Az új budaörsi faültetési program…

Az új budaörsi faültetési program...Az új budaörsi faültetési program...

Az új budaörsi faültetési program messze elmarad a Budaörs Fejlőséséért Egyesület által nem támogatott, országos Fatestvér programtól, amit a Fidesz-KDNP frakció korábban előterjesztett.

Hiába terjesztettük elő a fatestvér programhoz való csatlakozást, a BFE politikai okokból nem akart az országos programhoz csatlakozni és mindenáron saját, budaörsi faültetési programot szorgalmazott. Ennek eredményeképpen született meg a „Faültetési program alternatívái a Budaörsön született gyermekek okán” című anyag, amit első körben még a településfejlesztési bizottság sem tudott támogatni….

A budaörsi faültetési program „A tanú” című film jelenetéhez hasonlít

„Mi ez?!” – kérdi a citromba harapó Bástya fancsali, dühös képpel.

Pelikán Virág elvtárs unszolására megismétli:

„Narancs! Az új magyar narancs. Kicsit sárgább, kicsit savanyú, de a mienk.”

Faültetési program alternatívái a Budaörsön született gyermekek okán. -budaörsi-

Azok a családok számára, akik jelentkeznek a programra az Önkormányzat felajánl egy fát, melyet mindenki a saját ingatlanán belül elültethet, ha van erre lehetősége. A jelentkezéseket a gyermek születését követő év január 10-ig kell benyújtani, melyhez csatolni kell a születési anyakönyvi kivonat másolatát és a gyermek lakcímkártyáját. Akiknek az ingatlanán ez nem valósulhat meg, az adott évben kijelölt helyen elültetett 10-15 db díszfa jelentené az emlékparkot, amely kb. 100-150 m2 terület igénybevételével jár.

Az előterjesztés: faultetesi_program_budaors_eloterjesztes

A fatestvér program -eredeti-

Forrás: http://www.fatestver.hu/

A Fatestvér Program

Hazánkban több településen elkülönülten, és így változó formában és módon, de ugyanazon célokat megjelenítően működnek faültetési kezdeményezések, melyekkel az adott településen született kisgyermekek érkezését köszöntik.

Ezen kezdeményezések átfogó országos faültetési programmá alakítása érdekében indította el a Jövő Nemzedékek Szószólója a „Fák Nemzetünk Jövő Generációiért” programot, melynek társadalmi kommunikációja a Fatestvér Program.

A Fatestvér Program alapvetése, hogy minden magyar kisgyermek születését egy őshonos facsemete elültetésével ünnepeljük.

A Fatestvér Programban megvalósítási terve szerint az újonnan szülővé váló fiatal családok önkéntes részvételük esetén kisgyermekük számára a születési hely szerinti településen vagy a közeli Nemzeti Park területén névre szólóan ültethetik el a fát.

Az önkormányzatok önkéntes részvétele a település közigazgatási területén biztosított ültetési hely kiválasztásában jelenik meg. Természetesen ha az önkormányzat nem kíván vagy esetleg nem rendelkezik megfelelő nagyságú vagy minőségi ültetési területtel, akkor is lehetőség van a Nemzeti Park területén megvalósítani akár a névre szóló ültetéseket is a településen született kisgyermekek számára.

A Fatestvér Program megvalósítása elsődlegesen önkéntességre alapoz, ugyanakkor kiemelt célja, hogy önkéntes részvétel hiányában is biztosítsa valamennyi, egy adott évben született kisgyermek számára egy fa elültetését. Ezek az ültetések a Nemzeti Parkok területén valósulhatnának meg, és későbbiekben lehetőséget biztosíthatnak arra is, hogy a felcseperedő kisgyermekek iskolai tanulmányaik alatt szervezetten juthassanak el hazánk természetvédelmi értékeinek őrzőihez, a nemzeti Parkok területére. A minden magyar újszülött számára ültetett fa évente hozzávetőlegesen kilencven-ezer facsemete elültetését jelentheti országszerte.

