Lakossági fórumon is véleményezhető a helyi építési és településrendezési szabályok tervezett módosítása

Lakossági fórumon is véleményezhető a helyi építési és településrendezési szabályok tervezett módosításaLakossági fórumon is véleményezhető a helyi építési és településrendezési szabályok tervezett módosítása

Módosítani kívánja Budaörs Város Önkormányzata a településrendezési eszközökre és a településszerkezeti tervre vonatkozó helyi rendeleteket és az építési szabályzatot, amelyről július 12-éig várja a Főépítészi Iroda a lakosság és a szakma véleményét.

A terveket lakossági fórumon is bemutatják, 2019. június 24-én 17 órai kezdettel a Budaörsi Városháza nagytermében (Budaörs, Szabadság út 134. 2. emelet.) 

Előzmény: Wittinghoff újabb lakóparkot zúdít Budaörsre

TÁJÉKOZTATÓ

Budaörs Város Helyi Településrendezési eszközeinek és Településképi rendeletének eseti módosítása – VÉLEMÉNYEZÉSI SZAKASZ-

Tisztelt Budaörsiek!

Budaörs Város Képviselő-testülete 98/2017. (VI.21.) ÖKT sz.határozatában döntött Budaörs településrendezési eszközeinek ˛/267/2014. (IX.24.) ÖKT sz. határozattal jóváhagyott Budaörs Város Településszerkezeti Terve és a 24/2014. (IX.29.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott helyi építési szabályzat/ eseti módosításáról. A módosítás során a 28/2017. (IX.21.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott Budaörs Város Településképének Védelméről szóló rendelet módosítása is szükségessé vált.

A módosítás tervezetek komplett dokumentációját 2019. június 12. és július 12. között közzé tesszük a város honlapján www.budaors.hu („településrendezési tervek módosítása” fül alatt). A tervet papír alapon is megtekinthetik a hivatal nyitvatartási és ügyfélfogadási idejében az Ügyfélszolgálaton. Valamint a tervvel kapcsolatban szakmai egyeztetésre, személyes tájékozódásra is lehetőséget biztosítunk a Hivatal Főépítészi Irodáján, ügyfélfogadási időben. A terv lakossági véleményezése céljából lakossági fórumot tartunk 2019. június 24-én 17 órakor a Budaörsi Városháza Nagytermében (Budaörs, Szabadság út 134. 2. emelet.)

A hirdetményben meghatározott, az észrevételek benyújtására nyitva álló határidőig a partnerek javaslatokat, észrevételeket tehetnek, véleményt nyilváníthatnak

a) írásban, postai úton a Polgármesteri Hivatal székhelyének címére történő megküldéssel,

b) elektronikus levélben a hirdetményben meghatározott elektronikus levélcímen történő megküldéssel,
c) a lakossági fórumon szóban.

Számítunk szíves közreműködésükre a tervek véleményezésében, várjuk javaslataikat, észrevételeiket. Javaslataikat a Budaörsi Polgármesteri Hivatal Főépítészi Iroda részére postai úton (2040 Budaörs, Szabadság út 134.) vagy a foepitesz@budaors.hu email címre 2019. július 12. 12 óráig kérjük megküldeni.

Kérjük, hogy a továbbiakban is kísérjék figyelemmel a tárgyban megjelenő tájékoztatásainkat. A város honlapján szintén folyamatosan közzétesszük az új információkat. 

Budaörs, 2019. június 11.

MEGHÍVÓ LAKOSSÁGI FÓRUMRA

Budaörs Polgármesteri HivatalMűszaki ügyosztályFőépítészi iroda2040 Budaörs, Szabadság út 134.www.budaors.hufoepitesz@budaors.hu
 Tel.: 06-23/447-989E-mail: foepitesz@budaors.hu

Tisztelt Budaörsiek!

Ezúton meghívjuk Önöket Budaörs Város Helyi Településrendezési eszközeinek és Településképi rendeletének eseti módosítása ügyében lakossági véleményezés céljából tartandó lakossági fórumra.

Budaörs Város Képviselő-testülete 98/2017. (VI.21.) ÖKT sz.határozatában döntött Budaörs településrendezési eszközeinek ˛/267/2014. (IX.24.) ÖKT sz. határozattal jóváhagyott Budaörs Város Településszerkezeti Terve és a 24/2014. (IX.29.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott helyi építési szabályzat/ eseti módosításáról. A módosítás során a 28/2017. (IX.21.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott Budaörs Város Településképének Védelméről szóló rendelet módosítása is szükségessé vált.

Időpont: 2019. június 24. (hétfő) 17 óra

Helyszín: Budaörsi Városháza Nagyterme (Budaörs, Szabadság út 134. 2. emelet)

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a dokumentáció teljes anyaga megtekinthető a város honlapján www.budaors.hu a „Főépítészi Iroda és Építési Szolgáltató Pont” gyorslink „Településrendezési eszközök és településfejlesztési tervezések, véleményeztetések dokumentumai” fül alatt. A tervet papír alapon is megtekinthetik a hivatal nyitvatartási- és ügyfélfogadási idejében az Ügyfélszolgálaton. Továbbá a tervvel kapcsolatban szakmai egyeztetésre, személyes tájékozódásra is lehetőséget biztosítunk a Hivatal Főépítészi Irodáján, ügyfélfogadási időben.

A hirdetményben meghatározott, az észrevételek benyújtására nyitva álló határidőig a partnerek javaslatokat, észrevételeket tehetnek, véleményt nyilváníthatnak

a) írásban, postai úton a Polgármesteri Hivatal székhelyének címére történő megküldéssel,

b) elektronikus levélben a hirdetményben meghatározott elektronikus levélcímen történő megküldéssel,
c) a lakossági fórumon szóban.

Az elkészült tervezettel kapcsolatban felmerülő írásos javaslataikat és észrevételeiket 2019. július 12. 12 óráig van lehetőségük megküldeni az alábbi elérhetőségek egyikére:

e-mail cím: foepitesz@budaors.hu

 postacím: 2040 Budaörs, Szabadság út 134. Főépítészi Iroda

Minden érdeklődő részvételére számítunk!

Budaörs, 2019. június 11.

Üdvözlettel:                                                                                                             Csík Edina 

                       főépítész

Üdvözlettel:


Csík Edina

  főépítész

Forrás: budaors.hu