Jegyzőkönyv Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2022. szeptember 14-i nyilvános üléséről

Jegyzőkönyv Budaörs Város ÖnkormányzatJegyzőkönyv Budaörs Város Önkormányzat

Jegyzőkönyv Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2022. szeptember 14-i nyilvános üléséről

Az ülés helye: Budaörsi Polgármesteri Hivatal, II. emeleti tanácskozó terme (2040 Budaörs, Szabadság út 134. sz.)

Jelen vannak: Wittinghoff Tamás polgármester, Biró Gyula alpolgármester, dr. Molnár Gábor, dr. Ritter Gergely, Hauser Péter, Laczik Zoltán, Farkas Benedek, Stifft Nándor, dr. Tóth Ferenc, Monostori-Kalovits Márk, Kisberk Balázs, Kapitány Gábor, dr. Czuczor Gergely, Löfler Dávid, Török István képviselő.

Igazoltan távol:

Tanácskozási joggal jelen vannak: dr. Bocsi István jegyző, Vágó Csaba kabinetvezető, Tanos Gábor informatikai irodavezető.

Skype-on jelen van:

dr. Molnár Bernadett aljegyző, Erdős Károlyné jegyzői irodavezető, Barta Gáborné pénzügyi irodavezető, Csík Edina főépítész, Lőrincz Mihály ügyosztályvezető, Domahidi Emma városépítési irodavezető, Kövesdi Gabriella Szociális és egészségügyi irodavezető, Zolnai Márton út- és mélyépítési osztályvezető, dr. Gróza Zsolt vagyongazdálkodási irodavezető.

Jelen vannak továbbá: Borhegyi Éva a Budaörsi Naplótól, Mayer Emese, Hoyos Sándorné

Jegyzőkönyvvezető: Pintérné Berecz Anita

Jegyzőkönyvet készítette: Pintérné Berecz Anita

Számítástechnika: Tanos Gábor informatikai irodavezető

Wittinghoff Tamás polgármester: Tisztelettel köszönti a Képviselő-testület tagjait, kollégákat, a megjelenteket és mindazokat, akik a televízió képernyőjén keresztül vagy az interneten keresztül kísérik figyelemmel a Képviselő-testület munkáját. Megállapítja a határozatképességet, 15 fő van jelen, az ülést megnyitja.

Rendhagyó módon a két ülés között eltelt helyzetről még a napirendek elfogadása előtt beszél, mivel a város és az ország is olyan helyzetben van, amire az elmúlt 3 évtizedben nem volt példa. Nagyon sok olyan dolog történt, ami az idei évi költségvetést érinti, a Képviselő-testületi ülés számos előterjesztése foglalkozik ezzel, és a jövő évi költségvetést is alapvetően határozza meg. A Hivatal végzett számításokat arra vonatkozóan, hogy a gáz ár, illetve a villamos energia ára növekedésének milyen kihatásai vannak a településre nézve. Az idei évben a villamos energiára június 30-ig volt szerződése az önkormányzatnak. Onnantól kezdődően úgynevezett végső menedékes ár az, ami érvényes a településre, ami már lényegesen magasabb, 4-szerese, 5-szöröse annak, amit eddig fizettek. Ez 106 e Ft (és járulékai) összeget jelent. Ezt azt eredményezi, hogy az idei évben mintegy 260 millió Ft-tal lesz több a villamos energia beszerzésre fordítandó összeg. A gáznál ugyanez, bár ott a szerződés tovább tart. Az érdekes az, hogy ajánlatot nem kaptak egyáltalán a közbeszerzési kiírásra. Mielőtt bárki politikai síkra próbálná terelni, jelzi, hogy milliméterre pontosan ugyanazt a felhívást, tájékoztatást teszi meg, mint Cser-Palkovics András, Székesfehérvár polgármestere, aki ugye kormánypárti polgármester, vagy éppen Schmidt Jenő, a települési önkormányzatok szövetségének elnöke, Tab kormánypárti polgármestere. Azt fogalmazták meg, hogy valamennyi önkormányzat az idén csődközeli helyzetbe kerül, ha az állam nem lép közbe. Erre még ki fog térni. A gáznál ott tartanak, hogy 200 millió Ft-ot jelent az idei évre, ez mindösszesen 460–500 millió Ft közötti többletkiadást jelent az idei évre. A következő évre, egy teljes költségvetési évre, 2023-ra a növekmény 2 milliárd Ft. Azt látni kell, hogy az ország költségvetése tekintetében a szolidaritási hozzájárulás elvonása, amiről szintén Cser-Palkovics András mondta, hogy ez már nem tartható így, 4 milliárd Ft fölötti összeget jelent. Ha ezeket az összeget összeadják, akkor több mint 6 milliárd Ft-ról beszélnek, miközben a városnak a folyó bevétele 10-12 milliárd Ft között mozog. Ennek egy jelentős része az, amit elbuknak. Azért, mert a város megfelelően gazdálkodott és előre gondolkodtak, előre éreztek bizonyos veszélyeket, nem hiszi, hogy Budaörs csődbe fog kerülni, de jelentős fejlesztésekről egészen biztos le kell majd mondani. A mai napon találkozott egy gazdaságkutató intézet által végzett számítással, hogy mit jelent az állam szempontjából a 27%-os ÁFA. Mindenki meg fog lepődni, a többletbevétele az államnak abból, hogy az energiaárak változtak, éves szinten 135 milliárd Ft. Egyáltalán nem indokolatlan az, amikor azt látják, hogy Ausztriában és Németországban jelentős támogatásokat kapnak jóval magasabb átlagjövedelem mellett az állampolgárok vagy az önkormányzatok. Vagy éppen Finnországban, ahol az egyik legmagasabb az egy főre jutó jövedelem, vagy Spanyolországban, ahol 22%-ról – és nem 27%-ról – az energiaárakat 5%-ra vitték le. Minden egyes állampolgár, minden egyes gazdálkodó szervezet, és minden egyes önkormányzat minden egyes forintjának az egyharmada az államkincstárba kerül bele. Tehát teljesen igaza van Schmidt Jenőnek és Cser-Palkovics Andrásnak, hogy az államnak igen is van feladata, kötelezettsége az energia árak kapcsán, mert az önkormányzatok nem fogják tudni ellátni az alapfeladataikat. Egészen meglepő, hogy az Innovációs és Technológiai miniszter Palkovits László erre úgy reagált, hogy az önkormányzatok azért vannak, hogy megoldják az ilyen problémákat. Ezen mélyen elgondolkozik Székesfehérvár vagy Tab polgármestere is, hogy ilyen helyzetben mi a teendő. Ez az egyik nagyon súlyos kérdés, ami az önkormányzatot érinti és hozzáteszi, nemcsak az önkormányzatot. Nagyon szomorúan látja, hogy a szociális iroda jelzései alapján – és ennek semmi köze nincs a háborúhoz, hiszen az infláció kétszámjegyűvé válása még jóval a háború kirobbanása előtt megtörtént – számtalan olyan új, 10-12%-os növekményt látnak, ami még nem az energia változás okán történt meg, akik segélyhez fordulnak az önkormányzathoz. Egyszerűen már nem tudják sokan azt megoldani, – magánszemélyekről beszélnek természetesen – hogy eldöntsék, hogy a gyógyszert, a rezsit, vagy éppen az élelmezésüket finanszírozzák mondjuk a nyugdíjukból egyedül maradva egy korszerűtlen ingatlanban, aminek az energia számlái még ezután fognak jönni. A szociális ellátásnál az önkormányzatokat háttérbe szorították, de Budaörs Város Önkormányzata 22 féle szociális ellátó formát működtet, és a mai napi Képviselő-testületi ülésen is van erre vonatkozó előterjesztés. Fontos, hogy tudják azok, akik érintettek lehetnek, hogy jelentősen megnövelik a jogosultsági határokat. Több mint 10 éve nem változott minimál nyugdíj 6-szorosára emelik, miközben máshol ehhez van kötve a szociális támogatás mértéke. Az adható összeget éppen a lakás fenntartási támogatások okán jelentősen megnövelik, arra készülve, hogy nagyon sokan fognak olyan helyzetbe kerülni a tél folyamán, amit egyedül nem fognak tudni megoldani. A harmadik terület, de lesz még egy negyedik is, az, ami, az energia árral történt az egy teljesen váratlan év közbeni változtatás. Magyarul az önkormányzatokat teljesen váratlanul érte, mélyen felháborodva fogalmazott erről két említett kormánypárti polgármester. Úgy gondolja ő is, hogy évközben nem lehet olyan változtatásokat hozni, ami alapvetően hátrányosan érint már elfogadott költségvetéssel rendelkező gazdálkodó szervezetet, önkormányzatokat, de magánszemélyeket különösen nem. Ugyanilyen kategória a KATA is. Sokszor éri az a vád azokat, akik KATA év közbeni eltörlése kapcsán a hangjukat felemelték, hogy annak idején nem is támogatták a bevezetését. Az így bevezetett KATA egy hibásan bevezetett adórendszer volt. Helytelen az, hogy a minimálbér adózik. Számtalan más megoldás lehetett volna. De ehhez az adózási rendszerhez igazodva ennek a törvényi tényállását figyelembe véve nagyon sokan az életüket ennek megfelelően igazították. Évközben egy jogállamban nem lehetséges az, hogy állampolgárok számára kedvezőtlenebb helyzet adódjék az adott adóévben úgy, hogy nem tudnak rá felkészülni. Éppen ezért az önkormányzat számtalan olyan fórumot tartott, ahol próbált azok számára segítséget nyújtani, – szakembereken keresztül nyilván – hogyan lehet ezt a helyzetet kezelni. Mai testületi ülésen erre vonatkozóan is vannak előterjesztések, hiszen érinti a kulturális intézményeket. Számos olyan művész, aki eddig KATA-s volt kénytelen már konstrukcióban ezt a tevékenységet folytatni. A negyedik téma az oktatás ügye. Teljesen elképesztő és megdöbbentő volt a pénteki nap. Amikor az ember azt gondolná, hogy vége a hétnek és már több szörnyűség nem történhet, kapott egy üzenetet, hogy nézze meg az egyik Illyés Gyula Gimnáziumban tanító tanár oldalán közzétett levelet. Később kiderült, hogy ez egy egyenlevél, – erről ő akkor még nem szerezhetett tudomást – ami a minisztériumból származik, és mindenki számára ugyanazzal a szószerinti tartalommal bíró fenyegető levél, ami arról szól, hogy az állam – miután a sztrájkjogot teljesen kiüresítették – a polgári engedetlenségről azt mondta az oktatásért felelős rendőrminiszter, hogy ezt a fogalmat nem ismeri. Az, hogy ez most műveletlenség kérdése, vagy egyszerűen csak rosszindulat, az egy más kérdés. A polgári engedetlenség igen is létező, évszázados hagyománnyal bíró lehetőség, ha utánanéz valaki és egy kis műveltséggel rendelkezik pontosan tudja. Amikor a jogszabályok és az igazságosság olyan szinten térnek el egymástól, akkor az állampolgárok számára békés eszközökkel ezzel kapcsolatos figyelem felhívásra irányuló tevékenységét hívják polgári engedetlenségnek. Megfenyegetni pedagógusokat kirúgással, miközben olyan pedagógus hiány van, hogy a fal adja a másikat… Erre azt mondta az egyik illetékes miniszter, hogy a nyugdíjba vonulás miatt van pedagógus hiány. Ezek szerint az elmúlt évszázadokban sosem vonultak a pedagógusok nyugdíjba és ilyen probléma sohasem volt. Olyan pedagógushiány van, hogy például az Illyés Gyula Gimnáziumban van olyan tanár, aki a megalázó bérek miatt Németországba egy gyárba ment dolgozni, állítólag targoncásnak. Ez is egészen elképesztő. Annyira nincs pedagógus hiány, hogy órák maradnak el. Amikor ezt a levelet látta, felhívta a KLIKK területi igazgatóját Rigó Katalint és azt mondta neki, ameddig a város volt az iskolák fenntartója, ilyen gyalázat – hogy tanárokat fenyegetnek meg ilyen módon – nem történt. Vérlázítónak tartja, hogy ezt mosolyogva kézfogás keretében kívánta átadni. Nagyon szégyellje magát. Azért mondja el ezt itt, mert lehet ez máshol is meg fog jelenni. Igen, úgy gondolja, hogy az, ami ezzel kapcsolatban történt az országban az szégyen. Természetesen ezzel kapcsolatosan is van előterjesztés a Képviselő-testület előtt, hogy hogyan tudják majd megvédeni azokat a pedagógusokat, akiket az órák elmaradása miatt büntetni kíván a nagyhatalmú rendőrminiszter. Ezek a dolgok rendkívül szomorúak és olyan irányt mutatnak, amivel kapcsolatban nagyon nehéz az embernek a hidegvérét, a jómodorát és a kulturált kommunikációját megtartani. Ilyen keretek között is meg kell védeni az energiaárak növekedése kapcsán azokat, akik a legkiszolgáltatottabbak, másfelől pedig azokat, akiket bármilyen módon igazságtalanul retorzió érhet.

A mai Képviselő-testületi ülés napirendje rengeteg napirendi pont mellett sürgősségi előterjesztéseket is tartalmaz. A meghívón nem szereplő napirendek:

 • Döntés iskolai műfüves pályák felújítási pályázatához szükséges többlet önrész vállalásáról, együttműködési szerződés megkötéséről
 • BTG Nonprofit Kft. könyvvizsgálati feladatok ellátása
 • Budaörsi Latinovits Színház működtetésével kapcsolatban a minisztériummal történő egyeztetéshez szükséges Polgármesteri felhatalmazás
 • Szociális és Egészségügyi Bizottság külsős bizottsági tagjának megválasztása (és eskütétele)
 • A budaörsi iskolaépületek helyiségeinek bérbeadására vonatkozó bérleti díjak felülvizsgálata
 • Többlettámogatás az Illyés Gyula Gimnázium Alapítványa részére
 • Tűzeset károsultak méltányossági kérelme – ZÁRT ülésen

Továbbá van egy képviselői előterjesztés, amely a bizottsági elnökök és képviselők tiszteletdíjára vonatkozó javaslatot tartalmazza.

 • A képviselőnek, a bizottsági elnöknek és tagnak járó tiszteletdíjról és természetbeni juttatásról szóló 36/2014.(XI.24.) önkormányzati rendelet módosítása (Kisberk Balázs képviselő előterjesztése)

A sorrendre is szeretne javaslatot tenni, ugyanis javasolja a SZEB külsős bizottsági tag megválasztása c. előterjesztést 2. napirendként tárgyalják. Mivel jelen van a jelölt, ezért eskütételre is sor kerül. A képviselőnek, a bizottsági elnöknek és tagnak járó tiszteletdíjról és természetbeni juttatásról szóló 36/2014.(XI.24.) önkormányzati rendelet módosítása c. előterjesztés pedig 11. napirendként, mivel rendeletmódosítást tartalmaz.

Az önkormányzati törvény alapján kötelező zárt ülésen tárgyalni a Döntés a Budaörs, 66 helyrajzi számú, természetben a Templom tér 8. szám alatti ingatlan 84/268 tulajdoni hányadára vonatkozó bérleti szerződés meghosszabbításáról c. előterjesztést, és a Különleges bánásmódot igénylő gyermek óvodai nevelésének méltányossági támogatásának módosítása c. előterjesztést, a Hauser József Díj és Sport díj adományozása c. előterjesztést, illetve a Döntés közbeszerzési eljárással kapcsolatban – Földgáz beszerz. intézmények részére c. előterjesztést, és a Tűzeset károsultak méltányossági kérelme tárgyú sürgősségi előterjesztést.

Miután a napirendre vonatkozóan nem érkezett észrevétel, felteszi szavazásra meghívón nem szereplő, képviselői és hivatali sürgősségi indítványok napirendre vételét, melyet a Képviselő-testület 15 egyhangú igen szavazattal támogatott.

A sorrendre vonatkozó javaslatot felteszi szavazásra, melyet a Képviselő-testület 15 egyhangú igen szavazattal elfogadott.

Felteszi szavazásra a zárt ülésekre vonatkozó javaslatot, melyet a Képviselő-testület 15 egyhangú igen szavazattal elfogadott.

Felteszi szavazásra a fentieknek megfelelő módosításokkal a napirendet.

A Képviselő-testület 15 egyhangú igen szavazattal elfogadta a fenti módosításokkal a napirendet.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő)

121/2022.(IX.14.) ÖKT sz.                                    határozat

Napirend

1.) A Kamaraerdei Településrészi Önkormányzat elnökének lemondása, új elnök választása, valamint a Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Vagyongazdálkodási Bizottság taglétszámának kiegészítése és új tagjának megválasztása

2.) A Szociális és Egészségügyi Bizottság új nem képviselő tagjának megválasztása

3.) Budaörs Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 36/2010. (XI. 12.) önkormányzati rendeletének a közmeghallgatás szabályaival összefüggő módosítása

4.) Budaörs város területrészére vonatkozó változtatási tilalom elrendeléséről szóló 15/2022. (VII.13.) önkormányzati rendelet módosítása

5.) Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 53/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelet módosítása

6.) Az Esély Szociális Társulás Szociális és Gyermekjóléti Központ által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 32/2013. (VI.24.) önkormányzati rendelet módosítása

7.) A sajátos nevelési igényű gyermekek nem az önkormányzat fenntartásában működő intézményben fizetendő térítési díjainak támogatásáról szóló 34/2013. (VI. 24.) önkormányzati rendelet módosítása

8.) A sajátos nevelési igényű tanulók nem az önkormányzat területén működő iskolákban fizetendő térítési díjainak támogatásáról szóló 41/2013. (IX.30.) önkormányzati rendelet módosítása

9.) A Budaörs Város Önkormányzata fenntartásában működő intézményekben foglalkoztatott közalkalmazottakat megillető pótlékok meghatározásáról szóló 8/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosítása

10.) Kegyeleti közszolgáltatással kapcsolatos döntések, a temetőkről és a temetkezésről szóló 42/2004. (VI.24.) önkormányzati rendelet módosítása

11.) Budaörs Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.25.) önkormányzati rendeletének módosítása

12.) A képviselőnek, a bizottsági elnöknek és tagnak járó tiszteletdíjról és természetbeni juttatásról szóló 36/2014.(XI.24.) önkormányzati rendelet módosítása

13.) Tájékoztató Budaörs Város Önkormányzat 2022. I. félévi költségvetésének végrehajtásáról

14.) Cselekvési Terv Budaörs energiaellátási biztonságának elősegítésére

15.) Döntés a 2023. évi energiabeszerzésről (villamosenergia, földgáz)

16.) Céltartalék felszabadítása intézményi energia beszerzésre

17.) Budaörsi Városi Uszoda Sportcsarnok és Strand energetikai korszerűsítése ESCO konstrukcióban

18.) A Pozitív Energia Körzet Beruházási Koncepciójának véleményezése

19.) BTG Közszolgáltatási keretszerződés XI. módosítása

20.) Döntés az Önkormányzat gépjármű parkjának üzemeltetési szerződéssel történő biztosításáról

21.) Helyi közösségi közlekedés közszolgáltatási szerződés módosítása

22.) A víziközművek közcélú érdekeltségi hozzájárulásának meghatározása 2023. évre

23.) Budaörsi víziközművek 2023-2037. évek közötti időszakra vonatkozó gördülő fejlesztési terveinek jóváhagyása

24.) Forrás biztosítása a Jókai Mór Művelődési Ház és Budaörsi Latinovits Színház épületében lévő légtechnikai rendszer felújítási munkáira

25.) Döntés 92/2022.(VI.22.) ÖKT sz. határozat módosításáról

26.) Javaslat a 4071/6 helyrajzi számú önkormányzati tulajdonú ingatlan 361 m2 és a 4072/2 helyrajzi számú, magántulajdonban lévő ingatlanból kialakuló 361 m2 területű ingatlan cseréjére

27.) Javaslat a Budaörs, Szivárvány u. 5. szám alatti ingatlanban található helyiségek bérleti és haszonkölcsön szerződéseinek módosítására

28.) Döntés a 4002/33, 4002/63-70 és 4002/76 helyrajzi számú, természetben a Budaörs, Kolozsvári utcában található ingatlanok telekalakításáról

29.) Döntés az 1202/4 helyrajzi számú, természetben a Budaörs, Szálláshegy utca és a hozzá telekalakítandó ingatlanrészek telekegyesítéséről

30.) Javaslat a Városháza étterem, büfé bérbeadás útján történő hasznosítására

31.) Pályázat kiírása a Budaörs, Szabadság út 142/1. fsz. 2. szám alatti lakás piaci alapon, bérbeadás útján történő hasznosítására

32.) Javaslat a KvKo Kft. bérleti szerződésének módosítására

33.) A 1036/9/A/100 és 1036/9/A/101 helyrajzi számú, természetben a Budaörs, Patkó u. 9. szám alatti épület földszintjén található ingatlanok bérbeadás útján történő hasznosítására beérkezett pályázatok elbírálása

34.) Döntés a Budaörs Város Önkormányzat tulajdonában álló használaton kívüli hulladékgyűjtő járművek értékesítésére kiírt pályázat elbírálásáról és nyilvános pályázat ismételt kiírásáról

35.) Döntés a Peregrino Panzió Kft. vételárhátralékának megfizetéséről

36.) A Budaörs, Farkasréti út 2/C. szám alatt található ingatlan hasznosításáról szóló 100/2022.(VI.22.) ÖKT sz. határozat módosítása

37.) Javaslat a Patkó utca 1. szám alatti egyéb helyiség 52 m2 területére a Garfildo Kft-vel megkötött bérleti szerződés meghosszabbítására

38.) Javaslat a Budaörsi Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítására

39.) A Budaörsi Polgármesteri Hivatal és a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek közötti munkamegosztási megállapodások módosítása

40.) A BSC 1924 Kft. Felügyelő Bizottságába Budaörsi Önkormányzat által javasolt tag

41.) A Budaörsi Jókai Mór Művelődési Ház státuszainak módosítása

42.) A Budaörsi Latinovits Színház státuszainak módosítása

43.) Egyesített Bölcsődei Intézmények intézményvezetői pályázatának kiírása

44.) Javaslat szociális tűzifa biztosítására

45.) A Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda intézményvezetőjének határozott idejű megbízása

46.) Döntés iskolai műfüves pályák felújítási pályázatához szükséges többlet önrész vállalásáról, együttműködési szerződés megkötéséről

47.) BTG Nonprofit Kft. könyvvizsgálati feladatok ellátása

48.) Budaörsi Latinovits Színház működtetésével kapcsolatban a minisztériummal történő egyeztetéshez szükséges Polgármesteri felhatalmazás

49.) A budaörsi iskolaépületek helyiségeinek bérbeadására vonatkozó bérleti díjak felülvizsgálata

50.) Többlettámogatás az Illyés Gyula Gimnázium Alapítványa részére

51.) Döntés a Budaörs, 66 helyrajzi számú, természetben a Templom tér 8. szám alatti ingatlan 84/268 tulajdoni hányadára vonatkozó bérleti szerződés meghosszabbításáról – ZÁRT ülés

52.) Különleges bánásmódot igénylő gyermek óvodai nevelésének méltányossági támogatásának módosítása – ZÁRT ülés

53.) Hauser József Díj és Sport díj adományozása – ZÁRT ülés

54.) Döntés közbeszerzési eljárással kapcsolatban – Földgáz beszerzése intézmények részére – ZÁRT ülés

55.) Tűzeset károsultak méltányossági kérelme – ZÁRT ülés

Napirend előtti hozzászólások:

Dr. Czuczor Gergely képviselő: Kicsit meglepte őt Polgármester Úr, hogy mindennek az elején ilyen hosszú expozéval nyitotta meg az aznapi ülést. Nem tudja, hogy ez szabályszerű volt-e, majd Jegyző Úr kijavítja, ha ebbéli kétségeit ki tudja fejezni és ez nem volt szabályos, hogy hosszan olyan témákat emlegetett, amire reagálni nem nagyon van módjuk. Tehát, két perces napirend előtti hozzászólással készül az ember és nem egy húsz perces expozé lereagálásával. De két mondatot ennek kapcsán engedjenek meg neki! Az első az energiaáraknak a kérdése. Az energiaár növekedésnek a saját értelmezése szerint – és többen osztják, ezt a véleményt – az elhibázott európai uniós szankciós politikának lett az eredménye. Oroszország extraprofitra tesz szert, ennek kapcsán az energiahordozóknak az eladásából. Tehát, Európa lábon lőtte magát, ahogy a Miniszterelnök Úr is fogalmazott, ez gyűrűzött be az önkormányzatokhoz, és hát fogják a fejüket mindannyian. Amit mondott Polgármester Úr, hogy komoly bevétele származik az államnak, ugyanakkor, azt hagy tegye hozzá, – a tusnádfürdői beszédből vett információ – hogy közel kétezer milliárd forintot kell az államnak a rezsicsökkentés fenntartása kapcsán átvállalni a fogyasztóktól, ez egy komoly tehertétel, ezt vegyék azért majd figyelembe! Egyetlen reagálás még a tüntetésre, illetve, az Illyés Gyula Gimnázium polgári engedetlenségében részt vett kollégák történetére. A bérelemelés az egy jogos igény, azt nem vitatja senki, erre várják az európai uniós források megérkezését. Ami szomorú ennek kapcsán, hogy ő maga megdöbbenve tapasztalta, hogy a diákok ki lettek vonzva ebbe a történetbe. Nem tudja, hogy önszántukból mentek-e, de ez mindenképpen egy szomorú történet. Ha engedetlenségben kollégái részt vesznek, az a saját szuverén joguk, de az, hogy a gyerekek ott legyen, az számára megdöbbentő volt. És amit mondott volna, az egyetlen egy mondat, hogy azok a családosok, akik nagy ikerházban vagy családi házban laknak, és legfeljebb négy, egymástól elkülönülő lakás található a házban, és egy gázórára vannak kötve, keressék fel Budaörs honlapját, Jegyző Úrtól tudnak hatósági bizonyítványt kérni. Ezt azért mondja, mert többen keresték ennek az ügynek a kapcsán. Tájékozódjanak a www.budaors.hu oldalon.

Wittinghoff Tamás polgármester: Ezt az utóbbit természetesen, az összes létező fórumon közzé tették. Az nagyon fontos, hogy egyébként mindenki tudjon arról, – mert hozzá pedig ilyen kérdés érkezett – hogy ha egy lakásban lakik több család, arra, sajnos nem vonatkozik, tehát, különálló ingatlanokra vonatkozóan tudja a hivatal azt a hatósági bizonyítványt kiadni, amelyik egy gázóra esetén több lakóegységre vonatkozik. Ami a jogos igényt illeti, abban Czuczor Gergelynek teljesen igaza van és annak örül, hogy azt mondja, hogy jogos az igény, amivel kapcsolatban ugyanis Kövér László volt az, aki ezelőtt húsz évvel a nyakába akasztott táblán hirdette, hogy rendőrállamban a rendőr, jogállamban a tanár keres többet. Ezzel ő, maga mélyen egyet ért. Azzal viszont nem, hogy bárki is a diákokat kivezényelte volna. A helyzet az, hogy a gyerekeknek – mint Czuczor Gergely is tudja – vannak szülei, és a legutóbbi tüntetést éppen a diákok szervezték a Kossuth tér, vagy talán a Magyar Tudományos Akadémia elől vonultak a Kossuth térre, ezt nem tudja, és aztán a tanárok csatlakoztak hozzájuk. Ő maga is, öreg diákként nagyon szívesen menne el, de nagyon büszke arra, hogy a volt iskolája, a Kölcsey az egyik, a másik pedig a Budaörsi Gimnázium, ahol a polgári öntudat még jelen van.

