Jegyzőkönyv Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. november 22-i rendkívüli üléséről

Jegyzőkönyv Budaörs Város ÖnkormányzatJegyzőkönyv Budaörs Város Önkormányzat

Jegyzőkönyv Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. november 22-i rendkívüli üléséről

Jegyzőkönyv*

 

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete

  1. november 22-i rendkívüli üléséről

 

 

Az ülés helye: Budaörsi Polgármesteri Hivatal, III. emelet 307-es tárgyaló (2040 Budaörs, Szabadság út 134. sz.)

 

Jelen vannak: Biró Gyula alpolgármester, Császárné Kollár Tímea, dr. Bakó Krisztina, dr. Kisfalvi Péter, dr. Molnár Gábor, Dr. Ritter Gergely, Sokolowski Márk, Stift Nándor képviselők.

 

Igazoltan távol voltak: Wittinghoff Tamás polgármester, Becz György, Gáspár Béla, Hauser Péter, Löfler Dávid, Simándi Szelim, dr. Tóth Ferenc képviselők.

 

Tanácskozási joggal jelen vannak: Kálóczi Imre alpolgármester, dr. Bocsi István jegyző, dr. Molnár Bernadett aljegyző, Vágó Csaba kabinetvezető, Erdős Károlyné jegyzői irodavezető, Domahidi Emma városépítési irodavezető.

 

Jelen voltak továbbá:

 

Jegyzőkönyvvezető és a jegyzőkönyvet készítette: Biró Ágnes

 

 

Biró Gyula alpolgármester: Tisztelettel köszönti a Képviselő-testület tagjait, kollégákat. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület határozatképes, 8 képviselő jelen van. A Képviselő-testület ülését 900 órakor megnyitja. Egyetlen egy napirendi pontjuk van, a BKISZ V. projekt közbeszerzési eljárás döntésével kapcsolatban, melyet zárt ülésen kell a Képviselő-testületnek tárgyalnia.

Kérdezi, hogy a napirendhez van-e valakinek észrevétele, javaslata?

 

Észrevétel, javaslat nincs, felteszi szavazásra a kiküldött meghívó szerinti napirendet, a napirend zárt ülésen történő tárgyalásával együtt, melyet a Képviselő-testület 8 egyhangú igen szavazattal elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 8 fő.)

 

 

276/2016.(XI.22.) ÖKT sz.                                   határozat

 

Napirend

 

1.) Közbeszerzési eljárás eredménymegállapítása – „Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése (BKISZ) projekt – Csatornázás V. tender – Budaörsi bevezetés kiviteli tervezése és kivitelezése” tárgyú közbeszerzési eljárásban (KÉ6334/2016, TED 2016/S 108-192208, TED korrigendum 2016/S 135-242403 ) – ZÁRT ülésen

 

 

 

Napirend előtti hozzászólás:

 

Vágó Csaba kabinetvezető: Jó reggelt kíván Mindenkinek! Jelzi, hogy Löfler képviselő úr írásban, Gáspár Béla képviselő úr szóban jelezte, hogy nem tud részt venni az ülésen, illetve polgármester úr sem tudja a mai napon az ülés vezetésének pozícióját vinni.

 

 

A Képviselő-testület a továbbiakban zárt ülésen folytatja a napirend tárgyalását.

 

A zárt ülésről külön jegyzőkönyv készült.

 

 

 

k.m.f.

 

 

      Biró Gyula                                                                              dr. Bocsi István

   alpolgármester                                                                                    jegyző

 

 

 

A jegyzőkönyv összeállításának időpontja: 2016. november 22.