Képviselő-testületi ülés lesz június 22-én Budaörsön

Képviselő-testületi ülés

Képviselő-testületi ülés lesz június 22-én, szerdán Budaörsön. Az ülés szokásosan 8:30-kor kezdődik és nyilvános, mindenki számára látogatható.

A júniusi ülés után a munkaterv szerint már csak szeptemberben ülésezik a testület Budaörsön. (Rendkívüli ülés persze lehet időközben is.) A meghívón 46 napirend szerepel és várhatóan lesznek még sürgősséggel benyújtott előterjesztések is.

Napirenden szerepel többek között a Faültetési programPostArttermelői piac díjmentessége, Frankhegyi Őszibarack Nap támogatása, beszámoló Budaörs Város környezeti állapotárólBudaörsi Egészségügyi Központ orvosainak és szakdolgozóinak parkolása és az animációs szakképzés beindítása Budaörsön.

Meghívó

KT_meghivo_06_22

Napirendi pontok

Online minden nyilvános napirend elérhető itt.

 1. napirendi pont: Budaörs Város Önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletének módosítása
 2. napirendi pont: Budaörs Város alapellátási körzeteiről szóló 17/2003. (IV. 18.) önkormányzati rendelet módosítása
 3. napirendi pont: Döntés lakóépületek korszerűsítésének, felújításának támogatására vonatkozó pályázatok kiírásáról, valamint a támogatott tevékenységeket érintő korábbi önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről
 4.  napirendi pont: Rendeletalkotási javaslat a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 52/2004. (IX.15.) ÖKT rendelet módosítására
 5. napirendi pont: Budaörs Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 36/2010. (XI. 12.) önkormányzati rendelet módosítása
 6. napirendi pont: Budaörs, Frankhegy Kőhalom utca – Zengő utca – Kőhát utca – Víztorony utca – Frankhegy „tervezési terület határa” által határolt terület lakóterületi átsorolás – BHÉSZ módosításként –
 7. napirendi pont: Ingatlanok térítésmentes használatba adása az Esély Szociális Társulás Szociális és Gyermekjóléti Központ feladatellátásának céljából
 8. napirendi pont: VEKOP pályázat – Mákszem Óvoda kapacitásbővítés, önrész biztosítása
 9. napirendi pont: Belügyminisztérium óvodai kapacitásbővítés pályázat – 2015-ös pályázatunk megerősítése
 10.  napirendi pont: Döntés ARAMIS SE részére pályázati önrész biztosításáról
 11. napirendi pont: Forrásátcsoportosítás intézményi eszközbeszerzésekhez
 12. napirendi pont: Budaörs Város Önkormányzata, a Budaörsi Művészek Egyesülete (BUM) és a Húsznegyven Budaörsi Fiatal Építészek Műhelye Egyesület közötti (Budaörs, Clementis L. u. 22. sz. alatti, 152/1 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó) használatba adási szerződés módosítása
 13. napirendi pont: Beszámoló Budaörs Város környezeti állapotáról
 14. napirendi pont: Hulladékkezelési közszolgáltatási szerződés I. sz. módosítása
 15. napirendi pont: Közszolgáltatási keretszerződés III. számú módosítása
 16. napirendi pont: Budaörsi víziközművek 2017 – 2031. évek közötti időszakra vonatkozó gördülő fejlesztési terveinek jóváhagyása
 17. napirendi pont: Faültetési program
 18. napirendi pont: Forrás biztosítása a város csapadékvíz hálózatának geodéziai felmérésére
 19. napirendi pont: Döntés a Budaörs, külterület 095/8 hrsz-ú szilvás ingatlan 126/1081 tulajdoni hányadára vonatkozó eladási ajánlatról.
 20. napirendi pont: Döntés a Budaörs, külterület 095/62 hrsz-ú szilvás ingatlan 1/1 tulajdoni hányadára és 095/61 hrsz-ú szilvás ingatlan 1/1 tulajdoni hányadára vonatkozó eladási ajánlatokról.
 21. napirendi pont: A Budaörs, Templom tér 12. szám alatti ingatlan egy helyiségének használatba adására vonatkozó szerződés meghosszabbítása