Dr. Tóth Ferenc képviselő: a körzetében két kérdés merült fel Lőrincz Mihály Ügyosztályvezető Úrhoz. Az egyik az lenne, hogy az Őszibarack utca és a Hajnal utca sarkán található játszótéren nyáron történt egy baleset, tudomása szerint egy autó felszaladt az Őszibarack utcáról a magas szegély ellenére, és kiszakította a játszótérnek a bejárati kapuját, illetve, mellette a kerítést. Állítólag itt meg is volt a tettes, eljárás is indult ellene, de azóta is letelt július, eltelt augusztus, még mindig azt a panaszt kapta az ott lakóktól, hogy nem került kijavításara maga a kerítés. Ezt szeretné megkérdezni, hogy ennek mi az oka, illetve, mikor lehetséges az, hogy újra igénybe tudják venni ezt a részt az ott játszó gyerekek. A másik pedig egy klasszikus kérdés, sajnos nagyon sokszor találkoznak vele az Alsóhatár úttal kapcsolatosan. Itt a lényeg az, hogy az Alsóhatár út felső része még Budapesthez tartozik, a XI. kerülethez, és csak a Kertész utca magasságától tartozik a rész Budapesthez. Azonban, a Vak Bottyán utcától lefelé lévő járda rész, illetve, ott talán egy kicsit a padka rész is, az még Budaörshöz tartozik. A Pántlika utcából többen is megkeresték azzal kapcsolatosan, hogy a járdaszegély mellett parkoló, szinte egybefüggő kocsisor nap mint nap megnehezíti a Budapesti útról haladóknak a bekanyarodását. A szembe jövő forgalom miatt rendszeresen félreállni kényszerülnek, és meglehetősen nehéz az elindulás, továbbhaladás, mert a parkoló autók és az utcában lévő kanyar miatt az utca beláthatósága erősen korlátozott, ugye, itt van egy törés az Alsóhatár utcában. Folyamatosan elsőbbséget kell adni a szembe jövő autóknak, sok esetben a félreállás sem lehetséges, mert a parkoló autók miatt egy sávra szűkül az út és ezáltal patthelyzet alakul ki, mert se előre, se hátra nem lehet menni. És a felső részen még – erre szeretnének ugye választ kapni, hogy a XI. kerület elrendelte a Budapesti út és a Vak Bottyán utca között a megállási tilalmat – hogy ezzel tudnak-e valamit segíteni az ott lakóknak.

Lőrincz Mihály Műszaki Ügyosztályvezető: Tisztelettel köszönt mindenkit. Először – ha szabadna – egy technikai problémát jelezne: nagyon rosszul lehet hallani skype-on, ebben kér segítséget. Dr. Tóth Ferenc képviselő úrnak a játszótér ajtajára vonatkozóan: a BTG Kft. ahogy a baleset megtörtént, rögtön elindította a javítás folyamatát, kiderült, hogy azt a méretű kaput nem gyártják, 10 cm-rel kisebb kaput tudtak csak megrendelni, így, ideiglenes jelleggel történt ennek a kisebb kapunak a beszerelése. Ki fogja a BTG Kft. javítani végleges megoldással, hangsúlyozza, ez csak ideiglenes megoldás abban a pillanatban. Az Alsóhatár út forgalma, forgalmi kérdése és parkolási kérdése az hosszú idő óta problémát jelent. Van, aki azt mondja, hogy forgalomcsillapítást tegyenek, van, aki azt mondja, hogy küszöböket, hogy a gyorshajtókat ki tudják küszöbölni. Egy 40 km-es táblát tettek ki, de a táblát sajnos, sokan nem veszik figyelembe. Sőt, a kanyar előtt 30 km/órás sebességre csökkentették, de ezt figyelmen kívül hagyják. Azt tapasztalták, hogy a parkoló autók egyrészt, plusz parkolási lehetőséget adnak, másrészt, egy forgalomcsillapító hatásuk van. Abban igaza van, aki jelezte, és nekik is, hogy ha folyamatosan egybefüggő kocsisor van, akkor nehéz az előzés, így, a becsatlakozó utcák előtt és után kijelölnek egy megállni tilos területet, tehát, ahol lehetőséget adnak kitérésre, de a teljes megtiltás…

Wittinghoff Tamás polgármester: Elnézést kér, de közbe szól, szerinte Lőrincz Mihály véletlenül mondott előzést. Nem előzésről van szó, hanem hogy a két szemben lévő sáv tudjon egyáltalán mozogni.

Lőrincz Mihály Műszaki Ügyosztályvezető: igen, kikerülés, nem előzés, hanem a parkoló autók kikerülése. És így akkor lehetőség van kitérésre.

Kapitány Gábor képviselő: Első körben szeretné megköszönni azoknak a szervezőknek a munkáját, akik az előző héten lezajlott Kőhegy Kápolna búcsúban részt vettek. A rossz idő ellenére is jelentős számú hívő jelent meg a Kőhegyen. Bízik abban, hogy a nehézségek ellenére ez a következő évben is megrendezésre kerül, úgyhogy köszöni szépen annak a munkáját, aki ebben részt vett. A másik dolog, ami miatt szót kért, egy megjegyzés igazából. Amit Polgármester Úr is jelzett, hogy a jelenlegi gazdasági helyzet mindenkire komoly terheket ró. Az látszik, hogy a városban, – legalábbis, a hozzá érkezett jelzések alapján – elindult egy jelentős adóellenőrzési folyamat. Azt szeretné kérni – látva, a megszületett határozatokat -, hogy amennyiben lehetőség van arra, hogy valamilyen formai hiba miatt kell valakit valamilyen módon szankcionálni, az javíthassa azt, tehát, ne azonnali bírság kerüljön kiszabásra, ami – lehet, hogy ő téved -, de előfordult, hanem lehetősége legyen a formai hibáknak a javítására.

Wittinghoff Tamás polgármester: Véleménye szerint fontos, hogy erre Jegyző Úr, aki az adóhatóság, reagáljon, mert hozzá is számtalan ilyen jellegű megkeresés érkezik és természetesen ezeket, mindig a jegyzőhöz, mint a helyi adóhatósághoz irányítja, és ezzel kapcsolatosan olyan információt szokott kapni, hogy a törvényi előírások szerint kell eljárniuk. Ez egyébként nem szokta meglepni, de akkor megkéri jegyző urat, hogy akkor válaszoljon, hogy mire van lehetőség, mire nincs lehetőség!

Dr. Bocsi István jegyző: Gondolkozott azon, hogy mit fog válaszolni erre a kérdésre. Próbáljanak meg egy olyan irányt felvenni, ami véleménye szerint talán jó lehet. Örül annak, hogy Kapitány Gábor felveti ezt a kérdést, mert az ő tiszte nagyon távol van attól, hogy bármiféle politikai irányba menjenek el, most mégis azt kell mondja, hogy véleménye szerint egy KDNP elnök részéről ez tök jó, és kéri, hogy a képviselő-testület ezt így kezelje és támogassa, hogy egy olyan kérdésben mondja el bizottságon is, testületen is az álláspontját, ami tulajdonképpen egy kormány intézkedést támad, nem támad, hanem kritizál, maradjanak ennyiben. Mert miről is van szó? Arról van szó, hogy megváltozott az adóigazgatási eljárási törvény, és alapvetően hihetetlen szigort vezetett be. A hihetetlen szigor az abból áll, hogy a korábbiakban az adóhatóság, amikor kiment ellenőrizni, akkor gyakorlatilag azt tette, hogy mérlegelte, hogy milyen helyzetben van az adózó, milyen fizetési kötelezettsége van, tehát, sok mindent mérlegelt. Első körben figyelmeztette az adózót, hogy ha olyan volt, akkor második körben még jobban figyelmeztette, és aztán kiszabott általában öt- és tízezer forint közötti bírságot. A jogszabály az elmúlt évben gyökeresen megváltozott. Az adóhatóság – akár az önkormányzati, akár az állami – részére nem adott mérlegelési lehetőséget. Hanem azt mondta, hogy drága adózó, hogyha nem teljesítetted a kötelezettségedet és te magánszemély vagy, akkor az adóhatóság nem mérlegelhet, meg kell, hogy büntessen ötvenezer forintra. Ha megint nem teljesíted, akkor kétszázezer forintra. Anélkül, hogy bármilyen lehetősége lenne akár az önkormányzati, akár az állami adóhatóságnak arra, hogy mérlegeljen, hogy te szegény vagy, nem vagy szegény, kis hibát vétettél, nem értettél annyira a technikai dolgokhoz. Ugyanez a vállalkozások esetében: első hiba százezer forint, második hiba ötszázezer forint. Szakmailag nekik is nehéz ezzel azonosulni, mert látják, hogy nagyon sok adminisztratív teher van a vállalkozásokon, akár a magánszemélyeken. Nagyon sok probléma van ezzel kapcsolatban. Nehéz belerázódni azokba a szabályokba, amiket be kell tartani, hiszen nagyon gyorsan változnak, technikailag is változik a dolog. Ezért ez a szabályozás egy olyan irányba ment el, mi túlságosan szigorú és nem veszi figyelembe, hogy az adózók szinte nem is tudják követni ezeket a dolgokat és nagyon szigorú bírságokat kell kiszabniuk. Korábbi években az adózókkal sokkal harmonikusabb kapcsolatot tudtak emiatt kialakítani, mert tudtak érdemben kommunikálni velük, hogyha hiba volt. Ma nem tehetik ezt. A jogszabály azt mondja: hibáztál, százezer forint, még egyszer hibáztál, ötszázezer forint. Úgyhogy, ő azt szeretné ezzel kapcsolatban elmondani, hogy igen, ők is látják ezt és hogyha a képviselők is érzékelik azt, hogy hiba van a rendszerben, – és ő ezért örül ennek, ilyen szempontból is –   akkor kéri, hogy segítsenek abban, hogy ez eljusson azokhoz a döntéshozókhoz, akik meg tudják változtatni ezeket a szabályokat, és nem abba az irányba viszik el az adóhatóság és az adózók munkáját, hogy ellenségeknek tekintsék egymást, hanem bizonyos értelemben tudjanak partneri viszonyt ápolni, mert valóban, ezek a nagyon szigorú bírságok, ezek nagyon kellemetlenek.

Török István képviselő: Nem régóta képviselő Kamaraerdőben, de ez alatt a rövid idő alatt is igen sok megkeresést, e-mail-t kapott; a mai napon is érkezett hozzá. A Kamaraerdei úttal kapcsolatos problémát jeleznek az ottlakók, illetve a környéken lakók. Tudja azt, hogy ez egy elég problémás útszakasz, hiszen több önkormányzatot is érintő határterületről van szó. Azonban utóbbi időben nagyon elszaporodott a jelenség, hogy az átmenő fordalom, tehát akik a 7-es út irányából érkeznek, és meglehetősen lejtős, illetve nagy kanyarral is rendelkező útról van szó. Nemhogy a 40-50 km-es sebességkorlátozásokat nem tartják be, sokszor 70-100 közé gyorsulnak. Most a kocsi műszaki állapotától és a sofőrtől is függ, hogy ilyen helyzetbe meg tud-e állni, hogyha valami veszélyt észlel. De jó lenne, és ezzel kapcsolatban kérik az ott lakók, hogy vagy valamilyen telepített sebességmérő, vagy pedig a rendőrség végezne ott időszakosan trafipax-os méréseket, mert ez nehezen tartható ez a helyzet. Illetve jónéhányan jelezték azt is, hogy itt a szomszédos terület irányából, tehát a 7-es út irányából túlzottan beszivárognak a városba speciális szolgáltatást nyújtó hölgyek. Azt hiszi, ezt a problémát sem kell részletesebben kifejtenie, hiszen ismert. Ezzel kapcsolatban is szeretnének valamilyen hatékonyabb intézkedést kérni.

Wittinghoff Tamás polgármester: a Képviselő úr mondta, hogy nem régóta képviselő, de nemrég volt már képviselő és szerinte a választ is pontosan tudja. Reméli, hogy hallotta a Műszaki Ügyosztályvezető Úr és el fogja mondani pontosan ugyanazt, amit valószínűleg valamennyien tudnak, hogy mi az oka annak, hogy ilyen helyzet tud kialakulni.

Lőrincz Mihály Műszaki Ügyosztályvezető: Valóban, szerinte Képviselő Úr is tudja, hogy olyan helyzet van a Kamaraerdei útnál, hogy a településhatár a budaörsi ingatlanok kerítéshatára. Tehát a Kamaraerdei útnak ezen a lejtős részén, az a XI. kerület és a Főváros területe, tehát nem tartozik Budaörs Város Önkormányzatához. Nemcsak az, ahol a teherautók tartanak, hanem a járda sem, amit az ott lakó jelzett, hogy nagyon keskeny a járda. Az is a Főváros területe. Tehát van egy-két ilyen terület a Fővárosban még, ahol szerencsétlenül lett meghúzva a határ. De akár még az Alsó-felsőhatárutat is mondhatná, szerencsétlenül lett meghúzva a településhatár. De ez jelen pillanatban így van, tehát ezen a szakaszon minden intézkedést a XI. kerületi Rendőrség, a XI. kerületi és a Fővárosi Önkormányzat tehet meg. Ők többször jelezték, hogy szerezzenek érvényt a súlykorlátozásnak. Ne adjon ki a Budapesti Közút engedélyeket teherautókra. Tehát csak az autóbusz forgalom maradjon. Az autóbusz forgalom miatt viszont nem lehet fekvő rendőröket kihelyezni. Nem ők, a XI. kerület nem tud fekvő rendőröket sem elhelyezni. Tehát a problémát, azt tudja mondani, ők nem tudják megoldani. Ők mindenképpen együtt szeretnének működni a XI. kerülettel, de ez a szakasz az ő tulajdonukban van.

Farkas Benedek képviselő: Alapvetően helyi ügyekkel kívánt foglalkozni, de azért Czuczor Úr olyan dolgokat mondott, hogy kicsit korrigálná, mert szeretné, ha itt megmaradnának annál, úgy általában, hogy úgy legalább nagyjából a tényekről beszélnek a budaörsi Képviselő-testületben, ha már az a Parlamentben nem szokott sikerülni. Az energiaárak, azok már tavaly is ennyire magasak voltak. Nem véletlen, hogy akkor vezette be a sapkákat is a magyar Kormány, az üzemanyagra például. A rezsiárak is már bőven félévvel a háború előtt is olyan magasságban voltak, sőt azóta csökkentek is több energiahordozónak a világpiaci ára. Az EU-s forrásoknak pedig égvilágon semmi köze nincs a tanári béremeléshez. Ez abszolút a Kormányhoz tartozik. Korábbi EU-s ciklusokban nem is lehetett volna erre pénzt költeni EU-s pénzből, hiszen nem erre adják. De például, ha a Vodafon-ra nem költenének el tök fölöslegesen 715 milliárdot, sokkal jobb befektetés ezt a tanárokba fektetni és az oktatásba. Ez egy jobban megtérülő befektetés, mint egy veszteséges céget megvenni. Visszatérve Budaörsre, mindenkinek nagyon megköszöni, hogy eljöttek tegnap az Illyéshez demonstrálni, kiállni a tanáraik mellett. Ez Magyarország legfontosabb ügye. Szerinte ezt nem lehet eléggé hangsúlyozni, hogy sorskérdésről van szó. Magyarország akkor fog tudni felemelkedni, hogy ha lesz rendes oktatási rendszere. Más út nincs, csak ez. Úgyhogy kér mindenkit, hogy továbbra is álljon ki a tanárai mellett, a diákok mellett, Magyarország jövője mellett. És akkor a helyi témákra rátérve Műszaki Ügyosztályvezető Úrhoz fordul először. Legalább negyed éve kérdezte először a kamerákról, hogy mi a helyzet velük. Nemrég kapott megint egy jelzést, hogy Orchidea utca Csiki utca kereszteződésénél a kamera továbbra sem működik, lefele néz, fura irányba néz. Ezt mikor javítják meg? Következő kérdés. Törökugrató Rezeda utca kereszteződése az egy nagyon kellemetlen kereszteződés. Ez nagyon régóta így van. Ide egy tükör az hasznos lenne. És a Jegyző Úrtól kérdezne végül, hogy ki kell ugyan szabni a bírságot, de utána el lehet-e tekinteni tőle, hogy ha van rá megfelelő indok.

dr. Bocsi István jegyző: Akkor egy rövid válasz, idézi a jogszabályt: A (2) bekezdés szerinti határidő eredménytelen elteltét követően az adóhatóság a természetes személy adózót kettőszázezer, a nem természetes személy adózót ötszázezer forint mulasztási bírsággal sújtja, tizenöt napos határidő kitűzésével felhívja az adókötelezettség jogszerű teljesítésére. A kötelezettség teljesítése esetén a (2) bekezdés és az e bekezdés alapján kiszabott bírság nem mérsékelhető.

Lőrincz Mihály Műszaki Ügyosztályvezető: A kamerarendszerrel kezdené a válaszadást. Aláírásra került a teljes önkormányzati kamerarendszer felújítására vonatkozó szerződés. Elavulttá váltak a 8-10 évvel ezelőtt telepített kameráik. A rádiókapcsolatot egyre nehezebben lehetett helyrehozni. Nagyon zsúfolt eleve a forgalom ezeken a frekvenciákon, ahol eddig működtek, úgyhogy szeptember hónap folyamán megkezdődik és októberre be is fejeződik a felújítása ezeknek a rendszereknek. Átállnak egy másik frekvenciára és akkor az összes kamera nagyobb biztonsággal fog működni, így a Képviselő Úr által jelzett is. A tükörre, a Rezeda tükörre pedig azt tudja mondani, hogy az intézkedést megteszik a BTG felé azonnal.

Laczik Zoltán képviselő: A felháborító, vagy lehangoló témák után talán egy kissé vidámabb. Örömmel szeretné arról tájékoztatni a Képviselő-testületet, illetve elsősorban az érintett lakókat, hogy a napokban elkészült a Máriavölgy út, utca rekonstrukciója. Legalább is műszaki értelemben. Néhány adminisztratív teendő van még hátra, de az a használatbavételt nem befolyásolja. Tudják, hogy fontos közlekedési folyosóról van szó, hiszen egyik összekötő kapocs a Hegyvidék és az Ófalu között, illetve a turizmus szempontjából is lényeges ez az utca. A rekonstrukció keretén belül megújult a teljes útfelület, illetve az utca házak felőli oldalán járda épült. Ez eddig nem volt. A másik oldalon, a vízelvezető árok oldalán gépkocsiparkolók kerültek kialakításra. És ami legalább ennyire fontos, hogy teljes egészében megújult a közvilágítás. Ő a rekonstrukció hetei alatt, de az utolsó napokban is beszélt több lakóval és ők elmondták, hogy teljesen rendben folyt le ez a rekonstrukció, pedig tudhatják, hogy egy útfelújítás okozhat konfliktusokat a kivitelezők és a lakók között. Ebben az esetben szerencsére úgy tűnik, hogy harmonikus volt az együttműködés. Külön megköszönték, hogy minden lakóval külön egyeztetett mind az Önkormányzat, mind pedig a kivitelező a gépkocsi- és az egyéni bejárók kialakításáról. Tehát a lakók köszönetét szeretné tolmácsolni úgy a Műszaki Ügyosztály munkatársai, mind a kivitelezők felé.

Stift Nándor képviselő: Lőrincz Mihály ügyosztályvezető úrhoz címezné a napirend előtti rövid hozzászólásait. Az első: Köszönetet szeretne mondani azért, hogy nagyon jó minőségben elkészült az OTP társasházak, ami a Szabadság út mellett található egy olyan feljáró, amit a mozgáskorlátozottak, illetve a babakocsit használó kismamák is tudnak használni. Erről beszélgettek több mint 20 éve nem merült föl kérdésként, hogy erre szükség van, mert ugye több feljáró van a belső szerviz útról, de ilyenre nem volt igény. Az elmúlt évben új közös képviselőt választott a ház. Ő megkereste és nagyon sok dologban leültek és ennek az eredménye lett ez, úgyhogy köszönet érte. A következő fontos dolog, hogy látja, hogy gőzerővel folyik és lassan-lassan a finisébe ér a Patkó utca 9. mellett lévő játszótér befejezése és teljes felújítása. Ő az itt élőknek szeretné csak azt mondani, hogy egy nagyon kis időre kérnének egy kis toleranciát, egy kis türelmet. Finisébe van ez a beruházás és nagyon biztos abban, hogy ha átadásra kerül, akkor nagyon sok gyermekes anyuka fogja tudni majd használni. És az utolsó pedig az, hogy a közterületeiken nagyon sok helyen tapasztalta azt, hogy eltűntek a szemetestartók. Tehát azok a szemetestartók, amik ki vannak téve a járda mellé, egyszerűen eltűntek. Legutóbb a Nefelejcs köznek a sarkán. Pont szombaton volt a tanúja annak, hogy valaki akart valamit kidobni a szemetesbe és nem tudta kidobni, mert eltűnt a szemetes. Azt kérné, hogy nézzék, meg, mérjék fel és ezeket pótolják.

Lőrincz Mihály Műszaki Ügyosztályvezető Műszaki Ügyosztályvezető: Először is köszöni Laczik képviselő úrnak és Stift képviselő úrnak is a dicsérő szavait, ami nagyon jól esik. Megpróbálnak megfelelni a későbbiekben is ugyanilyen módon. A szemetesekre. Igen, sajnos hozzájuk is eljutott a hír, hogy a város több pontján elindult egy rossz folyamat. Valaki, valakik leszerelik a közterületi szemeteseket, mint fémet és talán fémhulladékként valahol értékesítik, vagy nem tudja, hogy mint csinálnak vele. A BTG már felmérte ezeket a hiányokat és meg is rendelete az új közterületi szemeteseket. Pár hét kell azonban a beszerzéshez. Pótolni fogják. Ugyanakkor innen is tisztelettel kérik a budaörsieket, hogy vigyázzanak ezekre a közterületi szemetesekre és hogyha valaki ilyet látna, hogy szerelik le, tépik le, akkor jelezzék feléjük.

Hauser Péter képviselő: Megkeresték a Farkasréti út – Esztergályos út sarkán élők, hogy ott egy kutyaürülék-gyűjtő van. Régebben ott volt egy állatorvosi rendelő, ami elköltözött onnan, tehát innentől kezdve a kutyaürülék-gyűjtő létjogosultsága megkérdőjelezhető, viszont mindemellett eléggé büdös. Tehát kéri szépen, hogy nézzék meg, hogy le lehet-e ezt szerelni. Másik a Vas utca – Gyöngy utca sarkon a járdát felnyomta egy fagyökér. Ennek a javítását kérik a lakók. Aztán el kell mondja, most köszönetet kell mondania a BTG munkatársainak és úgy illik, hogy személy szerint is megnevezze őket, Benkovics Gábor és csapata nagyon gyorsan végezték el a hirtelen felmerülő útburkolati festéseket, illetve hát néhány hete volt ez a nagy esőzés, amikor Ádám Attila és csapata pillanatok alatt kint volt a helyszínen és elhárította, nem azt mondja, hogy hibákat, de ezeket az eseményeket.

Monostori-Kalovits Márk: Ő is igyekszik rövid lenni, egy kérdést szeretne Műszaki ügyosztályvezető úrhoz tolmácsolni igazából. Noha tisztában vannak a lakosok is most már vele, hogy a gyalogátkelő-helyek létesítése nyilván nem az önkormányzat hibájából nagyon hosszadalmas folyamat, érdeklődnének a lakók rajta keresztül, hogy a Liliom u. – Farkasréti út kereszteződésben a gyalogátkelő hogy halad. Ő már itt egy sommás eljárásról tud, de ha Műszaki ügyosztályvezető úr tudna erre pár szóban reagálni, azt nagyon megköszönné.

Lőrincz Mihály Műszaki Ügyosztályvezető: A gyalogátkelőhelynek a tervei elkészültek, engedélyezésre benyújtásra kerültek. Sajnos egy ilyen engedélyezési eljárás több hónapig tart, jelen pillanatban már a vége felé tartanak, az utolsó szakhatósági hozzájárulások is megérkeztek és nem hivatalos úton kapott információik alapján az engedély már papíron van, csak várják, hogy megkapják, és utána kezdődhet a kivitelezés.

Biró Gyula alpolgármester: Nagyon röviden két dologról szeretne szólni. A hétvégén volt a lomtalanítás a lakótelepen, egy kicsit az FKF fázott a dologtól, de egyébként simán lezajlott. Ez részben köszönhető egyébként a BTG-nek is, mert utána ők jöttek takarítani és szerinte 14 órára abszolút tisztaság volt a lakótelepen. Még egy dátumot megemlítene, hogy október 1-jén lesz veszélyes hulladékgyűjtés, tehát itt felhívná a lakosság figyelmét, hogy ha ilyen veszélyes hulladékuk van, azt október 1-jén le tudják adni a Lévai utcai parkolóban.

Wittinghoff Tamás polgármester: A törvényi kötelezettség okán – Czuczor Gergelynek mondja – a két ülés közötti beszámoló következik. Ugye azt kérdezte az ülés elején, hogy nem tudja, hogy törvényes-e, jogszabály szerint helyes-e, hogyha ő hosszasabban beszél. Nos, az SZMSZ vonatkozik arra, hogy a két ülés közötti időszakról a polgármester tájékoztatást ad a képviselő-testület számára, és itt időkorlát nincs meghatározva. Lehetséges, hogy ez azért van itt így, merthogy esetleg több mindenre kell, hogy rálásson egy polgármester, több feladatot lát el, és lehet, hogy a legitimációja is megvan ahhoz, hogy olyan ügyekről, amik a két ülés között történnek, beszámoljon. Ő, amit külön kiemelt, a gazdasági helyzetből adódó problémák, a magánszemélyek adózási problémái, a szociális problémák. Minden olyan probléma, ami pontosan a két ülés közti időszakra esett, és ő azt gondolja, hogy ezeket persze lehet elhallgatni és érti, hogy bizonyos közszolgálati felületeken erről nem szokott szó esni, Budaörsön szerencsére nem ez a helyzet. Amit viszont mondott, az egy nagyon érdekes mondat volt. Nem tudja, hogy véletlenül fogalmazott-e így, vagy valahogy a kormánypropaganda ebben félresiklott. Azt mondta, hogy az energiaárral kapcsolatban – ez a bevett kormánypropaganda – az elhibázott európai uniós szankciók a felelősek, mert – és a második félmondat az volt, hogy – az oroszok számára ez extraprofitot jelent. Össze kellene egyeztetni ezt a két mondatrészt, és akkor rögtön rájönnek arra, hogy az Európai Unió pont azt nem szeretné, hogy azt a gazembert, aki megtámadott egy országot, aki tízezreket vagy százezreket mészárol le, gyerekeket hurcol el, városokat rombol porrá, annak a fegyverkezését a háborúját az energia-árakon keresztül támogassa Európa. Aki ezt kifogásolja, az is gazember.

