Rendkívüli képviselő-testületi ülés lesz 2019. január 30-án

Budaörs Városháza

2019. január 30-án (szerdán) 9 órától rendkívüli képviselő-testületi ülés lesz Budaörsön. Napirenden a képviselő-testület munkaterve.

A meghívón tíz napirendi pont szerepel, köztük a képviselő-testület 2019-es évi munkaterve, mely alapján a következő (már rendes ülés) február 27-én lesz és a költségvetés is várhatóan ezen az ülésen kerül elfogadásra.

Napirendek:

1. napirendi pont: Budaörs Város Önkormányzat 2019. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló 32/2018. (XII.14.) önkormányzati rendeletének módosítása

2. napirendi pont: BKISZ projekt Támogatási Szerződés módosítása

3. napirendi pont: Előzetes kötelezettségvállalás körforgalmú csomópont engedélyezési tervének elkészítésére

4. napirendi pont: Döntés a túlóratörvény vonatkozásában

5. napirendi pont: Döntés az Érd és Térsége Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás létrehozásáról szóló Társulási Megállapodás 6. sz. módosításáról

6. napirendi pont: Döntés a Víziközművek Állami Rekonstrukciós Alapjából nyújtható támogatásra kiírt pályázaton való részvételről

7. napirendi pont: Döntés a BTG Budaörsi Településgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelőbizottságának módosított ügyrendjének elfogadásáról

8. napirendi pont: Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. évi Munkaterve

9. napirendi pont: Döntés a Budaörs, Vasvári Pál u. 14/2. szám alatti, 323 helyrajzi számú ingatlan 98/400 tulajdoni hányadára vonatkozó elővásárlási jog gyakorlásáról(zárt ülés)

10. napirendi pont: Védőnői álláshelyre kiírt pályázat elbírálása(zárt ülés)

11. napirendi pont: Meghívó

Előterjesztések megtekinthetőek itt: http://www.hatarozatok.hu/publikacio/45dc84fa9294886b3fa8863eb3b2818f/ules_bongeszes/K%C3%A9pvisel%C5%91-test%C3%BClet/2019