Májusi bizottsági ülések Budaörsön

Budaörs Önkormányzat - Budaörs Város ÖnkormányzataBudaörs Önkormányzat - Budaörs Város Önkormányzata

Elérhetőek a májusi bizottsági ülések napirendjei, május 30-án képviselő-testületi ülés lesz Budaörsön.

 

Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság – 2019. május 20. (rendes)

1. napirendi pont: Budaörs Város Önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló

2. napirendi pont: A Budaörsi Rendőrkapitányság beszámolója a város 2018. évi közbiztonsági helyzetéről

3. napirendi pont: TÖRS Kft. Felügyelő Bizottsági Tagok jelölése

4. napirendi pont: 031 hrsz-ú ingatlan beépítésére vonatkozó Településrendezési szerződés

5. napirendi pont: Stratégiai zajtérképre épülő zajcsökkentési intézkedési terv elfogadása

6. napirendi pont: Döntés a BTG Nonprofit Kft. 2018. évi mérlegbeszámolójának és vagyongazdálkodásról szóló beszámolójának, valamint 2019. évi üzleti tervének elfogadásáról

7. napirendi pont: Döntés Budaörs, 9828/2 helyrajzi számú, Sirály u. 11. sz. előtti ingatlan előtti közterület egy részének értékesítéséről

8. napirendi pont: Döntés a Budaörs, Budafoki utcában található, 4733/1 helyrajzi számú ingatlan hasznosításáról

9. napirendi pont: Döntés a Budaörs, Kismartoni utcában található, 3546/3 helyrajzi számú, „kivett út” megnevezésű ingatlan értékesítéséről

10. napirendi pont: Az Ibolya utca 80. szám alatti 7920/3 hrsz-ú ingatlanra kiírt pályázat eredményének megállapítása

11. napirendi pont: A közterületek használatáról szóló 25/2018. (IX.21.) önkormányzati rendelet módosítása

12. napirendi pont: Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása pályázat

13. napirendi pont: Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása pályázat

14. napirendi pont: Budaörs településrendezési eszközeinek és településképének védelméről szóló rendeletének eseti módosítása, véleményezési szakaszra való kiküldés – koncepció

15. napirendi pont: Helyi értékvédelmi támogatás – épületek kapuzata 2019.

16. napirendi pont: Tiszta Virágos Budaörsért pályázat 2019

17. napirendi pont: Döntés a Budaörs, 9063/5 helyrajzi számú, Fátyol és Zivatar u. találkozásánál található ingatlan bérbeadására kiírt pályázat elbírálásáról.

18. napirendi pont: Döntés a Templom tér 12. sz. alatti, 110/6 helyrajzi számú ingatlan egyes részeinek bérbeadásáról

19. napirendi pont: Döntés a Budaörs, 1036/20 helyrajzi számú, természetben a Lévai utcában található ingatlanra vonatkozó bérleti szerződés 1. számú mellékletének 1. számú módosításáról

20. napirendi pont: Döntés a Budaörs, Munkácsy utcában található, 3848/2 helyrajzi számú ingatlan értékesítéséről

21. napirendi pont: Javaslat a természetben a Budaörs, Patkó u. 9. szám alatt található, korábban könyvesboltként üzemelő és a jelenleg a Halbiszer Kft. birtokában lévő helyiség hasznosítására

22. napirendi pont: Budaörs, Puskás T. u. 55. fszt 2. szám alatti ingatlanra vonatkozó bérleti szerződés meghosszabbítása

23. napirendi pont: Döntés a 8991/1 helyrajzi számú, természetben Budaörs, Kőhalom és Zengő utca találkozásánál található ingatlan bérbeadás útján történő hasznosításáról, 3 éves időtartamra

24. napirendi pont: Meghívó

Pénzügyi Ellenőrző Bizottság – 2019. május 22. (rendes)

1. napirendi pont: Budaörs Város Önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló

2. napirendi pont: Éves Összefoglaló Ellenőrzési Jelentés Budaörs Város Önkormányzat 2018. évi ellenőrzési tevékenységéről

3. napirendi pont: Javaslat A sajátos nevelési igényű gyermekek nem az önkormányzat fenntartásában működő intézményben fizetendő térítési díjainak támogatásásról szóló 34/2013.(VI.24.) ÖKT rendelet módosítására

4. napirendi pont: Javaslat A sajátos nevelési igényű tanulók nem az önkormányzat területén működő iskolákban fizetendő térítési díjainak támogatásáról szóló 41/2013. (IX. 30.) ÖKT rendelet módosítására

5. napirendi pont: A Buda-környéki Látássérültek Közhasznú Egyesületének kérelme a Városi Sportcsarnok 2019. évi használatának átütemezésére

6. napirendi pont: Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása pályázat

7. napirendi pont: Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása pályázat

8. napirendi pont: Budaörsi Vackor Óvoda részére pótelőirányzat biztosítása

9. napirendi pont: Döntés a BTG Nonprofit Kft. 2018. évi mérlegbeszámolójának és vagyongazdálkodásról szóló beszámolójának, valamint 2019. évi üzleti tervének elfogadásáról

10. napirendi pont: Döntés adomány elfogadásáról és a párizsi Notre-Dame újjáépítésének támogatásáról

11. napirendi pont: Meghívó

Közoktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság

1. napirendi pont: Budaörs Város Önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló

2. napirendi pont: A sajátos nevelési igényű gyermekek nem az önkormányzat fenntartásában működő intézményben fizetendő térítési díjainak támogatásáról szóló 34/2013.(VI.27.) sz. önkormányzati rendelet módosítása

3. napirendi pont: A sajátos nevelési igényű tanulók nem az önkormányzat területén működő iskolákban fizetendő térítési díjainak támogatásáról szóló 41/2013.(IX.30.) sz. önkormányzati rendelet módosítása

4. napirendi pont: Jelentés az óvodai beiratkozásokról, intézkedés kezdeményezése az év közbeni jelentkezések kezeléséhez

5. napirendi pont: A Buda-környéki Látássérültek Közhasznú Egyesületének kérelme a Városi Sportcsarnok 2019. évi használatának átütemezésére

6. napirendi pont: Helyi kiadványok megjelenésének támogatására kiírt pályázati felhívásra beérkezett pályázatok elbírálása

7. napirendi pont: Budaörsi Vackor Óvoda részére pótelőirányzat biztosítása

8. napirendi pont: Szent József Sportegyesület támogatási kérelme

9. napirendi pont: Meghívó

 

Előtejesztések és mellékletek elérhetőek itt: https://hatarozatok.hu/publikacio/45dc84fa9294886b3fa8863eb3b2818f/ules_bongeszes