A két ülés közötti időszakra vonatkozóan folytatja a tájékoztatást. Június 7-én volt sportnap, 8-án a Magyar Önkormányzatok Szövetsége elnökségi ülésén vett részt. 9-én az ún. Várépítő Pályázat díjátadójára került itt sor, az utóbbi években mindig a budaörsi Városháza adott ennek otthont. Gazdasági szereplők különböző beruházásokhoz nyújtott támogatásáról van itt szó. Sajnos a szervező azt mondta, hogy ez az utolsó, több olyan momentum és a gazdasági helyzet, illetve különböző szabályozók változása okán úgy érzi, hogy ennek ma már sajnos nincs lehetőség, miközben az igény az bizonyára nagyon is megvolna. 21-én tartották a pedagógusnapot itt a nagyteremben, 22-én rendkívüli testületi ülést tartottak, 23-án volt egy rendezvény, városok a társadalmi kötelezettségvállalásért a gazdasági szereplőkkel, kb. így fogalmazhatná meg szabadon, ez egy uniós pályázat, aminek Milánó a központja, sok más várossal, többek között a franciaországi Nantes-tal, és más európai, cseh és hosszasan lehetne sorolni, ezt most nem teszi, országokkal közösen vesznek részt ebben a programban. És ennek volt egy rendezvénye, ahol több gazdasági szereplő vett részt és igazából ezt egy indítónak szánják annak érdekében, ahogy pl. Nantes-ban ez történik. Nagyon érdekes tendenciákat látnak, pl. olyan feladatokat vállal át akár egy évre egy gazdasági szereplő, hogy a szociális hátrányos helyzetben lévő ellátottak számára biztosít élelmet, és így tovább. Különböző területeken vállalnak feladatot, kötelezettséget, ezzel is a helyi kötődésüket és a társadalomért érzett felelősséget is kifejezve együttműködnek az önkormányzattal, civil szervezetekkel. Ugyanezen a napon 14 órakor a stanfordi egyetem egy phd-s hallgatója a magyarországi önkormányzati helyzettel kapcsolatban jött érdeklődni és ezzel kapcsolatosan információkat osztottak meg egymással. 24-én a Magyar Önkormányzatok Szövetségének egy kiállítása, illetve konferenciája volt, ahol kormánypárti előadók is voltak, Navracsics Tibor, a már korábban említett Schmidt Jenő, a Települési Önkormányzatok Szövetségének elnöke is jelen volt és pont azokról a kérdésekről esett szó, amikről ő is az ülés elején beszélt. Az IKEA vezetőivel találkozott 27-én, ők is egyébként már részt is vettek abban a bizonyos programban, amiről az imént beszélt, aminek egy üzleti reggeli volt a kerete. De hogy a városi közügyekben, különböző támogatásokban, közösségi projektekben, hogy tudnak részt venni, illetve ezzel kapcsolatos felajánlásokról folytattak beszélgetést és nyilván reméli, hogy ez a jövőben működni is fog. Nagyon fontosnak látja és nemcsak ő, hanem mindenki, aki ilyen kérdésekkel foglalkozik, a települések, a környezetvédelem, a megújuló energiák felhasználása szempontjából a gazdasági szereplők aktív részvételét.

Áttér júliusra: a köztisztviselők napja volt 1-jén, Kisújfalun falunap 2-án, időközi választás 3-án, 5-én Algéria függetlenné válásának 60. évfordulójára a nagykövet úr meghívására vett részt a Benczúr hotelban egy megemlékezéssel egybekötött fogadáson. 13-án rendkívüli képviselő-testületi ülés volt. 18-án Budakeszi polgármester asszonyával, Győri Ottiliával illetve a tervezők részvételével a két települést összekötő kerékpárútról beszéltek, itt a tervezők nem sok jóval kecsegtették őket. Kicsit nehézkesen halad a lehetőség, nagyon szűk a keresztmetszet, ahol meg nagyon jó lenne, ott meg a környezetvédelemmel vannak gondok, már hogy a hatósággal. Katonai lőtér lehet bringaút, nem annyira lehet, szóval ezek vicces dolgok, de sajnos ez a probléma. Ő ebben tökéletesen egyetért Ottiliával, hogy nagyon fontos lenne, hogy a két település összeköttetése is megvalósuljon, és természetesen ezzel tudna a Budapest-Balaton kerékpárútra is csatlakozni a budakeszi oldal.

Augusztus 10-én a budaörsi olvasókör meghívására az Önkormányzatiság helyzete és jövője címszót viselő beszélgetésre hívták meg. 15-én Veres Gáborné óvodavezetőt köszöntötték, jubileumi köszöntésről van szó. 17-én önkormányzati szövetségi ülés volt. 20-án az ünnepséget az eső miatt a PostArton tartották meg, korábban mindig a Templom téren, ha jó idő lesz, akkor a jövőben is folytatják ezt a gyakorlatot. 23-án egy M7 Real Estate nevű cég, akik a Terrapark két épületét vették meg, jöttek bemutatkozni, illetve javaslatokat fogalmaztak meg arra vonatkozóan, hogy hogyan tudnák ezt a két jelenleg üresen álló ingatlanrészt hasznosítani. Ezzel kapcsolatban annyit mondott, hogy lakásban ne gondolkodjanak. 25-én Fenntartható városok sorozat volt, ezt egy civil szervezet végzi és ezzel kapcsolatban települési vezetőket hívnak meg, most ő éppen Érd és Göd polgármesterével vett részt ezen a felvételen. Az látszik, hogy egyre inkább mozdulnak meg a települések is és különböző szervezetek annak irányában, hogy az önkormányzatok minél inkább – és ebben egyébként Budaörs, azt hiszi hogy több mint egy évtizedes múltjával az országban is élen jár – , hogy az ilyen jellegű tevékenységek, programokban hogyan vesz részt, egyébként munkatársai ebben hatékonyak és elkötelezettek. 30-án az FCSM vezetőjével, Palkó Györggyel a csatornázás jövőjéről egyeztettek annak érdekében, hogy – ugye mondta már a bevezetőben, de talán azért itt is meg kell említeni, hogy volt egy víziközmű-történet is a két testületi ülés közti időszakban. Nevezetesen a kormány úgy döntött, hogy azok a települések, amelyeknek csődbe került a víziközműve – már pedig jelentős része csődbe került a rezsicsökkentés kapcsán, hiszen nem az állam, hanem a cégek viselték ennek terheit, nem tudták képezni az amortizációt. Ezért a fővárosi vízműveknek is milliárdos hiányai vannak és az összes magyarországi víziközmű-szolgáltató bajban van, ezért a települések sorban adják át ezeket a közműveket. És ugye az a furcsa helyzet van, hogy az eladósodás az szintén nem a háború és az Európai Unió elhibázott döntései miatt van, hiszen a csődhelyzet az kialakult jóval Oroszország agressziója előtt. Ezért aztán az állam érdekes megoldást választott: átadhatják az önkormányzatok a víziközműveket, de ezzel kapcsolatban semmilyen jogi megkeresés nincs. Éppen Győri Ottiliával ültek együtt a fővárosban, hiszen a Fővárosi Vízművek a szolgáltató Budakeszin is és Budaörsön is, és ugyanazon az állásponton voltak, mint Budakeszi, hogy egyfelől semmilyen hivatalos megkeresést nem kaptak, másfelől pedig nyilván a Fővárosi Vízművekhez tartozás egy szolgáltatási biztonságot jelent, itt egy 150 éves cégről van szó. A Főváros pedig arról tájékoztatta őket, hogy minden erővel igyekeznek ezt a nagymúltú szolgáltató céget megtartani. Ezzel együtt azoktól a településektől – számtalan ilyen van, nagyon sok víziközmű szolgáltató van az országban, hogy ez jó vagy rossz, erről most nem fog hosszan értekezni, természetesen nem jó, sokkal jobb a regionalitás és a racionális együttműködés, de ez egy másik kérdés -, az állam ugyan átveszi, de semmilyen garanciát nem vállal arra, hogy a felújításokat, rekonstrukciókat elvégezze, sőt, az adósságot az adott településeknek ki kell fizetnie, úgyhogy nem tudja, hogy ezzel mennyire fognak jól járni. Legalább további veszteségek talán nem fognak ott képződni, ahol ilyen probléma van. Jelenleg Budaörs esetében ő nem lát problémát, legfeljebb abból a szempontból, hogy az árak vajon hogyan fognak alakulni. Nyilván hosszú távon ez sem tartható. Ünnepélyes tanévnyitó volt 31-én.

Szeptemberben: kaptak egy MÁK-ellenőrzést, ami egyébként mindent rendben valónak talált. Az önkormányzatnak a társulással kapcsolatos pénzügyi tevékenységét, ennek a dokumentálását ellenőrizték, Biró Gyula navigálta őket és ha jól emlékszik, megdicsérték a Hivatalt, hogy mindent a legnagyobb rendben találtak. Színházi évadnyitó volt ugyanezen a napon, tehát ez még szeptember 1-je. Az első kézilabdameccs a Fradi ellen volt hazai pályán, hát sajnos, ahogy ez várható volt, ellenük nem nagyon sikerült jó eredményt elérni, de remélik, a további meccseken majd igen. 7-én a helyi televízió hívta meg ugyanazzal a kérdéssel kapcsolatban, mit fog tenni az önkormányzat a magánszemélyek, illetve a város energiahelyzetből adódó nehézségei miatt. Kisújfalun voltak 10-én, a 25 éves testvérvárosi évforduló kapcsán két rendezvényt tartanak: múlt hétvégén ők voltak a borfesztiválon Kisújfalun, jövő hétvégén pedig Kisújfalu látogat Budaörsre.

És akkor elérkeztek a mai képviselő-testületi üléshez, és rá is térnek a napirendek tárgyalására.

Napirendek tárgyalása:

1.) A Kamaraerdei Településrészi Önkormányzat elnökének lemondása, új elnök választása, valamint a Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Vagyongazdálkodási Bizottság taglétszámának kiegészítése és új tagjának megválasztása

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2/1. sz. melléklete)

Wittinghoff Tamás polgármester: Török István megválasztásáról van szó a RÖK elnökének, de ehhez előbb a Képviselő- testületnek tudomásul kell vennie Monostori-Kalovits Márk lemondását a Kamaraerdei elnöki tisztségéről. Miután Kamaraerdőnek van új képviselője, nyilván, ő fogja ezt a feladatot ellátni, s erről formai döntést is kell hozni, aztán ezt követően még arról is döntenek, hogy Budaörs Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 36/2010. (XI.12.) önkormányzati rendeletet módosításával kiegészíti a Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Vagyongazdálkodási Bizottság taglétszámát 1 fővel, amelyre a képviselők közül Török Istvánt választják meg. Jegyző urat kérdezi, hogy lehet-e egyben szavazni az egészről? A bizottságok egyhangúan támogatták. (Jegyzőkönyv 3. sz. melléklete)

dr. Bocsi István jegyző: Igen, lehet.

Wittinghoff Tamás polgármester: Először a rendeletmódosítást teszi fel szavazásra annak érdekében, hogy a 10 főre bővülő bizottsági helyet be lehessen tölteni azzal a képviselővel, akiről utána határozatban döntenek.

A Képviselő-testület 15 igen szavazattal elfogadta a rendeletet.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

Budaörs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2022. (IX. 16.) önkormányzati rendelete

Budaörs Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 36/2010. (XI.12.) önkormányzati rendeletének módosításáról

A rendelet teljes terjedelmében, a mellékletekkel együtt a jegyzőkönyv 4/1. sz. mellékletét képezi.

Wittinghoff Tamás polgármester: Felteszi szavazásra a határozati javaslatot.

A Képviselő-testület 15 egyhangú igen szavazattal elfogadta a határozati javaslatot.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

122/2022.(IX.14.) ÖKT sz.                                    határozat

A Budaörs Kamaraerdei Településrészi Önkormányzat elnökének megválasztása és a Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Vagyongazdálkodási Bizottság új képviselő tagjának megválasztása

1.  Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi Monostori-Kalovits Márknak a Budaörs Kamaraerdei Településrészi Önkormányzat elnöki tisztségéről való, a mai nappal hatályba lépő lemondását.

2.  Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete – figyelemmel a részönkormányzat elnöki tisztségét korábban betöltő Monostori-Kalovits Márk lemondására – a Budaörs Kamaraerdei Településrészi Önkormányzat elnökévé a képviselők közül Török Istvánt válassza meg.

3.  Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete Budaörs Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 36/2010. (XI.12.) önkormányzati rendeletet módosításával kiegészíti a Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Vagyongazdálkodási Bizottság taglétszámát 1 fővel, amelyre a képviselők közül Török Istvánt választja meg a jogszabály-módosítás hatálybalépésétől kezdődően.

Felelős: Polgármester 

Határidő: azonnal

Végrehajtást végzi: Jegyzői Iroda

2.) A Szociális és Egészségügyi Bizottság új nem képviselő tagjának megválasztása

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2/2. sz. melléklete)

Wittinghoff Tamás polgármester: Van még egy bizottságokat érintő döntésük, a FIDESZ-KDNP által delegált külsős bizottsági tag Szociális és Egészségügyi tagsága megszűnt, és a helyére Hoyos Sándornét javasolja megválasztani az említett frakció, a határozati javaslat tehát ennek megfelelően erről szól

Wittinghoff Tamás polgármester: Felteszi szavazásra a határozati javaslatot.

A Képviselő-testület 15 egyhangú igen szavazattal elfogadta a határozati javaslatot.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

123/2022.(IX.14.) ÖKT sz.                                    határozat

A Szociális és Egészségügyi Bizottság nem képviselő bizottsági tagjának megválasztása

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete – figyelemmel egy korábbi nem képviselő tag jogviszonyának 2022. augusztus 30. napjával történő megszűnésére – a Szociális és Egészségügyi Bizottság nem képviselő tagjának Hoyos Sándornét választja meg.

Felelős: Polgármester 

Határidő: azonnal

Végrehajtást végzi: Jegyzői Iroda

Wittinghoff Tamás polgármester: eskütétel következik, szeretne mindenkit kérni, természetesen az esküt tevőt is, hogy álljanak fel az eskütételhez. Az eskü szövegét előre olvassa.

Eskütétel:

Hoyos Sándorné képviselő leteszi az esküt.

Az esküokmány a jegyzőkönyv 1. sz. melléklete

Wittinghoff Tamás polgármester: jó munkát kíván a bizottsági munkához.

3.) Budaörs Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 36/2010. (XI. 12.) önkormányzati rendeletének a közmeghallgatás szabályaival összefüggő módosítása

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2/3. sz. melléklete)

Wittinghoff Tamás polgármester: Ismerteti az előterjesztést. Az Ügyrendi bizottság 4 igen, 1 nem szavazattal javasolta elfogadásra. (Jegyzőkönyv 3. sz. melléklete)

Löfler Dávid képviselő: Az Ügyrendi bizottságon is elmondta, s több alakalommal jelezték, hogy javasolnák, hogy több közmeghallgatás legyen egy évben, ne az évenként egy alakalommal legyen lehetősége a lakosságnak közmeghallgatáson részt venni. Most itt bejött egy SZMSZ módosítás, ami nem hogy növeli, marad az évente egy közmeghallgatás, de az is különböző módon lesz módosítva, jegyrendszer kerül bevezetésre, témakörök lesznek, három percben lehet majd csak hozzászólni és egyéb ilyen szigorú elemek lettek bevezetve. Ezt ő kicsit érdekes módon, meglepetésként élni meg, mert látta például, hogy polgármester úr nemrég tartott Dobrev Klárával, Gyurcsány Ferenc feleségéve közös fórumot, meglepődne, ha ott csak jegyrendszerrel lehetett volna hozzászólni. Azt is érdekesnek tartja, most a szót elvette éppen, vagy nem tudja, mi történt, de érdekesnek tartja, hogy a polgármester úr ráér ilyen fórumokra, közben a lakossággal való kapcsolattartást nem tatja fontosnak. Az anyagban szerepel, hogy a közmeghallgatás maximum négy óra lehet, ebből harminc percet a polgármester úr beszámolója fog elvinni, a maradék időt kell beosztani a lakosoknak. Ha valaki olyan témával jön, ami nem szerepel a témák között, arra összesen hatvan perc lesz a végén, ha egyáltalán jut erre idő. Egy elemre rákérdezne, mert itt szerepel az anyagban: „azt a képviselőt, aki a tanácskozáshoz nem illően másokat sértő módon fogalmaz, vagy más módon, a Képviselő-testülethez méltatlan magatartást tanúsít – természetesen ez egy ilyen szubjektív dolog, és majd gondolja, polgármester úr fogja eldönteni, ki az, aki méltatlan –  a tanácskozás rendjét megzavarja az alábbi sorrendben rendre utasíthatja  polgármester úr: figyelmeztetés, rendre utasítás, képviselő esetében jegyzőkönyvi megrovás, egyebekben kiutasítás. Ez úgy kell értelmeznie, hogy azt a képviselőt, aki a polgármester úr szerint nem méltó, azt kiküldheti a teremből, vagy esetleg ez a lakosokra is vonatkozik, hogy őket is kiküldheti a teremből? Ezt hogyan kell értelmezni? Mit jelent az, hogy jegyzőkönyvi megrovást kapnak, egyebekben kiutasítást? Jegyző úrtól szeretne ebben egy pontosítást kérni, hogy ezt hogyan kell értelmezni és kire vonatkozik.

Wittinghoff Tamás polgármester: Az nagyon jó, hogy ezt az utolsó félmondatot hozzátette, mert természetesen nem ő készítette és nem is ő rendelte meg, hanem a Hivatal észleli azt, hogy a közmeghallgatásoknak a formája és a rendje az minden, csak nem közmeghallgatás, ennek megfelelően készített egy rendelet-tervezetet. Az, hogy képviselő úr összekever bizonyos dolgokat, az nem probléma, az, hogy valótlant állít, az is megszokott, de azért ő pontosítana, nem tartott semmilyen fórumot, meghívták rá. Ahogy annak idején meghívta a helyi egyházi szervezet, a Katolikus Egylet egy rendezvényre, s ahol az akkori kormánypárti KDNP-s oktatási miniszterrel közösen vettek részt, mert udvariasan meghívták, oda is elment és nem emlegette sem a feleségét, sem a férjét, ahogy képviselő úr ezt most udvariatlanul tette, itt is meghívták, amikor a Momentum tette, akkor is elment, amikor az MSZP hívta, akkor is elment, de nem ő tartotta, hanem mindenhová elmegy, ahol egyébként ugyanúgy lakosság vesz részt, tehát ő azt gondolja, hogy egy többpárti demokráciában előfordul, hogy vannak pártok, a nevéből fakad, ez nem olyan bonyolult. Ha ezen pártok közül valaki igényli azt, hogy a lakossági fórumain megszólaljon a helyi település polgármestere és meghívja, akkor szerinte ez udvariassági kötelezettség, azt hazudni, pedig hogy ő tartott fórumot, az pedig udvariatlansági nem kötelezettség, hanem formula.   

dr. Bocsi István jegyző: Van az elején egy vitakérdés, amiben mindenki ízlése szerint foglalhat állást, hogy mi is az a közmeghallgatás és mi annak a lényege. Ők ezt szakmai szemmel nézik, amikor közmeghallgatásról beszélnek, akkor ez egy olyan forma, ahol a lakosság a problémáival fordulhat az önkormányzathoz. Pusztán szakmai szempontból nézve nézzék meg, hogy a budaörsi lakosságnak milyen hasznos fórumai vannak, s ebben hol foglal helyet a közmeghallgatás. A budaörsi lakosok, vagy egyáltalán tulajdonképpen bárki az önkormányzathoz fordulhat szóban, írásban bármikor, s a problémáját igyekeznek megoldani. Csináltak egy kimutatást, hogy például a Műszaki Ügyosztályon, ha valaki egy problémával fordul hozzájuk, mennyi időn belül reagálják le, függetlenül attól, hogy igazat adnak neki, vagy nem adnak neki igazat, öt napon belül valamilyen választ adnak. Még egyszer mondja, ez nem mindig azt jelenti, hogy igazat adnak neki, s megoldják a problémát, de valami átlagban történik, még ha csak annyi is, hogy kap egy választ. Aki közigazgatási ügyben fordul hozzájuk, annak megvannak a maga szabályai, nyolc, tizenöt, harminc napos határidőn belül kap valamilyen választ. A közmeghallgatás, ha úgy tetszik egy évtizedes formája annak, amikor az emberek eljönnek és közvetlenül elmondhatják a dolgaikat, de ha pusztán szakmai szempontból ennek a hasznosságát nézik, s megnézik, hogy az elmúlt tíz éveben a közmeghallgatásokon mennyi új probléma merült fel és arra milyen megoldások születtek, arra szakmai szempontból sajnos azt kell mondani, hogy annak a hasznossága elenyésző. Mond most egy példát, most ugye kijött a jogszabály, hogy azok, akik több lakásos lakóépületekben élnek, azoknak be kell adniuk egy igazolást, amit ők adnak ki. Képzeljék el azt a helyzetet, amikor a problémákat a közmeghallgatásokon oldják meg. Ne egy közmeghallgatást tartsanak, tartsanak négyet egy évben, vagy ötöt, teljesen mindegy. Hogyha azt mondanálmost az embereknek, hogy jöjjenek el, mert meg tudják oldani a problémájukat és ők abszolút demokratikusak, jajj, de nem most, hanem majd a következő közmeghallgatáson… Mikor lesz? Két hónap múlva, jöjjenek el, s majd megoldják a problémájukat. Ha megkérdeznék az embereket, hogy mit gondolnak, nyolc nap alatt szeretnének a végére jutni a problémának, vagy két hónap alatt szeretnének a végére jutni, akkor azt gondolja, hogy nem kétéges a válasz. Az embereknek a hasznosság szempontjából az a lényeg, hogy minél előbb rendezzék a problémájukat. Azt tökéletesen érti, s itt ez már nem is az ő szerepe, hogy nyilván, a helyi politikusok sokkal jobban szeretik, amikor megmutathatják magukat, s egy közmeghallgatás az sokkal alkalmasabb arra. Pusztán szakmai szempontból, ha csinálnak egy táblázatot arra, hogy a budaörsi polgároknak a problémáját melyik az a fórum, amelyik megoldja, s melyik az, amelyik gyorsan megoldja, ebben a közmeghallgatás a leges-legvégén kullog. Szinte soha nem volt olyan, hogy a közmeghallgatáson új probléma merült volna fel, s a közmeghallgatás nyomán arra a problémára megoldás született. Ez nem azt jelenti, hogy nem kell közmeghallgatást tartani, ez csupán egy szakmai észrevétel. Kérdés volt a szankciókkal kapcsolatan. A képviselőt a Képviselő-testületi ülésről polgármester úr nem fogja kivezettetni, ez azokra a lakosokra, hozzászólásokra vonatkozik, amikor olyan szintet foglal el a hozzászóló, ami egyszerűen méltatlan ehhez a rendszerhez. Mondhatja azt képviselő úr, hogy fennáll annak a veszélye, hogy a polgármester úr annyira antidemokratikus lesz, hogy azért, mert valaki mondjuk nem úgy öltözik, ahogy az a másiknak tetszik, s ki fogja vezettetni, de ilyen nem fordul elő, s ha visszagondolnak azt elmúlt évek eseményeire, akkor igen, volt olyan eset, ami egy szint alá süllyed, amit már nem vállalhatnak fel, hogy az belefér a demokratikus keretekbe. Mindenki elmondhatja a véleményét, mindenkinek lehet akár jó, akár rossz véleménye, aki a közmeghallgatásra jön, általában azért jön, mert van valamilyen problémája, mondhatják, hogy azért jön, mert valamilyen rossz véleménye van, de egy kulturált formában el kell viselniük, hogy valakinek nem tetszik valami. Ha visszagondolnak arra, hogy az mennyire helyes, hogy valaki mondjuk egy kutya szájkosárral jön-megy, s azzal próbálja a hangulatot bizonyos irányba elvinni, az már nem fér bele ezekbe a keretekbe. Ő nem fog képviselő úrral vitatkozni ebben kérdésben, de nyilván egy döntés kérdése, hogy azt ki ítéli meg, s azt a polgármester úr megítéli, hogy ez most eléri ezt a szintet, vagy sem. a rendelet-tervezet ezt tartalmazza egyértelműen.  Azt hiszi világos volt, reméli.   

Wittinghoff Tamás polgármester: természetesen az megint egy tévedés volt, hogy ez a képviselőkre is vonatkozhat-e, ez nem a magyar Parlament, ahol az Európai Uniós Bíróság folyamatosan hoz döntéseket Kövér László jogállamba nem illő pénzbüntetéseit illetően, természetesen ilyen Budaörsön nem fordulhat elő, de az sem, hogy az asztalára dobnak mondjuk a Jegyzőnek, vagy a Polgármesternek valami olyan dolgot, hogy hát, hogy is mondja, nem a kulturált történetek közé tartozik. Alapvetően egyébként maga a rendelet azt teszi lehetővé, hogy ne az legyen, hogy egyetlen egy téma uralja el az egész közmeghallgatás ülését mert számtalan olyan eset volt, hogy közben, akik nem jutottak e miatt szóhoz, mert órás felszólalás volt és meglehetősen sértő kijelentések, fölálltak és elmentek, s nem tudták elmondani a problémájukat. A rendelet az azt próbálja szabályozni, hogy mindenkinek legyen módja és lehetősége arra, hogy mit nem tud úgy elintézni, ahogy Jegyző úr mondja, vagy el is szeretné mondani, az ezt megtehesse.  

Löfler Dávid képviselő: most hogy megtudta, hogy csak a szót veszik el tőle, de kiutasítani nem fogják, egy picit megnyugodott, bár azt sajnálja, hogy a budaörsi polgárokat majd ki fogják vezettetni, ha problémásnak ítéli őket Polgármester úr. Viszont, ahogy elmondta Polgármester úr, ha udvariasan meghívják, akkor elmegy, s ő minden egyes alkalommal, amikor szóba kerül, hogy a Képviselő-testületnek mi lesz a munkaterve, minden egyes alkalommal udvariasan meghívja egy második alaklommal közmeghallgatásra, amit sajnos mindig visszautasít. Kéri Polgármester urat, hogy ne forgassa ki a szavait, azzal semmi baja, hogy Polgármester úr elmegy különböző politikai rendezvényekre, neki az a problémája, hogy közmeghallgatást nem hajlandó többet tartani, miközben fontosnak tartja ő is, hogy találkozzon a lakossággal, csak nem egy közmeghallgatás keretein belül, amit minden egyes alaklommal leadnak, hogy szeretnének legalább kettőt. 

Wittinghoff Tamás polgármester: Köszöni szépen, képviselő úrnak jobbulást kíván.

