Bizottsági ülések szeptemberen Budaörsön

Rendkívüli Képviselő-testületi ülés lesz Budaörsön

Bizottsági ülések lesznek 2016. szeptember 12-13-14-én a budaörsi városháza épületében. Képviselő-testületi ülés szeptember 21-én várható.

A napirendek közt szerepel a fejlesztési hitel felvétele, a térfigyelő kamera rendszer bővítése,  az elektromos töltőállomás pályázat beadása, a Templom tér 12. (PostArt) használatba adására vonatkozó szerződés módosítása, Egyes intézményi eszközök átadása a BTG Nonprofit Kft. számára.

Időpontok, meghívó

Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság (TFVB)

2016. szeptember 12. 14:00

TFVB Meghívó

Közoktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság (KMISB)

2016. szeptember 13. 16:30

Meghívó KMISB

Pénzügyi Ellenőrző Bizottság (PEB)

2016. szeptember 14. 16:30

PEB Meghívó

Napirendek, előterjesztések

TFVB

2016. szeptember 12. (rendes)
1. napirendi pont: Budaörs Város Önkormányzat 2016. évi költségvetésének I. féléves végrehajtásáról szóló beszámoló
2. napirendi pont: A Rendőrkapitányság kérelme közalkalmazotti státuszok meghosszabbításával kapcsolatosan
3. napirendi pont: A Rendőrkapitányság kérelem gépjármű haszonkölcsön szerződés meghosszabbításával kapcsolatosan
4. napirendi pont: Elektromos töltőállomás pályázat
5. napirendi pont: Döntés fejlesztési hitel felvételéről
6. napirendi pont: Budaörs Város Fenntartható Energia Cselekvési Terv (SEAP) felülvizsgálatának elfogadása.
7. napirendi pont: Forrsá átcsoportosítás járdafelújítások elvégzésére
8. napirendi pont: 22/2006.(III.29.) sz. A közterületek rendeltetéstől eltérő használatáról szóló önkormányzati rendelet módosítása
9. napirendi pont: Térfigyelő kamera rendszer bővítése III. ütem
10. napirendi pont: Az önkormányzat vagyonáról szóló 20/2016. (V.27.) önkormányzati rendelet módosítása, valamint egyes ingatlanok ingatlan-nyilvántartási művelési ágának megváltoztatása
11. napirendi pont: Döntés az ingatlan értékesítésekből származó bevételek felhasználásáról
12. napirendi pont: Egyes intézményi eszközök átadása a BTG Nonprofit Kft. számára
13. napirendi pont: A városi sportszervezetek intézményi sportcélú helyiség használata
14. napirendi pont: Döntés a Városháza épületére vonatkozó bérleti szeruődés és megállapodás módosításáról
15. napirendi pont: Használatba adási szerződés meghosszabbítása az Illyés Művészeti Szakképző Akadémia-val (Illyés Gyula Gimnázium és KSzKI)
16. napirendi pont: Döntés a BSC 1924 Kft. társasági szerződésének módosításáról
17. napirendi pont: A Templom tér 12. sz. alatti, 110/6 hrsz-ú ingatlan egy részének (postArt) használatba adására vonatkozó szerződés módosítása
18. napirendi pont: Döntés a Budaörs, Pipacs köz, 4235/2 helyrajzi számú ingatlan értékesítéséről
19. napirendi pont: Döntés a Budaörs, Baross utcában lévő, 4147, 4148 és 4153/131 hrsz-ú közterületek egy részének értékesítéséről
20. napirendi pont: Döntés a Budaörs, Árok köz 474 hrsz-ú ingatlan művelési ág változásának ingatlan nyilvántartásban történő átvezetéséről, valamint az arra érkezett vételi ajánlatról
21. napirendi pont: Döntés a Shell Hungary Zrt tulajdonában álló XI. Budapest, 01151/1 hrsz-ú ingatlan – a Budapesti úti, Felsőhatár úti új körforgalmú csomópont megépítéséhez szükséges – 259 m2 nagyságú részének vételár módosításáról
22. napirendi pont: Döntés a Zichy majorban lévő 146 hrsz-ú ingatlan 270/1008 tulajdoni hányadának megvásárlásáról
23. napirendi pont: A Budaörs, Virág utca, 7677/1 helyrajzi számú ingatlan 231 m² területű részének értékesítése
24. napirendi pont: Döntés a Budaörs, Hóvirág utcában lévő, 7650 hrsz-ú ingatlanra bejegyzett elővásárlási jogról és annak biztosítására feljegyzett elidegenítési és terhelési tilalomról történő lemondásról
25. napirendi pont: Döntés a Budaörs, Szabadság út 24. szám alatti, 2062 hrsz-ú ingatlan megosztásáról és szolgalmi jogok alapításáról
26. napirendi pont: Döntés a Budaörs, Fenyves utca (ingatlan-nyilvántartás szerint Liliom utca) 2209/2 és 2209/3 hrsz-ú ingatlanok értékesítéséről, valamint a 2209/2, 2209/3 és 2210/5 hrsz-ú ingatlanok forgalomképességének megváltoztatásáról
27. napirendi pont: Döntés a Budaörsi Köztemető parcella kiosztásának módosításáról
28. napirendi pont: A Budaörs, Puskás T. utca 55. 1. emelet 1. sz. alatti lakás volt bérlőjének kérelme (zárt ülés)
29. napirendi pont: Budaörsi vízellátó – víziközművek 2017 – 2031. évek közötti időszakra vonatkozó gördülő fejlesztési terv felújítási és pótlási terv jóváhagyása
30. napirendi pont: A Budaörs, Puskás Tivadar u. 55. földszint 3. szám alatti lakás piaci alapon történő bérbeadására beérkezett pályázatok elbírálása (zárt ülés)
31. napirendi pont: Hozzájárulás egyéni vállalkozás számára történő székhely létesítéséhez (zárt ülés)
32. napirendi pont: Sürgősségi:Hozzájárulás egyéni vállalkozás számára történő székhely létesítéséhez (zárt ülés)

