Képviselő-testületi ülés lesz 2018. szeptember 19-én Budaörsön

Rendkívüli képviselő-testületi ülés lesz Budaörsön.

2018. szeptember 19-én képviselő-testületi ülés lesz Budaörsön 8:30 órától a városháza II. emeleti tanácstermében. Október 10-én pedig közmeghallgatást tart a képviselő-testület.

A nyári időszakot követő első rendes (munkaterv szerinti) képviselő-testületi ülését tartja szeptember 19-én a budaörsi képviselő-testület. A meghívón 31 napirendi pont szerepel, köztük a 2018-as költségvetés I. féléves beszámolója és rendelet módosítója.

Frankhegy Akcióterület

Frankhegy Akcióterület

Közvetítőket (mediátorokat) szeretne bevonni az önkormányzat a Frankhegyi Mozaik I projektjébe, erről szól a 12. napirendi pont: Döntés a Frankhegyi Mozaik I projekttel kapcsolatos közvetítői tevékenységről.

Városi Magazin Budaörsi TV

Városi Magazin Budaörsi TV

Budaörsi Televízió eszközfejlesztésre kér többletforrást, a BTG pedig lakossági veszélyes hulladékgyűjtési akció lebonyolításához.

Zárt ülésen tárgyalja a képviselő-testület a Zombori utca Idősek Otthona tárgyú közbeszerzést, továbbá zárt ülésen születik döntés a Hauser József és a Sport Díj adományozása valamint a  Javaslattétel megyei kitüntető díjakra című napirendekről.

Komoly gondok a Budaörsi Egészségügyi Központ vezetésében?

Farkasréti út 53. szám alatti ingatlant bérbe venné az egészségügyi központ működtetője.

Pályázat érkezett a Lévai utcában található, transzformátorház hasznosítására.

Mi legyen a Lévai utcai trafóházból? - Találjuk ki együtt!

Mi legyen a Lévai utcai trafóházból? – Találjuk ki együtt!

SZMSZ módosításra nyújtottunk be előterjesztést: 5. napirendi pont: Budaörs Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 36/2010.(XI.12.) számú önkormányzati rendelet módosítása

Fidesz frakció testületi ülésen

Fidesz-KDNP frakció

Napirendek:

1. napirendi pont: Budaörs Város Önkormányzat 2018. évi költségvetési rendeletének módosítása

2. napirendi pont: Budaörs Város Önkormányzata Alapellátási körzeteiről szóló 17/2003.(IV.18.) önkormányzati rendelet módosítása

3. napirendi pont: A közterületek használatáról szóló új önkormányzati rendelet megalkotása

4. napirendi pont: Javaslat az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletére vonatkozó egyes szabályokról szóló 23/2012. (VI.22.) és a Budaörs Város Önkormányzatának SZMSZ-ről szóló 36/2010.(XI.12.) számú önkormányzati rendeletek módosítására

5. napirendi pont: Budaörs Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 36/2010.(XI.12.) számú önkormányzati rendelet módosítása

6. napirendi pont: Budaörs Város Önkormányzat 2018. évi költségvetésének I. féléves végrehajtásáról szóló beszámoló

7. napirendi pont: Javaslat szociális tűzifa biztosítására

8. napirendi pont: Többletforrás biztosítása a Lévai utcai gyermekorvosi rendelő eszközbeszerzéséhez

9. napirendi pont: A Jókai Mór Művelődési Központ és a gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár alapító okiratának módosítása

10. napirendi pont: Budaörsi Televízió eszközfejlesztés

11. napirendi pont: A 2018. évi érdekeltségnövelő pályázattal kapcsolatos átcsoportosítás

12. napirendi pont: Döntés a Frankhegyi Mozaik I projekttel kapcsolatos közvetítői tevékenységről

13. napirendi pont: 25 db karácsonyi motívum beszerzésének fedezet biztosítása

14. napirendi pont: Előirányzat biztosítás, a Patkó utcai szelektív hulladékgyűjtő sziget bekerítésére

15. napirendi pont: Előirányzat biztosítás, Lakossági veszélyes hulladékgyűjtési akció lebonyolításához.

16. napirendi pont: Az ARAMIS SE részére sportcsarnok építés megvalósításához nyújtott támogatás elszámolása

17. napirendi pont: A Budaörsi Kézilabda Sportegyesületnek nyújtott támogatás elszámolása

18. napirendi pont: Javaslat felhalmozási célú céltartalék felszabadításra

19. napirendi pont: Budaörsi víziközművek 2019-2033. időszakra vonatkozó gördülő fejlesztési terveinek jóváhagyása

20. napirendi pont: Döntés a temetői díjak éves felülvizsgálatáról

21. napirendi pont: Döntés a Budaörs, Ibolya u. 80. szám alatti, 7920/3 hrsz-ú ingatlanra kiírt pályázatról

22. napirendi pont: Döntés a Budaörs, Clementis L. u. 10. sz. alatti, 138 helyrajzi számú ingatlan önkormányzati tulajdonban levő 18/48-ad tulajdoni hányadának és a Budaörs, Ady E. u. 3. sz. alatti, 581 helyrajzi számú ingatlan 1803/24300-ad tulajdoni hányadának cseréjéről.

23. napirendi pont: A Budaörs, 1036/20 helyrajzi számú, természetben a Lévai utcában található, „kivett transzformátorház és üzemi épület” megnevezésű, 75 m2 nagyságú ingatlan bérbeadás útján történő hasznosítására beérkezett pályázatok elbírálása

24. napirendi pont: Döntés a Budaörs, 7632 hrsz-ú telekre a Községi Tanács V.B Budaörs által képviselt Magyar Állam javára bejegyzett elővásárlási jog törléséről

25. napirendi pont: Döntés a 1388/1 helyrajzi számú, természetben a Budaörs, Zúzmara utcában található ingatlanra vonatkozó adásvételi szerződésről

26. napirendi pont: Döntés a Budaörs, Farkasréti út 53. szám alatti, 2440 helyrajzi számú, önkormányzati tulajdonú ingatlan bérbe adásáról

27. napirendi pont: Virtuális Ügyfélszolgálat projekt (Vivien) – Együttműködési Megállapodás

28. napirendi pont: Javaslat közbeszerzési eljárás eredmény megállapításra – Zombori utca Idősek Otthona – ZÁRT ülésen javasolt (zárt ülés)

29. napirendi pont: Budaörs, Szabadság út 3. szám alatti, 337 hrsz-ú ingatlan 120/480 tulajdoni hányadára vonatkozó elővásárlási jog – ZÁRT ülésen (zárt ülés)

30. napirendi pont: A Hauser József és a Sport Díj adományozása – ZÁRT ülésen (zárt ülés)

31. napirendi pont: Javaslattétel megyei kitüntető díjakra – ZÁRT ülésen (zárt ülés)

32. napirendi pont: Meghívó

33. napirendi pont: „A Budaörs, 1036/20 helyrajzi számú, természetben a Lévai utcában található … ingatlan bérbeadás útján történő hasznosítására beérkezett pályázatok elbírálása” tárgyú előterjesztés kiegészítése

34. napirendi pont: Írásbeli módosító javaslat a közterületek használatáról szóló önkormányzati rendelet megalkotásához

Előterjesztések és dokumentumok megtekinthetőek itt.