvoda egységes szerkezetű alapító okiratára vonatkozó határozati javaslatot.

A Képviselő-testület 13 egyhangú igen szavazattal elfogadta a határozati javaslatot.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 13 fő.)

53/2022.(IV.27.) ÖKT sz.                                      határozat

A Budaörsi Kincskereső Óvoda alapító okiratának módosítása (2)

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Budaörsi Kincskereső Óvoda egységes szerkezetű alapító okiratát – a melléklet szerinti tartalommal – jóváhagyja.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

A végrehajtást végzi: Polgármesteri Kabinet, Közoktatási, Közművelődési és Sport Osztály, Pénzügyi Iroda

15.) 2022. évi nemzetiségi pályázatok elbírálása

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/15. sz. melléklete)

Wittinghoff Tamás polgármester: Ismerteti az előterjesztést. Az érintettekkel történő egyeztetést követően 12 millió Ft-os igény helyett 10 millió Ft kerül felosztásra. A Közoktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság 8 egyhangú igen szavazattal javasolta elfogadásra.(Jegyzőkönyv 2. sz. melléklete)

dr. Czuczor Gergely képviselő: A költségvetés elfogadásánál is jelezte, hogy jövőre vonatkozóan szeretné a korábbi keretösszeget visszaállítani a nemzetiségi önkormányzatok számára. Ha jól emlékszik, akkor ez 20 millió Ft volt. Ezt csökkentették le 2021-ben. Szeretné kérni, hogy a költségvetés tervezésekor jövő vegyék figyelembe, hogy emeljék vissza a korábbi keretet.

Wittinghoff Tamás polgármester: Miért nem 30 vagy 40 millió? Egyébként volt egy bizottsági ülés, ahol pont egy fideszes képviselő mondott erről valamit. Kérdezi Vágó Csabát, hogy ezt el tudja-e mondani?

Vágó Csaba kabinetvezető: 20 millióra kívánja emeltetni a Fidesz helyi elnöke a támogatást, de 12 millióra jött be igény. Igazából ezek nincsenek arányban. A másik dolog, amivel kapcsolatban már válaszoltak, hogy a nemzetiségi támogatásoknak van egy pályázható része, illetve egy intézményfenntartási része. Ez a támogatás elég magas az önkormányzat részéről. Továbbá nem merültek fel olyan nagyságrendű programok, ami indokolná ezt a típusú emelést. Nyilván az, amire a polgármester hivatkozott, az a civil szervezetek kapcsán hangzott el.

Wittinghoff Tamás polgármester: Igen, ezt valóban összekeverte. Ugyanakkor meg kell említeni, hogy ezt össze kell vetni azzal, hogy a környező településeken – Törökbálint, Budakeszi, és a többi település – milyen összegeket biztosítanak, továbbá azzal, hogy a költségvetést idén több mint 4 milliárd Ft elvonás terheli. Aminek egyik része 3 milliárd 53 millió Ft szolidaritási hozzájárulás, amiről Cser-Palkovics András Fidesz-KDNP, Székesfehérvár polgármestere azt mondta, hogy minimum le kellene idén felezni, ahhoz, hogy az önkormányzatok működőképességét meg lehessen őrizni. A másik pedig az idén szintén meghosszabbított a járványügyi intézkedések is az önkormányaztokat sújtják. Az elvont gépjárműadó, ami az utak fenntartására, karbantartására szolgálna, nagyságrendileg 200 millió. És mintegy 1 milliárd Ft kiesés amiatt, mert a helyi iparűzési adó is megfeleződött. Nyilván nagyon népszerű azt mondani, hogy még, még még, ennyi nem elég és adjunk többet és sokkal többet, mint amennyit igényelnek, de amikor valaki a realitásoktól elrugaszkodik, az mindig elgondolkodtatja, hogy vajon mennyire helyes álláspont mindez.

Felteszi szavazásra az előterjesztés szerinti határozati javaslatot.

