Novemberi bizottsági ülések Budaörsön.

Budaörs Önkormányzat - Budaörs Város ÖnkormányzataBudaörs Önkormányzat - Budaörs Város Önkormányzata

Novemberben bizottsági ülések és képviselő-testületi ülés is lesz Budaörsön. A testület várhatóan november 15-én ülésezik.

A bizottsági ülések meghívói megérkeztek, a napirendek anyagai részben feltöltésre kerültek. Napirendek közt szerepel Budaörs Város Önkormányzat 2018. évi költségvetési koncepciója, a 2017-es beszámolója és módosítója.

Továbbá  adóemelés várható a „Javaslat az egyes adótárgyú önkormányzati rendeletek módosítására” című napirend alapján.

Egyenlőre nem lesznek elektromos buszok Budaörsön, „Budaörs területén közlekedő helyi buszjáratok (288, 289) közszolgáltatási szerződésének módosítása” című napirend szerint, nincs még a budaörsi útviszonyoknak megfelelő elektromos busz.

Rendkívüli Képviselő-testületi ülés lesz Budaörsön

Rendkívüli Képviselő-testületi ülés lesz Budaörsön

Koncepciókból, stratégiából sem lesz hiány, napirenden:

  • Budaörs város társadalmi közfelelősség stratégiájának elfogadása
  • A Megalapozó Vizsgálat, a Településfejlesztési Koncepció (TFK) és az Integrált Településfejlesztési Stratégia (ITS) jóváhagyása
  • Budaörsi víziközművek 2017-2031. időszakra vonatkozó gördülő fejlesztési terv 2. sz. módosítása
  • Budaörs Város Önkormányzat 2018. évi költségvetési koncepciója

Bizottsági ülések és időpontok:

  • TFVB 2017.11.06. 14:00
  • KMISB 2017.11.07. 16:30
  • PEB 2017.11.08. 16:30

Napirendek, előterjesztések:

Pénzügyi Ellenőrző Bizottság

MeghívóMeghivo_PEB_11_08_

2017. november 8. (rendes)

1. napirendi pont: Budaörs Város Önkormányzat 2018. évi költségvetési koncepciója

2. napirendi pont: Budaörs Város Önkormányzat 2017. évi költségvetési rendeletének módosítása

3. napirendi pont: Budaörs Város Önkormányzat 2017. évi költségvetésének I-III. negyedéves végrehajtásáról szóló beszámoló

4. napirendi pont: Budaörsi Latinovits Színház részére pótelőirányzat biztosítása

5. napirendi pont: Javaslat az egyes adótárgyú önkormányzati rendeletek módosítására

6. napirendi pont: Javaslat az önkormányzati adóügyek elektronikus úton történő intézésének és az adó megfizetésének eljárási szabályairól rendelet megalkotására

7. napirendi pont: Javaslat a lakáscélú helyi támogatásokról szóló 23/2008. (IV.29.) önkormányzati rendelet módosítására

8. napirendi pont: Javaslat mammográfiai vizsgálat támogatásának módosítására

9. napirendi pont: KEHOP-5.2.9 „Pályázatos épületenergetikai felhívás a közép-magyarországi régió települési önkormányzatai számára”

10. napirendi pont: Együttműködési Megállapodás módosítása a Rendőrkapitánysággal (lakosságorientált modell)

11. napirendi pont: A víziközművek közcélú érdekeltségi hozzájárulás meghatározása 2018. évben

12. napirendi pont: Budaörsi víziközművek 2017-2031. időszakra vonatkozó gördülő fejlesztési terv 2. sz. módosítása

13. napirendi pont: Budaörs, Lévai utca 1036/20 hrsz-ú ingatlanon álló volt transzformátorállomás épületének hasznosítása

14. napirendi pont: Döntés Budaörs 2520, 2505/1 és 9575 hrsz-ú ingatlanok bérelt területrészének értékesítéséről

15. napirendi pont: Budaörs területén közlekedő helyközi buszjáratok üzemeltetéséhez szükséges megállapodás jóváhagyása

Közoktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság

Meghívó: KMISB_Meghivo_11_07

2017. november 7. (rendes)

1. napirendi pont: Budaörs Város Önkormányzat 2018. évi költségvetési koncepciója

2. napirendi pont: Budaörs Város Önkormányzat 2017. évi költségvetésének I-III. negyedéves végrehajtásáról szóló beszámoló

3. napirendi pont: Az önkormányzat fenntartásában működő óvodák felvételi körzethatárainak megállapítása

4. napirendi pont: Együttműködési megállapodás meghosszabbítása a Törökbálinton működő Izgiland Játszóházzal

5. napirendi pont: Az Érdi Tankerületi Központ Fejlesztési Terv, 2017 – 2022. véleményezése

6. napirendi pont: Intézményvezetői megbízás meghosszabbításának véleményezése az állami fenntartású, Kesjár Csaba Általános Iskola 2. vezetői ciklusra vonatkozó intézményvezetői megbízásához

