BEIRATKOZÁSI TÁJÉKOZTATÓ A MINDSZENTY KATOLIKUS ISKOLÁBA

BEIRATKOZÁSI TÁJÉKOZTATÓ A MINDSZENTY KATOLIKUS ISKOLÁBABEIRATKOZÁSI TÁJÉKOZTATÓ A MINDSZENTY KATOLIKUS ISKOLÁBA

Szülői tájékoztatás lesz 2019. február 5-én, beiskolázási foglalkozás: 2019. február 15., március 8.

Regisztráció: mindszentyjozsef@gmail.com

A fenti dátumokon a gyermekeknek ismerkedő foglalkozás, a szülőknek beiskolázási tájékoztató az iskolában: 2040 Budaörs, Esze Tamás u.1. Tel: 23 442 615, e-mail: mindszentyjozsef@gmail.com

Az iskola e-mail címén előzetes regisztráció szükséges a részvételi szándékról!

BEIRATKOZÁSI TÁJÉKOZTATÓ A MINDSZENTY KATOLIKUS ISKOLÁBA

BEIRATKOZÁSI TÁJÉKOZTATÓ A MINDSZENTY KATOLIKUS ISKOLÁBA

A leendő elsős tanítók bemutatkozása

Szigethy-Lehoczki Enikő

Szigethy-Lehoczki Enikőnek hívnak. 2003-ban végeztem Baján a Tanítóképző Főiskolán. 2007 óta tanítok a Mindszenty Iskolában.

Elsőtől negyedikig viszem az osztályaimat. Fontosnak tartom, hogy tanítványaim szívesen jöjjenek iskolába, örömüket leljék a tanulásban. Igyekszem biztos alapokat adni diákjaimnak a további tanulmányaikhoz.

Gyakran szervezek iskolán kívüli programokat (színház, múzeumlátogatás, kirándulások), hogy az ismeretek elsajátítása ne csak tantermi keretek között valósuljon meg. A tanórákon is megfigyeljük az elméleti ismereteken túl egyes műveletek gyakorlati megvalósulását (babültetés, áradások megfigyelése homokban, halak fejlődésének megfigyelése élő állaton).

Arra tanítom a gyerekeket, hogy szeretettel forduljanak egymás felé, hallgassák meg társaikat, legyenek nyitottak.

A jövő évtől kezdve mesezene programmal kezdem a gyerekek olvasás tanítását, ami megkönnyíti a gyermekek számára az óvoda és iskola közötti átmenetet, illetve játékossá teszi számukra az olvasás elsajátítását. A gyermek és a betű közé mesék összefüggő láncából érzelmi hidat feszít, melyen járva a kis elsősök számára az olvasás megtanulása izgalmas kalanddá, élménnyé válik. A betűtanításhoz mesék illeszkednek, melyek egy feltérképezetlen terület, egy „titkos világ” történéseibe hívják be az osztályt.

Nevelői munkám során számítok a szülők támogató együttműködésére, mert csak együtt tudunk kiegyensúlyozott, érdeklődő gyerekeket nevelni.

Enikő néni

Simon Imréné

Simon Imréné Pándy Ágnes vagyok, tanítói diplomámat a Budapesti Tanítóképző Főiskola tanítói szakán, pedagógia és ének-zene műveltségterületen szereztem. A második diplomámat a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi karán közoktatás vezetői szakirányon.

„Minden gyereknek joga van a legjobb tanárhoz, a legeredményesebb módszerhez és a legjobb körülményekhez, ami az iskolában az ismeretszerzés és az emberré válás folyamatában segíti.”

Kodály Zoltántól az idézet, ami az én hitvallásom is.

Igyekeztem tanítási éveim alatt a hivatás gyakorlásához minél több szakmai ismeretet megszerezni, továbbképzéseken részt venni, melyeket munkám során igyekszem a tanórákba beépíteni.

15 éve dolgozom a Mindszenty Iskolában.

Nevelési elvem továbbá, hogy csak szeretettel és következetességgel lehet eredményt elérni. Az osztályaimnak a táblára ezt az igét szoktam kihelyezni: „Arról tudják meg rólatok, hogy tanítványaim vagytok, hogy szeretettel vagytok egymás iránt”. Legyen mindig a szemük előtt és egyben iránymutató.

Közösséget formálni csak szeretettel, nagy-nagy odafigyeléssel és Isten segítségével lehet.

Nagyon sok energiát fektetek abba, hogy a gyerekeket közösségi rendezvényekre és izgalmas szabadidős programokra vigyem. Én magam is szívesen járok ilyen rendezvényekre és magam is szervezek ilyeneket. A gyermek abból választ a későbbiek során, amivel megismertetjük őket. Igyekszem a tanórákon kívüli programokat úgy összeállítani, hogy abban sor kerüljön zenére, sportra, környezetvédelemre, hazafiasságra való nevelésre, valamint múzeumi és könyvtári ismeretekre. Szívesen készítem fel őket tanulmányi versenyekre és másfajta megmérettetésekre. Általában jól szerepelnek a gyerekek. Nagy gondot fordítok azokra a tanulókra is, akiknek tanulási nehézségei vannak.

Rendkívül fontosnak tartom az esztétikai nevelést. A kifinomult ízléssel rendelkező ember nagyobb gondot fordít a saját és a közösségi terek rendezésére, szépítésére.

Fontos, hogy a gyerek szeressen iskolába járni. Nemcsak tanulunk az iskolában, hanem barátokat szerzünk, közösségbe tartozunk és a legfontosabb, hogy a teremtő Istennel naponta találkozhatunk tanulmányaink során.

Kötelesség az iskola. Feladatunk van, azokat teljesíteni kell. Felelősségünk is van – egymás iránt is és önmagunkkal szemben is. Úgy gondolom, hogy a fent elsoroltakat csakis ebben az életszakaszban lehet elsajátítani úgy, hogy a későbbiekben a biztos alapokra majd építeni lehessen. Úgy kell nevelni, hogy a felnövő ifjú lássa magát szépnek, szabadnak, tisztának, erősnek, munkásnak, komolynak, hívőnek, ami megadja azt a belső békét és önbizalmat, ami a fejlődéséhez kell. Mindez csak úgy érhető el, ha a család és az iskola Isten szeretetén keresztül együtt neveli a gyermeket.

Nagy izgalommal várom az új kis elsősöket. Minden új osztály egy kihívás számomra. Bizalommal, biztatva és nagy szeretettel várok minden új kis elsőst a leendő osztályomba.

Forrás: http://mindszenty-bors.sulinet.hu/a-leendo-elsos-tanitok-bemutatkozasa/