A Képviselő-testület 13 egyhangú igen szavazattal elfogadta a határozati javaslatot.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 13 fő.)

54/2022.(IV.27.) ÖKT sz.                                      határozat

2022. évi nemzetiségi pályázatok elbírálása

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete – a Közoktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság javaslata alapján – a Budaörs Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 11. sz. melléklet „Egyéb működési célú kiadások” 3. Nemzetiségi önkormányzatok támogatása soron 10.000.000 Ft-os pályázati keretet az alábbiak szerint osztja fel:

névprogramok számaPályázati célokTámogatás összege (Ft)
Budaörsi Német Nemz. Önk.10Oktoberfest-Budaörsi Svábbál-Hagyományos sváb disznóvágás- Batyusbál- Tavaszi Ifjúsági Német Nemzetiségi Napok-Kegyeleti megemlékezések-Kálvária fenntartása, Keresztút-Wunderkäfer tánccsoport -Hagyományőrző Asszonykör – Frauenkreis- Működési költségek  5 850 000
Budaörsi Szerb Önk.3Működési költségek-Néptáncos est-Táncház645 000
Budaörsi Román Nemz. Önk.2Működési költségek-Gyermeknapi program-Ortodox román pünkösdi program845 000
Budaörsi Roma Nemz. Önk.3Cigány népzenei és néptánc foglalkozások, táncház budaörsi iskolákban- Népzenei estek Budaörsön1 150 000
Budaörsi Görög Nemz. Önk.4Görög nyelvoktatás-Belföldi kirándulás-Görög-Szerb táncház-Vaszilopitavágás1 510 000
összesen:  10.000.000

2. A Nyertes pályázókkal az elnyert támogatási összeg felhasználására vonatkozóan Budaörs Város Önkormányzata képviseletében Wittinghoff Tamás polgármester támogatási szerződést köt. Az elszámolási határidő: 2023. április 30.

Határidő: a Képviselő-testületi döntést követő 30. nap

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Polgármesteri Kabinet, Pénzügyi Iroda

16.) Civil szervezetek – 2021 évi pályázati úton elnyert önkormányzati támogatásainak – elszámolása, beszámolóinak elfogadása

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/16. sz. melléklete)

Wittinghoff Tamás polgármester: Ismerteti az előterjesztést.A Közoktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság 8 egyhangú igen szavazattal javasolta elfogadásra.(Jegyzőkönyv 2. sz. melléklete)

Miután nincs kérdés és hozzászólás, felteszi szavazásra az előterjesztés szerinti határozati javaslatot.

A Képviselő-testület 13 egyhangú igen szavazattal elfogadta a határozati javaslatot.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 13 fő.)

55/2022.(IV.27.) ÖKT sz.                                      határozat

Civil szervezetek – 2021 évi pályázati úton elnyert önkormányzati támogatásainak – elszámolása, beszámolóinak elfogadása

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete – a Közoktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság javaslata alapján az alábbi táblázatban felsorolt alapítványok 2021. évi pályázat útján nyert önkormányzati támogatásának elszámolásait elfogadja:

 AlapítványElszámolt önkormányzati támogatás  2021 év
1 Budaörs Szabadság úti Vackor Óvoda Óvodásaiért Alapítvány379 000 Ft
2 Budaörsi Cseperedő Óvodás Gyermekekért Alapítvány100 000 Ft
3 Budaörsi Kincskereső Óvodáért Alapítvány 350 000 Ft
4 Budaörsi Mákszem Óvodáért Alapítvány 350 000 Ft
5 Budaörsi Szent Benedek Alapítvány 425 000 Ft
6 Erős Várunk Alapítvány400 000 Ft
7 Fenyves Kuckó Alapítvány430 000 Ft
8 Goldtimer Alapítvány350 000 Ft
9 Humanae Vocis Alapítvány500 000 Ft
10 Innovációs Sport Alapítvány300 000 Ft
11 Lajka Állatvédő Alapítvány380 000 Ft
12 Pro Ecclesia Alapítvány 150 000 Ft
13 Seneca Közhasznú Alapítvány a Dadogókért 300 000 Ft
14 Vadvirág Budaörsi Bölcsődékért Alapítvány 469 000 Ft