Czuczor Gergely képviselő: Jegyző úr mondta, de lehet, hogy rosszul idézi, hogy a képviselőknek egy kiváló megnyilvánulási formája lehet a közmeghallgatás. Az utóbbi években egyébként különösebben nem tapasztalta, hogy megnyilvánult volna bármelyik képviselő. Arra volt példa, hogy az ott lakó budaörsi polgár megkérdezte az önkormányzati képviselőjét, hogy hogyan járt el egyes ügyekben, de ezt nem szereplésnek gondolná, csak zárójelben jegyezte meg. Közigazgatási jogi tanulmányaiból azt tanulta, s ezt magáévá is tudta tenni önkormányzati képviselőként is, hogy az önkormányzatot érintő kérdések kapcsán a közvetlen demokrácia egyik fontos színtere a közmeghallgatás, ami alatt ő azt érti, hogy nemcsak a Hivatalból, a Képviselő-testületből, nemcsak belőlük áll Budaörs, hanem azokból a lakókból, akik ide tudnak jönni, ki tudják fejteni bizonyos kérdésekben akár véleményüket, akár a javaslatukat, kérésüket. Itt találkozhat a nyilvánosság a város problémás ügyeivel, nem a négy fal között való megbeszélések vannak, hanem itt nyilvánosságnak a szerepe van szerinte előtérbe hozva, azaz az igazság, sok esetben. A saját bőrükön tapasztalták, hogy a liberális politikusokat sok esetben csak az igazság szokta zavarni, nem véletlen az, hogy a közmeghallgatástól ennyire félnek, azt javasolja, hogy fogadják meg egyszer Dávidnak a kérését, s bátran álljanak ebbe bele, köszöni. 

Wittinghoff Tamás polgármester: Természetesen nem politizált azzal, hogy a liberális politikusokat zavarja az igazság…azért szeretne képviselő úrnak mondani egy meghatározást. A liberalizmus, amit ő büszkén vállal konzervatív liberálisként, annak a legmeghatározóbb és alap tézise az emberi szabadságjogoknak a mindenekfelett igenlése. Lehet, hogy ez nem tetszik képviselő úrnak, például, s a jelenlegi hatalomnak, mert éppen tegnap a miniszter, biztos komoly közmeghallgatást követően módosított úgy egy rendeletet, ami egy nagyon jelentős társadalmi réteget érint, nevezetesen a nőket, hogy milyen feltételek esetén fordulhatnak abortuszhoz. Mennek vissza a középkorba, ahol egy rendőrminiszter dönt a hölgyek testéről is. Mérhetetlen nagy a felháborodás természetesen, de nyilván, majd meg fogják kérni Löfler Dáviddal az élen a minisztert, hogy tartson már közmeghallgatást a hölgyek körében arról, hogy vajon az a gyalázat, hogy ő egy személyben hogyan módosíthat egy jogszabályt, s Magyarországon miféle eltorzulása az a demokráciának, hogy egy miniszter egy tollvonással változtathatja meg a végrehajtási rendeletét egy törvénynek, ami alapvetően a törvényt írja át, ez a másik oldal demokráciája, s igen, ezzel szemben szokta őket zavarni az ilyen jellegű emberi jogsértés.

Török István képviselő: Érdeklődéssel figyelte itt a szócsatát, ő annak idején volt nem egy közmeghallgatáson képviselőként is, illetve egy ideig hivatali munkatársként is, s ő igazából csak egy kérdést szeretne megfogalmazni. Úgy látta, úgy tapasztalta, hogy a közmeghallgatás az mindig egy kicsit olyan szelep jellegű volt, ahol a legnagyobb, vagy legsúlyosabb városi problémákról lehetett egy kicsit beszélgetni, s a feszültséget valamennyire csökkentette legalább az, hogy elmondhatta valaki az esetleges elérő véleményét. Az, hogy miért jó ezt bekorlátozni, miért jó ennek az egész dolognak az optikája, hogy kívülről csak az fog lejönni az emberek számára, hogy korlátozzák a lehetőségeiket. Egyet ért azzal, hogy olyan szélsőséges megnyilvánulások, bár nem látta a tévében, de volt ez a szájkosár ügy, s biztos nagyon kellemes történet lehetett, s ilyennek nyilán nem szabad előfordulnia, de a meglévő lehetőségek is szerinte biztosítják azt, hogy egy ilyen kihágást mondjuk megfelelő módon lehet szankcionálni, vagy megfelelő módon lehet ez ügyben eljárni. Miért jó az, ha ezekkel a témamegjelölésekkel, előzetes jegyigénylésekkel tulajdonképpen egy korlátozást vezetnek be?  Nyilván, ő látatlanban mondja, hogy a következő közmeghallgatáson az egyik fő téma nyilván a Frankhegy, ami mondjuk évtizedek óta megoldatlan probléma s görgetik maguk előtt. ha valakik legalább beszéni akarnak róla, hát hagy beszéljenek, lehet, hogy más téma, csak kettő-három van. Amit Jegyző úr említett a hatékonysággal kapcsolatban, azt teljes mértékben elfogadja, mert nyilván nem a közmeghallgatás a megoldásnak a hatékony módja. 

Wittinghoff Tamás polgármester: Köszöni, szerinte pontosan elmondta, alátámasztotta képviselő úr is azokat, ami miatt ez a rendelet megszületett. Ez így teljesen rendben van. Ezt most nyilván, mint kamaraerdei egyesületi képviselő mondta, de ő most visszakérdez, hogy a Megyei Közgyűlésben, ahol képviselő úr FIDESZ-es delegált, hogy hány közmeghallgatása volt a közgyűlésnek az idei évben?

Török István képviselő: Volt közmeghallgatás, Göd-ről nagyon sokan érkeztek, az ottani adózás felhasználással kapcsolatos problémákat jelezni. Ez hála Istennek nem ment se szájkosár, se krumpliszsák szintjére, de olyan volt, hogy az elnök úr mögé molinóval kiálltak. Semmiféle szankcióval nem járt.

Wittinghoff Tamás polgármester: Hány közmeghallgatás volt?

Török István képviselő: Egy.

Wittinghoff Tamás polgármester: Köszöni szépen.

Farkas Benedek képviselő: Kár, hogy az ilyen értelmetlen liberálisozás, meg ilyenek szintjére is elmennek, de hát akkor tényleg ne felejtsék már el, hogy olyan pártnak, olyan Kormánynak, olyan Állampártnak a képviselői beszélnek erről, aminek a vezetői teljesen elérhetetlenek. Sem szabad újság, sem ellenzéki képviselők, sem a lakosság számára nem érhetők el alapvetően a Kormány politikusai, s semmiről, senkivel, soha nem egyeztetnek. Ennek a terméke az, hogy a tanáraik és a diákok kiállnak és tiltakoznak, mert nem történik velük érdemi egyeztetés, ahogy abortusz témában sem volt érdemi egyeztetés, s a KATA eltörlése, vagy rezsinövelés, vagy a többi egyéb adóemelés, ami történt a kormánypárti ígéretekkel teljesen szembe menve. Nem tudja, hogy mondjuk a tőle balra levő képviselők körzetéből felszólat-e valaki mondjuk az utóbbi években, merthogy ugye a Frankhegyről szoktak beszélni, a tőle jobbról ülő képviselők körzetéből meg néha Kamaraerdőről merül fel egy-két dolog. Jó lenne, ha valaki mondjuk eljön Tóth Ferenc körzetéből, s ő is szóhoz juthatna, s természetesen itt nincs érdemi korlátozás, mert nem muszáj ilyen jegyet váltani, akkor is fel lehet szólalni, ha valaki ezt nem tervezte előre. Arra is szeretne emlékeztetni mindenkit, hogy volt olyan felszólaló tavaly, aki maszkot sem volt hajlandó normálisan viselni, amikor pedig teljesen indokolt volt járványügyleg. Szomorú de indokolt ilyenkor, hogy az ilyen embert ki kell küldeni a teremből, s az eddigi tapasztalatok alapján ő megelőlegezné a bizalmat Wittinghoff Tamásnak, hogy ok nélkül nem fog élni ilyen eszközökkel. Nem is szeret, nem is szokott, így reméli, hogy jól fog működni a közmeghallgatás. Ő ígéri, és Löfler Dávid úrnak is mondja, hogy ha rosszabb lesz a közmeghallgatás, akkor ő szívesen leül vele beszélni arról, hogy a következőt majd hogyan ajánlják, milyen módosítót nyújtsanak be a Hivatalnak, reméli, hogy jobb lesz a rendszer.

Wittinghoff Tamás polgármester: Ő is kérdezte, ha már felmerült, hogy ennek a hozzászólási jegynek mi értele van, s azt a választ kapta a Hivataltól, ami egészen érthető, hogy felmerülhet olyan kérdés, amire a közmeghallgatásig felkészül a Hivatal, s érdemi választ tud adni, szerinte ez nem egy megvetendő dolog. Az most Farkas Benedek világosan elmondta, hogy ez nem kötelező, bárki hozzászólhat, de hozzászólási jeggyel el tudja azt érni, hogy felkészülten válaszoljon rá a szakma. 

Löfler Dávid képviselő: Röviden két dolgot szeretett volna még elmondani, az egyik, hogy azt a kérelmet, amit mindig bead, hogy legyen két közmeghallgatás, azt úgy írta meg, hogy direkt kimásolta a TASZ meg a Momentum programjából, amiben leírták, hogy mennyire fontosa közmeghallgatás, pont ezért, hogy ne legyen vita közöttük, de néha úgy érzi, hogy mégis van, viszont egy kérése lenne. A budaörsi médiához fordul, az önkormányzathoz is, hogy a közmeghallgatást próbálják meg a lehető legjobban megreklámozni a jegyrendszer miatt, ő azt is fontosnak tartaná, hogy esetleg egy szórólap formájában, aminek a terjesztésében segítenek, hogy ez tényleg mindenkihez eljuthasson. Ezt nagyon fontosnak tartja, s ebben kéri a média segítségét.

Wittinghoff Tamás polgármester: Igen, azt tudják, hogy a FIDESZ elég jó szórólapok terjesztésében. Köszöni szépen a hozzászólásokat, döntéshozatal következik, az SZMSZ módosításáról. Felteszi szavazásra a rendelet módosítását.

A Képviselő-testület 11 igen 4 nem szavazattal elfogadta a rendeletet módosítását.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

Budaörs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2022. (IX.16.) önkormányzati rendelete

Budaörs Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 36/2010. (XI.12.) önkormányzati rendelet módosításáról

A rendelet teljes terjedelmében, a mellékletekkel együtt a jegyzőkönyv 3/2. sz. mellékletét képezi.

4.) Budaörs város területrészére vonatkozó változtatási tilalom elrendeléséről szóló 15/2022. (VII.13.) önkormányzati rendelet módosítása

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2/4. sz. melléklete)

Wittinghoff Tamás polgármester: Ismerteti az előterjesztést, ami egy kerítés építés kapcsán merült fel. Azt nagyon fontos tudni, hogy sajnos, itt attól, hogy az önkormányzatnak semmiféle építéshatósági és felügyeleti jogköre nincsen, s az ezzel kapcsolatos jegyzői kezdeményezések elhalnak- bár megígérte, hogy soha nem fogja mondani – de a főispánon, szóval a Kormányhivatalon, mégis vannak olyan helyzetek, amit valahogyan kezelni kell. Ez az előterjesztés ezt próbálja megtenni. Az illetékes bizottság 4 igen, 1 nem szavazattal javasolta elfogadásra. (Jegyzőkönyv 3. sz. melléklete) Miután nincs kérdés és hozzászólás, felteszi szavazásra a rendelet módosítását.

A Képviselő-testület 15 egyhangú igen szavazattal elfogadta a rendelet módosítását.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

Budaörs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2022. (IX.16.) önkormányzati rendelete

Budaörs város területrészére vonatkozó változtatási tilalom elrendeléséről szóló 15/2022. (VII.13.) önkormányzati rendelet módosításáról

A rendelet teljes terjedelmében, a mellékletekkel együtt a jegyzőkönyv 4/3. sz. mellékletét képezi.

5.) Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 53/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelet módosítása

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2/5. sz. melléklete)

Wittinghoff Tamás polgármester: Ismerteti az előterjesztést. Hosszasan beszéltek olyan dolgokról, amiknek meggyőződése szerint nincs a településen élő polgárok számára olyan súlya, mint a következőnek, s ezen a napirenden biztosan fél perc alatt át tudnának menni, ezért elmondja, hogy itt a nyugdíjminimum hatszorosára emelik azt a jövedelemhatárt, aminél a jogosultság lehetősége fennáll, s magát a támogatást is emelik, s többféle területen dönt az önkormányzat szociális ellátásokról, felkészülve arra a nehéz helyzetre, ami előttük van. Az ülés elején is mondta, hogy semmilyen háború, semmilyen elhibázott Európai Uniós szankció, semmilyen Brüsszel, semmilyen Gyurcsány semmilyen Soros nem volt még, illetve volt, folyamatosan a kormánypárti retorikában, de az infláció az bizony már régen itt volt, s azok a segélyre szorulók egyre többen vannak, akiket támogatni kell, s az előttük álló ilyen jellegű problémákat igyekszik kezelni a napirend. Az SZEB és az Ügyrendi bizottság egyhangúan támogatta. (Jegyzőkönyv 3. sz. melléklete) Miután nincs kérdés és hozzászólás, felteszi szavazásra a rendelet módosítását.

A Képviselő-testület 15 egyhangú igen szavazattal elfogadta a rendelet módosítását.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

Budaörs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2022. (IX.16.) önkormányzati rendelete

A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 53/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelet módosításáról

A rendelet teljes terjedelmében, a mellékletekkel együtt a jegyzőkönyv 5/4. sz. mellékletét képezi.

6.) Az Esély Szociális Társulás Szociális és Gyermekjóléti Központ által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 32/2013. (VI.24.) önkormányzati rendelet módosítása

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2/6. sz. melléklete)

Wittinghoff Tamás polgármester: Ismerteti az előterjesztést. Ez Pusztazámor és Sóskút településekre vonatkozó tételeket jelent, egyhangúlag támogatta a Szociális és Egészségügyi Bizottság és az Ügyrendi Bizottság. (Jegyzőkönyv 3. sz. melléklete)

Miután nincs kérdés és hozzászólás, felteszi szavazásra a rendelet módosítását.

A Képviselő-testület 15 egyhangú igen szavazattal elfogadta a rendelet módosítását.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

Budaörs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2022. (IX.16.) önkormányzati rendelete

az Esély Szociális Társulás Szociális és Gyermekjóléti Központ által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 32/2013. (VI.24.) önkormányzati rendelet módosításáról

A rendelet teljes terjedelmében, a mellékletekkel együtt a jegyzőkönyv 6/5. sz. mellékletét képezi.

7.) A sajátos nevelési igényű gyermekek nem az önkormányzat fenntartásában működő intézményben fizetendő térítési díjainak támogatásáról szóló 34/2013. (VI. 24.) önkormányzati rendelet módosítása

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2/7. sz. melléklete)

Wittinghoff Tamás polgármester: Ismerteti az előterjesztést. Az illetékes bizottságok – KMISB, PEB, Ügyrend – egyhangúan javasolták elfogadásra. (Jegyzőkönyv 3. sz. melléklete) Miután nincs kérdés és hozzászólás, felteszi szavazásra a rendelet módosítását.

A Képviselő-testület 15 egyhangú igen szavazattal elfogadta a rendelet módosítását.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

Budaörs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2022. (IX.16.) önkormányzati rendelete

A sajátos nevelési igényű gyermekek nem az önkormányzat fenntartásában működő intézményben fizetendő térítési díjainak támogatásáról szóló 34/2013. (VI.24.) önkormányzati rendelet módosításáról

A rendelet teljes terjedelmében, a mellékletekkel együtt a jegyzőkönyv 4/6. sz. mellékletét képezi.

8.) A sajátos nevelési igényű tanulók nem az önkormányzat területén működő iskolákban fizetendő térítési díjainak támogatásáról szóló 41/2013. (IX.30.) önkormányzati rendelet módosítása

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2/8. sz. melléklete)

Wittinghoff Tamás polgármester: Az illetékes bizottságok – KMISB, PEB, Ügyrendi Bizottság – egyhangúan javasolták elfogadásra. (Jegyzőkönyv 3. sz. melléklete) Miután nincs kérdés és hozzászólás, felteszi szavazásra a rendelet módosítását.

A Képviselő-testület 15 egyhangú igen szavazattal elfogadta a rendelet módosítását.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

Budaörs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2022. (IX.16.) önkormányzati rendelete

A sajátos nevelési igényű tanulók nem az önkormányzat területén működő iskolákban fizetendő térítési díjainak támogatásáról szóló 41/2013. (IX.30.) önkormányzati rendelet módosításáról

A rendelet teljes terjedelmében, a mellékletekkel együtt a jegyzőkönyv 4/7. sz. mellékletét képezi.

9.) A Budaörs Város Önkormányzata fenntartásában működő intézményekben foglalkoztatott közalkalmazottakat megillető pótlékok meghatározásáról szóló 8/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosítása

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2/9. sz. melléklete)

Wittinghoff Tamás polgármester: Ismerteti az előterjesztést. A tartósan távol lévő vezető helyettesítési feladatok ellátásra vonatkozik az előterjesztés, valamennyi bizottság – TFKVB, Pénzügyi Ellenőrző Bizottság, SZEB és Ügyrendi Bizottság – egyhangúan támogatta. (Jegyzőkönyv 3. sz. melléklete) Miután nincs kérdés és hozzászólás, felteszi szavazásra a rendelet módosítását.

A Képviselő-testület 15 egyhangú igen szavazattal elfogadta a rendelet módosítását.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

Budaörs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2022. (IX.16.) önkormányzati rendelete

A Budaörs Város Önkormányzata fenntartásában működő intézményekben foglalkoztatott közalkalmazottakat megillető pótlékok meghatározásáról szóló 8/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

A rendelet teljes terjedelmében, a mellékletekkel együtt a jegyzőkönyv 4/8. sz. mellékletét képezi.

10.) Kegyeleti közszolgáltatással kapcsolatos döntések, a temetőkről és a temetkezésről szóló 42/2004. (VI.24.) önkormányzati rendelet módosítása

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2/10. sz. melléklete)

Wittinghoff Tamás polgármester: Ismerteti az előterjesztést. A nem budaörsi és a budaörsi esetekre vonatkozó vizsgálatokat is elvégezték, a Hivatal ezzel a módosítással is jelentősen alacsonyabban tartja az érintettek számára a szolgáltatást, természetesen az a cél, hogy lehetőség szerint budaörsiek számára biztosítson lehetőséget a szolgáltatás.

Kapitány Gábor képviselő: Pénzügyi bizottságon hosszasan tárgyalták, ott kért egy kiegészítést ezzel kapcsolatban, ami nem érkezett meg, így ennek megfelelően fogja a szavazatát leadni.

Wittinghoff Tamás polgármester: Mi volt az a kiegészítés?

Kapitány Gábor képviselő: Azt kérte, hogy a kiegészítő támogatással kapcsolatban, egy egyösszegű támogatást kért a fenntartó, ennek a bontását kérte, s hogy nézzék meg, miből fakadnak ezek a többletköltségek, erre sajnos nem tudott ott válaszolni senki, s nem kapta meg.

Wittinghoff Tamás polgármester: De ennek mi köze van ehhez? Nem egészen érti, de majd akkor Jegyző úr segít eligazodni. Nem érti, hogy mi a köze annak, amit képviselő úr mondott, az előterjesztéshez, de ilyen elő szokott fordulni, úgyhogy Jegyző úr hátha segít. 

dr. Bocsi István jegyző: Bizottsági ülésen is elmondták, hogy ez a BTG-hez tartozik, a BTG beszámolóján erre nem került sor, ez az anyag pedig nem erről szól.

Wittinghoff Tamás polgármester: Annak, hogy mennyi a temetéssel kapcsolatos költség, annak semmi köze ehhez. Azt is mondhatja képviselő úr, hogy tájékoztatást kért arról, hogy milyen idő lesz a jövő héten, s ilyet nem kaptak, de mindegy, szíve joga úgy dönteni, ahogy akar, de ne vezessék már félre legalább saját magunkat, vagy vegyük komolyan saját magukat.

Kapitány Gábor képviselő: Nem akar belemenni a részletekbe, de az előterjesztésnek volt egy olyan része, ahol kiegészítő támogatást kér a fenntatással kapcsolatban, s abszolút pénzügyi kérdésként merült fel a bizottsági ülésen, s ezzel kapcsolatban kért további tájékoztatást.

Wittinghoff Tamás polgármester: Szerinte összekeveredik itt két dolog, az a keretszerződés módosítása napirendben van benne. Néz a BTG-re, ők bólogatnak. Az, hogy a temetőkről és a temetkezésről szóló önkormányzati rendelet módosításába hogyan keveredne bele egy többlet igény kérése, ezt nem pontosan érti, ha ott van, akkor ez hiba, de szerinte nem ott van. Jegyző úr, ott van? 

dr. Bocsi István jegyző: A döntés arról szól, hogy meghosszabbítják a BTG szerződését december 31-i, ez az egyik, a másik pedig az, hogy pályázatot írnak ki. Ezen kívül van rendelet módosítás a díjakról.

Wittinghoff Tamás polgármester: Szerinte ez egy terméketlen vita, képviselő úr úgy dönt, ahogy akar, ő meg azt kéri a Képviselő-testülettől, hogy biztosítsák azt, hogy ez a tevékenység normálisan tudjon folytatódni az előttük lévő időszakban is. Az illetékes bizottságok támogatták, kétségtelen, hogy a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság az egyiket 9 igennel, a másikat 7 igen és 2 tartózkodó szavazattal, de a többségi támogatás megvolt már.  (Jegyzőkönyv 3. sz. melléklete) Felteszi szavazásra az előterjesztés szerinti határozati javaslatot.

A Képviselő-testület 15 egyhangú igen szavazattal elfogadta a határozatot.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

124/2022.(IX.14.) ÖKT sz.                                    határozat

Kegyeleti közszolgáltatással kapcsolatos döntések

Budaörs Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Budaörs Város Önkormányzata a BTG Budaörsi Településgazdálkodási Nonprofit Kft-vel 2012. szeptember 28-án kötött Kegyeleti Közszolgáltatási Szerződést meghosszabbítja 2022. december 31-ig, és a budaörsi köztemető 2023. január 1. napjától történő üzemeltetésére, valamint a kegyeleti szolgáltatások ellátására közbeszerzési eljárást folytat le.

Határidő:                   a határozat közlésére azonnal

Felelős:                     Polgármester

Végrehajtást végzi: Műszaki Ügyosztály/Vagyongazdálkodási Iroda

Wittinghoff Tamás polgármester: Miután nincs kérdés és hozzászólás, felteszi szavazásra a rendelet módosítását.

A Képviselő-testület 15 egyhangú igen szavazattal elfogadta a rendelet módosítását.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

Budaörs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2022. (IX.16.) önkormányzati rendelete

a temetőkről és a temetkezésről szóló 42/2004. (VI.24.) önkormányzati rendelet módosításáról

A rendelet teljes terjedelmében, a mellékletekkel együtt a jegyzőkönyv 4/9. sz. mellékletét képezi.

11.) Budaörs Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.25.) önkormányzati rendeletének módosítása

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2/11. sz. melléklete)

Wittinghoff Tamás polgármester: Ismerteti az előterjesztést. Szokásos gyakorlat, a korábban hozott döntések épülnek be a költségvetésbe, tehát a valóságot fogják rögzíteni.

dr. Bocsi István jegyző: Így, hogy a Polgármester úr elmondta, azzal a kiegészítéssel, hogy azok a sorok is benne vannak, mikről a döntések a bizottsági üléseken megszülettek.

Wittinghoff Tamás polgármester: A két illetékes bizottság –a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 7 igen 2 tartózkodó, az Ügyrendi bizottság 4 igen 1 tartózkodó szavazattal – javasolta elfogadásra. (Jegyzőkönyv 3. sz. melléklete) Miután nincs kérdés és hozzászólás, felteszi szavazásra a rendelet módosítását.

A Képviselő-testület 12 igen 3 tartózkodás szavazattal elfogadta a rendelet módosítását. (Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

Budaörs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2022. (IX.16.) önkormányzati rendelete

Budaörs Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

A rendelet teljes terjedelmében, a mellékletekkel együtt a jegyzőkönyv 4/10. sz. mellékletét képezi.

12.) A képviselőnek, a bizottsági elnöknek és tagnak járó tiszteletdíjról és természetbeni juttatásról szóló 36/2014.(XI.24.) önkormányzati rendelet módosítása

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2/12. sz. melléklete)

Wittinghoff Tamás polgármester: Ismerteti az előterjesztést. Az Ügyrendi Bizottság 5 igen szavazattal javasolta elfogadásra. (Jegyzőkönyv 3. sz. melléklete) Miután nincs kérdés és hozzászólás, felteszi szavazásra a rendelet módosítását.

A Képviselő-testület 15 egyhangú igen szavazattal elfogadta a rendelet módosítását.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

Budaörs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2022. (IX.16.) önkormányzati rendelete

A képviselőnek, a bizottsági elnöknek és tagnak járó tiszteletdíjról és természetbeni juttatásról szóló 36/2014. (XI.24.) önkormányzati rendelet módosításáról

A rendelet teljes terjedelmében, a mellékletekkel együtt a jegyzőkönyv 4/11. sz. mellékletét képezi.

13.) Tájékoztató Budaörs Város Önkormányzat 2022. I. félévi költségvetésének végrehajtásáról

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2/13. sz. melléklete)

Wittinghoff Tamás polgármester: Ismerteti az előterjesztést. Valamennyi bizottság megtárgyalta. A TFKVB 5 igen, 2 tartózkodó, A KMISB 5 igen, 1 tartózkodó, a  Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 7 igen 2 nem, A SZEB 4 igen, 1 tartózkodó, Az Ügyrendi bizottság 4 igen, 1 tartózkodó szavazattal, a  két részönkormányzat pedig egyhangúan javasolta elfogadásra. (Jegyzőkönyv 3. sz. melléklete)

Miután nincs kérdés és hozzászólás, felteszi szavazásra az előterjesztés szerinti határozati javaslatot.

A Képviselő-testület 13 igen 2 tartózkodó szavazattal elfogadta a határozatot.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

125/2022.(IX.14.) ÖKT sz.                                    határozat

Tájékoztató Budaörs Város Önkormányzat 2022. I. félévi költségvetésének végrehajtásáról

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2022. I. féléves gazdálkodásáról szóló tájékoztatót az 1-37. mellékletek szerint elfogadja.

Határidő: azonnal 

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Pénzügyi Iroda

14.) Cselekvési Terv Budaörs energiaellátási biztonságának elősegítésére

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2/14. sz. melléklete)

Wittinghoff Tamás polgármester: Ismerteti az előterjesztést. Az állampolgárok és az intézmények is célkeresztben vannak, mind a két szempontból. Az egyik szempont az, hogy nehéz helyzetbe hozza ez a történet őket, másrészt pedig igyekeznek megoldásokat keresni arra vonatkozóan, hogy ebben tudjon az önkormányzat enyhítést, segítséget nyújtani. A két illetékes bizottság – TFKVB 7 igen, a Szociális és Egészségügyi Bizottság 5 igen szavazattal – egyhangúan javasolta elfogadásra. (Jegyzőkönyv 3. sz. melléklete)

Miután nincs kérdés és hozzászólás, felteszi szavazásra az előterjesztés szerinti határozati javaslatot.

