Közeledik a 2016. évi helyi iparűzési adó bevallásának határideje

Budaörs Önkormányzat - Budaörs Város ÖnkormányzataBudaörs Önkormányzat - Budaörs Város Önkormányzata

A Budaörsi Polgármesteri Hivatal Adóirodája tájékoztatja a vállalkozásokat, hogy a 2016. évi helyi iparűzési adó bevallások benyújtásának határideje 2017. május 31.

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 42/D § értelmében 2017. január 1-jétől az adózó az állandó jellegű helyi iparűzési adóról szóló adóbevallási kötelezettségét – az állami adóhatósághoz (NAV) elektronikus úton, az általános nyomtatványkitöltő program (ÁNYK) használatával is teljesítheti.

Az állami adóhatóság a hozzá beérkezett adóbevallást – az adóbevallás-benyújtásra kötelezett azonosítását követően, tartalmi vizsgálat nélkül, a befogadó nyugta kiadása mellett – az adóalany által a bevallási nyomtatványon megjelölt székhely, telephely szerinti önkormányzati adóhatóság részére haladéktalanul, elektronikus úton megküldi.

Adóhatóságunkhoz a NAV útján eddig beérkezett bevallások jelentős része hibás adatokat tartalmaz.

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 172. § (10) bekezdése szerint hibásan benyújtott bevallás esetén a magánszemély 20 ezer forintig, más adózó 100 ezer forintig terjedő mulasztási bírsággal sújtható.

A szankciók elkerülése érdekében kérjük a budaörsi székhellyel, telephellyel rendelkező ügyfeleinket, hogy helyi iparűzési adóbevallásaikat a Budaörsi Polgármesteri Hivatal által rendszeresített, ellenőrzési funkciók beépítésével ellátott nyomtatványon szíveskedjenek teljesíteni.

Az adóbevallás nyomtatvány pdf formátumban letölthető Budaörs elektronikus ügyintézési rendszeréről.

(https://budaors.eado.hu/Public/Dokumentum.aspx?tgaz=4e7c2d6e-9e71-4c84-a33b-f1b430998727)

A bevallás az Általános Nyomtatványkitöltő (ÁNYK) program használatával is kitölthető és kinyomtatható, vagy elektronikus úton Ügyfélkapun keresztül benyújtható. A program, valamint a bevallás nyomtatvány szintén Budaörs elektronikus ügyintézési rendszeréről érhető el.

(https://budaors.eado.hu/Public/Dokumentum.aspx?tgaz=4e7c2d6e-9e71-4c84-a33b-f1b430998727)

Amennyiben meghatalmazottként más adózó nevében szeretne adózási adatokat megtekinteni, illetve elektronikus úton nyomtatványt benyújtani, meghatalmazás benyújtása szükséges. A bejelentkezés/meghatalmazás készítés, illetve regisztráció menetéről szóló tájékoztató a https://budaors.eado.hu/Index.aspx oldalról érhető el.

Elektronikus úton beküldött adóbevallást a Budaörsi Polgármesteri Hivatal csak akkor fogad be, amennyiben a benyújtó (meghatalmazottként, illetve gazdasági társaság törvényes képviselőjeként) rendelkezik érvényes meghatalmazással / bejelentkezéssel a Hivatal felé illetve a magánszemély (egyéni vállalkozó) regisztrálja magát az e-ado rendszerbe.

Az adózóknak a 2016. évi adóelőleg és a végleges adó különbözetét szintén 2017. május 31-ig kell megfizetni Budaörs Város Önkormányzat 11784009-15390053-03540000 számú helyi iparűzési adó beszedési számlájára.

Forrás: http://www.budaors.hu/?module=news&action=show&nid=186847#MIDDLE