Határidő: azonnali (tájékoztatás)

Felelős: polgármester 

A végrehajtást végzi: Polgármesteri Kabinet 

17.) Budaörsi civil szervezetek támogatására kiírt 2022 évi civil pályázati felhívásra beérkezett pályázatok elbírálása

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/17. sz. melléklete)

Wittinghoff Tamás polgármester: Ismerteti az előterjesztést. Az alapítványok számára kiírt összegek szerepelnek a táblázatban, 12,5 millió Ft. Itt szem előtt tartotta az önkormányzat a javaslatnál, hogy az önkormányzati intézményekhez kapcsolódó alapítványok kapják meg azt az összeget, amit igényelnek.  A Közoktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság 8 egyhangú igen szavazattal támogatta.(Jegyzőkönyv 2. sz. melléklete)

Miután nincs kérdés és hozzászólás, felteszi szavazásra az előterjesztés szerinti határozati javaslatot.

A Képviselő-testület 13 egyhangú igen szavazattal elfogadta a határozati javaslatot.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 13 fő.)

56/2022.(IV.27.) ÖKT sz.                                      határozat

Budaörsi civil szervezetek támogatására kiírt 2022 évi civil pályázati felhívásra beérkezett pályázatok elbírálása

1.) Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testület Közoktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottsága javaslata alapján úgy dönt, hogy a Budaörs Város Önkormányzat a 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.25.) önkormányzati rendelet 12. sz. melléklet: Egyéb működési célú kiadások/Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre, 21. sor/ Társadalmi önszerveződések támogatásai keret költséghelyen szereplő 12.500.000 Ft-os keretből a beérkezett pályázataik alapján, az alábbi budaörsi Alapítványok számára, a táblázatban megjelölt támogatási összeget biztosítja:   

Ssz.ALAPÍTVÁNY nevePályázat tárgya Kért összeg (Ft)Támogatási összeg (Ft)
1A XXI. század Magyar Drámájáért AlapítványMűködési költségek150 000100 000  
Közösségi színdarab bemutatása350 000150 000  
2Budaörs Szabadság úti Vackor Óvoda Óvodásaiért AlapítványMűködési költségek140 000140 000  
Kirándulás Csiki Pihenőkertbe360 000360 000  
3Budaörsi Cseperedő Óvodás Gyermekekért AlapítványÓvodai kirándulás Veresegyháza Medvepark185 000185 000  
Óvodai kirándulás Kamaraerdő90 00090 000  
Óvodai kirándulás Liszt Ferenc Aeropark220 000220 000  
4Budaörsi Kincskereső Óvodáért AlapítványEtyeki szüret program szervezése200 000200 000  
Budakeszi Vadaspark látogatása300 000300 000  
5Budaörsi Mákszem Óvodáért AlapítványKözösségépítő szakmai program közalkalmazottak részére Pannonhalmán500 000500 000  
6Erős Várunk AlapítványMűködési költségek150 000100 000  
Családos tábor350 000100 000  
7Fenyves Kuckó AlapítványMűködési költségek150 000100 000  
Nyári tábor kirándulás200 000100 000  
8Humanae Vocis AlapítványEmberi Hang Fesztivál500 000300 000  
9Innovációs Sport AlapítványMűködési költségek120 000100 000  
Óvodás judo oktatás240 0000  
Napközis tábor140 000100 000  
10Lajka Állatvédő AlapítványMűködési költségek150 000100 000  
Tárgyi eszköz beszerzés90 00090 000  
Rendezvények100 00060 000  
Városi ivartalanítási kampány160 0000  
11Pro Ecclesia Budaörs AlapítványMűködési költségek100 000100 000  
Csendeshét tábor100 0000  
12Seneca Közhasznú AlapítványMűködési költségek100 000100 000  
Érzékenyítő tréning szülők részére235 000100 000  
A társadalom felvilágosítása program155 00060 000  
Szuperviziós csoport10 0000  
13Vadvirág Budaörsi Bölcsődékért AlapítványMűködési költségek100 000100 000  
Ez a Föld a Tied is program200 000200 000  
Öko Zsiborgó program175 000170 000  
Csináld MásKépp program25 00025 000  