7. napirendi pont: Indiai tánc workshpp és előadás támogatási kérelem

Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság 

Meghívó: TFVB 2017.11.06. 14:00

2017. november 6. (rendes)

1. napirendi pont: Budaörs Város Önkormányzat 2018. évi költségvetési koncepciója

2. napirendi pont: Budaörs Város Önkormányzat 2017. évi költségvetésének I-III. negyedéves végrehajtásáról szóló beszámoló

3. napirendi pont: Budaörs város társadalmi közfelelősség stratégiájának elfogadása

4. napirendi pont: A Megalapozó Vizsgálat, a Településfejlesztési Koncepció (TFK) és az Integrált Településfejlesztési Stratégia (ITS) jóváhagyása

5. napirendi pont: KEHOP-5.2.9 „Pályázatos épületenergetikai felhívás a közép-magyarországi régió települési önkormányzatai számára”

6. napirendi pont: A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról szóló 58/2013.(XII.21.) rendelet módosítása

7. napirendi pont: FŐTÁV Zrt. ajánlata Budaörsi Távhőszolgáltatásra vonatkozó auditra

8. napirendi pont: Budaörs, Frankhegy Tűzkőhegyi utca I. szakaszának közterület fejlesztése

9. napirendi pont: BHÉSZ 4. függelék módosítása (gazdasági tevékenységek)

10. napirendi pont: Helyi értékvédelmi támogatás 2017 – pályázat bírálata

11. napirendi pont: Együttműködési Megállapodás módosítása a Rendőrkapitánysággal (lakosságorientált modell)

12. napirendi pont: Budaörs területén közlekedő helyi buszjáratok (288, 289) közszolgáltatási szerződésének módosítása

13. napirendi pont: Budaörs területén közlekedő helyközi buszjáratok üzemeltetéséhez szükséges megállapodás jóváhagyása

14. napirendi pont: A víziközművek közcélú érdekeltségi hozzájárulás meghatározása 2018. évben

15. napirendi pont: Budaörsi víziközművek 2017-2031. időszakra vonatkozó gördülő fejlesztési terv 2. sz. módosítása

16. napirendi pont: Budaörs, Lévai utca 1036/20 hrsz-ú ingatlanon álló volt transzformátorállomás épületének hasznosítása

17. napirendi pont: Döntés Budaörs 2520, 2505/1 és 9575 hrsz-ú ingatlanok bérelt területrészének értékesítéséről

18. napirendi pont: Döntés a Budaörs, Beregszászi utca, 4003/1 helyrajzi számú ingatlan 148 m² területű részének értékesítéséről

19. napirendi pont: Döntés a Budaörs, Virág utca, 7677/1 helyrajzi számú ingatlan 65 m² területű részének értékesítéséről

20. napirendi pont: Döntés a Budaörs, Kőszirt utca, 1580, 1605 és 1607 helyrajzi számú ingatlanok összesen 26 m² területű részének értékesítéséről

21. napirendi pont: Döntés a Budaörs, Domb utca, 8502/2, 8503 és 8504, valamint a Meggy utca, 8723 helyrajzi számú ingatlanok cseréjéről

22. napirendi pont: Önkormányzati tulajdonú ingatlanok értékesítése

23. napirendi pont: Döntés a Zászlótudományi Alapítvány (Zászlómúzeum) használati megállapodás iránti kérelméről

24. napirendi pont: Budaörs, Kamaraerdei u. 31. fsz. 3. szám alatti ingatlanra vonatkozó bérleti szerződés módosítása (zárt ülés)

25. napirendi pont: Döntés a Budaörs, 1995 hrsz-ú, Kisfaludy utca 16/1 szám alatti 126 m2, kivett lakóház és udvar megnevezésű önkormányzati tulajdonú

ingatlan értékesítéséről

26. napirendi pont: Döntés a Törökbálint, 091/10 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú ingatlan bérbeadásáról

27. napirendi pont: Döntés a Budaörs, 9748/2 hrsz-ú, 312 m2 területű, Felsőhatár utca, kivett hétvégi ház és udvar megnevezésű ingatlan értékesítéséről

28. napirendi pont: Döntés a 8191/4 hrsz-ú ingatlan bérbeadás útján történő hasznosításáról, 3 éves időtartamra

29. napirendi pont: Döntés a 9063/5 és 8991/1 hrsz-ú ingatlanok bérbeadás útján történő hasznosításáról, 1 éves időtartamra.

30. napirendi pont: A hagyományos technológiával épült lakóépületek energia megtakarítást eredményező korszerűsítésére, felújítására vonatkozó támogatási szerződések módosítása

31. napirendi pont: Döntés a Budaörs, Farkasréti út 6. sz. alatti és a Budaörs, Farkasréti út 2/C. sz. alatti ingatlanoknak a Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény részére történő használatba adására vonatkozó szerződések meghosszabbításáról

32. napirendi pont: Döntés a Budaörs 1194/6 és 1194/7 hrsz-ú, Domb utcai garázsok megvásárlásáról