 22. napirendi pont: A Templom tér 12. sz. alatti, 110/6 helyrajzi számú ingatlan egy részének (PostArt) használatba adására vonatkozó szerződés meghosszabbítása
 23. napirendi pont: Döntés a Szivárvány utca és környékét érintő telekalakítás kezdeményezéséről
 24. napirendi pont: Budaörs, Szabadság út 14. fsz. 10. szám alatti ingatlan használatba adása
 25. napirendi pont: Döntés a Budaörs, Pipacs köz, 4235/2 helyrajzi számú ingatlan értékesítéséről
 26. napirendi pont: Budaörs, Ostor utca 2. szám alatti, 1591 és 1592 hrsz-ú ingatlanokat érintő telekalakítás
 27.  napirendi pont: Döntés a Budaörs, Zúzmara utcában található, 1388 hrsz-ú ingatlan 51 m² nagyságú területére vonatkozó vételi ajánlatról, valamint az ingatlan Zúzmara utcával közös határvonalának kiszabályozásáról
 28. napirendi pont: Döntés az Őszibarack Budakörnyéki Szövetkezet által szervezett „őszibarack napok” gasztronómiai programsorozattal kapcsolatos kérelemről
 29. napirendi pont: Döntés a Budaörs, Szabadság út 34-1. sz. alatti, 2050/1 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó elővásárlási jog gyakorlásáról
 30. napirendi pont: Döntés a Budaörs, 1036/50,1036/66, 4502, 8457 és a később létrejövő 1036/72 hrsz-ú ingatlanokat érintő telekalakítás kezdeményezéséről
 31. napirendi pont: Animációs szakképzés beindítása Budaörsön
 32. napirendi pont: A 2016 II. félévi nemzetiségi pályázatok elbírálása
 33. napirendi pont: Helyi kiadványok megjelenésének támogatása c pályázati felhívásra beérkezett pályázatok elbírálása
 34. napirendi pont: Javaslat védőnői álláshelyek betöltésére
 35. napirendi pont: A törökbálinti Tüdőgyógyintézetben CT-laboratórium létesítésének támogatása (sürgősségi előterjesztés)
 36. napirendi pont: Jakob Bleyer Heimatmuseum TÁJHÁZ FELÚJÍTÁS tárgyú projekttel kapcsolatos 87/2016.(IV.20.) ÖKT sz. döntés módosítása
 37. napirendi pont: Döntés tulajdonosi hozzájárulásról a Budaörs Frankhegy Víziközmű Társulat fórumának megrendezéséhez
 38. napirendi pont: Budaörsi Szenior Akadémia 2016/17. őszi félév -Zsigmond Király Főiskola előadássorozata (5. félév)
 39. napirendi pont: Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola épületének takarítása és az ehhez kapcsolódó egyéb döntések
 40. napirendi pont: Illyés Gyula Gimnázium uszoda vízminőség javítása
 41. napirendi pont: A Polgármester 2016. I. félévi jutalma
 42. napirendi pont: A Budaörsi Egészségügyi Központ orvosainak és szakdolgozóinak parkolása
 43. napirendi pont: Frankhegyi Őszibarack Nap támogatása
 44. napirendi pont: Tagintézményvezetői megbízás véleményezése az állami fenntartású, Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola – Gyógypedagógiai Intézményi Egysége vezetői megbízásához (zárt ülés)
 45. napirendi pont: Javaslat fogyatékos gyermek nappali ellátását biztosító megállapodás módosítására (zárt ülés)
 46. napirendi pont: Javaslat „Budaörs Egészségügyéért Díj” kitüntetésre (zárt ülés)
 47. napirendi pont: MEGHÍVÓ (tartalmazza, meg kell nyitni)
 48. napirendi pont: Napirend előtti hozzászólásokra adott válaszok (tartalmazza, meg kell nyitni) (zárt ülés)
 49. napirendi pont: MÓDOSÍTÓ INDÍTVÁNY: Javaslat a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 52/2004. (IX.15.) önkormányzati rendelet módosítása című előterjesztés módosítására
 50. napirendi pont: SÜRGŐSSÉGI INDÍTVÁNY: Elvi nyilatkozat a termelői piac díjmentességének biztosításáról
 51. napirendi pont: SÜRGŐSSÉGI INDÍTVÁNY: KEHOP-2.2.4-15-2016-00007 azonosító számú Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése tárgyú projekt II. szakasz Támogatási Szerződésének aláírása