2.) Nyertes Alapítványokkal az elnyert támogatási összeg felhasználására vonatkozóan Budaörs Város Önkormányzata támogatási szerződést köt. Az elszámolási határidő: 2023. február 28.

3.) Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződések aláírására.

Határidő: 2022. május 15. (támogatási szerződések elkészítése)

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Pénzügyi Iroda / Polgármesteri Kabinet

18.) Az állami fenntartású köznevelési intézmények szakmai kiadásainak biztosítása

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/18. sz. melléklete)

Wittinghoff Tamás polgármester: Ismerteti az előterjesztést. Felhívja dr. Czuczor Gergely képviselő figyelmét, hogy állami feladatról van szó, állami fenntartású köznevelési intézmények – az iskolák, gimnáziumok – támogatásáról van szó. Azon programokhoz majdnem 50 millió Ft támogatás, amely az iskola számára a fenntartó részéről biztosítani kellene. Mivel ez nem történik meg, ezért az önkormányzat teszi hozzá ezeket az összegeket, azért hogy ezeket a feladatokat az iskolák el tudják látni.  Az illetékes bizottság – Közoktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság – 8 egyhangú igen szavazattal javasolta elfogadásra.(Jegyzőkönyv 2. sz. melléklete)

Miután nincs kérdés és hozzászólás, felteszi szavazásra az előterjesztés szerinti határozati javaslatot.

A Képviselő-testület 13 egyhangú igen szavazattal elfogadta a határozati javaslatot.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 13 fő.)

