Szerdán Wittinghoff jutalmáról rendkívüli ülésen dönthet a budaörsi képviselő-testület

Wittinghoffnak mégis kellett a jutalomWittinghoffnak mégis kellett a jutalom

2022. június 22-én (szerdán) 9:00 órától rendkívüli képviselő-testületi ülés lesz Budaörsön, napirenden Wittinghoff Tamás polgármester jutalma.

A polgármester első féléves jutalma három havi illetményének megfelelő juttatást jelent, így évente hat havi jutalmat (fél éves fizetését) teheti zsebre bónuszként Wittinghoff, amit egyesülete előterjeszt és rendre meg is szavaz számára.

Bár még az év első fele el sem telt, úgy tűnik olyan fontos a jutalom, hogy már most, rendkívüli ülésen döntés születhet róla… A meghívón természetesen mint mindig, az utolsó napirendek közt szerepel az előterjesztés.

Napirendi pontok

A meghívón 24 napirendi pont szerepel, az anyagok megtekinthetőek a nyilvános rendszeren is:

https://hatarozatok.hu/publikacio/45dc84fa9294886b3fa8863eb3b2818f/ules_bongeszes/K%C3%A9pvisel%C5%91-test%C3%BClet/2022

2022. június 22. (rendkívüli)

 1. napirendi pont: Budaörs Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.25.) önkormányzati rendeletének módosítása
 2. napirendi pont: Döntés gyermekétkeztetés tárgyában megkötött szerződésekről és a gyermekintézményekben biztosított egyéb étkeztetés intézményi (nettó) térítési díjáról szóló 13/2011. (III. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról
 3. napirendi pont: Javaslat a közterületek használatáról szóló 25/2018. (IX.21.) önkormányzati rendelet módosítására
 4. napirendi pont: Helyi közösségi közlekedés közszolgáltatási szerződés módosítása
 5. napirendi pont: Forrásátcsoportosítás „VEKOP-6.1.1-21-2021-00027 Minibölcsőde kialakítása” tárgyú építési beruházás céljára
 6. napirendi pont: VEKOP-6.1.1-21-2021-00027 Mini bölcsőde – szükséges előirányzat módosítás
 7. napirendi pont: Döntés a 2687/3 helyrajzi számú, természetben Budaörs, Szerelő u. 19. sz. alatti ingatlan gázhálózata felújításának támogatásáról
 8. napirendi pont: Javaslat a 113/A/6 helyrajzi számú, természetben Budaörs, Templom tér 15. I. emelet 6. szám alatti lakás megszerzésére
 9. napirendi pont: Javaslat a BetLux Food Bt. bérleti szerződésének módosítására
 10. napirendi pont: Döntés a Templom tér 8/1. és 8/2. szám alatt lévő, Budaörs, 66 helyrajzi számú ingatlanra vonatkozó elővásárlási jogról
 11. napirendi pont: Javaslat a Budaörs, 9 helyrajzi számú, természetben a Budaörs, Farkasréti út 2/C. szám alatt található ingatlan hasznosítására
 12. napirendi pont: Döntés a Peregrino Panzió Kft. vételárhátralékának megfizetéséről
 13. napirendi pont: Javaslat az Illyés Gyula Gimnáziumban található 39 m2 területű egyéb helyiségre vonatkozó bérleti szerződés meghosszabbítására
 14. napirendi pont: TOP_Plusz-2.1.1-21 pályázati felhívással kapcsolatos döntés
 15. napirendi pont: Együttműködés a Társadalomtudományi Kutatóközponttal
 16. napirendi pont: RenoPont energetikai központtal kapcsolatos döntés
 17. napirendi pont: Forrásátcsoportosítás „Budaörsi Latinovits Színház raktárépület építése” tárgyú építési beruházás céljára
 18. napirendi pont: Kincskereső Óvoda pótelőirányzat biztosítása
 19. napirendi pont: Holdfény és Kincskereső Óvoda alapító okiratának módosítása (javítás)
 20. napirendi pont: Csiki Pihenőkert támogatási kéreleme- testvértelepülési gyerekek táboroztatásának támogatása
 21. napirendi pont: Együttműködés a Budaörsi Egészségügyi Központ és az önkormányzat között
 22. napirendi pont: Döntés előminősített cégek jegyzékéről (2022/1)
 23. napirendi pont: A polgármester 2022. első félévi jutalma
 24. napirendi pont: Javaslat „Budaörs Egészségügyéért Díj” kitüntetésre – ZÁRT ülés (zárt ülés)