Decemberi képviselő-testületi ülés Budaörsön

Rendkívüli Képviselő-testületi ülés lesz Budaörsön

2016. december 14-én (szerdán) képviselő-testületi ülés lesz Budaörsön, 8:30-tól a Városháza II. emeleti tanácstermében.

A napirendek közt szerepel Budaörs Város 2017. évi költségvetési koncepciója és a 2016. évi költségvetés I-III. negyedéves beszámolója. Az egészségügyi központ kapcsán is van új előterjesztés, ami a közbeszerzés „szakmai tartalmi szempontjaira” tesz javaslatot…

Bár eddig „fantom terv volt”, most kiderült, hogy tavasz óta dolgoznak rajta. Napirenden az Immochan-Bauhaus projekt: „Budaörs Kereskedelmi Parkjának (Auchan) TSZT és HÉSZ módosítása: Településrendezési Szerződés, Telepítési Tanulmányterv”

Napirenden a Templom tér 12. sz. alatti, 110/6 helyrajzi számú ingatlan egy részének (PostArt) használatba adására vonatkozó szerződés meghosszabbítása.

Továbbá a napirendek végére bujtatva: A polgármester 2016. második félévi jutalma…

Előterjesztések, anyagok elérhetőek a hatarozatok.hu oldalon.

 

Meghívó:

Decemberi képviselő-testületi ülés Budaörsön

Napirendek:

2016. december 14. (rendes)
1. napirendi pont: Budaörs Város Önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletének módosítása
2. napirendi pont: Budaörs Város Önkormányzat 2017. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló rendeletének megalkotása
3. napirendi pont: Az önkormányzat vagyonáról szóló 20/2016. (V.27.) önkormányzati rendelet módosítása
4. napirendi pont: Javaslat a Budaörs Város Önkormányzata fenntartásában működő intézményekben foglalkoztatott közalkalmazottakat megillető pótlékok meghatározásáról szóló 8/2016. (II. 26.) számú önkormányzati rendelet módosítására
5. napirendi pont: Budaörs Város Önkormányzat 2017. évi költségvetési koncepciója
6. napirendi pont: Budaörs Város Önkormányzat 2016. évi költségvetésének I-III. negyedéves végrehajtásáról szóló beszámoló
7. napirendi pont: Átadás-átvételi megállapodás, valamint vagyonkezelési szerződés megkötése az Érdi Tankerületi Központtal és a Ceglédi Tankerületi Központtal a köznevelési intézmények átadásával kapcsolatban
8. napirendi pont: Az Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési intézmények év végi jutalmazásához pótelőirányzat biztosítása
9. napirendi pont: Állami fenntartású intézményekben technikai munkakörben foglalkoztatott közalkalmazottak illetményváltozása
10. napirendi pont: Budaörs Kereskedelmi Parkjának (Auchan) TSZT és HÉSZ módosítása: Településrendezési Szerződés, Telepítési Tanulmányterv
11. napirendi pont: Döntés a Budaörsi Rendőrkapitányság támogatásával kapcsolatosan
12. napirendi pont: Együttműködési Megállapodás módosítása a Rendőrkapitánysággal (lakosságorientált modell)
13. napirendi pont: Javaslat a „Járóbeteg szakellátás és egyes egészségügyi alapellátások” tárgyú közbeszerzési eljárás szakmai tartalmi szempontjaira
14. napirendi pont: Seneca Közhasznú Alapítvány a Dadogókért támogatási kéreleme- Gyógypedagógiai konferencia
15. napirendi pont: Helyi Esélyegyenlőségi Szószóló beszámolója 2016 évi tevékenységéről
16. napirendi pont: A BTG Nonprofit Kft. számára nyújtott tagi kölcsön rendezése
17. napirendi pont: Közszolgáltatási keretszerződés V. számú módosítása (2017. évi keretszerződés)
18. napirendi pont: Budaörsi csatornaközművek 2017. évi felújítási és rekonstrukciós terve
19. napirendi pont: A Templom tér 12. sz. alatti, 110/6 helyrajzi számú ingatlan egy részének (PostArt) használatba adására vonatkozó szerződés meghosszabbítása
20. napirendi pont: Budaörs, Szabadság út 142/1. fsz.2. szám alatti ingatlanra vonatkozó bérleti szerződés meghosszabbítása
21. napirendi pont: Döntés a Budaörs, Farkasréti út 54. 2687/2 hrsz-ú ingatlan bérletének újabb meghosszabbításáról
22. napirendi pont: Döntés a Budaörs, Beregszászi utca, 4003/1 helyrajzi számú ingatlan 132 m² területű részének értékesítéséről
23. napirendi pont: Előminősített cégek listájának módosítása (2016/2)
24. napirendi pont: Közbeszerzési szakértői szolgáltatás igénybevétele
25. napirendi pont: A BTG Nonprofit Kft. tőkeemelése
26. napirendi pont: „Márton napi Vesperás Budaörs” című kiadvány támogatása
27. napirendi pont: Az Önkormányzat 2017. évi belső ellenőrzési terve
28. napirendi pont: A Víz-Hang Fesztivál támogatása
29. napirendi pont: A Kamaraerdei Részönkormányzat beszámolója a 2016. évben végzett munkájáról
30. napirendi pont: A Frankhegyi Részönkormányzat beszámolója a 2016. évben végzett munkájáról
31. napirendi pont: A polgármester 2016. második félévi jutalma
32. napirendi pont: A 2016. évi beruházási hitel felvételével kapcsolatos döntések meghozatala (zárt ülés)
33. napirendi pont: Pályázati kiírás nélküli kinevezés – a Budaörsi 1. Sz. Általános Iskola feladatellátási helyen – üzemeltetési technikus munkakörben történő alkalmazáshoz (zárt ülés)
34. napirendi pont: Budaörs, Törökugrató 34. szám alatti lakos panasza (növényültetési távolságok betartása) tárgyú és X-4880-6/2016 számú határozat elleni fellebbezés (zárt ülés)
35. napirendi pont: MEGHÍVÓ (csatolva van, meg kell nyitni)
36. napirendi pont: Módosító javaslat a „Márton napi Vesperás Budaörs” című kiadvány támogatása c. előterjesztéshez
37. napirendi pont: SÜRGŐSSÉGI ELŐTERJESZTÉS: Döntés az ARAMIS SE támogatási szerződésével kapcsolatos külön megállapodás megkötéséről
38. napirendi pont: Napirend előtti hozzászólásokra adott válaszok (zárt ülés)