57/2022.(IV.27.) ÖKT sz.                                      határozat

Az állami fenntartású köznevelési intézmények szakmai kiadásainak biztosítása

 1. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2022. évben a Budaörsi 1. Számú Általános Iskola szakmai kiadásaihoz, a Budaörs Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II.25.) önkormányzati rendelet 12. melléklet 53. Államháztartáson kívülre pénzeszközátadás pedagógiai programokra megnevezésű során szereplő előirányzatból 4 941 ezer Ft összegű támogatást biztosít az iskola mellett működő Gyermekeinkért Közösen Alapítvány részére történő átadással.
 • Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2022. évben a Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola szakmai kiadásaihoz, a Budaörs Város Önkormányzata 2022.évi költségvetésről szóló 1/2022. (II.25.) önkormányzati rendelet 12. melléklet 53. Államháztartáson kívülre pénzeszközátadás pedagógiai programokra során szereplő előirányzatból 6 289 ezer Ft összegű támogatást biztosít az iskola mellett működő Pro Budaörs 3. Iskola Alapítvány részére történő átadással.
 • Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2022. évben a Budaörsi Herman Ottó Általános Iskola szakmai kiadásaihoz, a Budaörs Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II.25.) önkormányzati rendelet 12. melléklet 53. Államháztartáson kívülre pénzeszközátadás pedagógiai programokra során szereplő előirányzatból 7 637 ezer Ft összegű támogatást biztosít az iskola mellett működő Írisz Alapítvány részére történő átadással.
 • Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2022. évben a Kesjár Csaba Általános Iskola szakmai kiadásaihoz, a Budaörs Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II.25.) önkormányzati rendelet 12. melléklet 53. Államháztartáson kívülre pénzeszközátadás pedagógiai programokra során szereplő előirányzatból 2 696 ezer Ft összegű támogatást biztosít az iskola mellett működő Budaörsi Kesjár Csaba Iskoláért Alapítvány részére történő átadással.
 • Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 20202. évben a Budaörsi Illyés Gyula Gimnázium, Szakgimnázium és Technikum szakmai kiadásaihoz, a Budaörs Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II.25.) önkormányzati rendelet 12.  melléklet 53. Államháztartáson kívülre pénzeszközátadás pedagógiai programokra során szereplő előirányzatból 19 316 ezer Ft összegű támogatást biztosít az iskola mellett működő Illyés Gyula Gimnázium Alapítvány részére történő átadással.
 • Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2022. évben a Leopold Mozart Alapfokú Művészeti Iskola szakmai kiadásaihoz, a Budaörs Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II.25.) önkormányzati rendelet 12. melléklet 53. Államháztartáson kívülre pénzeszközátadás pedagógiai programokra során szereplő előirányzatból 2 695 ezer Ft összegű támogatást biztosít az iskola mellett működő Leopold Mozart Zeneiskola Közhasznú Alapítvány részére történő átadással.
 • Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2022. évben a Pest Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Budaörsi Tagintézmény szakmai kiadásaihoz, a Budaörs Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II.25.) önkormányzati rendelet 12. melléklet 53. Államháztartáson kívülre pénzeszközátadás pedagógiai programokra során szereplő előirányzatból 1 348 ezer Ft összegű támogatást biztosít az intézményt segítő Írisz Alapítvány részére történő átadással.
 • Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2022. évben a Kesjár Csaba Általános Iskolában megszervezésre kerülő nyári napközis tábor kiadásaihoz, a Budaörs Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II.25.) önkormányzati rendelet 12. melléklet 53. Államháztartáson kívülre pénzeszközátadás pedagógiai programokra során szereplő előirányzatból 3 500 ezer Ft összegű támogatást biztosít az iskola mellett működő Budaörsi Kesjár Csaba Iskoláért Alapítvány részére történő átadással.
 • Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2022. évben a Kesjár Csaba Általános Iskola által szervezett városi Fut az Örs program kiadásaihoz, a Budaörs Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II.25.) önkormányzati rendelet 12. melléklet 53. Államháztartáson kívülre pénzeszközátadás pedagógiai programokra során szereplő előirányzatból 1 000 ezer Ft összegű támogatást biztosít az iskola mellett működő Budaörsi Kesjár Csaba Iskoláért Alapítvány részére történő átadással.
 1. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2022. évben a Kesjár Csaba Általános Iskola által szervezett városi Alsós tanulmányi verseny program kiadásaihoz, a Budaörs Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II.25.) önkormányzati rendelet 12. melléklet 53. Államháztartáson kívülre pénzeszközátadás pedagógiai programokra során szereplő előirányzatból 578 ezer Ft összegű támogatást biztosít az iskola mellett működő Budaörsi Kesjár Csaba Iskoláért Alapítvány részére történő átadással.
 1. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert a költségvetési rendelet módosítását a soron következő rendelet-módosításkor terjessze be.

Határidő: azonnal 

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Polgármesteri Kabinet, Közoktatási, Közművelődési és Sport Osztály, Pénzügyi Iroda

19.) A Kamaraerdei Közösségi Ház részére pótelőirányzat biztosítása

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/19. sz. melléklete)

Wittinghoff Tamás polgármester: Ismerteti az előterjesztést. Az átalános tartalék keret terhére 3 millió Ft biztosításáról van szó, amit az érintett bizottságok – Közoktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság – egyhangúan támogatták.(Jegyzőkönyv 2. sz. melléklete)

Miután nincs kérdés és hozzászólás, felteszi szavazásra az előterjesztés szerinti határozati javaslatot.

A Képviselő-testület 13 egyhangú igen szavazattal elfogadta a határozati javaslatot.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 13 fő.)