KMISB

2016. szeptember 13. (rendes)
1. napirendi pont: Budaörs Város Önkormányzat 2016. évi költségvetésének I. féléves végrehajtásáról szóló beszámoló
2. napirendi pont: Egyes intézményi eszközök átadása a BTG Nonprofit Kft. számára
3. napirendi pont: A városi sportszervezetek intézményi sportcélú helyiség használata
4. napirendi pont: Használatba adási szerződés meghosszabbítása az Illyés Művészeti Szakképző Akadémia-val (Illyés Gyula Gimnázium és KSzKI)
5. napirendi pont: Döntés a BSC 1924 Kft. társasági szerződésének módosításáról
6. napirendi pont: A Templom tér 12. sz. alatti, 110/6 hrsz-ú ingatlan egy részének (PostArt) használatba adására vonatkozó szerződés módosítása
7. napirendi pont: Pályázati kiírás nélküli kinevezés – a Budaörsi Herman Ottó Általános Iskola feladatellátási helyen – kertész munkakörben történő alkalmazáshoz
8. napirendi pont: Javaslat a PUZZLE Gyermek Képességfejlesztő Tanoda és Terápiás Központtal kötött Együttműködési megállapodás módosítására
9. napirendi pont: Bridgestone Budaörs Félmaraton futóverseny támogatási kérelme
10. napirendi pont: A Hauser József Díj és a Sport Díj adományozása (zárt ülés)
11. napirendi pont: Javaslattétel megyei kitüntető díjakra (zárt ülés)
12. napirendi pont: A Jókai Mór Művelődési Központ igazgatói pályázatának (magasabb vezetői) kiírása
13. napirendi pont: Budaörsi Nő (2017) fotókiállítás támogatási kérelme

