Wittinghoff polgármesteri jutalma – Szerdán képviselő-testületi ülés Budaörsön

Rendkívüli képviselő-testületi ülés lesz Budaörsön.

2022. december 7-én (szerdán) 8.30-tól képviselő-testületi ülés lesz Budaörsön. Az év utolsó munkaterv szerinti ülésén ismét napirenden Wittinghoff Tamás polgármesteri jutalma.

Napirenden lesz a költségvetés tájékoztatója, a Jókai Mór Művelődési Ház igazgatói pályázata, civil szervezetek beszámolói, az Egyesített Bölcsödei Intézmények intézményvezetői pályázata és természetesen Wittinghoff Tamás újabb három havi tiszteletdíjának megfelelő második féléves jutalma (évi 6 havi, maximálisan felvehető jutalom).

Az ülés nyilvános, megtekinthető online és személyesen is.

Napirendek (2022. december 7.):

(Dokumentumok az alábbi linken elérhetőek: https://hatarozatok.hu/publikacio/45dc84fa9294886b3fa8863eb3b2818f/ules_bongeszes/K%C3%A9pvisel%C5%91-test%C3%BClet/2022 )

1. napirendi pont: Javaslat az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletére vonatkozó egyes szabályokról szóló 23/2012(VI.22.) számú önkormányzati rendelet módosítására

2. napirendi pont: Egyes költségvetési és zárszámadási tárgyú önkormányzati rendeletek deregulációs célú hatályon kívül helyezéséről szóló rendelet megalkotása

3. napirendi pont: Budaörs Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.25.) önkormányzati rendeletének módosítása

4. napirendi pont: Budaörs Város Önkormányzata 2023. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló rendelet megalkotása

5. napirendi pont: Budaörs Város Önkormányzata 2022. I.-III. negyedéves gazdálkodásáról szóló tájékoztató

6. napirendi pont: A Budaörsi Jókai Mór Művelődési Ház igazgatói álláshelyére kiírt pályázati felhívására beérkezett pályázatok elbírálása

7. napirendi pont: Helyi esélyegyenlőségi szószóló beszámolója a 2022. évi tevékenységéről

8. napirendi pont: Döntés a BTG Közszolgáltatási keretszerződés XIII. számú módosításáról

9. napirendi pont: Javaslat a Kamaraerdei Közösségi Ház egyes helyiségeire vonatkozó bérleti szerződés meghosszabbítására

10. napirendi pont: Javaslat a 1036/9/A/100 és 1036/9/A/101 helyrajzi számú, természetben a Budaörs, Patkó u. 9. szám alatti épület földszintjén található ingatlanok pályázati úton történő bérbeadására

11. napirendi pont: Javaslat a Budaörs, Patkó utca 1. szám alatti egyéb helyiség 116 m2 területére Király István egyéni vállalkozóval megkötött bérleti szerződés meghosszabbítására

12. napirendi pont: Döntés a Törökbálint, 091/23 helyrajzi számú, Törökbálint, Raktárvárosi út 1. szám alatt található ingatlanra vonatkozó telekalakítás végrehajtásáról

13. napirendi pont: Döntés a Budaörs Város Önkormányzata, a Budaörsi Művészek Egyesülete (BUM) és a Húsznegyven Budaörsi Fiatal Építészek Műhelye Egyesület közötti használatba adási szerződés módosításáról

14. napirendi pont: Javaslat a Budaörs, 2057 helyrajzi számú, természetben Budaörs, Szabadság út 26. szám alatti ingatlanon megépülő jelmez- és díszletraktár bérbeadására

15. napirendi pont: Közterületi névjegyzék

16. napirendi pont: Az Önkormányzatok fenntartásában működő költségvetési szervek év végi jutalmazásához pótelőirányzat biztosítása

17. napirendi pont: A VEKOP-6.1.1-21-2021-00027 azonosítószámú projekt keretében minibölcsőde kialakításához kapcsolódó státusz bővítés

18. napirendi pont: Fedezet biztosítása Budaörs Város Önkormányzata fenntartásában működő intézményekben foglalkoztatott közalkalmazottakat megillető decemberi pótlékokhoz és többletpótlékokhoz a 8/2016. (II.26.) számú önkormányzati rendelet alapján

19. napirendi pont: Intézményi státuszok módosítása

20. napirendi pont: A 158/2022. (IX.14.) ÖKT számú határozat módosítása

21. napirendi pont: A közművelődési, közgyűjteményi és művészeti intézmények, valamint a költségvetési soron támogatott társadalmi szervezetek/ egyéb szervezetek 2023. évi munkaterveinek elfogadása

22. napirendi pont: Intézmények zárva tartásának engedélyezése

23. napirendi pont: Javaslat az Egyesített Bölcsődei Intézmények 2023. évi nyári nyitvatartási rendjének elfogadására

24. napirendi pont: Egyesített Bölcsődei Intézmények Alapító Okiratának módosítása

25. napirendi pont: Fenyőfa biztosítása szociálisan rászoruló gyermekes családok részére

26. napirendi pont: Iskolai alapítványok támogatása

27. napirendi pont: Az Önkormányzat 2023. évi belső ellenőrzési terve

28. napirendi pont: A polgármester 2022. II. félévi jutalma

29. napirendi pont: Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének Frankhegyi Részönkormányzata beszámolója a 2022. évben végzett munkájáról

30. napirendi pont: Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének Kamaraerdei Részönkormányzata beszámolója a 2022. évben végzett munkájáról

31. napirendi pont: néhai dr. Kisfalvi Péter önkormányzati képviselő részére emléktábla állítása

32. napirendi pont: Egyesített Bölcsődei Intézmények intézményvezetői pályázatának elbírálása – ZÁRT ülés (zárt ülés)

33. napirendi pont: Fellebbezés t.cím megállapítási ügyben – Köfejtő utca 1717 hrsz (16. hsz) – ZÁRT ülés (zárt ülés)

34. napirendi pont: „Kegyeleti közszolgáltatás Budaörsön” – döntés közbeszerzés eljárásról – ZÁRT ülés (zárt ülés)

35. napirendi pont: Meghívó

36. napirendi pont: Meghívón nem szereplő előterjesztés: Európai Városi Kezdeményezés (EUI) pályázattal kapcsolatos döntés

37. napirendi pont: Meghívón nem szereplő előterjesztés: Javaslat a Budaörs, Templom tér 12. szám alatti, 110/6 helyrajzi számú ingatlan egy részének használatba adására az Illyés Gyula Gimnázium Alapítvány részére

38. napirendi pont: Meghívón nem szereplő előterjesztés: Döntés Kegyeleti Közszolgáltatási Szerződés hosszabbításáról

39. napirendi pont: Meghívón nem szereplő előterjesztés: Budaörsi Rendőrkapitányság kérelme 3 fő munkavállalói státusz finanszírozására