58/2022.(IV.27.) ÖKT sz.                                      határozat

A Kamaraerdei Közösségi Ház részére pótelőirányzat biztosítása

1.) Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság javaslata alapján úgy dönt, hogy a Kamaraerdei Közösségi Ház megnövekedett működési kiadásainak fedezetére Budaörs Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet, 3. melléklet, I. Működési költségvetés kiadásai, 5. Egyéb működési célú kiadások, 5. Általános tartalék terhére biztosít további 3.000 eFt-ot és ezzel egyidejűleg a 12. melléklet 23. Kamaraerdei Közösségi Ház működtetésének támogatása sort megemeli.

2. Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az előirányzat átvezetéséről a költségvetési rendelet soron következő módosítása során gondoskodjék.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

Végrehajtást végzi: Pénzügyi Iroda

20.) Kutyával az emberért Alapítvány támogatási kérelme

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/20. sz. melléklete)

Wittinghoff Tamás polgármester: Ismerteti az előterjesztést. Viszonylag kis összegről – 180 ezer Ft-ról – van szó, azért kerül napirendre, mivel az alapítványok támogatása a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik. Az érintett bizottság – Szociális és Egészségügyi Bizottság – egyhangúan támogatta.(Jegyzőkönyv 2. sz. melléklete)

Miután nincs kérdés és hozzászólás, felteszi szavazásra az előterjesztés szerinti határozati javaslatot.

A Képviselő-testület 13 egyhangú igen szavazattal elfogadta a határozati javaslatot.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 13 fő.)

59/2022.(IV.27.) ÖKT sz.                                      határozat

Kutyával az emberért Alapítvány támogatási kérelme

 1. Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, a Kutyával az Emberért Alapítvány részére 180 000 Ft-, azaz egyszáznyolcvanezer forint támogatást biztosít a Sztehlo Gábor Gyermekotthon budaörsi telephelyén (2040 Budaörs, Pozsonyi u. 3.) élő gyermekek kutyaterápiás fejlesztésére.

A támogatás fedezetét Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2022. (II.25.) rendelete, Budaörs Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről 12. számú mellékletének 7. sora biztosítja.

 • Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, a Kutyával az Emberért Alapítvánnyal Támogatási Megállapodás megkötésére.

Határidő: azonnal

Végrehajtásért felelős: Polgármester

A végrehajtást végzi: Szociális és Egészségügyi Iroda

21.) Javaslat a BetLux Food Bt. bérleti szerződésének módosítására

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/21. sz. melléklete)

Wittinghoff Tamás polgármester: Ismerteti az előterjesztést. A menük árainak megváltoztatásáról van szó. Az érintett bizottságok – Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Vagyongazdálkodási Bizottság és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság – egyhangúan támogatták.(Jegyzőkönyv 2. sz. melléklete)

Miután nincs kérdés és hozzászólás, felteszi szavazásra az előterjesztés szerinti határozati javaslatot.

A Képviselő-testület 13 egyhangú igen szavazattal elfogadta a határozati javaslatot.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 13 fő.)

60/2022.(IV.27.) ÖKT sz.                                      határozat

A BetLux Food Bt. bérleti szerződésének módosítása

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

1.) Budaörs Város Önkormányzata és a BetLux Food Bt. között a Budaörs, 1181/1 helyrajzi számú, Szabadság út 134. szám alatti Városháza épületének földszintjén található étterem, büfé helyiségre vonatkozóan 2020. február 24. napján létrejött bérleti szerződés alapján az egyes menü árak 2022. május 1. napjától a következők:

A menü: 1.490 Ft

B menü: 1.590 Ft

C menü: 1.750 Ft

2.) felhatalmazza a polgármestert a vonatkozó dokumentumok aláírására.

Határidő:                   a határozat közlésére: azonnal

Felelős:                     Polgármester

Végrehajtást végzi:             Műszaki Ügyosztály / Vagyongazdálkodási Iroda

22.) Budaörsi Polgármesteri Hivatal Alapító Okirat módosítása

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/22. sz. melléklete)

Wittinghoff Tamás polgármester: Ismerteti az előterjesztést. Ennek a szükségességét már a napirendre vételnél elmondta.Az Ügyrendi Bizottság 4 egyhangú igen szavazattal javasolta elfogadásra.(Jegyzőkönyv 2. sz. melléklete)

Miután nincs kérdés és hozzászólás, felteszi szavazásra a Budaörsi Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítását.

