Képviselő-testületi ülés lesz április 27-én szerdán Budaörsön

Ülésezik a budaörsi képviselő-testületÜlésezik a budaörsi képviselő-testület

2022. április 27-én szerdán képviselő-testületi ülés lesz Budaörsön. Az ülés 8:30-kor kezdődik a városházán.

A meghívón 22 napirendipont szerepel. Az előterjesztések elérhetőek a nyilvános rendszeren.

Az ülés élőben követhető a TV 2040 élő adásában. https://tv2040.hu/

Napirendek – 2022. április 27.

1. napirendi pont: A felnőtt és gyermek személyes gondoskodást nyújtó ellátásról szóló 24/2004. (IV. 20.) önkormányzati rendelet módosítása

2. napirendi pont: Az Esély Szociális Társulás Szociális és Gyermekjóléti Központ által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 32/2013. (VI.24.)önkormányzati rendelet módosítása

3. napirendi pont: Javaslat Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a tanulmányi ösztöndíjakról szóló 32/2007. (IX.24.) önkormányzati rendeletének módosítására

4. napirendi pont: Budaörsi Rendőrkapitány beszámolója a 2021. évről

5. napirendi pont: Térfigyelőrendszer bővítése Kamaraerdőn

6. napirendi pont: Döntés a Domb utcában lévő, Budaörs, 8509 helyrajzi számú ingatlanra vonatkozó elővásárlási jogról

7. napirendi pont: Döntés a Budaörs, Clementis u. 18/a. szám alatti, 145/2 helyrajzi számú önkormányzati tulajdonú ingatlan emeleti szintjének bérbe adására vonatkozó szerződés meghosszabbításáról

8. napirendi pont: Döntés a Budaörs, Lévai u. 33. IV/36. szám alatti ingatlanra vonatkozó bérleti szerződés meghosszabbításáról

9. napirendi pont: Javaslat a Budaörs, Templom tér 17. szám alatti, 115/0/A/1 helyrajzi számú önkormányzati ingatlan 128,59 m2 területű részének bérbe adására vonatkozó szerződés meghosszabbítására

10. napirendi pont: Pályázat kiírása Budaörs Város Önkormányzat tulajdonában álló hulladékgyűjtő járművek értékesítésére

11. napirendi pont: Döntés a 7358/2 helyrajzi számú, „kivett közterület” megnevezésű 189 m2 alapterületű ingatlan értékesítéséről

12. napirendi pont: Javaslat a JUMP Consulting Kft-vel megkötött bérleti és feladatellátási szerződés módosítására

13. napirendi pont: Döntés a Bazsalikom utcában lévő, 7961/2 helyrajzi számú ingatlanra vonatkozó elővásárlási jogról

14. napirendi pont: Holdfény utcai és Kincskereső óvoda alapító okiratának módosítása

15. napirendi pont: 2022. évi nemzetiségi pályázatok elbírálása

16. napirendi pont: Civil szervezetek – 2021 évi pályázati úton elnyert önkormányzati támogatásainak – elszámolása, beszámolóinak elfogadása

17. napirendi pont: Budaörsi civil szervezetek támogatására kiírt 2022 évi civil pályázati felhívásra beérkezett pályázatok elbírálása

18. napirendi pont: Az állami fenntartású közn.int.szakmai kiadásainak biztosítása

19. napirendi pont: A Kamaraerdei Közösségi Ház részére pótelőirányzat biztosítása

20. napirendi pont: Kutyával az emberért Alapítvány támogatási kérelme

21. napirendi pont: Javaslat a BetLux Food Bt. bérleti szerződésének módosítására

22. napirendi pont: Szakály Mátyás pedagógus emlékérem odaítélése(zárt ülés)