A Képviselő-testület 14 igen szavazattal elfogadta a határozatot.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő, Biró Gyula alpolgármester elhagyta a teremet.)

126/2022.(IX.14.) ÖKT sz.                                    határozat

Cselekvési Terv Budaörs energiaellátási biztonságának elősegítésére

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete

 1. elfogadja az előterjesztés mellékletében található Cselekvési Tervet Budaörs, valamint az Önkormányzat és az általa fenntartott intézmények, illetve tulajdonában álló gazdasági társaságok energiaellátási biztonságának elősegítésére,
 2. felhatalmazza a polgármestert, hogy a Cselekvési Tervben végrehajtásához szükséges intézkedéseket megtegye.

Határidők:     a Melléklet szerint 

Felelős:         polgármester

Végrehajtást végzi a Melléklet szerint: Kabinetiroda, Műszaki Ügyosztály, Szociális Iroda

15.) Döntés a 2023. évi energiabeszerzésről (villamosenergia, földgáz)

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2/15. sz. melléklete)

Wittinghoff Tamás polgármester: mindenki tudja, hogy a földgázra sajnos nem kaptak ajánlatot, itt az alapvető probléma az az, hogy a szolgáltató sem tudja, hogy milyen áron vállaljon. A hétvégén beszélt Elek Sándorral, Törökbálint polgármesterével, ők kaptak ajánlatot, viszont a Műszaki Ügyosztályvezető úr azt mondta, hogy szerinte ez nagyon magas ár, s nagyon bízik abban, hogy ennél jobbat lehet majd elérni. Nem szeretne ebben jósolni, reménykedni azt lehet. A villamos energiánál 2023-ról beszélnek, a földgáznál pedig nagyon helyesen az ÖKDB a gázellátási időszakot illetően a gázév végéig szavazták meg. Az illetékes bizottságok elfogadásra javasolták. (Jegyzőkönyv 3. sz. melléklete)

Miután nincs kérdés és hozzászólás, felteszi szavazásra a határozati javaslatot.

A Képviselő-testület 14 igen szavazattal elfogadta a határozatot.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő, Biró Gyula alpolgármester elhagyta a teremet.)

127/2022.(IX.14.) ÖKT sz.                                    határozat

Döntés a 2023. évi energiabeszerzésről (villamosenergia, földgáz)

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy:

 1. jóváhagyja az előterjesztés szerinti, intézményi, benne BTG NKFt által üzemeltetett uszoda és tornacsarnok létesítményi, 2022-23. évre vonatkozó – ún. uniós rezsim szerinti – gáz-, és villamosenergia közbeszerzések központosított rendszerben – közös ajánlatkérőként – történő lebonyolítását tőzsdei indexált árak alkalmazása és előrefizetés lehetőségének biztosítása mellett, azzal, hogy a közbeszerzési eljárás a villamosenergia esetében 1 évre, 2023. január 1-2023. december 31-ig, a gázenergia esetében a gázév végéig történjen.
 2. a közbeszerzések megindításához, valamint az eredmény megállapításához, továbbá az eljárások során szükséges egyéb ajánlatkérői döntések meghozatalához felhatalmazza Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének Önkormányzati Közbeszerzési Döntéshozó Bizottságát.

Felelős: Polgármester  

Végrehajtást végzi: Műszaki Ügyosztály 

Határidő: azonnal

16.) Céltartalék felszabadítása intézményi energia beszerzésre

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2/16. sz. melléklete)

Wittinghoff Tamás polgármester: Céltartalékból szintén az energia okán szétosztva az intézmények között, s egyeztetve velük állították ezt elő. Ismerteti az előterjesztést. A két illetékes bizottság – TFKVB 7 igen, a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 9 igen szavazattal – egyhangúan javasolta elfogadásra. (Jegyzőkönyv 3. sz. melléklete)

Miután nincs kérdés és hozzászólás, felteszi szavazásra az előterjesztés szerinti határozati javaslatot.

A Képviselő-testület 14 igen szavazattal elfogadta a határozatot.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő, Biró Gyula alpolgármester elhagyta a teremet.)

128/2022.(IX.14.) ÖKT sz.                                    határozat

Céltartalék felszabadítása intézményi energia beszerzésre

 1. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy Budaörs Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.25.) sz. önkormányzati rendelet a 13. melléklet 4.Intézményi energia többletköltségek céltartalék soron elkülönített 400 millió forint összegből mindösszesen 160.700 eFt összeget felszabadít és átcsoportosít az intézményi energiabeszerzésekhez 2022. december 31-ig szükséges többletforrás biztosítása céljából az alábbiak szerint:
Intézménypótelőirányzat energia igény EZER FTelőirányzat
Gróf Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár5 1003. melléklet III.1 Irányító szervi támogatás folyósítása sor nő, ezzel egyidejűleg 20. melléklet/Bevételek III.2 Irányító szervi támogatás és Kiadások I.3.1 Közüzemi kiadások sor nőnek
Budaörsi Latinovits Színház6 5003. melléklet III.1 Irányító szervi támogatás folyósítása sor nő, ezzel egyidejűleg 21. melléklet/Bevételek III.2 Irányító szervi támogatás és Kiadások I.3.1 Közüzemi kiadások sor nőnek
Pitypang Bölcsőde31 4003. melléklet III.1 Irányító szervi támogatás folyósítása sor nő, ezzel egyidejűleg 23. melléklet/Bevételek III.2 Irányító szervi támogatás és Kiadások I.3.1 Közüzemi kiadások sor nőnek
Százszorszép Bölcsőde2 6003. melléklet III.1 Irányító szervi támogatás folyósítása sor nő, ezzel egyidejűleg 24. melléklet/Bevételek III.2 Irányító szervi támogatás és Kiadások I.3.1 Közüzemi kiadások sor nőnek
Budaörsi Jókai Mór Művelődési Ház7 6003. melléklet III.1 Irányító szervi támogatás folyósítása sor nő, ezzel egyidejűleg 25. melléklet/Bevételek III.2 Irányító szervi támogatás és Kiadások I.3.1 Közüzemi kiadások sor nőnek
Budaörsi Jókai Mór Művelődési Ház025. melléklet Bevételek I.3.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke sor 2.700 e Ft-tal nő és a Bevételek I.3.6. Kiszámlázott ÁFA sor 729 e Ft-tal nő, ezzel egyidejűleg a Kiadások I.3.4. Egyéb dologi kiadások sor 3.429 e Ft-tal nő (Budaörsi Latinovits Színház részére továbbszámlázott)
Budaörsi Csicsergő Óvoda7 3003. melléklet III.1 Irányító szervi támogatás folyósítása sor nő, ezzel egyidejűleg 27. melléklet/Bevételek III.2 Irányító szervi támogatás és Kiadások I.3.1 Közüzemi kiadások sor nőnek
Rózsa Utcai Tagóvoda15 7003. melléklet III.1 Irányító szervi támogatás folyósítása sor nő, ezzel egyidejűleg 28. melléklet/Bevételek III.2 Irányító szervi támogatás és Kiadások I.3.1 Közüzemi kiadások sor nőnek
Kamaraerdei Óvoda2 6003. melléklet III.1 Irányító szervi támogatás folyósítása sor nő, ezzel egyidejűleg 31. melléklet/Bevételek III.2 Irányító szervi támogatás és Kiadások I.3.1 Közüzemi kiadások sor nőnek
Farkasréti Pagony Óvoda6 3003. melléklet III.1 Irányító szervi támogatás folyósítása sor nő, ezzel egyidejűleg 32. melléklet/Bevételek III.2 Irányító szervi támogatás és Kiadások I.3.1 Közüzemi kiadások sor nőnek
Holdfény Utcai Óvoda15 9003. melléklet III.1 Irányító szervi támogatás folyósítása sor nő, ezzel egyidejűleg 34. melléklet/Bevételek III.2 Irányító szervi támogatás és Kiadások I.3.1 Közüzemi kiadások sor nőnek
Budaörsi Kincskereső Óvoda5 4003. melléklet III.1 Irányító szervi támogatás folyósítása sor nő, ezzel egyidejűleg 35. melléklet/Bevételek III.2 Irányító szervi támogatás és Kiadások I.3.1 Közüzemi kiadások sor nőnek
Védőnői Szolgálat30010. melléklet 1. Védőnői Szolgálat karbantartás, egyéb kiadások sor nő
Önkormányzati ingatlanok (több ingatlan)53 0005. melléklet 1 Önkormányzati ingatlanokkezelése (Önkormányzati ingatlanok kezelése rezsi) sor nőnek
Közvilágítás1 0005. melléklet 8 Közvilágítási díjak, áramdíj bérlet, lámpás csomópontok megvilágítása sor nő
mindösszesen160.7000 
 • A Képviselő-testület jóváhagyja a Budaörs Városi Uszoda Sportcsarnok és Strand intézmény tekintetében a villamosenergia egyetemes szolgáltatótól való beszerzésének a költségvetési rendezését az alábbiak szerint:
Budaörs Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.25.) sz. önkormányzati rendelet
  2. melléklet I.3.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke sor nő:                        47.551.- eFt 2. melléklet I.3.6. Kiszámlázott ÁFA sor nő:     12.839.- eFt6. melléklet 23. Továbbszámlázott szolgáltatások sor nő:                                              60.390.- eFt      
 • A Képviselő-testület úgy dönt, hogy Budaörs Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.25.) sz. önkormányzati rendelet a 13. melléklet 4. Intézményi energia többletköltségek céltartalék soron elkülönített 400 millió forint összegből felszabadít és átcsoportosít a 12. melléklet 1. Városi Uszoda és Sportcsarnok üzemeltetéséhez hozzájárulás sorra 167.000 eFt összeget eseti jellegű többlettámogatás címén, mely többlettámogatás kizárólag energiaköltségek kifizetése céljára kerülhet felhasználásra. A többlettámogatást az esedékes támogatással egyidejűleg kell az üzemeltető, BTG NKft részére teljesíteni. A többlettámogatással a hatályos működési támogatási szerződésben rögzített támogatással egyidejűleg, a szerződés szerinti határidőben és módon kell elszámolni.
 • A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az előirányzatok átvezetéséről a költségvetési rendelet soron következő módosítása során gondoskodjék.

Határidő:                    azonnal illetve a működési támogatási szerződés szerint

Felelős:                      Polgármester

Végrehajtást végzi: Műszaki Ügyosztály, Pénzügyi Iroda, BTG NKft.

17.) Budaörsi Városi Uszoda Sportcsarnok és Strand energetikai korszerűsítése ESCO konstrukcióban

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2/17. sz. melléklete)

Wittinghoff Tamás polgármester: Ismerteti az előterjesztést. A két illetékes bizottság – TFKVB 7 igen, a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 9 igen szavazattal – egyhangúan javasolta elfogadásra. (Jegyzőkönyv 3. sz. melléklete)

Miután nincs kérdés és hozzászólás, felteszi szavazásra az előterjesztés szerinti határozati javaslatot.

A Képviselő-testület 15 egyhangú igen szavazattal elfogadta a határozatot.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

129/2022.(IX.14.) ÖKT sz.                                    határozat

Budaörsi Városi Uszoda Sportcsarnok és Strand energetikai korszerűsítése ESCO konstrukcióban

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Budaörsi Városi Uszoda Sportcsarnok és Strand energetikai korszerűsítése érdekében az alábbiak szerint dönt:

 1. Jóváhagyja a megvalósítást illetően az előterjesztés mellékletét képező szakmai anyagban foglaltakat.
 2. Felhatalmazza az Önkormányzati Közbeszerzési Döntéshozó Bizottságot az 1. pont szerinti szakmai követelmények szerinti szolgáltatás ESCO konstrukcióban történő beszerzésére, egyben a beszerzéssel kapcsolatos ajánlatkérői döntések meghozatalára.

Határidő:                    azonnal

Felelős:                      Polgármester

Végrehajtást végzi: Műszaki Ügyosztály és Pénzügyi Iroda

18.) A Pozitív Energia Körzet Beruházási Koncepciójának véleményezése

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2/18. sz. melléklete)

Wittinghoff Tamás polgármester: Ismerteti az előterjesztést. Racionalizálás, ésszerűsítés és egyéb ilyen irányú törekvéseikre vonatkozó előterjesztésről van szó vannak. A TFKVB 7 igen szavazattal egyhangúan javasolta elfogadásra. (Jegyzőkönyv 3. sz. melléklete)

Miután nincs kérdés és hozzászólás, felteszi szavazásra az előterjesztés szerinti határozati javaslatot.

A Képviselő-testület 15 egyhangú igen szavazattal elfogadta a határozatot.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

130/2022.(IX.14.) ÖKT sz.                                    határozat

A Pozitív Energia Körzet Beruházási Koncepciójának véleményezése

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete „A Pozitív Energia Körzet Beruházási Koncepciójának véleményezése” tárgyában az alábbiak szerint dönt:

 1. Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a Budaörsi Pozitív Energia Körzet Beruházási Koncepció társadalmasítási verzióját az 1. sz. melléklet szerint és társadalmi véleményezésre bocsátja a dokumentumot.
 • Budaörs Város Önkormányzata a társadalmi véleményezés során tett észrevételek alapján véglegesíti a Beruházási Koncepciót.
 • A véghatáridőig Budaörs Város Önkormányzata benyújtja elbírálásra a Beruházási Koncepciót.
 • Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert a szükséges intézkedések végrehajtására.

Határidő:                    azonnal

Felelős:                      Polgármester

Végrehajtást végzi:  Polgármesteri Kabinet, Műszaki Ügyosztály

19.) BTG Közszolgáltatási keretszerződés XI. módosítása

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2/19. sz. melléklete)

Wittinghoff Tamás polgármester: Ismerteti az előterjesztést. A két illetékes bizottság – TFKVB 7 igen, a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 9 igen szavazattal – egyhangúan javasolta elfogadásra. (Jegyzőkönyv 3. sz. melléklete)

Miután nincs kérdés és hozzászólás, felteszi szavazásra az előterjesztés szerinti határozati javaslatot.

A Képviselő-testület 15 egyhangú igen szavazattal elfogadta a határozatot.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

131/2022.(IX.14.) ÖKT sz.                                    határozat

BTG Közszolgáltatási keretszerződés XI. módosítása

 1. Budaörs Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy jóváhagyja a Budaörs Város Önkormányzata és Budaörsi Településgazdálkodási Nonprofit Kft között 2020. február 27. napján létrejött és többször módosított ÖNK/SZ/2020-89-131M számú Közszolgáltatási Keretszerződés 1. sz. melléklet szerinti tartalommal történő módosítását 2022. évre összességében 1.493.600.000,- Ft főösszeggel.
 • Budaörs Város Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert az 2. számú mellékletben szereplő keretösszegekkel a Közszolgáltatási Keretszerződés XI. számú módosítása aláírására.
 • Budaörs Város Önkormányzata Képviselő-testülete egyben úgy dönt, hogy Közszolgáltatási Keretszerződés módosításához szükséges 28.500 eFt forrást biztosítja a Budaörs Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022.(II.25.) önkormányzati rendelet 13. melléklet 3. sor 2023. I. negyedévi önkormányzati feladatellátás sorról felszabadít és ezzel egyidejűleg átcsoportosít a Budaörs Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022.(II.25.) önkormányzati rendelet 7. melléklet 1. sorára 1.500 eFt-ot és a 7. melléklet 2. sorára 27.000 eFt-ot a feladatellátásokra.
 • Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy az előirányzat átvezetéséről a költségvetési rendelet következő módosításakor intézkedjen.

Határidő: folyamatos, szerződés aláírása: 2022. szeptember 30.

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Műszaki Ügyosztály, Városépítési Iroda, Magasépítési és Környezetvédelmi Osztály / Pénzügyi Iroda

20.) Döntés az Önkormányzat gépjármű parkjának üzemeltetési szerződéssel történő biztosításáról

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2/20. sz. melléklete)

Wittinghoff Tamás polgármester: Ismerteti az előterjesztést. A két illetékes bizottság – TFKVB 7 igen, a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 9 igen szavazattal – egyhangúan javasolta elfogadásra. (Jegyzőkönyv 3. sz. melléklete)

Miután nincs kérdés és hozzászólás, felteszi szavazásra az előterjesztés szerinti határozati javaslatot.

A Képviselő-testület 15 egyhangú igen szavazattal elfogadta a határozatot.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

132/2022.(IX.14.) ÖKT sz.                                    határozat

Döntés az Önkormányzat gépjármű parkjának üzemeltetési szerződéssel történő biztosításáról

 1. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy jóváhagyja a saját tulajdonú, az előterjesztés 1. melléklete szerinti gépjárműpark értékesítését nyílt pályázat vagy a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) szerinti árubeszerzésnek minősülő, üzemeltetéssel kombinált 48 havi bérleti konstrukcióban történő igénybevétele útján. Ez utóbbi értékesítés során a nyertes ajánlat a Kbt. szerinti nyílt közbeszerzési eljárás eredményeként kerül kiválasztásra azzal, hogy amennyiben ilyen ajánlat érkezik, a vételár a havi bérleti díjba kerülhet beszámításra, avagy fenntartja az ajánlatkérő a jogot arra, hogy nem történik meg a gépjárművek tárgyi eljárás keretében történő értékesítése, amennyiben nem ez jelenti az ajánlatkérő számára elérhető legkedvezőbb ajánlatot.
 • Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy jóváhagyja új, energiahatékony gépjármű flotta üzemeltetéssel kombinált 48 havi bérleti konstrukcióban való igénybevételét közbeszerzési eljárás útján, melynek során a nyertes ajánlat a Kbt. szerinti nyílt közbeszerzési eljárás eredményeként kerül kiválasztásra.
 • Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Önkormányzat saját tulajdonában álló, az előterjesztés 1. mellékletét képező gépjárművek értékesítése során a gépjárművek eredeti bekerülési ár szerinti értékkel megegyező mértékű induló áron kerüljenek meghirdetésre.
 • Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy az 1. illetve 2. pont szerinti feladatok teljesítéséhez szükséges anyagi fedezetet nettó 26.784 eFt/év összegű becsült érték alapul vételével mindösszesen 107.136 eFt+ÁFA összegben, négy év futamidőre tervezze be az önkormányzat költségvetésébe.
 • Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének Önkormányzati Közbeszerzési Döntéshozó Bizottságát az 1-3.pont szerinti eljárások szakértők bevonásával történő lebonyolítására, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) szerinti árubeszerzésre irányuló nyílt közbeszerzési eljárás megindításához, valamint az eredmény megállapításához, továbbá a lebonyolításhoz szükséges valamennyi ajánlatkérői döntés meghozatalára.

Határidő:                    azonnal

Felelős:                      Polgármester

Végrehajtást végzi: Műszaki Ügyosztály és Pénzügyi Iroda

21.) Helyi közösségi közlekedés közszolgáltatási szerződés módosítása

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2/21. sz. melléklete)

Wittinghoff Tamás polgármester: Ismerteti az előterjesztést. Itt is az üzemanyag ár növekedés eredményezi a módosítást. A két illetékes bizottság – TFKVB 7 igen, a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 9 igen szavazattal – egyhangúan javasolta elfogadásra. (Jegyzőkönyv 3. sz. melléklete)

Miután nincs kérdés és hozzászólás, felteszi szavazásra az előterjesztés szerinti határozati javaslatot.

A Képviselő-testület 15 egyhangú igen szavazattal elfogadta a határozatot.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

133/2022.(IX.14.) ÖKT sz.                                    határozat

Helyi közösségi közlekedés közszolgáltatási szerződés módosítása

 1. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a 288 és 289 jelzésű buszjáratok üzemeltetésére vonatkozóan jelen előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti szerződés módosítás-tervezetet.
 • Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 288-as és 289-es helyi buszjáratok üzemeltetéséhez szükséges 3.527 e Ft forrást Budaörs Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.25.) sz. Önkormányzati rendelet 13. mellékletének Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Egyéb működési célú kiadások/Működési céltartalékok elemi előirányzati szinten/3. 2023. I. negyedévi önkormányzati feladatellátás finanszírozása sorról felszabadítja, és a felszabadított összeggel megnöveli az 5. melléklet 10. Tömegközlekedés sorát.
 • Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy az elő-irányzat átvezetéséről a költségvetési rendelet következő módosításakor intézkedjék, és írja alá a 2. sz. melléklete szerinti szerződés módosítást.

Határidő: szerződésmódosítási határidő 2022. szeptember

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Műszaki Ügyosztály/Városépítési Iroda 

22.) A víziközművek közcélú érdekeltségi hozzájárulásának meghatározása 2023. évre

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2/22. sz. melléklete)

Wittinghoff Tamás polgármester: Ismerteti az előterjesztést. Törvényi kötelezettségről van szó, változás nincsen, de minden évben dönteni kell róla. A két illetékes bizottság – TFKVB 7 igen, a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 9 igen szavazattal – egyhangúan javasolta elfogadásra. (Jegyzőkönyv 3. sz. melléklete)

Miután nincs kérdés és hozzászólás, felteszi szavazásra az előterjesztés szerinti határozati javaslatot.

A Képviselő-testület 15 egyhangú igen szavazattal elfogadta a határozatot.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

134/2022.(IX.14.) ÖKT sz.                                    határozat

A víziközművek közcélú érdekeltségi hozzájárulásának meghatározása 2023. évre

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy:

A vízgazdálkodási társulatokról szóló 160/1995. (XII. 26.) Korm. Rendelet (a továbbiakban: „R”) 25. § (1) bek. alapján a 2023. évi víziközművek közcélú érdekeltségi hozzájárulás mértékének meghatározása tárgyában a jegyzőt az alábbi tartalommal keresi meg:

Közcélú érdekeltségi hozzájárulás fizetők köre:

Azon ingatlantulajdonosok vagy egyéb jogcím szerinti használók, akiknek ingatlana az újonnan kiépített vízellátó, szennyvízelvezető hálózat érdekeltségi területén fekszik a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Vt.) 8.§ (1) és (2) bekezdése alapján, közcélú érdekeltségi hozzájárulást kötelesek fizetni.

Közcélú érdekeltségi hozzájárulás mértéke:

2023. évben a megvalósított víziközmű beruházás esetén a közérdek mértékét meghaladó költségek 100% – a, melyet a hektárban meghatározott ingatlantulajdon, ingatlanhasználat érdekeltség arányában kell kivetni.

Közcélú érdekeltségi hozzájárulással összefüggő kedvezmények:

A közcélú érdekeltségi hozzájárulás fizetésének támogatását Budaörs Város Önkormányzata
Képviselő – testületének az ingatlanok közműfejlesztésének helyi támogatásáról szóló 31/2003. (IX.08.) önkormányzati rendelet szabályozza.

Határidő: folyamatos

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Városépítési Iroda, Pénzügyi Iroda

23.) Budaörsi víziközművek 2023-2037. évek közötti időszakra vonatkozó gördülő fejlesztési terveinek jóváhagyása

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2/23. sz. melléklete)

Wittinghoff Tamás polgármester: Ismerteti az előterjesztést. A két illetékes bizottság – TFKVB 7 igen, a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 9 igen szavazattal – ezt is egyhangúan javasolta elfogadásra. (Jegyzőkönyv 3. sz. melléklete)

Miután nincs kérdés és hozzászólás, felteszi szavazásra az előterjesztés szerinti határozati javaslatot.

A Képviselő-testület 15 egyhangú igen szavazattal elfogadta a határozatot.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

135/2022.(IX.14.) ÖKT sz.                                    határozat

Budaörsi víziközművek 2023-2037. évek közötti időszakra vonatkozó gördülő fejlesztési terveinek jóváhagyása

 1. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő Testülete jelen előterjesztés 1. sz. mellékletében szereplő Budaörs vízellátó – víziközmű rendszer Gördülő Fejlesztési Terv – beruházási terve 2023 – 2037. évek közötti időszakra fejlesztési tervét elfogadja azzal, hogy a beruházásokra kötelezettségvállalás csak a tárgyévi költségvetés elfogadását követően történik.
 • Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete jelen előterjesztés 2. sz. mellékletében szereplő Budaörs vízellátó – víziközmű rendszer Gördülő Fejlesztési Terv – felújítási és pótlási terve 2023 – 2037. évek közötti időszakra fejlesztési tervét elfogadja azzal, hogy
 • 2023. évre tervezett feladatok között ÉCS forrásból történő megvalósítással javasolja szerepeltetni:
  • Mező utca ivóvízvezeték rekonstrukció (173/5 hrsz – Budafoki út) feladatot
  • 2024. évre tervezett feladatok között önkormányzati forrásból történő megvalósítással javasolja szerepeltetni az alábbi feladatokat:
   • Rózsa utca ivóvízvezeték rekonstrukció
   • Torockó utca ivóvízvezeték rekonstrukció (Kismartoni u. – Beszterce u.)
   • Csap utca ivóvízvezeték rekonstrukció (1112/1 hrsz – Máriavölgy u.)
   • Uzsoki köz ivóvízvezeték rekonstrukció (1162 út – Kötő u.)
  • a beruházásokra kötelezettségvállalás csak a tárgyévi költségvetés elfogadását követően történik.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Városépítési Iroda

24.) Forrás biztosítása a Jókai Mór Művelődési Ház és Budaörsi Latinovits Színház épületében lévő légtechnikai rendszer felújítási munkáira

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2/24. sz. melléklete)

Wittinghoff Tamás polgármester: Sajnos itt a Jókai Mór Művelődési Ház és Budaörsi Latinovits Színház légtechnikai rendszere meghibásodott és itt jelentős rekonstrukcióra van szükség, erre biztosítanak fedezetet. A két illetékes bizottság – TFKVB 7 igen, a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 9 igen szavazattal – egyhangúan javasolta elfogadásra. (Jegyzőkönyv 3. sz. melléklete)

Miután nincs kérdés és hozzászólás, felteszi szavazásra az előterjesztés szerinti határozati javaslatot.

A Képviselő-testület 15 egyhangú igen szavazattal elfogadta a határozatot.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

136/2022.(IX.14.) ÖKT sz.                                    határozat

Forrás biztosítása a Jókai Mór Művelődési Ház és Budaörsi Latinovits Színház épületében lévő légtechnikai rendszer felújítási munkáira

 1. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy jóváhagyja a Jókai Mór Művelődési Ház és a Budaörsi Latinovits Színház épületében lévő légtechnikai rendszer felújítási munkáinak elvégzését.
 2. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a feladat elvégzéséhez szükséges 61.500 e Ft forrást felszabadítja Budaörs Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022 (II.25.) önkormányzati rendelet 13. mellékletének Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Egyéb működési célú kiadások/Működési céltartalékok elemi előirányzati szinten/3. 2023. I. negyedévi önkormányzati feladatellátás finanszírozása sorról, és azt a 15. melléklet 1. Ingatlan felújítások Jókai Mór Művelődési Ház és Budaörsi Latinovits Színház épületében lévő légtechnikai rendszer felújítási munkáira új soron biztosítja.
 3. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy az előirányzatok átvezetéséről a költségvetési rendelet következő módosításakor intézkedjen.

