Elismeréseket adtak át a Városházán, Budaörsön

Elismeréseket adtak át a Városházán, BudaörsönElismeréseket adtak át a Városházán, Budaörsön

Ünnepi ülést tartott 2017. szeptember 19-én Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 órai kezdettel, amelynek keretében Wittinghoff Tamás polgármester átadta az idei Szakály Mátyás Pedagógus Emlékérmeket és a Budaörs Egészségügyéért Díjat.

BUDAÖRS EGÉSZSÉGÜGYÉÉRT DÍJ

A Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az egészségügyi ellátás érdekében kifejtett kiemelkedő szakmai és közszolgálati tevékenység elismerésére alapította 2005-ben a Budaörs Egészségügyéért Díjat.

A Díj annak a személynek adományozható, aki hosszú időn keresztül magas szakmai színvonalon fejtette ki tevékenységét a lakosság egészségmegőrzése, a betegségek megelőzése, a betegek gyógyítása érdekében.

A Díjjal emlékérem és díszoklevél jár, és az évente megállapított minimálbér ötszörös összege illeti meg.

A fentiek mellé a kitüntetett egy Budaörs címerrel gravírozott egyedi karórát is kap.

2017-ben: Dr. Oraveczné dr. Kiss Éva

Dr. Oraveczné dr. Kiss Éva

Diabetológus főorvos.

A Semmelweis Orvostudományi Egyetem Népköztársasági Ösztöndíjas hallgatója volt. 1988-ban végzett summa cum laude minősítéssel.

Egyetem után Vácott, majd a Pest Megyei Flór Ferenc Kórházban, ezt követőenpedig a Pest Megyei Diabetológiai Centrumban végzett gyógyító tevékenységet.

1996 és 2003 között folyamatosan képezte magát, belgyógyászati szakvizsgát, háziorvosi szakvizsgát, diabetológiai szakvizsgát, iskolaorvosi és ifjúságvédelmi szakvizsgákat szerzett.

Meghatározó volt életében a kórházban eltöltött idő, ahol rendkívül sok tapasztalatot szerzett.

2000-től Budaörsön és Gödöllőn is diabetológiai szakrendelést vezet. Rendelésein szakmailag igyekszik mindent megtenni,hogy páciensei élete könnyebbé váljon.

Betegeinél törekszika cukorbetegséggel járó szövődmények minimalizálására.Kezdeményezésére alakult meg 2002-ben Budaörsön a Budaörsi Cukorbetegek Egyesülete, amely mentorálásával több mint 15 éve sikeresen működik.

Fontos feladatának tekinti, hogy az egyesület tagjai szakmai előadásokon minél többet megtudjanak a szükséges diéta szabályairól, a helyes terápia fontosságáról.

Budaörsön és környékén rendszeresen szervez szűréseket megelőzési céllal, rendszeresen vállal és tart szakmai előadásokat.

Szakmai tevékenysége, emberi hozzáállása és a betegei érdekében végzett munkája alapján Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testület Budaörs Egészségügyéért Díjjal tűnteti ki.

A díjhoz gratulálunk!

SZAKÁLY MÁTYÁS PEDAGÓGUS DÍJ

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a közoktatásért folytatott kiemelkedő szakmai tevékenység megbecsüléseként alapította a Szakály Mátyás Pedagógus Emlékérmet 1993-ban.

Az Emlékérem adományozható

a) életművéért annak a pedagógusnak, aki Budaörs Városáért kiemelkedő tevékenységet végzett,

b) annak a pedagógusnak, aki

–   folyamatosan magas színvonalon folytat nevelő-oktató munkát és az óvoda, iskola sajátos arculatának egyik meghatározó egyénisége,

–   munkájával óvodájának, iskolájának, Budaörs Városnak elismerést szerzett;

–   példamutató magatartást tanúsít a közösségi és a magánéletben;

–   legalább 10 évet budaörsi nevelési-oktatási intézményben pedagógusként nevelt, tanított, oktatott.

Az Emlékérem mellé díszoklevél jár, valamint az adományozottat a mindenkori minimálbér ötszöröse illeti meg. Szintén egy ÓRÁT is kap a díjazott.

2017-ben:

Kertészné Babják Hedvig (Herman Ottó Ált. Isk.)

Szirmai Csabáné (Bleyer, Árpád u. korábbi vezetője)

Tersánszkyné Nyitrai Éva (Vackor Óvoda)

Kertészné Babják Hedvig

1977 óta dolgozik pedagógusként, Budaörsön 1996 óta tanít, 2001-től a Budaörsi Herman Ottó Általános Iskolába.

Alsós tanító néni. A matematika tanítás nagy szívügye. Nagy lelkesedéssel, odaadással, precizitással adja át szerteágazó tudását tanítványainak.

