Január elsejétől változnak (emelkednek) a budaörsi adók

Január elsejétől változnak (emelkednek) a budaörsi adókJanuár elsejétől változnak (emelkednek) a budaörsi adók

A BFE-s többségű képviselő-testület 2017. november 15-ei ülésén módosította az építményadó, a telekadó és a helyi iparűzési adó mértékeit. A módosítások 2018. január elsején lépnek hatályba. 

Építményadó mértéke

  • kereskedelmi egység esetén (üzlet, vendéglátó ipari egység, iroda, műterem, rendelő, kórház, gyógyszertár, egyéb kereskedelmi egység) 950 Ft/ m2;
  • szállásépület esetén (szálloda, hotel, panzió, fogadó, motel, szálló, vendégház, egyéb szállásépület) 1 100 Ft/ m2;
  • egyéb nem lakás céljára szolgáló épület esetén (üzem, csarnok, gyár, műhely, szerviz, raktár, pince, présház, egyéb nem lakás rendeltetésű építmény, belterületi gazdasági építmény) 1 100 Ft/m2.

Telekadó mértéke 

  • beépítetlen telek/telekrész után 250 Ft/m2.

Helyi iparűzési adó

  • Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adóköteles adóalap 1,9 %-a.

Az adómérték emelés miatt az adóhatóság a nyilvántartásában szereplő valamennyi, változással érintett adózó részére 2018. február hónapban határozatban közli a 2018. évtől fizetendő építményadó és telekadó összegét. A lakás, a lakáshoz tartozó nem lakás célú helyiség, garázs, üdülő, külterületi gazdasági épület után fizetendő adómérték, valamint az adómentességre vonatkozó szabályozás változatlan maradt.

Az építményadóról szóló helyi rendelet szerint adót csak azoknak a tulajdonosoknak kell fizetniük, akik több ingatlannal rendelkeznek a város közigazgatási területén, illetve a lakástulajdonuk a 150 m2, a lakáshoz tartozó nem lakáscélú helyiség hasznos alapterülete a 150 m2, gépjármű tárolójuk pedig az 50 m2 hasznos alapterületet meghaladja. Az adó mértéke ezen építményfajták esetében 700 Ft/m2.

Az üdülőkre nem vonatkozik mentesség. 30 m2 hasznos alapterület alatt 150 Ft/m2, az ennél nagyobb üdülőkre 400 Ft/m2 az adó mértéke.

A fentebb felsorolt építményfajták esetében a tulajdonosok továbbra is az eredeti határozatban közölt adó megfizetésére kötelezettek két részletben, minden év március 15-ig és szeptember 15-ig.

Az építményadó bevallást csak egyszer (a tulajdonszerzést, vagy a használatbavételi engedély jogerőre emelkedését követő, illetve a használatbavétel tudomásulvételét követő év január 15-ig) kell benyújtani a helyi adóhatósághoz, amely a bevallás adatai alapján határozatban közli az adózóval a fizetendő adó összegét és határidejét, illetve megállapítja az adómentesség tényét. Új bevallást csak akkor kell készíteni, ha a tulajdonviszonyokban, illetve az építmény hasznos alapterületében, vagy funkciójában változás következik be.

telekadóban továbbra is adómentes a magánszemély tulajdonát képező 1 200 m2

hasznos alapterület alatti beépítetlen telek. Az ennél nagyobb hasznos alapterületű telkek magánszemély tulajdonosait, valamint a vállalkozásokat érinti a telekadó mértékének emelése. ( A vállalkozások részére történő adómentesség biztosítását a helyi adókról szóló törvény kizárja.)

helyi iparűzési adó 1,9%-os mértékét a 2018. naptári évben kezdődő adóévben, illetve üzleti évben keletkező adóköteles adóalap után kell alkalmazni.

Forrás: Budaors.hu