Támogatás téli rezsicsökkentésben eddig nem részesült családoknak

Távhő-Téli rezsidíj csökkentés Budaörsön

Egyszeri természetbeni támogatást igényelhetnek 2018. október 15-éig a téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot használó háztartásokban élők.

F E L H Í V Á S

a téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot használó háztartások részére

Magyarország Kormánya 1364/2018. (VII.27.) Korm. határozatában egyetértett azzal, hogy a téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot felhasználó háztartások is egyszeri természetbeni támogatásban részesüljenek. A támogatás pénzbeli támogatásra nem váltható!

A támogatás biztosítása érdekében 2018. október 15. napjáig lehet igénybejelentő nyilatkozatot benyújtani Budaörs Város Önkormányzatához (2040 Budaörs, Szabadság út 134.).

A határidő elmulasztása jogvesztő!

Kérjük, lehetőség szerint a benyújtási határidő előtt nyújtsák be az igénybejelentő nyilatkozatot, annak érdekében, hogy az önkormányzat az igényeket folyamatosan feldolgozza.

Az igénybejelentő nyilatkozat megtalálható és letölthető a www.budaors.hu honlapon, valamint beszerezhető a Budaörsi Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán, a Szociális és Egészségügyi Irodán és az Esély Szociális Társulás Szociális és Gyermekjóléti Központ Család- és gyermekjóléti szolgálatánál (2040 Budaörs, Petőfi S. u. 1.).

Az igénybejelentő nyilatkozat benyújtható személyes ügyfélfogadási időben Budaörsi Polgármesteri Hivatal

–        Ügyfélszolgálatán (ügyfélfogadás rendje: hétfő: 08.00 – 18.00, kedd-csütörtök: 08.00 – 16.00, péntek: 08.00 – 14.00) vagy

–        Szociális és Egészségügyi Irodáján (ügyfélfogadás: hétfő: 13.00 – 18.00, szerda: 08.00 – 12.00, 13.00 – 16.00, péntek: 08.00 – 12.00).

postai úton Budaörs Város Önkormányzata 2040 Budaörs, Szabadság út 134. címre.

Az igénybejelentő lapon rögzíteni kell az igényelt fűtőanyag fajtáját, amely később nem módosítható.

Igénybejelentést az a Budaörs város közigazgatási területén élő, lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személy nyújthatja be, akinek háztartása a téli rezsicsökkentés korábbi intézkedéseiben nem részesült, gáz- vagy távhő-szolgáltatási szerződéssel nem rendelkezik.

A kizárólag elektromos fűtési móddal rendelkező háztartások nem jogosultak az igénybejelentésre.

Az igénybejelentés feltétele annak tudomásul vétele a bejelentő részéről, hogy az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság ellenőrzi, hogy a bejelentő háztartása korábban téli rezsicsökkentésben nem részesült.

FONTOS!

A természetbeni támogatás a fűtőanyagra vonatkozik, a támogatás nem fedezi az egyéb, például a szállítási, darabolási költségeket.

                                                                                   Budaörs Város Önkormányzata