Határidő: azonnal  Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Műszaki Ügyosztály, Városépítési Iroda, Magasépítési és Környezetvédelmi Osztály, Pénzügyi Iroda

25.) Döntés 92/2022.(VI.22.) ÖKT sz. határozat módosításáról

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2/25. sz. melléklete)

Wittinghoff Tamás polgármester: Ismerteti az előterjesztést. A két illetékes bizottság – TFKVB 7 igen, a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 9 igen szavazattal – egyhangúan javasolta elfogadásra. (Jegyzőkönyv 3. sz. melléklete)

Miután nincs kérdés és hozzászólás, felteszi szavazásra az előterjesztés szerinti határozati javaslatot.

A Képviselő-testület 15 egyhangú igen szavazattal elfogadta a határozatot.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

137/2022.(IX.14.) ÖKT sz.                                    határozat

Döntés 92/2022.(VI.22.) ÖKT sz. határozat módosításáról

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2023. I. negyedévi önkormányzati feladatellátás finanszírozása elnevezésű működési céltartalék terhére biztosítsa a többletkiadásokhoz szükséges forrást az önkormányzat és gyermekétkeztetéssel érintett önkormányzati fenntartású intézmények költségvetésébe.

Határidő:       azonnal   

Felelős:         Polgármester

Végrehajtást végzi: Pénzügyi Iroda

26.) Javaslat a 4071/6 helyrajzi számú önkormányzati tulajdonú ingatlan 361 m2 és a 4072/2 helyrajzi számú, magántulajdonban lévő ingatlanból kialakuló 361 m2 területű ingatlan cseréjére

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2/26. sz. melléklete)

Wittinghoff Tamás polgármester: Ismerteti az előterjesztést, szabályozási terv végrehajtása a lényege az előterjesztésnek. A TFKVB 7 igen szavazattal  egyhangúan javasolta elfogadásra. (Jegyzőkönyv 3. sz. melléklete)

Miután nincs kérdés és hozzászólás, felteszi szavazásra az előterjesztés szerinti határozati javaslatot.

A Képviselő-testület 15 egyhangú igen szavazattal elfogadta a határozatot.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

138/2022.(IX.14.) ÖKT sz.                                    határozat

Javaslat a 4071/6 helyrajzi számú önkormányzati tulajdonú ingatlan 361 m2 és a 4072/2 helyrajzi számú, magántulajdonban lévő ingatlanból kialakuló 361 m2 területű ingatlan cseréjére

Budaörs Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

 1. Budaörs Város Önkormányzata elcseréli a csatolt vázrajz szerinti telekhatárrendezés részeként 4071/6 helyrajzi számú ingatlanból lejegyzésre kerülő 361 m2 területet a vázrajz szerint újonnan kialakuló 4072/4 helyrajzi számú „kivett helyi közút” megnevezésű 361 m2 területű ingatlanra.
 • Budaörs Város Önkormányzat 2022. évi Költségvetéséről szóló 1/2022.(II.25.) Önkormányzati rendelete 2. számú melléklet Önkormányzat bevételei/Felhalmozási költségvetés bevételei/II. 2.1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése soron tervezett előirányzatát 6.130.000,-Ft-tal, ezzel egyidejűleg a rendelet 14. melléklet/Önkormányzat kiadásai/Felhalmozási költségvetés kiadásai/1.1. Ingatlanvásárlás (üzleti célú) soron tervezett előirányzatát 6.130.000,- Ft-tal megemeli.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az előirányzat módosításáról a költségvetési rendelet soron következő módosítása során gondoskodjon.

Határidő:       a határozat közlésére azonnal

Felelős:         Polgármester

Végrehajtást végzi: Műszaki Ügyosztály – Vagyongazdálkodási Iroda

27.) Javaslat a Budaörs, Szivárvány u. 5. szám alatti ingatlanban található helyiségek bérleti és haszonkölcsön szerződéseinek módosítására

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2/27. sz. melléklete)

Wittinghoff Tamás polgármester: Ismerteti az előterjesztést. Van egy kis tulajdoni vita, ami egyébként nem érti, hogy miért van, majd rendeződik, a díj az változatlan, ezt viszont rögzíteni kell. A TFKVB 7 igen szavazattal javasolta elfogadásra. (Jegyzőkönyv 3. sz. melléklete)

Dr. Ritter Gergely képviselő: kéri a szavazásból történő kizárását érintettség miatt.

Wittinghoff Tamás polgármester: Felteszi szavazásra Dr. Ritter Gergely képviselő kizárását a szavazásból. Nem kivezettetik, hanem kizárják.

A Képviselő-testület 14 igen szavazattal elfogadta a határozatot.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő., Dr. Ritter Gergely képviselő nem vett részt a szavazásban)

139/2022.(IX.14.) ÖKT sz.                                    határozat

Döntéshozatalból való kizárás

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete Dr. Ritter Gergely képviselőt személyes érintettség okán a „A Budaörs, Szivárvány u. 5. szám alatti ingatlanban található helyiségek bérleti és haszonkölcsön szerződéseinek módosítása” tárgyú döntéshozatalból kizárja.

Wittinghoff Tamás polgármester: Miután nincs kérdés és hozzászólás, felteszi szavazásra az előterjesztés szerinti határozati javaslatot.

A Képviselő-testület 14 igen szavazattal elfogadta az alábbi határozatokat.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő, Dr. Ritter Gergely képviselő nem vett részt a szavazásban)

140/2022.(IX.14.) ÖKT sz.                                    határozat

A Budaörs, Szivárvány u. 5. szám alatti ingatlanban található helyiségek bérleti és haszonkölcsön szerződéseinek módosítása (1)

Budaörs Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

 1. a Budaörs Város Önkormányzata és a PSP Patika Bt. között létrejött 1036/34/A/101 helyrajzi számú, természetben Budaörs, Szivárvány utca 5. szám alatti 175 m2 területű az ingatlan-nyilvántartás szerint „kivett üzlet, egyéb helyiség” megnevezésű ingatlan 135 m2 területű részére vonatkozó bérleti szerződést az ingatlan tulajdoni viszonya tárgyában meghozatalra kerülő bírósági döntés jogerőre emelkedése napjáig meghosszabbítja, egyebekben változatlan feltételek mellett,
 • Budaörs Város Önkormányzata és a RITTER MED.  Egészségügyi Szolgáltató Bt. között létrejött 1036/34/A/101 helyrajzi számú, természetben Budaörs, Szivárvány utca 5. szám alatti 175 m2 területű az ingatlan-nyilvántartás szerint „kivett üzlet, egyéb helyiség” megnevezésű ingatlan 40 m2 területű részére vonatkozó haszonkölcsön szerződést meghosszabbítja határozatlan időtartamra, egyebekben változatlan feltételek mellett.

Határidő: a határozat közlésére azonnal

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Műszaki Ügyosztály – Vagyongazdálkodási Iroda

141/2022.(IX.14.) ÖKT sz.                                    határozat

A Budaörs, Szivárvány u. 5. szám alatti ingatlanban található helyiségek bérleti és haszonkölcsön szerződéseinek módosítása (2)

Budaörs Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

a 1036/34/A/105 helyrajzi számú, természetben Budaörs, Szivárvány utca 5. szám alatti, az ingatlan-nyilvántartás szerint „kivett üzlet” megnevezésű ingatlan 28 m2 területű részére vonatkozóan a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvényben 2022. szeptember 1-jétől bekövetkező változások miatt Koczka Éva egyéni vállalkozóval, az ingatlanrész jelenlegi bérlőjének a Koczka Éva Szolgáltató Bt.-nek a beltagjával köt bérleti szerződést az ingatlan tulajdoni viszonya tárgyában meghozatalra kerülő bírósági döntés jogerőre emelkedés napjáig terjedő időtartamra, egyebekben a jelenleg a Koczka Éva Szolgáltató Bt.-vel fennálló bérleti szerződés szerinti tartalommal.

Határidő: a határozat közlésére azonnal

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Műszaki Ügyosztály – Vagyongazdálkodási Iroda

142/2022.(IX.14.) ÖKT sz.                                    határozat

A Budaörs, Szivárvány u. 5. szám alatti ingatlanban található helyiségek bérleti és haszonkölcsön szerződéseinek módosítása (3)

1. Budaörs Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

 a 1036/34/A/101 és  1036/34/A/105 helyrajzi számú, természetben Budaörs, Szivárvány utca 5. szám alatti, az ingatlan-nyilvántartás szerint „kivett üzlet” megnevezésű ingatlanokra vonatkozó bérleti szerződések az ingatlan tulajdoni viszonya tárgyában meghozatalra kerülő  bírósági döntés jogerőre emelkedésének napját követő naptól módosításra kerülnek határozatlan időtartamra, azzal, hogy a bérleti díj piaci díj legyen, amely minden évben emelkedik a tárgyévet megelőző évre vonatkozóan a KSH által közzétett inflációs ráta mértékével. A bérleti szerződés módosítások megkötésétől számított 5 év elteltével a bérleti díj aktuális mértéke felülvizsgáltra kerül, és indokolt esetben az aktuális inflációs ráta mértékénél magasabb mértékben is megemelhető.

2. Felkéri a Polgármestert, hogy készítsen előterjesztést a Képviselő-testület számára a jelen határozat 1. pontjában írt szerződés módosítások tárgyában.

Határidő: a határozat közlésére azonnal

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Műszaki Ügyosztály – Vagyongazdálkodási Iroda

28.) Döntés a 4002/33, 4002/63-70 és 4002/76 helyrajzi számú, természetben a Budaörs, Kolozsvári utcában található ingatlanok telekalakításáról

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2/28. sz. melléklete)

Wittinghoff Tamás polgármester: Ismerteti az előterjesztést. Telekalakításról van szó, semmi másról, csak a tény rögzítéséről. A TFKVB 7 igen szavazattal, egyhangúan javasolta elfogadásra. (Jegyzőkönyv 3. sz. melléklete).

Török István képviselő: Nincs kérdése, ismeri az ügyet, egyeztetett Kabinetvezető úrral is. Egy dolog miatt szavaz tartózkodással, mert szerinte nagyon furcsa, hogy egy ilyet a részönkormányzat nem tárgyal. Nem ő volt a RÖK-ben, hanem korábbi elnök úr, de hogy ezt nem adresszálták különféle kiosztásoknál, bár a TFKVB tárgyalta, de szerinte érdemes, hogy egy ilyen bejöjjön a RÖK-re is, legalább egy rábólintás szintjén.

Wittinghoff Tamás polgármester: Érti, de miután semmi nem változik benne, csak a tényeket rögzítik… lehet, hogy a részönkormányzat azt mondta volna, hogy a tények nem tények? De mindegy, elfogadja, ma minden tartózkodást elfogad, színes a világ.

Miután további kérdés és hozzászólás nincsen, felteszi szavazásra az előterjesztés szerinti határozati javaslatot.

A Képviselő-testület 11 igen 4 tartózkodó szavazattal elfogadta a határozatot.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

143/2022.(IX.14.) ÖKT sz.                                    határozat

Döntés a 4002/33, 4002/63-70 és 4002/76 helyrajzi számú, természetben a Budaörs, Kolozsvári utcában található ingatlanok telekalakításáról

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Budaörs Város Önkormányzata megindítja a szükséges eljárást a jelen előterjesztés mellékletét képező 805211-5/2022 sz. végleges telekalakítási határozat szerint az 1/1 arányban Budaörs Város Önkormányzata tulajdonát képező 4002/33, 4002/63, 4002/64, 4002/65, 4002/66, 4002/67, 4002/68, 4002/69 és 4002/70 és 4002/76 helyrajzi számú, természetben Budaörsön, a Kolozsvári utcában található 10 db ingatlan telekalakításának földhivatali bejegyzése érdekében.

Határidő:       ingatlan-nyilvántartási kérelem elindítása: azonnal

Felelős:         Polgármester

Végrehajtást végzi:             Műszaki Ügyosztály Vagyongazdálkodási Iroda

29.) Döntés az 1202/4 helyrajzi számú, természetben a Budaörs, Szálláshegy utca és a hozzá telekalakítandó ingatlanrészek telekegyesítéséről

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2/9. sz. melléklete)

Wittinghoff Tamás polgármester: Ismerteti az előterjesztést. Kis telekrészleteket úthoz csatolnak annak érdekében, hogy ez itt megfelelően alakuljon ki. A TFKVB 7 igen szavazattal javasolta elfogadásra. (Jegyzőkönyv 3. sz. melléklete)

Miután nincs kérdés és hozzászólás, felteszi szavazásra az előterjesztés szerinti határozati javaslatot.

A Képviselő-testület 15 egyhangú igen szavazattal elfogadta a határozatot.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

144/2022.(IX.14.) ÖKT sz.                                    határozat

Döntés az 1202/4 helyrajzi számú, természetben a Budaörs, Szálláshegy utca és a hozzá telekalakítandó ingatlanrészek telekegyesítéséről

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

 1. Budaörs Város Önkormányzata végrehajtja a jelen előterjesztés mellékletét képező 805211-5/2022 sz. végleges telekalakítási határozat szerint a Szálláshegy utcában található 1202/4 helyrajzi számú és a mellette található 12 db, 1/1 arányban Budaörs Város Önkormányzata tulajdonát képező ingatlan telekalakítását.
 • felhatalmazza a polgármestert a szükséges dokumentumok aláírására.

Határidő:       ingatlan-nyilvántartási kérelem elindítása: azonnal

Felelős:         Polgármester

Végrehajtást végzi:             Műszaki Ügyosztály Vagyongazdálkodási Iroda

30.) Javaslat a Városháza étterem, büfé bérbeadás útján történő hasznosítására

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2/30. sz. melléklete)

Wittinghoff Tamás polgármester: Ismerteti az előterjesztést. A vendéglátóipari egységek nagyon nagy bajban vannak a rezsiváltozás miatt, komoly bezárások elé néznek. A TFKVB 7 igen szavazattal javasolta elfogadásra. (Jegyzőkönyv 3. sz. melléklete)

Miután nincs kérdés és hozzászólás, felteszi szavazásra az előterjesztés szerinti határozati javaslatot.

A Képviselő-testület 15 egyhangú igen szavazattal elfogadta a határozatot.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

145/2022.(IX.14.) ÖKT sz.                                    határozat

A Városháza étterem, büfé bérbeadás útján történő hasznosítása

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

 1. Budaörs Város Önkormányzat az előterjesztés 2. sz. mellékletét képező pályázati felhívás alapján nyilvános pályázatot ír ki a Városháza étterem, büfé bérbeadás útján történő, üzemeltetésére, bérbeadására.
 2. felhatalmazza a Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Vagyongazdálkodási Bizottságot a pályázat elbírálására.

Határidő: a pályázat meghirdetésére: 2022. szeptember 23.

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Műszaki Ügyosztály Vagyongazdálkodási Iroda

31.) Pályázat kiírása a Budaörs, Szabadság út 142/1. fsz. 2. szám alatti lakás piaci alapon, bérbeadás útján történő hasznosítására

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2/31. sz. melléklete)

Wittinghoff Tamás polgármester: Ismerteti az előterjesztést. A TFKVB 7 igen szavazattal javasolta elfogadásra. (Jegyzőkönyv 3. sz. melléklete)

Miután nincs kérdés és hozzászólás, felteszi szavazásra az előterjesztés szerinti határozati javaslatot.

A Képviselő-testület 15 egyhangú igen szavazattal elfogadta a határozatot.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

146/2022.(IX.14.) ÖKT sz.                                    határozat

Pályázat kiírása a Budaörs, Szabadság út 142/1. fsz. 2. szám alatti lakás piaci alapon, bérbeadás útján történő hasznosítására

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Budaörs Város Önkormányzata nyilvános pályázat útján, piaci alapú bérbeadás jogcímén bérbe adja a tulajdonát képező, Budaörs, 1193/B/2 helyrajzi számú, természetben Budaörs, Szabadság út 142/1. fsz. 2. szám alatti, 1+2 félszobás, 58 m2 alapterületű lakást, határozott 5 éves időtartamra az előterjesztés 4. számú mellékletét képező pályázati felhívás szerint.

Határidő:                 Pályázat kiírására: 2022. szeptember 23.

Felelős:                     Polgármester

Végrehajtást végzi:             Műszaki Ügyosztály / Vagyongazdálkodási Iroda

32.) Javaslat a KvKo Kft. bérleti szerződésének módosítására

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2/32. sz. melléklete)

Wittinghoff Tamás polgármester: Ismerteti az előterjesztést. A TFKVB 7 igen szavazattal javasolta elfogadásra. (Jegyzőkönyv 3. sz. melléklete)

Miután nincs kérdés és hozzászólás, felteszi szavazásra az előterjesztés szerinti határozati javaslatot.

A Képviselő-testület 15 egyhangú igen szavazattal elfogadta a határozatot.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

147/2022.(IX.14.) ÖKT sz.                                    határozat

A KvKo Kft. bérleti szerződésének módosítása

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

 1. a Budaörs Város Önkormányzata és a KvKo Kft. között a Budaörs, 1036/20 hrsz-ú, természetben a Budaörs, Lévai utcában található ingatlanra vonatkozóan 2019. július 1. napjától határozott, 10 éves időtartamra létrejött bérleti szerződés 4. pontjában meghatározott teljesítési határidőt 2022. augusztus 31. napjára módosítja, továbbá a bérleti szerződés – értéknövelő beruházások felsorolását tartalmazó – 1. számú mellékletét az előterjesztés 4. számú melléklete szerint módosítja.
 • felhatalmazza a polgármestert a vonatkozó dokumentumok aláírására.

Határidő: határozat közlésére: azonnal

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi:             Műszaki Ügyosztály / Vagyongazdálkodási Iroda

33.) A 1036/9/A/100 és 1036/9/A/101 helyrajzi számú, természetben a Budaörs, Patkó u. 9. szám alatti épület földszintjén található ingatlanok bérbeadás útján történő hasznosítására beérkezett pályázatok elbírálása

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2/33. sz. melléklete)

Wittinghoff Tamás polgármester: Ismerteti az előterjesztést. A TFKVB 7 igen szavazattal javasolta elfogadásra. (Jegyzőkönyv 3. sz. melléklete)

Miután nincs kérdés és hozzászólás, felteszi szavazásra az előterjesztés szerinti határozati javaslatot.

A Képviselő-testület 15 egyhangú igen szavazattal elfogadta a határozatot.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

148/2022.(IX.14.) ÖKT sz.                                    határozat

A 1036/9/A/100 és 1036/9/A/101 helyrajzi számú, természetben a Budaörs, Patkó u. 9. szám alatti épület földszintjén található ingatlanok bérbeadás útján történő hasznosítására beérkezett pályázatok elbírálása

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

 1. a 1036/9/A/100 helyrajzi számú, természetben a Budaörs, Patkó u. 9. szám alatti épület földszintjén található, az ingatlan-nyilvántartás adatai szerint 84 m2 területű, „üzlethelyiség” megnevezésű ingatlan bérbeadás útján történő hasznosítása tárgyában kiírt pályázat nyertesének a Life Air 2022. Kft. pályázót nyilvánítja, tekintettel arra, hogy pályázata minden tekintetben megfelelt a pályázati feltételeknek, s az általa megajánlott bérleti díj összege meghaladja a pályázati felhívás szerinti bérleti díj összegét.
 • Budaörs Város Önkormányzata a pályázat nyertesével, az ingatlanra vonatkozóan határozott, 5 éves időtartamú bérleti szerződést köt, az általa a pályázatában ajánlott 201.000,- Ft+ÁFA/hó bérleti díj ellenében.

Határidő:       határozat közlésére: azonnal   

Felelős:         Polgármester

Végrehajtást végzi:             Műszaki Ügyosztály, Vagyongazdálkodási Iroda

34.) Döntés a Budaörs Város Önkormányzat tulajdonában álló használaton kívüli hulladékgyűjtő járművek értékesítésére kiírt pályázat elbírálásáról és nyilvános pályázat ismételt kiírásáról

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2/34. sz. melléklete)

Wittinghoff Tamás polgármester: Ismerteti az előterjesztést. Azokat a gépjárműveket, amiket annak idején, amikor még a BTG még tudott szemétszállítással foglalkozni, használt, értékesítésre írtak ki. Az egyikre érkezett ajánlat, nem tudják azokat az árakat érvényesíteni úgy tűnik, amiket szeretettek volna. A javaslat az az, hogy ezt fogadja el a Testület, s a második pontban pedig csökkentsék az árat annak érdekében, hogy azok is értékesíthetőek legyenek. Külön szavaznak a két határozati javaslatról. A TFKVB 7 igen szavazattal javasolta elfogadásra. (Jegyzőkönyv 3. sz. melléklete)

Miután nincs kérdés és hozzászólás, felteszi szavazásra az előterjesztés szerinti első határozati javaslatot.

A Képviselő-testület 15 egyhangú igen szavazattal elfogadta a határozatot.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

149/2022.(IX.14.) ÖKT sz.                                    határozat

Döntés a Budaörs Város Önkormányzat tulajdonában álló használaton kívüli hulladékgyűjtő járművek értékesítésére kiírt pályázat elbírálásáról

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Budaörs Város Önkormányzat tulajdonában álló, használaton kívüli hulladékgyűjtő járművek értékesítése tárgyában kiírt pályázatban szereplő NIX-916 forgalmi rendszámú Iveco IG140E2CA – Seres típusú hulladékgyűjtő jármű nyertese az egyedüli pályázóként 6.000.000 Ft+Áfa összegű vételárat ajánló pályázó, a Netta- Pannónia Kft. (székhelye: 8800 Nagykanizsa, Vár u. 5.; cégjegyzékszáma: Cg.20-09-061434, adószáma: 11344490-2-20).

Budaörs Város Önkormányzata adásvételi szerződést köt a pályázat nyertesével az általa megajánlott 6.000.000,- Ft +ÁFA vételáron.

Határidő a szerződés megkötésére: 2022. október 31.

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi:             Műszaki Ügyosztály/Vagyongazdálkodási Iroda

Wittinghoff Tamás polgármester: felteszi szavazásra az előterjesztés szerinti második határozati javaslatot.

A Képviselő-testület 15 egyhangú igen szavazattal elfogadta a határozatot.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

150/2022.(IX.14.) ÖKT sz.                                    határozat

Döntés a Budaörs Város Önkormányzat tulajdonában álló használaton kívüli hulladékgyűjtő járművek értékesítésére nyilvános pályázat ismételt kiírásáról

1. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Budaörs Város Önkormányzata nyilvános pályázatot ír ki az előterjesztés mellékletét képező pályázati felhívás szerint Budaörs Város Önkormányzatának tulajdonában álló, az alábbiak szerint felsorolt hulladékgyűjtő gépjárművek értékesítésére, az alábbi vételáron:

Jármű típusaForgalmi rendszámaÁllapotaJármű jelenlegi könyv szerinti értéke (Nettó vételár)
    
Iveco IG140E2CA – SeresNIX-939Üzemképes, érvényes műszaki vizsga5 900 000 Ft
Mercedes Benz Unikomtech 963-0-ANHH-501Üzemképtelen, mozgásképtelen, műszaki lejárt, javítása nem lehetséges: sebességváltó hibás5 000 000 Ft
Mercedes Benz Unikomtech 963-0-A, tömörítős hulladékgyűjtőNHH-502Hónapok óta használaton kívüli, üzemképtelen, mozgásképtelen, műszaki lejárt, a felépítménye javíthatatlan5 000 000 Ft

2. Felhatalmazza a Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Vagyongazdálkodási Bizottságot a pályázat elbírálására.

3. Abban az esetben, ha a pályázat részben, vagy egészében eredménytelen, ismételten kiírásra kerül változatlan tartalommal azon járművek, vagy a rakodógép értékesítésére, amely vonatkozásban a korábbi pályázat eredménytelen lett.

Határidő a pályázat kiírására: 2022. szeptember 23.

Felelős:         Polgármester

Végrehajtást végzi:             Műszaki Ügyosztály/Vagyongazdálkodási Iroda

35.) Döntés a Peregrino Panzió Kft. vételárhátralékának megfizetéséről

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2/35. sz. melléklete)

Wittinghoff Tamás polgármester: Ismerteti az előterjesztést. A TFKVB 7 igen szavazattal javasolta elfogadásra. (Jegyzőkönyv 3. sz. melléklete)

Miután nincs kérdés és hozzászólás, felteszi szavazásra az előterjesztés szerinti határozati javaslatot.

A Képviselő-testület 15 egyhangú igen szavazattal elfogadta a határozatot.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

151/2022.(IX.14.) ÖKT sz.                                    határozat

Döntés a Peregrino Panzió Kft. vételárhátralékának megfizetéséről

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Peregrino Panzió Kft-nek a Budaörs, 4733/1 helyrajzi számú ingatlanra vonatkozó, Ö/SZ/2019-656 számú adásvételi szerződésben szereplő kamatfizetési kötelezettség elengedésére vonatkozó, 2022. augusztus 17. napján kelt kérelmét elutasítja azzal, hogy a fennálló tartozásának előtörlesztésére továbbra is bármikor van lehetőség.

Határidő: azonnal   

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi:             Műszaki Ügyosztály / Vagyongazdálkodási Iroda

36.) A Budaörs, Farkasréti út 2/C. szám alatt található ingatlan hasznosításáról szóló 100/2022.(VI.22.) ÖKT sz. határozat módosítása

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2/36. sz. melléklete)

Wittinghoff Tamás polgármester: Ismerteti az előterjesztést. A két illetékes bizottság – TFKVB 7 igen, a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 9 igen szavazattal – egyhangúan javasolta elfogadásra. (Jegyzőkönyv 3. sz. melléklete)

Miután nincs kérdés és hozzászólás, felteszi szavazásra az előterjesztés szerinti határozati javaslatot.

A Képviselő-testület 15 egyhangú igen szavazattal elfogadta a határozatot.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

152/2022.(IX.14.) ÖKT sz.                                    határozat

A Budaörs, Farkasréti út 2/C. szám alatt található ingatlan hasznosításáról szóló 100/2022.(VI.22.) ÖKT sz. határozat módosítása

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 100/2022.(VI.22.) ÖKT sz. határozatának 1. pontját az alábbiak szerint módosítja:

„Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy hozzájárul a Budaörs, 9 helyrajzi számon lévő, természetben a Farkasréti út 2/C. szám alatt található ingatlan Budaörsi Tanoda Alapítvány részére, 2022. július 1. napjától határozatlan időre történő haszonkölcsönbe adásához azzal, hogy az ingatlan közüzemi és karbantartási költségei az Alapítványt terhelik. Az ingatlan rendeltetésszerű használatra alkalmassá tételéhez szükséges munkálatok elvégzését részben a Budaörsi Tanoda Alapítvány vállalja, amelynek költségeihez az Önkormányzat az Alapítvány 2022. évi támogatásának 10.000.000,- forinttal történő megemelésével hozzájárul. Az épület belső átalakításához szükséges, szakértelmet kívánó építési munkákat az Önkormányzat végezteti el. Az ingatlan rendeltetésszerű használatra alkalmassá tételéhez szükséges munkálatok elvégzését követő 15 napon belül a Budaörs, Templom tér 15. szám alatti ingatlanra vonatkozó, az Alapítvány és az Önkormányzat közötti bérleti szerződést a szerződő felek közös megegyezéssel megszűntetik.”