Mindenkiből kihozza a képességeinek megfelelő tudást. Hogy ezt elérje, rengeteget korrepetál, sokszor kiemel gyerekeket a délutáni tanulásról, ha van egy kis szabadideje.

A tehetséggondozásban is élenjár. A Hermanban töltött évek alatt sok tanítványa ért el különböző versenyeken nagyon jó eredményt. A városi versenyen az elsők között végeznek tanítványai. A Zrínyi Matematika Versenyen mindig vannak megyei helyezettjei, és többször is volt már országos helyezett tanulója. A Bolyai és a Kockakobak matematika versenyeken is lettek az idén országos és megyei helyezettek tanítványi közül.

Mindig szívesen segít kollégáinak szakmai vagy egyéb területen. A fiatalokat felkarolja, és észrevétlenül irányítja a tudás átadásának helyes útja felé.

Soha nem lankadó lendülettel dolgozik az iskolában. Ha kell a felső tagozaton is tanít, mert ott van szükség matematika tanárra.

40 évet töltött a pedagógus pályán. Amit és ahogyan ez idő alatt tett mindenki számára példaértékű lehet, ezért a Képviselő-testület részére Szakály Mátyás Pedagógus Emlékérmet adományoz.

Szirmai Csabáné

Szirmai Csabáné, Margó egy évtizeden keresztül vezette a Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola, Árpád utcai Tagintézményét.

A Tagintézmény fokozatos fejlődése, változatos, sokrétű és speciális szakterületeinek megteremtése, és az azokban elért eredmények bizonyították sok éves vezetői és pedagógiai tapasztalatát.

Szakmai hozzáértéssel, pedagógiai elkötelezettséggel végezte intézményfejlesztési elképzeléseit, és az iskolavezetésre vonatkozó feladatait. A minőségi fejlődést a hagyományok megtartásával, az új, sikeres kezdeményezésekre támaszkodva valósította meg.

Figyelembe vette a mai kor igényeit, kihívásait, a fenntartó, a pedagógusok, a szülők és a tanulók elvárásait.

Jól ismerte, és követte a város kitűzött oktatási céljait, alkalmazkodott a helyi adottságokhoz, kihívásokhoz.

Nyitott volt az új felé, fáradhatatlanul kereste a lehetőségét annak, hogy vonzóvá tegye az intézményt a diákok számára. Kihasznált minden olyan lehetőséget, amely lehetővé tette, hogy az általa vezetett iskola megfeleljen a XXI. század elvárásainak.

Lényegesnek ítélte az intézmény sokszínű terápiás kínálatát, és azok minőségi fejlesztését. Korszerű iskolavezetési koncepciót valósított meg, mely teljes mértékben gyermek-centrikus szemléletet tükrözött.

 

Szirmai Csabáné személye, szakmai és pedagógiai felkészültsége, vezetői gyakorlata, emberi hozzáállása alapján Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete SZAKÁLY MÁTYÁS Pedagógus Emlékéremmel tünteti ki.

A díjhoz gratulálunk!

 

Tersánszkyné Nyitrai Éva

 

Tersánszkyné Nyitrai Éva pedagógusi pályáját képesítés nélküli óvónőként kezdte, majd a Soproni Óvónőképző Intézetben 1980-ban szerzett diplomát.

Budaörsön a Vackor Óvodában 1996 óta dolgozik, 2006-tól, mint intézményvezető. 2002-ben ELTE Tanító- és Óvónőképző Főiskolai Karán fejlesztő pedagógusként szakvizsgázott. 2014-ben az Apor Vilmos Katolikus Egyetemen óvodavezetői szakvizsgát tett.

Pályája során lelkiismeretesen és nagy türelemmel, szakmai felkészültséggel végzi munkáját. Folyamatosan képezi magát. Személyes példamutatásának, innovatív személyiségének köszönhetően korszerűsödött, szépült a Vackor Ovi, hathatós támogatásával 2015-ben másodszor is elnyerték a Zöld Óvoda címet.

Munkájában igényes, szakmai kompetenciáit folyamatosan frissíti. Színes pedagógiai, módszertani tudással rendelkezik. Pedagógiai magatartása, a nevelési problémák humánus kezelése példaértékű. Kollégáit is folyamatos megújulásra ösztönzi. A szülőkkel és a partnerekkel nagyon jó kapcsolatokkal rendelkezik.

Az intézmény vezetőjeként immár 9 éve kiválóan hasznosítja irányító, szervező képességét. Több mint két évtizedes példaértékű szakmai munkája, emberi magatartása alapján adományozta neki a Képviselő-testület a Szakály Mátyás díjat.

Forrás: budaors.hu