Fatestvér Program
A nemzettudat és a szülőhely iránti megbecsülés erősítése
A kezdeményezés célja, hogy minden magyar gyermek születését egy fa elültetésével ünnepelje, erősítve a gyermekek természet és szülőhely iránti szeretetét, a nemzedékek közötti szolidaritást, valamint gyakorlatba ültesse a hosszútávú gondolkodás és a társadalmi egyenlőség gondolatát.

Szociális kohézió, lokálpatriotizmus erősítése
A Program egyedülálló jellegét az adja, hogy valamennyi, Magyarországon egy adott időszakban született gyermekek születési idejét ténylegesen az elültetett fákhoz kapcsolja, így a gyermekek és családjaik bármikor visszatérhetnek saját, illetve rokonaik fájához. A nemzettudat erősítésén túl így a Program további célja a gyermekek lokálpatriotizmusának, társadalmi összetartozásának erősítése.

Társadalmi egyenlőség megjelenítése, gyakorlatba való átültetése
A Magyarország területén vagy külföldön született, magyar állampolgársággal rendelkező valamennyi gyermek megkülönböztetéstől mentesen jogosult részt venni a Programban. Fontos szempont, hogy a fák egyenlő értékeket, megbecsülést és lehetőségeket jelenítsenek meg minden gyermek számára.

Zöldfolyosók kialakítása
A Program során elültetésre kerülő fák hozzájárulhatnak a természetvédelmi szempontból jelentős területek között biológiai kapcsolatot biztosító zöldfolyosók kialakításához. Az ember által létrehozott és fenntartott zöldfolyosók biztosításának jelentősége, hogy a települések területén mozaikosan elhelyezkedő természeti területeket, élőhelyeket összekötve, ezek a védett területek ökológiai hálózatot alkotnak. A települési zöldfolyosók emellett hatékony eszközei lehetnek a zajvédelemnek és a települési levegőminőség javításának.

A hosszú-távú gondolkozás elültetése, környezeti nevelés
A Program egy olyan szerkezetváltó, megelőző környezetpolitikához kíván hozzájárulni, mely az egész társadalmat környezetbarát irányba tereli, célja a társadalom mikro- és makro-szerkezetének olyan irányú módosítása, ami hosszú távú, a természettel harmóniában lévő átalakítást segít elő. Cél továbbá, hogy a felnövekvő nemzedék érzelmileg is jobban kötődjön a fákhoz, erdőkhöz, ezáltal természeti környezetünk védelméhez. A kezdeményezés hosszú távon a természettel harmóniában élő, a nemzedékek közötti szolidaritás gondolata iránt nyitott társadalom megvalósulását kívánja elősegíteni.

A klímaváltozás kockázatainak mérséklése, a testi-lelki egészség támogatása
A Program céljai között szerepel az éghajlatváltozás mérséklése a folyamatos, évről-évre történő közterületi zöldítéssel. Fontos továbbá kiemelni, hogy a fák javítják a települések mikroklímáját, tisztítják a levegőt és jelentősen hozzájárulnak az egészséges települési környezet kialakításához.

Ökológiai lábnyom ellensúlyozása
Az ökológiai lábnyom kifejezi, hogy adott technológiai fejlettség mellett egy emberi társadalomnak milyen mennyiségű földre és vízre van szüksége önmaga fenntartásához és a megtermelt hulladék elnyeléséhez. Mivel a fák fontos szerepet játszanak az ökológiai egyensúly fenntartásában, a víz körforgásának biztosításában és a talaj védelmében, így az egyénekre lebontható ökológiai lábnyom mértéke fák ültetésével mérsékelhető. A gyermekek születését a fák ültetésével összekapcsolva a Program felhívja a társadalom figyelmét a környezetért való egyéni felelősségvállalás szükségességére.

Kapcsolódó anyagok:

Minden gyermek születése után egy új fával is gazdagodna Budaörs

Bugyi községben ültettek fákat, mert Budaörsön nem találtak pótlásra alkalmas területet