Rendkívüli képviselő-testületi ülés lesz Budaörsön novemberben

Budaörs Városháza

2023. november 8-án szerdán rendkívüli képviselő-testületi ülés lesz Budaörsön 14:00 órától (délután). Az ülés a városháza II. emeleti tanácstermében lesz.

Napirendipontok:

2023. november 8. (rendkívüli)

1. napirendi pont: A súlykorlátozott forgalmú helyi közútra történő behajtásról szóló 27/2021. (XI.10.) önkormányzati rendelet módosítása – intézkedés törvényességi felügyeleti eljárásban

2. napirendi pont: A Budaörsi Jókai Mór Művelődési Ház igazgatói pályázatának kiírása

3. napirendi pont: A budaörsi óvodák és bölcsődék pótelőirányzati javaslatai a pedagógusok illetményváltozása miiatt

4. napirendi pont: Peres eljárás indítása szolidaritási hozzájárulás ügyben

5. napirendi pont: A 001. számú felnőtt háziorvosi körzet tartós helyettesítése

6. napirendi pont: A Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség működésének támogatása

7. napirendi pont: Javaslat az Esély Szociális Társulás Társulási Megállapodás módosítására

8. napirendi pont: Döntés az Ó-temető üzemeltetésére vonatkozó támogatási szerződés módosításáról

9. napirendi pont: Javaslat a 1036/5/A/100 helyrajzi számú, Budaörs, Patkó utca 1. földszintjén található ingatlan egy részének a hasznosítására

10. napirendi pont: Döntés a Régiségbúvár Egyesület támogatási szerződésének módosítása tárgyában benyújtott kérelemről

11. napirendi pont: Döntés a Budaörsi Kézilabda Sportegyesülettel megkötött támogatási szerződés módosítása tárgyában benyújtott kérelemről

12. napirendi pont: Budaörs, Baross utca Ifjúság utca közötti szakaszon járdamegvilágítás létesítése feladathoz forrás biztosítása

13. napirendi pont: Játszóterek korszerűsítése

14. napirendi pont: Stefánia utca 4. támogatási szerződés módosítása

15. napirendi pont: Döntés a városháza fűtéskorszerűsítés céljából megkötött pénzeszközátadási szerződés módosításáról

16. napirendi pont: Döntés a BSC 1924 Futball Kft. részére tagi kölcsön nyújtásáról

17. napirendi pont: A Helyi Választási Bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztása

18. napirendi pont: Kamaraerdei játszótéri játék cseréje

19. napirendi pont: Felkérés a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Pest Megyei Igazgatósága és a Pest Vármegyei Kormányhivatal Közlekedésfelügyeleti Főosztály részére gyalogos átkelőhely létesítésére a 8105-ös jelölésű közúton

20. napirendi pont: Fellebbezés elbírálása a Budaörs, belterület 7941/2 hrsz.-ú, természetben 2040 Budaörs, Kökörcsin u. 121-123. szám alatti ingatlan előtti közterület gondozatlansága miatt a közösségi együttélés szabályainak megszegése ügyében hozott határozat tárgyában (zárt ülés)

21. napirendi pont: Meghívó

22. napirendi pont: Módosító javaslat „A 001. számú felnőtt háziorvosi körzet tartós helyettesítése” c. előterjesztéshez

Ülések dokumentumai elérhetőek az alábbi linken:

https://hatarozatok.hu/publikacio/45dc84fa9294886b3fa8863eb3b2818f/ules_bongeszes/K%C3%A9pvisel%C5%91-test%C3%BClet/2023