PEB

2016. szeptember 14. (rendes)
1. napirendi pont: Budaörs Város Önkormányzat 2016. évi költségvetésének I. féléves végrehajtásáról szóló beszámoló
2. napirendi pont: Budaörs Város Önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletének módosítása
3. napirendi pont: Javaslat a lakáscélú helyi támogatásokról szóló 23/2008. (IV.29.) önkormányzati rendelet módosítására
4. napirendi pont: A Rendőrkapitányság kérelme közalkalmazotti státuszok meghosszabbításával kapcsolatosan
5. napirendi pont: Bridgestone Budaörs Félmaraton futóverseny támogatási kérelme
6. napirendi pont: Elektromos töltőállomás pályázat
7. napirendi pont: Döntés fejlesztési hitel felvételéről
8. napirendi pont: 22/2006.(III.29.) sz. A közterületek rendeltetéstől eltérő használatáról szóló önkormányzati rendelet módosítása
9. napirendi pont: Térfigyelő kamera rendszer bővítése III. ütem
10. napirendi pont: Az önkormányzat vagyonáról szóló 20/2016. (V.27.) önkormányzati rendelet módosítása, valamint egyes ingatlanok ingatlan-nyilvántartási művelési ágának megváltoztatása
11. napirendi pont: Döntés az ingatlan értékesítésekből származó bevételek felhasználásáról
12. napirendi pont: Egyes intézményi eszközök átadása a BTG Nonprofit Kft. számára
13. napirendi pont: A városi sportszervezetek intézményi sportcélú helyiség használata
14. napirendi pont: Döntés a Városháza épületére vonatkozó bérleti szerződés és megállapodás módosításáról
15. napirendi pont: Használatba adási szerződés meghosszabbítása az Illyés Művészeti Szakképző Akadémia-val (Illyés Gyula Gimnázium és KSzKI)
16. napirendi pont: Döntés a BSC 1924 Kft. társasági szerződésének módosításáról
17. napirendi pont: A Templom tér 12. sz. alatti, 110/6 hrsz-ú ingatlan egy részének (PostArt) használatba adására vonatkozó szerződés módosítása
18. napirendi pont: Döntés a Budaörs, Pipacs köz, 4235/2 helyrajzi számú ingatlan értékesítéséről
19. napirendi pont: Döntés a Budaörs, Baross utcában lévő, 4147, 4148 és 4153/131 hrsz-ú közterületek egy részének értékesítéséről
20. napirendi pont: Döntés a Budaörs, Árok köz 474 hrsz-ú ingatlan művelési ág változásának ingatlan nyilvántartásban történő átvezetéséről, valamint az arra érkezett vételi ajánlatról
21. napirendi pont: Döntés a Shell Hungary Zrt tulajdonában álló XI. Budapest, 01151/1 hrsz-ú ingatlan – a Budapesti úti, Felsőhatár úti új körforgalmú csomópont megépítéséhez szükséges – 259 m2 nagyságú részének vételár módosításáról
22. napirendi pont: Döntés a Zichy majorban lévő 146 hrsz-ú ingatlan 270/1008 tulajdoni hányadának megvásárlásáról
23. napirendi pont: Döntés a Budaörs, Fenyves utca (ingatlan-nyilvántartás szerint Liliom utca) 2209/2 és 2209/3 hrsz-ú ingatlanok értékesítéséről, valamint a 2209/2, 2209/3 és 2210/5 hrsz-ú ingatlanok forgalomképességének megváltoztatásáról
24. napirendi pont: Budaörsi vízellátó – víziközművek 2017 – 2031. évek közötti időszakra vonatkozó gördülő fejlesztési terv felújítási és pótlási terv jóváhagyása
26. napirendi pont: SÜRGŐSSÉGI ELŐTERJESZTÉS: A gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár részére pótelőirányzat biztosítása