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Műszaki Ügyosztály/Vagyongazdálkodási Iroda

37.) Javaslat a Patkó utca 1. szám alatti egyéb helyiség 52 m2 területére a Garfildo Kft-vel megkötött bérleti szerződés meghosszabbítására

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2/37. sz. melléklete)

Wittinghoff Tamás polgármester: Ismerteti az előterjesztést. A két illetékes bizottság – TFKVB 7 igen, a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 9 igen szavazattal – egyhangúan javasolta elfogadásra. (Jegyzőkönyv 3. sz. melléklete)

Miután nincs kérdés és hozzászólás, felteszi szavazásra az előterjesztés szerinti határozati javaslatot.

A Képviselő-testület 15 egyhangú igen szavazattal elfogadta a határozatot.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

153/2022.(IX.14.) ÖKT sz.                                    határozat

A Patkó utca 1. szám alatti egyéb helyiség 52 m2 területére a Garfildo Kft-vel megkötött bérleti szerződés meghosszabbítása

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

a Budaörs Város Önkormányzata és a GARFILDÓ Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság között a 1036/5/A/100 helyrajzi számú, természetben a Budaörs, Patkó utca 1. szám alatt található, az ingatlan-nyilvántartás adatai szerint 240 m2 területű „kivett egyéb helység” megnevezésű ingatlan 52 m2 területű részének melegkonyhás üzemeltetés céljára történő bérbe adására vonatkozó szerződés időbeli hatálya 2023. november hónap 18. napjáig meghosszabbításra kerül.

A bérleti díj 71.900-Ft+ÁFA/hónap.

Határidő:       a határozat közlésére azonnal

Felelős:         Polgármester

Végrehajtást végzi: Műszaki Ügyosztály – Vagyongazdálkodási Iroda

38.) Javaslat a Budaörsi Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítására

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2/38. sz. melléklete)

Wittinghoff Tamás polgármester: Ismerteti az előterjesztést. Csak egy formai változtatásról van szó, nincs tartalmi, érdemi változás. Az Ügyrendi Bizottság 5 igen szavazattal javasolta elfogadásra. (Jegyzőkönyv 3. sz. melléklete)

Farkas Benedek képviselő: Ahogy Kapitány Gábor egy fontos közügyre felhívta a figyelmet, hogy terjesszék a hírét, népszámlálással is szerinte tegyenek így, nagyon fontosak a pontos adatok, hogy az Állam, vagy az Önkormányzat szintjén jó döntéseket lehessen hozni, így biztassa mindenki a lakosságot arra, hogy az októberi önkéntes kitöltési időszakban már önként töltsék ki a népszámlálással kapcsolatos adatokat, s akkor majd kevés munkájuk lesz azoknak, akiknek személyesen kell otthonaikban felkeresni az embereket, de a legfontosabb, hogy minél több jó minőségű adat álljon az Állam rendelkezésére, így kéri, hogy biztassa mindenki  lakosságot a kitöltésre is, s informálják őket.   

Wittinghoff Tamás polgármester: Miután nincs további kérdés és hozzászólás, felteszi szavazásra az előterjesztés szerinti határozati javaslatot.

A Képviselő-testület 15 egyhangú igen szavazattal elfogadta a határozatot.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

154/2022.(IX.14.) ÖKT sz.                                    határozat

A Budaörsi Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása

 1. Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Budaörsi Polgármesteri Hivatal Alapító Okirat módosítását jóváhagyja a melléklet szerinti tartalommal.
 2. Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Budaörsi Polgármesteri Hivatal módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát jóváhagyja a melléklet szerinti tartalommal.
 3. Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert a módosító Alapító Okirat valamint az egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirat aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester 

Végrehajtást végzi: Jegyzői Iroda

39.) A Budaörsi Polgármesteri Hivatal és a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek közötti munkamegosztási megállapodások módosítása

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2/39. sz. melléklete)

Wittinghoff Tamás polgármester: Ismerteti az előterjesztést. A  Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 9 igen szavazattal javasolta elfogadásra. (Jegyzőkönyv 3. sz. melléklete)

Miután nincs kérdés és hozzászólás, felteszi szavazásra az előterjesztés szerinti határozati javaslatot.

A Képviselő-testület 15 egyhangú igen szavazattal elfogadta a határozatot.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

155/2022.(IX.14.) ÖKT sz.                                    határozat

A Budaörsi Polgármesteri Hivatal és a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek közötti munkamegosztási megállapodások módosítása

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Budaörsi Polgármesteri Hivatal, mint gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv és a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek közötti munkamegosztási megállapodás tervezetét a melléklet szerinti tartalommal elfogadja.

Határidő: azonnal  

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Pénzügyi Iroda

40.) A BSC 1924 Kft. Felügyelő Bizottságába Budaörsi Önkormányzat által javasolt tag

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2/40. sz. melléklete)

Wittinghoff Tamás polgármester: Ismerteti az előterjesztést. a KMISB 6 igen szavazattal javasolta, hogy Monostori-Kalovits Márk legyen az, aki az önkormányzatot képviseli. (Jegyzőkönyv 3. sz. melléklete)

Kapitány Gábor képviselő: Mindenekelőtt szeretné kijelenteni, hogy személyekről nem kíván beszélni. Nyilván, hogy mi a személyi döntés, az egy dolog, ugyanakkor már korábban is felmerült, s itt is csak egy megjegyzése lenne, hogy a BFE-nek van már egy Felügyelő bizottsági tagja ebben a Kft.-ben, most lesz még egy, gyakorlatilag a másik oldal semmiféle módon nem tudja képviseltetni magát, s ugyanez a helyzet a BTG Felügyelő Bizottságában. Szerencsétlen megoldásnak tartja, de nyilván el tudja fogadni azt, hogy ez a döntés.   

Wittinghoff Tamás polgármester: Eddig is volt egy és most is lesz egy, egyébként meg ők sem minősítettek semmit és tettek szóvá semmit, amikor személyi kérdések voltak, hanem úgy jártak el, ahogy azt illik, de képviselő úrnak is joga van máshogy eljárni. Miután nincs további kérdés és hozzászólás, felteszi szavazásra az előterjesztés szerinti határozati javaslatot.

A Képviselő-testület 15 egyhangú igen szavazattal elfogadta a határozatot.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

156/2022.(IX.14.) ÖKT sz.                                    határozat

A BSC 1924 Kft. Felügyelő Bizottságába Budaörsi Önkormányzat által javasolt tag

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2022. szeptember 15-től 2024. április 4-ig terjedő időszakra Monostori-Kalovits Márkot jelöli a BSC 1924 Kft. Felügyelő Bizottsága tagjának.

Határidő: azonnal 

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Polgármesteri Kabinet

41.) A Budaörsi Jókai Mór Művelődési Ház státuszainak módosítása

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2/41. sz. melléklete)

Wittinghoff Tamás polgármester: Ismerteti az előterjesztést. Két státuszról van szó, két bizottság tárgyalta és fogadta el egyhangúan. (Jegyzőkönyv 3. sz. melléklete)

Kapitány Gábor képviselő: A bizottsági ülésen is, nem is feltétlenül ehhez a napirendhez, hanem a következőhöz tartozik, mert ott egy olyan megfogalmazás szerepel az előterjesztésben, hogy az eddigi KATA-s foglalkoztatottak. Ez felvet törvényi kérdéseket, kérte, hogy a két intézmény vezető nyilatkozzon arról, hogy akkor nyilván megfelelő módon voltak ezek az alkalmazottak korábban foglalkoztatva. Ezt kérte, hogy ha lehetséges, a Testületi ülésig történjen meg, nem történt meg, nem tudja, hogy erre most van-e mód.

Wittinghoff Tamás polgármester: A színház a következő napirendi pont, úgy látja, ma nem sikerül eltalálni a napirendi pontokat, de ő ezt megérti. Ennél a napirendnél van ilyen jellegű probléma? A Jókai Mór Művelődési Háznál 2 fő státusz 12 főről 14 főre emeli, ott van ilyen jellegű probléma?

Kapitány Gábor képviselő: Elmondta az elején, hogy a következő előterjesztésben van ez a megfogalmazás, de gyakorlatilag mind a két előterjesztés erről szól és azért gondolta, hogy most elmondja, hogy ne az legyen, hogy utólag jelez valamit az előterjesztéssel kapcsolatban. Mind a kettő a KATA-s foglalkoztatottakról szól. Ezzel kapcsolatban volt egy kérdése.

Wittinghoff Tamás polgármester: Köszöni képviselő úrnak, hogy lehetőséget kap arra, hogy megint elmondja, amit az ülés elején, hogy az, amikor egy Kormány, akinek a pártjának a színeiben ül itt képviselő úr, évközben megváltoztatja  a magyar állampolgároknak az adózási kötelezettségeit, ami egyébként egy jogállamban lehetetlen, Budaörs Város önkormányzata sem tesz ilyet soha, akkor azokat a foglalkoztatottakat, akik korábban, mint KATA-s vállalkozó voltak foglalkoztatva, valahogy foglalkoztatni kell. Ha képviselő úr azt szeretné, hogy rúgják ki őket, ki ezt nem támogatják, megfelelő, releváns válaszokkal megpróbálják azt a helyzetet kezelni, amit képviselő úrék Kormánypártja generált, emiatt az önkormányzatnak többletköltsége lesz, ennyi. Nem tudja, hogy mit kell ezzel kapcsolatban kötözködni, szerinte, ez a „ha hallgattál volna, bölcsebb maradtál volna” tipikus esete.

Kapitány Gábor képviselő: Szerinte nézőpont kérdése, hogy ki mit gondol erről, ő nem akart ebbe a kérdésbe ilyen módon belemenni, hogy ez most ez jogos, ki szerint jogos, ki szerint sérelmes, ő egy egyszerű, szimpla jogi kérdést tett fel, hogy megfelelő módon voltak-e foglalkoztatva  a korábban KATA-s adózóként ezek a foglalkoztatottak, akik most vélhetően fő állásban fognak átmenni, s erre vonatkoznak a státusz igények.

Wittinghoff Tamás polgármester: Képviselő úr…

Kapitány Gábor képviselő: Végigmondja, mert a szó nála van, s végighallgatta Polgármester urat, igyekezett nem belevágni, végig mondaná.

Wittinghoff Tamás polgármester: Szünetet rendel el az ünnepi testületi ülés miatt.

SZÜNET

Ünnepi testületi ülés

SZÜNET után

Wittinghoff Tamás polgármester: Tisztelt Képviselő-testület! Folytatják a munkát, volt még tíz perc, hogy be tudják fejezni a szünet előtt, de szerinte jobb volt így, mert mire a hangszereket le tudták hozni, s sok vendég volt, szerinte méltóságteljesebben tudták elkezdeni az ünnepséget, s talán arra is jó volt, hogy a szünetben megoldódott az a probléma, ami a vitát generálta, ezért ő nem is szaporítja ezzel a szót, hanem szavaznak róla. Szavazásra teszi fel a Budaörsi Jókai Mór Művelődési Ház státuszainak módosítását. A két illetékes bizottság – KMISB 6 igen, a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 9 igen szavazattal – egyhangúan javasolta elfogadásra. (Jegyzőkönyv 3. sz. melléklete)

Felteszi szavazásra az előterjesztés szerinti határozati javaslatot. Köszöni, hogy sikerült a nézeteltérést tisztázni.

A Képviselő-testület 15 egyhangú igen szavazattal elfogadta a határozatot.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

157/2022.(IX.14.) ÖKT sz.                                    határozat

A Budaörsi Jókai Mór Művelődési Ház státuszainak módosítása

 1. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Budaörsi Jókai Mór Művelődési Ház jóváhagyott álláshelyeinek számát 12 főről 14 főre emeli, 2 fő, 8 órás „közművelődési munkatárs” megnevezésű álláshely biztosításával 2022. szeptember 1-jétől.
 • Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Budaörs Város Önkormányzat 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II.25.) önkormányzati rendelet 25. mellékletében szereplő Budaörsi Jókai Mór Művelődési Ház költségvetését az alábbiak szerint módosítja:
Budaörsi Jókai Mór Művelődési Ház 25. mellékletFt
Kiadások/I.3.4. Egyéb dologi kiadások sor csökken3 760
Kiadások/I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor nő3 425
Kiadások/I.2.1. Szociális hozzájárulási adó sor nő319
Kiadások/I.2.2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók sor nő16

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Polgármesteri Kabinet, Pénzügyi Iroda

42.) A Budaörsi Latinovits Színház státuszainak módosítása

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2/42. sz. melléklete)

Wittinghoff Tamás polgármester: Ismerteti az előterjesztést. A két illetékes bizottság – KMISB 6 igen, a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 9 igen szavazattal –  egyhangúan javasolta elfogadásra. (Jegyzőkönyv 3. sz. melléklete)

Miután nincs kérdés és hozzászólás, felteszi szavazásra az előterjesztés szerinti határozati javaslatot.

A Képviselő-testület 15 egyhangú igen szavazattal elfogadta a határozatot.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

158/2022.(IX.14.) ÖKT sz.                                    határozat

A Budaörsi Latinovits Színház státuszainak módosítása

 1. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Budaörsi Latinovits Színház jóváhagyott álláshelyeinek számát 35,75 főről 48,5 főre emeli 2022. szeptember 1-jétől 2023. január 31-ig.
 2. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a Budaörsi Latinovits Színház SZMSZ-ének melléklet szerinti módosítását.
 3. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Budaörs Város Önkormányzat 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II.25.) önkormányzati rendelet 21. mellékletében szereplő Budaörsi Latinovits Színház költségvetését az alábbiak szerint módosítja:
Budaörsi Latinovits Színház 21. melléklete Ft
Kiadások/I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor nő1.874
Kiadások/I.2.1. Szociális hozzájárulási adó sor csökken1.874
 • Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az átvezetéséről a költségvetési rendelet soron következő módosítása során gondoskodjék.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Polgármesteri Kabinet, Pénzügyi Iroda

43.) Egyesített Bölcsődei Intézmények intézményvezetői pályázatának kiírása

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2/43. sz. melléklete)

Wittinghoff Tamás polgármester: Ismerteti az előterjesztést. Az illetékes bizottság – SZEB 5 igen szavazattal – egyhangúan javasolta elfogadásra. (Jegyzőkönyv 3. sz. melléklete)

Miután nincs kérdés és hozzászólás, felteszi szavazásra az előterjesztés szerinti határozati javaslatot.

A Képviselő-testület 15 egyhangú igen szavazattal elfogadta a határozatot.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

159/2022.(IX.14.) ÖKT sz.                                    határozat

Egyesített Bölcsődei Intézmények intézményvezetői pályázatának kiírása

1.Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Egyesített Bölcsődei Intézmények intézményvezetői feladatainak ellátására – az előterjesztés melléklete szerinti – pályázati kiírást meghirdeti.

2. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Bölcsődék Egyesülete elnökét, és a Bölcsődei Dolgozók Demokratikus Szakszervezete Budaörsi Alapszervezet titkárát meghívja a véleményezést végző eseti bizottságba.

Határidő: 8 nap

Felelős: Polgármester

A végrehajtást végzi: Szociális és Egészségügyi Iroda, Humánpolitikai iroda

44.) Javaslat szociális tűzifa biztosítására

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2/44. sz. melléklete)

Wittinghoff Tamás polgármester: Ismerteti az előterjesztést. Korábbi évek szerinti mennyiségről van szó, de februárban is bővíteni fogják ezt és természetesen figyelni fogják, hogy elegendő is lesz-e, s reméli, hogy hozzá is tudnak jutni, mert itt most ebben is vannak nehézségek.

Az illetékes bizottság – SZEB: 5 igen szavazattal – egyhangúan javasolta elfogadásra. (Jegyzőkönyv 3. sz. melléklete)

Miután nincs kérdés és hozzászólás, felteszi szavazásra az előterjesztés szerinti határozati javaslatot.

A Képviselő-testület 15 egyhangú igen szavazattal elfogadta a határozatot.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

160/2022.(IX.14.) ÖKT sz.                                    határozat

Szociális tűzifa biztosítása

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 53/2013. (XII. 21.) önkormányzati rendelet 16. § (1) bekezdés b) pontja, vagy a 23. § alapján települési támogatásban részesült, szociálisan rászoruló budaörsi lakcímmel rendelkező személyek és családok részére természetbeni támogatásként téli tűzifát biztosít. A tűzifa mennyisége 2022. október hónapban 1 erdei m3.

Határidő:       2022. november 30.

Felelős:         Polgármester

Végrehajtást végzi: Szociális és Egészségügyi Iroda

45.) A Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda intézményvezetőjének határozott idejű megbízása

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2/45. sz. melléklete)

Wittinghoff Tamás polgármester: Ismerteti az előterjesztést. Az intézményvezető tartós távolléte okán kell kezelniük ezt a helyzetet. Az illetékes bizottság – KMISB 8 igen szavazattal – egyhangúan javasolta elfogadásra. (Jegyzőkönyv 3. sz. melléklete)

Miután nincs kérdés és hozzászólás, felteszi szavazásra az előterjesztés szerinti határozati javaslatot.

A Képviselő-testület 15 egyhangú igen szavazattal elfogadta a határozatot.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

161/2022.(IX.14.) ÖKT sz.                                    határozat

A Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda intézményvezetőjének határozott idejű megbízása

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Közoktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság javaslata alapján a Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda intézményvezetői feladatainak ellátásával Ruppel Irén intézményvezető tartós távolléte idejére, 2022. szeptember 15. napjától előreláthatólag 2024. augusztus 15. napjáig Farkasné Bánkuti Katát bízza meg. Közalkalmazotti illetményét a hatályos közalkalmazotti és köznevelési törvény, valamint a Budaörs Város Önkormányzata fenntartásában működő intézményekben foglalkoztatott közalkalmazottakat megillető pótlékok meghatározásáról szóló 8/2016. (II. 26.) önkormányzati rendeletében foglaltak figyelembevételével állapítja meg.

Felelős: Polgármester Határidő: azonnal

Végrehajtást végzi: Polgármesteri Kabinet Közoktatási, Közművelődési és Sport Osztály, Humánpoltikai Iroda

46.) Döntés iskolai műfüves pályák felújítási pályázatához szükséges többlet önrész vállalásáról, együttműködési szerződés megkötéséről

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2/46. sz. melléklete)

Wittinghoff Tamás polgármester: Ismerteti az előterjesztést. itt az Illyés gimnázium és a Bleyer iskola területén lévő pályáknak a felújításáról van szó és 436.164 Ft összegről.

Miután nincs kérdés és hozzászólás, felteszi szavazásra az előterjesztés szerinti határozati javaslatot.

A Képviselő-testület 15 egyhangú igen szavazattal elfogadta a határozatot.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

162/2022.(IX.14.) ÖKT sz.                                    határozat

Döntés iskolai műfüves pályák felújítási pályázatához szükséges többlet önrész vállalásáról, együttműködési szerződés megkötéséről

Budaörs Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Budaörs Város Önkormányzata megköti a Magyar Labdarúgó Szövetséggel (1112 Budapest, Kánai út 2/D, Adószám: 19020848-2-44, Képviseli dr. Vági Márton)

1.) az Illyés Gyula Gimnázium, Szakgimnázium és Technikum (2040 Budaörs, Szabadság út 162., hrsz: 8457), valamint a Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola (2040 Budaörs, Iskola tér 1., hsz:1036/70) területén az MLSZ Pályaépítési Program keretében megépült 14×26 méteres műfüves pályák felújítása tárgyában az 1. és 2. melléklet szerinti együttműködési megállapodásokat és a 38/2022. (III.23.) ÖKT számú és jelen határozatában foglaltak szerint biztosítja a megállapodások mellékleteiben rögzített önkormányzati önrészhez pályánként szükséges további 218.082 Ft., összesen 436.164 Ft összeget,

2.) Az 1. pont szerinti 437e Ft összegű többlet önrész pénzügyi fedezete Budaörs Város Önkormányzat 2022. évi Költségvetéséről szóló 1/2022.(II.25.) Önkormányzati rendelete 13. melléklet 3. 2023. I. negyedévi önkormányzati feladatellátás finanszírozása sorról kerül felszabadításra, és a költségvetés 16. melléklet 14. „Iskolai műfüves pályák felújítási pályázathoz szükséges önrész” sorára történő átcsoportosítással kerül biztosításra.

3.) Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy az előirányzatok átvezetéséről a költségvetési rendelet következő módosításakor intézkedjen.

Határidő:       a határozat közlésére azonnal

Felelős:         Polgármester

Végrehajtást végzi: Műszaki Ügyosztály – Vagyongazdálkodási Iroda

47.) BTG Nonprofit Kft. könyvvizsgálati feladatok ellátása

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2/47. sz. melléklete)

Wittinghoff Tamás polgármester: Ismerteti az előterjesztést. Itt a „vagy” előtti részt javasolják, 2025. május 31-ig megválasztja a dr. Printz és Társa Nemzetközi Könyvvizsgáló Kft. megbízását-t havi 250 000.- Ft + ÁFA díjazással.

Miután nincs kérdés és hozzászólás, felteszi szavazásra az előterjesztés szerinti határozati javaslatot.

A Képviselő-testület 15 egyhangú igen szavazattal elfogadta a határozatot.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

163/2022.(IX.14.) ÖKT sz.                                    határozat

BTG Nonprofit Kft. könyvvizsgálati feladatok ellátása

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2025. május 31-ig megválasztja a dr. Printz és Társa Nemzetközi Könyvvizsgáló Kft.-t a BTG Nkft könyvvizsgálói feladatait ellátó könyvvizsgálónak, havi 250 000.- Ft + ÁFA díjazással és felkéri a BTG Nkft-t az erre vonatkozó megbízási szerződés megkötésére (2022. június 1-től végzett munkák beszámításával).

Határidők:     azonnal

Felelős:         polgármester

Végrehajtást végzi: Polgármesteri Kabinet

48.) Budaörsi Latinovits Színház működtetésével kapcsolatban a minisztériummal történő egyeztetéshez szükséges Polgármesteri felhatalmazás

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2/48. sz. melléklete)

Wittinghoff Tamás polgármester: Ismerteti az előterjesztést. Már említette az ülés elején, hogy a színházzal kapcsolatban az államtitkárral való egyeztetéshez a jogi szakértő kérte, hogy a Testület felhatalmazását kapja meg arra, hogy ő ellássa azt a feladatát, amit egyébként is el kell látnia. Járjanak el úgy, hogy ezzel ne lehesen probléma.

Miután nincs kérdés és hozzászólás, felteszi szavazásra az előterjesztés szerinti határozati javaslatot.

A Képviselő-testület 15 egyhangú igen szavazattal elfogadta a határozatot.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

164/2022.(IX.14.) ÖKT sz.                                    határozat

Budaörsi Latinovits Színház működtetésével kapcsolatban a minisztériummal történő egyeztetéshez szükséges Polgármesteri felhatalmazás

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Budaörsi Latinovits Színház 2023.01.01. és 2025.12.31. közötti működése érdekében tárgyalásokat folytasson a Kulturális és Innovációs Minisztériummal, továbbá felhatalmazza a közös működtetési megállapodás aláírására.

Határidő: azonnal Felelős: polgármester

Végrehajtást végzi: Polgármester

49.) A budaörsi iskolaépületek helyiségeinek bérbeadására vonatkozó bérleti díjak felülvizsgálata

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2/49. sz. melléklete)

Wittinghoff Tamás polgármester: Ismerteti az előterjesztést. Miután nincs kérdés és hozzászólás, felteszi szavazásra az előterjesztés szerinti határozati javaslatot.

A Képviselő-testület 15 egyhangú igen szavazattal elfogadta a határozatot.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

165/2022.(IX.14.) ÖKT sz.                                    határozat

A budaörsi iskolaépületek helyiségeinek bérbeadására vonatkozó bérleti díjak felülvizsgálata

1.) Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy az iskolákhoz tartozó sportpályák, tornatermek és más sportlétesítmények 385/2015. (XII.16.) ÖKT sz. határozatban megállapított bérleti díjait vizsgáltassa felül és a tárgyban nyújtson be előterjesztést a Közoktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság ülésére.

2.) Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Közoktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottságot, hogy az 1. pontban meghatározott előterjesztés alapján, az intézményekhez tartozó sportpályák, tornatermek és más sportlétesítmények bérleti díjait megállapítsa a 2022. szeptember 01. és 2023. január 31-ig terjedő időszakban.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

Végrehajtást végzi: Polgármester

50.) Többlettámogatás az Illyés Gyula Gimnázium Alapítványa részére

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2/50. sz. melléklete)

Wittinghoff Tamás polgármester: Ismerteti az előterjesztést. Annak érdekében készült az előterjesztés, ha az iskola pedagógusait anyagi szankció éri, akkor azzal kapcsolatban az önkormányzat tudjon segítséget nyújtani. ötmillió forintos keretről van szó, remélik egyáltalán nem lesz erre szükség, de sosem lehet tudni.

Czuczor Gergely képviselő: Igen, ne legyen rá szükség, örülne, ha nem kellene egy ilyen munkáltatói kérdésben azönkormányzatnak állást foglalnia. Nem érti a sürgősség indokát, hogy miért nem jött be ez inkább KMISB-re, mivel egy féltételes módú történetről beszélnek, ezért ez bőven elfért volna, hogy megvitassák adott esetben a következő bizottsági ülésen és aztán jöjjön Testületre, ő a maga részéről tartózkodni fog.

Wittinghoff Tamás polgármester: Ez elég szomorú, pedagógus létére.

Farkas Benedek képviselő: Nem szokott ilyen csípős megjegyzéseket tenni, de szerinte most megint kronológiai problémája van Czuczor Gergelynek. Később érkezett ez a fenyegető levél, amennyire tudja, a KMISB-hez képest, akkor még egészen egyszerűen nem tudtak róla, senki nem számított arra, hogy ilyen hangvételű levelet fognak kapni a tanárok. Azt persze lehet mondani, hogy az várható volt, hogy ha lesz polgári engedetlenség, akkor fel fog merülni a bér elvonása, ezt tavaly ilyenkor is lehetett tudni, de azt, hogy ez a fenyegetés meg fog történni, azt nem tudták. Nagyon büszke rá, hogy egy olyan önkormányzatnak a Képviselő-testületében ülhet, ahol ez felmerül, s nemcsak, hogy felmerül, de szavazni fognak róla. Reméli, hogy meg fogják szavazni, nagyon sajnálja, ha nem egyhangúan. Álljanak ki mindenben a tanáraik mellett, értük is küzdenek, az ő jövőjükért is, úgyhogy támogassák őket. Köszöni.

Török István képviselő: Egy kérdése lenne, mert általában egyesületeknek, alapítványoknak meg szokta szavaznia kérelmét. Kérdése, hogy amennyiben nem kerül ilyen célú felhasználásra akkor ez marad az alapítványnál, vagy visszautalják, mi lesz ennek a sorsa?