A Képviselő-testület 13 egyhangú igen szavazattal elfogadta a határozati javaslatot.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 13 fő.)

61/2022.(IV.27.) ÖKT sz.                                      határozat

Budaörsi Polgármesteri Hivatal Alapító Okirat módosítása (1)

 1. Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Budaörsi Polgármesteri Hivatal Alapító Okirat módosítását jóváhagyja a melléklet szerinti tartalommal.
 2. Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert a módosító Alapító Okirat aláírására.

Határidő: azonnal 

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Jegyzői Iroda

Wittinghoff Tamás polgármester: Miután nincs kérdés és hozzászólás, felteszi szavazásra a Budaörsi Polgármesteri Hivatal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratára vonatkozó határozati javaslatot.

A Képviselő-testület 13 egyhangú igen szavazattal elfogadta a határozati javaslatot.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 13 fő.)

62/2022.(IV.27.) ÖKT sz.                                      határozat

Budaörsi Polgármesteri Hivatal Alapító Okirat módosítása (2)

 1. Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Budaörsi Polgármesteri Hivatal módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát jóváhagyja a melléklet szerinti tartalommal.
 2. Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert az egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirat aláírására.

Határidő: azonnal 

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Jegyzői Iroda

23.) Döntés kiegészítő anyagi fedezet biztosításáról (Máriavölgy utca- és közvilágítás rekonstrukció építési beruházás)

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/23. sz. melléklete)

Wittinghoff Tamás polgármester: Ismerteti az előterjesztést. Sajnos 24 millió 840 ezer Ft-ról van szó, ami először nagyon mellbe vágta, de a realitások sajnos ezek. Miután nincs kérdés és hozzászólás, felteszi szavazásra az előterjesztés szerinti határozati javaslatot.

A Képviselő-testület 13 egyhangú igen szavazattal elfogadta a határozati javaslatot.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 13 fő.)

63/2022.(IV.27.) ÖKT sz.                                      határozat

Döntés kiegészítő anyagi fedezet biztosításáról (Máriavölgy utca- és közvilágítás rekonstrukció építési beruházás)

 1.  Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Máriavölgy utca- és közvilágítás rekonstrukció tárgyú építési beruházás megvalósításához     24.840 eFt kiegészítő forrás összeget az alábbiak szerint felszabadít és átcsoportosít:
Budaörs Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.25.) önkormányzati rendelet
3. melléklet I. Működési költségvetés kiadásai 5. Egyéb működési célú kiadások 5. Általános tartalék sorról                           24.840 eFt  14. melléklet 3. Út és mélyépítési beruházások 11. Máriavölgy utca rekonstrukció sorra    21.863 eFt 18. Máriavölgy utca közvilágítás létesítés és 0,4kV hálózat átépítés sorra                                    2.344 eFt 6. melléklet 10. ÁFA befizetési kötelezettség sorra          633 eFt ÖSSZESEN                                              24.840 eFt
 •  A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az előirányzatok átvezetéséről a költségvetési rendelet soron következő módosítása során gondoskodjék.

Határidő: azonnal 

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Műszaki Ügyosztály és Pénzügyi Iroda

Wittinghoff Tamás polgármester: Zárt ülés következik, kéri mindazokat, akik a zárt ülésen nem vehetnek részt, hogy hagyják el a termet.

A következő napirendet zárt ülésen tárgyalja a Képviselő-testület. A zárt ülésről külön jegyzőkönyv készült. A zárt ülésen hozott határozat száma:

64/2022.(IV.27.) ÖKT sz.                                      határozat

k.m.f.

                     Wittinghoff Tamás                                            dr. Bocsi István

                         polgármester                                                         jegyző

Mellékletek:

1. sz.: Előterjesztések

2. sz.: Forgatókönyv

3. sz.: Rendeletek