Vágó Csaba kabinetvezető: Természetesen ez célhoz kötött, tehát az egy következő lépés lesz, hogy az alapítványnak egyéb céljai megvalósításához szüksége van-e erre, de az egy következő előterjesztés része lesz. A másik, amit mondani szeretett volna, az az, hogy alapvetően az, hogy a pedagógusaik kiállnak a jogaikért, szerintük nekik elemi kötelességük, hogy ennek a lehetőségét biztosítsák és a szankcióktól mentesítsék őket, amennyire erre lehetőségük van.

Biró Gyula alpolgármester: Czuczor Gergelytől kérdezné, mint iskolaigazgatótól, mert ne haragudjon, de a sablon szöveget azt hallotta, minden nap hallja a rádióban, de mint pedagógus és mint intézmény vezető, egyet ért azzal, hogy ilyen fizetéssel vannak a pedagógusok?

Czuczor Gergely képviselő: Hadd javítsa ki alpolgármester urat, már nem intézmény vezető, neki ez kvázi feltétel volt, hogy megmérkőzhessen a polgármester úrral, így le kellett mondania az igazgatói feladatokról. Akkor meggyászolta, ezt már elengedte, de ettől függetlenül intézményben dolgozó kolléga, félállásban tanárként. Az első kérdésre az a válasza, hogy igen, egyet ért azzal, hogy növelni kell a bért. Szerinte ebben vita nincs köztük, ennek a mértéke eltérő lehet, de hogy ez szükséges dolog, az kétségtelen. Ennek a fedezete, forrás oldala nincsen jelenleg biztosítva, erre mondta azt Gulyás miniszter úr, hogyha a Momentumos képviselők azon dolgoznának az EU-ban, hogy az Európai uniótól egyébként jogszerűen járó források megérkezzenek Magyarországra, akkor lenne olyan fül, amelyből át lehetne csoportosítani a bérekre. Ez nem feltétlenül az EU-s forrásokra vonatkozik, de akkor nyilván ki lehetne váltani bizonyos tehertételeket ezzel a forrással, s nem vetné össze a stratégiai beszerzést, amikor egy Kormányzat dönt egy távközlési cég beszerzéséről, az egy másik dolog, épp annyira fontos, mint a pedagógusoknak a béremelése. A másik, ami helyben, budaörsiként neki ezt problémássá teszi, hogy ő nem szeretné önkormányzati képviselőként arra biztatni a pedagógusokat, hogy a munkáltatójukkal szemben bármiféle harcot kezdeményezzenek. Szerinte alapvetően az a feladata egy pedagógusnak, hogy neveljen, oktasson, tanítsa a gyermekeket, s szerinte számtalan olyan intézmény van itt Budaörsön és az országban is, ahol egyet értenek azzal, hogy szükséges a béremelés, de nem viszik ki saját kollégáikat, meg a gyermekeket az utcára. Az alapkérdésben még egyszer mondja, nincs vita, ezt mindenki pártolja, forrást kell ennek megteremteni, szerinte ismeri mindenki a jelenlegi helyzetet, hogy mennyire nehéz ennek az előállítása. Zárómondtaként azt tudja mondani, hogy nem akarta ezt külön hangsúlyozni, de hát a szolidaritás a kollégák, pedagógusok részéről ki kéne terjedjen a város összes tanárára. Ez régi vitatéma közöttük, hogy vannak olyan budaörsi kollégák, akik nem jogosultak egyébként a Clementis ösztöndíjra. Adott esetben a szolidaritás ennek is kellene, hogy hangot adjon. Ő nem pártolja és nem szeretné támogatni egyetlen kollégának a tevékenységét arra vonatkozóan, hogy a feladatát ne tudja ellátni, ne a tanítással, ne az oktatással foglalkozzon, s  most igazából ez az előterjesztés erre szóló felhívás, keringőre, hozzá téve, hogy indifferens, hogy mikor érkezett ez a munkáltatói levél, amire hivatkozik az előterjesztés, meg Polgármester úr is többször idézte, mert ez a munkáltató és a munkavállaló közötti viszony feladata, ott kell ezeket tisztázni, nem az ő dolguk, hogy arra biztassanak valakit, hogy szegje meg a munkaköri leírásában foglalt dolgokat.

Wittinghoff Tamás polgármester: Ezt nem fogja elfelejteni, ezt a hozzászólást az elkövetkezendő, előtte álló közfeladatok ellátásával töltött időszakában. Egyre azért nagyon kíváncsi lenne. Ha ő írna egy ilyen gyalázatos, fenyegető, aljas levelet, akkor ők, képviselőként, nem kérnék-e rajta számon, nagyon helyesen, hogy mit merészel megtenni, közfeladatot ellátó, köztiszteletben álló, hosszú évtizedek óta a városért, több generációt felnevelő pedagógusok érdekében. Szerinte szégyentelen Czuczor Gergely hozzáállása és egy ócska politikai szöveg volt, amit lenyomott.

Farkas Benedek képviselő: Megint idehozták az országos, de akár a nemzetközi politikát is. Ha a Momentum EP képviselőiről van szó, akkor azt tudja mondani, hogy ők négy éve azzal a jelszóval értek el komoly sikereket az EP választáson, hogy az EU-s pénzeket oktatásra, kórházakra és munkahelyekre költsék, ők ezért dolgoznak azóta is. Cseh Katalinnak több jelentését is elfogadták az Európai Parlamentben, ami arról szólt, hogy az önkormányzatoknak hozzák haza ezeket a pénzeket, hozzák haza a civileknek, a munkáltatóknak. Nem tud olyan gyorsan lobbizni a Momentum két EP képviselője, mint amilyen gyorsan ellopják itthon a FIDESZ-esek az EU-s pénzeket, pedig ha megérkeznének ezek a pénzek…, az pedig egy teljes mértékben politikai döntés kérdése, hogy rendelkezésre áll a fedezet a tanárok bérrendezésére. A FIDESZ úgy döntött, hogy stadionra, Vodafone-ra, meg egyéb hülyeségekre költi ezt a pénzt, nem pedig az ország jövőjére. Ez kizárólag az ő döntésük, s az ő felelősségük.

Wittinghoff Tamás polgármester: S hogy ez mennyire így van, most hozták létre ezt a fantasztikus, a szó is undorító, határvadász társulatot, ahol nyolc általánossal többet lehet keresni, mint egy diplomás pedagógus, úgyhogy ne hazudozzanak itt össze-vissza, hogy nincs fedezet a pedagógusok bérére. Hozzáteszi, az is egy otromba hazugság, hogy az EU-s pénzektől függene az, hogy a tanárok kaphatnak-e fizetésemelést. Aki elhiszi ezt, az nyugodtan higgyen a mesékben is, meg a tündérekben is, tudniillik az EU-s források azok fejlesztésekre és nem folyó kiadásokra, bérekre vannak. Tudja, hogy erre majd az lesz a szöveg, hogy átcsoportosítanak. Miből? A stadionra kapott pénzből? Vagy megint ez fog történni? Nem, nincs. Az országot tönkre tették gazdaságilag. Most vett fel hitelt az Állam. Jobb helyeken ezt államcsődnek hívják, amikor a hitel kifizetéséhez szükséges hitelt veszik fel, Magyarországon nyilván ezt nem lehet kimondani, de minden abba az irányba mutat. Az infláció, a forint árfolyam romlása, s akkor ilyenkor is határvadászokat hoznak létre, a rendőrök fizetését emelik, mert nyilván, van egy kicsi aggodalom, s nem a jövőre gondolnak, hanem a saját jövőjükre.

Hauser Péter képviselő: Ha már itt az EU-s támogatásokról beszéltek, kicsit utánanézett, hogy sem a skandináv Uniós-országokban, sem a tőlük nyugatra lévő országokban a tanárok bérét nem az EU-s támogatásokból fedezik. Náluk akkor miért? Az internet népe nemegyszer felkapja azokat az összegeket, amik kormányközeli vállalkozók kapnak támogatásként, vissza nem térítendő támogatásként. Megmondja, ő ebben a kérdésben nagyon szomorú, s meg kell, hogy mondja, ma reggel nagyon büszkén vette fel ezt a kockás inget, úgy, mint a többiek.  

Monostori-Kalovits Márk képviselő: Nem tiszte sem a Momentumot, sem az EU-t védeni, de ha tizenkét évnyi non-stop lopás után nem az EU-ra, meg a Momentumra mutogatna FIDESZ-KDNP, akkor lehet, hogy erről a napirendi pontról nem is kellene szavazni. Tényleg, ugyanazt tudja elismételni, amit Farkas Benedek képviselő társa, hogy mindig találnak valami utolsó cérnát, amibe lehet kapaszkodni. Mi köze van ennek az EU-s forrásokhoz? Egy normális Államban az elsődleges prioritás az, hogy a tanárok, az orvosok bére helyén legyen kezelve, ahol ők nap, mint nap értük, meg a gyerekeikért dolgoznak. Czuczor képviselő társa valami olyasmit mondott, hogy arra biztatja a tanárokat, hogy ne álljanak ki a munkáltatójuk ellen. Ő arra biztatja a budaörsi tanárokat, hogy álljanak ki a jogaikért és ez nagyon fontos. Az is nagyon fontos és egyértelmű, hogy aki nem szavazza meg ezt a napirendi pontot ma, az abszolút nem áll ki a megfenyegetett budaörsi tanárok mellett. Ez a legfontosabb.

Wittinghoff Tamás polgármester: Bizony, s amit mondott, az ezért nagyon fontos, mert szerinte, tőlük nyugatabbra már általános iskolában tanítják az állampolgári jogokat. A párt nevében nincs ugyan egyikben sem benne, hogy polgári, már a FIDESZ sem használja, de a polgári öntudat lényege az az, hogy igenis a munkáltatóval szemben ki kell állni és meg kell védenie magát mindenkinek, és nem fenyegetettségben élni. Fenyegetettség csak diktatúrákban van.

Biró Gyula alpolgármester: Nem fog elmenni a nagypolitika felé, egyszerűen a csak az aktualitásáról szeretne beszélni. Az egyik unokája most érettségizik, a tanárok fele hiányzik, nincs matematika tanár, s most hadd ne sorolja fel, hogy mi minden tanár nincs, viszont rengeteg testnevelés óra van, volt már kéztörésük, lábujjtörésük, mert ilyenkor az van, hogy menjenek ki focizni. A másik két unokája Törökbálintra ját, ott is hiányzik az osztályból két-három tanár, szóval lehet ezt tovább feszíteni hosszan-hosszan, de amikor egyre több tanár fog elmenni a pályáról, akkor ki fog itt tanítani? És milyen lesz az éppen leérettségizett, vagy éppen általános iskolás gyerek tudása, hiszen azt látják, hogy a legutolsó tesztek elég gyalázatosak voltak. Azt tapasztalja, hogy még a jól tanuló unokájánál is van probléma, pedig jó tanuló, mindenből ötöst kapott, de van probléma a szövegértéssel és az olvasással. Pedig ugye második év végére az alapfeladat, hogy megtanulja. Az érettségizőnél még jobban el van keseredve, mert most előrehozott érettségit csinál angolból és magyarból, s az egész XI. kerületben nincs hely, ahová elmenjen, s ide fog jönni az Illyésbe, mert ez az egy hely, ahol azt mondták, hogy ide lehet jönni. A XI. kerület elég nagy kerület azért, vegyék úgy, hogy nagyváros, 60-80 ezer fővel, s egyetlen egy olyan középiskola nincs, aki ezt bevállalná. A praktikusság oldaláról mondta, s nem érdekli, hogy milyen EU-s pénzt kapnak, vagy nem, mert ebben is pesszimista, ha megkapnák sem emelné a tanárok bérét, vagy csak valami egészen nevetséges összeggel, de ez legyen az ő véleménye. Ő egyébként egy picit a jövőért, a tudás jövőjéért aggódik.

Wittinghoff Tamás polgármester: Amit még hozzá akart tenni, az az információja, hogy az előrehozott érettségire alig jelentkezett iskola, az Illyés jelentkezett. A gimnáziumban iszonyú mennyiségű, több száz gyereket fognak előrehozott érettségi kapcsán érettségiztetni, miközben innen is mennek el tanárok. Nem azért, mert az iskolával bajuk van, hanem egyszerűen van, akinek megélhetési kérdés az, hogy ki tudjon jönni a fizetéséből. Azt gondolja, hogy rendkívül fontos lenne megpróbálni, mennyire szép lenne, ha volna egy olyan kérdés, ahol nem csak azt mondaná valaki el, hogy igen-igen, jogos, kellene változtatni, de majd egyszer sorra kerülsz, s közben azt látják, hogy mindenki más sorra kerül, ők meg egyáltalán nem, s amikor ezért kiállnak, a saját véleményükért egy központilag megírt, egy rendőrminiszter minisztériumából származó gyalázatosan aljas levelet kap meg az országból mindenki, akkor előjön az, amit Kövér László annak idején a nyakába akasztva hirdetett. Ilyen csak rendőrállamban lehetséges.  

Czuczor Gergely képviselő: A tisztelt budaörsiek is láthatták, hogy a politika az egész előterjesztéshez kötődően minden, amit a balliberális képviselők itt elmondtak, ez nettó politika, tehát erről szól az előterjesztés, s országos politikát hoznak ide be a budaörsi közéletbe. Nézzék vissza az előterjesztést, olyanról szeretne és fog döntést hozni a Képviselő-testület, hogy ha és amennyiben valaki esetleg egy munkáltatói eljárás kapcsán valamiféle szankciót kell elszenvedjen, akkor abban majd az iskola melletti alapítvány segíteni fog. Ha és amennyiben. Ő nem tud arról, hogy lenne ilyen büntetés, nyilván, nem egyeztetett a tankerület igazgatójával, mert nem erről jött ide, hogy szerinte ezt előtte bárkivel is át kellett volna beszélni, de egy feltételes módú történetet, behoztak már ide ettől kezdve, a ha végig gondolják az EU-s pénzektől elkezdve sok mindenen át, s napi aktuális politikát hoznak be. Ennyit mondott az elején, hogy szerinte nem szabad egy munkáltató és egy munkavállaló közötti kérdést olyan szinten az önkormányzatnak behozni, amelyben arra biztatnánk bárkit is, hogy szegje meg a munkavállalói kötelezettségeit. Ez az előterjesztés erről szól, s ráadásul azok a szavak, amit itt Polgármester úr, meg a képviselő társak elmondtak, azt az erre való biztatásnak értékeli ő, s ez már egyáltalán nem arról szól, hogy ténylegesen a feladatát lássa el egy intézmény. Még egyszer, az alapállás az, hogy szükség van a béremelésre, nyilván, meg lesz ennek, ha lehetősége van, a Kormány ezzel fog élni. Még két mondatot engedjenek meg. A pedagógusoknál kezdődött az életpálya modell felépítése, aztán több szakma is követte ezt, 2013-ra tessenek visszaemlékezni, akkor volt egy komolyabb béremelés, ez a FIDESZ Kormánynak a második ciklusa volt, s azóta is több éven keresztül, ha kisebb volumenben is, de voltak béremelések. Lehetne vitatkozni, de szerinte nem feltétlenül ez az elsődleges problémája a magyar oktatásnak, hogy milyen fizetések mellett dolgoznak, saját bőrén érzi, tehát tudja miről beszél, nyilván kevés, ez egyértelmű, de itt sok minden mással is kellene foglalkozni. A tanárhiányról, ez megint nem mostani probléma, amikor elkezdte a pályáját, 2005-07 tájékán, már az egyetemen, akkor is tanárhiány volt, ez kétségtelen, hogy azóta rosszabbodott a helyzet, de ez nem feltétlenül ennek a ciklusnak, vagy időszaknak a terméke, sajnos olyan a tanári pálya vonzereje – őt elcsábította, meg őt vonzza, most is ott van a pályán – hogy kevésbé tudják a fiatalokat megszólítani, s nyilván ennek anyagi oka is van, ezt nem vonja kétségbe. Az állampolgári jogokat tanítják általános iskolában is, tanította történelem tanárként is és tanítják középiskolában is, az meg már külön fájó, amikor Polgármester úr a szégyentelen jelzőt behozza, akkor mindig egy picit azt érzi, hogy valamit eltaláltak, ami fáj, mert ez egy ilyen visszatérő momentum a Polgármester úrnál, amikor ez a jelző bejön, s a Momentumos képviselő társaknak meg csak annyit, hogy Cseh Katalin úgy tudja, hogy továbbra is elszámolási problémával küzd a négy és fél milliárdos támogatásával. Kívánja neki, hogy abból ki tudjon kecmeregni és tudja igazolni, hogy nem ellopta azt a pénzt, hanem fölhasználta arra, amire kapta.

Wittinghoff Tamás polgármester: Úgy kezdte képviselő úr, belenézve mélyen a kamerába, hogy reméli, hogy látják a budaörsiek, hogy itt politikai kérdésekről van szó, amit egyébként képviselő úr kezdett, de semmi baj, mert ez a napirend simán lemehetett volna mindenféle vita nélkül, csak generált egy politikai vitát és utána körülnézett, hogy Úristen, itt politikai vita van. Hallgassa vissza, amit elmondott, s ha nem talál benne legalább három saját magának ellentmondó szövegrészt, akkor szerinte nem alkalmas tanárnak sem. Hozzáteszi, amikor megbélyegez mindenkit azzal, hogy balliberálisok, akkor bélyegez. Ez nekik szokásuk, Bayer Zsolt ebben nagyon jó, ennél ordenárébbat szokott mondani, de az egyik miniszterük az EU-s tárgyalófelekről azt mondják, hogy kábítószeren élő gazemberek. Ők ilyeneket nem mondtak, pedig tudna néhány politikussal kapcsolatban, aki a másik fél oldalán áll, szigorúan fogalmazni. Kábítószer ügyben meg szerinte érdemes a saját háza tája környékén sepregetni mindenkinek. Ő nem balliberális egyáltalán, liberális igen, de baloldali nem, úgyhogy ő sem bélyegezgeti meg Czuczor Gergelyt, ő se bélyegezgessen senkit, általánosítással pláne ne. A politikai vitát ő hozta ide be, most Cseh Katalint megvádolta valamivel, amit a kormánypárti hazug média hónapok, évek óta tart felszínen. Igen, aljas és szégyentelen. Azt mondja, hogy érzékenyen érinti. Igen, érzékenyen érinti az, hogy amikor Budaörs példamutató volt abban, a rendszerváltás után különösen, a  gimnázium akkor lett önkormányzati fenntartású, és a zeneiskola is akkor lett önkormányzati fenntartású, amikor ők voltak többségben, s úgy döntöttek, ő maga is azt erőltette, hogy minden oktatási intézmény kiemelt szinten legyen Budaörsön támogatva, működtetve, kiépítve, csúnyán fogalmazott magyarul, majd  a magyartanárától elnézést kér, ő egyébként a Kölcsey-be járt, ott is megfertőzte a levegőt, mert ez a másik gimnázium, ahol a pedagógusok kiállnak magukért, sőt, a  diákok is szégyentelen módon, ugye, kiállnak a pedagógusaikért. Egészen meglepő az, hogy tanárként ilyeneket tud mondani, abban teljesen igaza van, hogy tényleg, azok a bérek, amit a pedagógusok kapnak, azok alacsonyak, de már ne álljanak ki magukért, s hogy nem csak ez a probléma. Igen, nem csak ez a probléma, a tanszabadság kérdése is rettenetesen nagy probléma. Amikor a kötelező tananyagokat olyan szintre emelték, hogy alig marad a pedagógusnak szabad tere, az is probléma. Az is probléma, hogy felszámolták a tankönyv piacot, s csak a csókosoknak adnak tankönyveket, igen, ez is probléma. Sőt, nagyon sok olyan probléma van, amikor a kompetenciák oktatása helyett olyan lexikális tudást kell a gyerekek fejébe verni, ő is néha néz, mint az a bizonyos a moziban, hogy nem marad idő arra, hogy a gyerekek gondolkodjanak és megtanítsák őket arra, hogy az élet értelmes és tényleg a helyüket megállni tudó dolgaikkal foglalkozzanak. Ezért van az, hogy az utóbbi években folyamatosan a PISA jelentések nagyon rossz képet mutatnak. Még egyszer mondja, az az ország, ahol egy, a múltjáról nem beszél, egy rendőrminiszter felel az oktatásért, az annyit is ér. 

Monostori-Kalovits Márk képviselő: Ha nem téved, itt azért többen az Illyés Gyula Gimnáziumba jártak, van, akiről pontosan tudja, aki pedig nem oda járt, az picit sajnálja, hogy nem oda járt. Ez a napirend gyakorlatilag arról szól, hogy ha baj történik velük és olyan szankciókat kapnak, ami szerinte egy jogállamban nem lehetséges… szerinte ez arról kellett volna, hogy szóljon, hogy ők így együtt mindannyian azt mondják, hogy budaörsi politikusokként mellettük állnak, ha baj van. Szerinte ez erről kellett volna, hogy szóljon és ezt nagyon csöndben halkan, egységesen kellett volna megszavazniuk, s ő szégyelli magát amitatt, hogy ez idáig fajult, mert ez megint egy jó példa arra, hogy a FIDESZ-KDNP mindig, mindenből is vitát csinál és mindent elmond magáról. Ő még egyszer azt kéri, hogy aki kiáll a budaörsi pedagógusok mellett a megfélemlítésük ellen, az ezt a napirendi pontot meg kell, hogy szavazza. Itt semmi más kérdésnek, vagy vitának nincsen helye. Köszöni.

Wittinghoff Tamás polgármester: Vitának mindig van helye, szerinte, már bocsánat, hogy vitatkozik a vita kérdéséről. Az Illyés Gimnázium az ország egyik legjobb gimnáziuma, s a pedagógiai díjat az ünnepi ülésen az igazgató helyettese kapta meg. Egy olyan iskoláról van szó, ahonnan a gyerekek fantasztikus tudással kerülnek ki. Iszonyúan leterheltek a tanárok és a gyerekek is, s egyre nehezebb körülmények között tudják elérni ezeket az eredményeket, s igen, ez az az iskola, ahol gondolkodni is és véleményt alkotni is, magukért kiállni is megtanítják a gyermekeket. Ez az iskola attól nagyon erős, s ő egészen meghatódott akkor, amikor az ő gyerekei még a gólyatáborban, az őket patronáló diáktól levelet kaptak, s komolyan mondja, semmi patetikus nincs benne, de megkönnyezte, ahogy egy végzős diák fogalmazott, s amit írt az Illyésről, hogy számára mit jelent az a négy, vagy öt év. Ha ezeket tanárokat ilyen gyalázatos gazemberek kicsinálják, akkor ez az iskola többé ne fogja tudni azt nyújtani, amit most nyújt, s mindaz a szöveg, amit itt Gergő lenyomott, az sajnos abba az irányba mutat, amiben az Illyés nagyon erős volt, hogy azt fölszámolni, hogy kiálljanak magukért, hogy a véleményüket ne mondhassák el. Már fölszámolták az Illyésnek azt a programját, amit amikor ti diákok voltatok még, az egyik legjobb program volt, azok az érzékenyítő napok, amikor különböző hátrányos helyzetben élő társadalmi csoportok problémáival lehetett megismerkedni. Azt is egy gyalázatos alaknak – aki a gyerekét ide járatja Törökbálintról – a feljelentése nyomán, s aki utána azt mondta, hogy őt az újság kereste meg, de olyan szinten hazudozott össze-vissza az Illyésről, hogy aztán utána behívatták és elmondták az igazgatónak, hogy ezt a programot nem lehet tovább csinálni. Az egyik legértékesebb program volt, már nincs a tanrendben. Minden olyan szabad kezdeményezést, amit a Kádár rendszerben is így hívtak, mert akkor is az autokráciával szembeni fellépés volt az, hogy szabadon kezdeményezni azt, hogy kiálljanak magukért, hogy nem hagyják magukat a Bibói elv alapján. Demokratának lenni annyi, mint nem félni. Igen, arra kell biztatni a tanárokat, hogy ne féljenek, pedig egzisztenciálisan vannak megfenyegetve, s akiket egzisztenciálisan fenyegetnek meg, azokkal szemben a Budaörsi Önkormányzatnak kötelessége kiállni. Aki ezt nem teszi, az szégyellheti magát, pontosan ugyan úgy, mint az a tankerülti vezető, aki ugyan elmondja, hogy vérzik a szíve a tanárokért, de továbbítja azt a levelet, amit neki a rendőrminiszter kiad utasításként, hogy át kell adni. Ha nem ő, akkor majd más, nyilván a politikusok a háttérben elbújnak és az fogják mondani, hogy a szakma csinálta, de azért annyira nem naivak, hogy elhiggyék azt, hogy pénteken, a tanítás végén, egyszere az ország minden pontján pontosan ugyanazzal a szöveggel véletlenszerűen találta ki az összes tankerületi igazgató azt, hogy milyen módon fogja megfenyegetni a tanárokat. Különben is, azt kell mondja Gergőnek, hogy ha ő azt gondolja, hogy ilyen levelet lehet kapni munkáltatótól egy munkavállalónak, akkor azt kívánja neki, hogy soha ne dolgozzon olyan helyen, ahol ilyen levelet kaphat, s ezt jószándékból mondja. Gondolja el, annak a pedagógus kollégának a lelkiállapotát, aki egy ilyen levelet kap. Most őket köpte szembe.           

Több hozzászólás nincs, felteszi szavazásra az előterjesztés szerinti határozati javaslatot.

A Képviselő-testület 12 igen, 3 tartózkodó szavazattal elfogadta a határozatot.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

166/2022.(IX.14.) ÖKT sz.                                    határozat

Többlettámogatás az Illyés Gyula Gimnázium Alapítványa részére

1.) Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Illyés Gyula Gimnázium Alapítványának, az iskola pedagógusait érő szankciók ellensúlyozására, a Budaörs Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet, 3. melléklet, I. Működési költségvetés kiadásai, 5. Egyéb működési célú kiadások, 5. Általános tartalék terhére biztosít 5.000 eFt-ot.

2.) Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az előirányzat átvezetéséről a költségvetési rendelet soron következő módosítása során gondoskodjék.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

Végrehajtást végzi: Polgármester

Wittinghoff Tamás polgármester: Zárt ülés következik, kéri mindazokat, akik a zárt ülésen nem vehetnek részt, hogy hagyják el a termet.

A zárt ülésről külön jegyzőkönyv készült. A zárt ülésen hozott határozat száma:

167/2022.(IX.14.) ÖKT sz.                                    határozat

168/2022.(IX.14.) ÖKT sz.                                    határozat

169/2022.(IX.14.) ÖKT sz.                                    határozat

170/2022.(IX.14.) ÖKT sz.                                    határozat

171/2022.(IX.14.) ÖKT sz.                                    határozat

k.m.f.

                     Wittinghoff Tamás                                            dr. Bocsi István

                         polgármester                                                         jegyző

Mellékletek:

1. sz.: Esküokmány

2. sz.: Előterjesztések

3. sz.: Forgatókönyv

4. sz.: Rendeletek