Polgármesteri döntések Budaörsön (a járványügyi veszélyhelyzet alatt)

Budaörs Önkormányzat - Budaörs Város ÖnkormányzataBudaörs Önkormányzat - Budaörs Város Önkormányzata

A járványügyi veszélyhelyzet alatt hozott budaörsi polgármesteri döntések elérhetőek az alábbi oldalon.

Budaörs város területén található játszóterek és szabadtéri sportlétesítmények használatának átmeneti megtiltásáról
a Budaörs város területén található kutyafuttatók használatának átmeneti korlátozásáról
a Budaörs város területén található társasházak fertőtlenítő takarításáról
a kedvezményes üdülés iránti kérelmek elbírálásáról
Bérlakások szociális alapú bérleti jogviszonyának meghosszabbításáról
Méltányossági települési támogatás iránti kérelmek elbírálásáról
a Budaörs város területén működő termelői piac céljára biztosított közterület-használat ideiglenes visszavonásáról
A Budaörsi Polgármesteri Hivatal által biztosított hivatali helyiségében folytatott anyakönyvi eseményekkel kapcsolatosan
Az Érdi Tankerületi Központ intézményátszervezési javaslatának véleményezése a Budaörsi Illyés Gyula Gimnázium és Szakgimnázium, valamint a Leopold Mozart Alapfokú Művészeti Iskolát érintően
rendkívüli szünet elrendeléséről a Budaörs város területén elhelyezkedő bölcsődei ellátást végző intézményekben és óvodákban
a rendkívüli szünet önkormányzati fenntartású bölcsődei és óvodai ellátást végző intézményekben történő meghosszabbításával összefüggésben
A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról szóló 58/2013. (XII. 21.) rendelet módosításával összefüggő intézkedésekről
a Budaörsi Herman Ottó Általános Iskola intézményvezetői posztjára kiírt pályázati eljárásban Turcsik Viktor pályázatának véleményezéséről
a 3840/2 helyrajzi számú, természetben a Budaörs, Petőfi Sándor u. 52-2. szám alatt található, az ingatlan-nyilvántartás adatai szerint „kivett udvar és épület” megnevezésű, 82 m² területű ingatlan értékesítéséről
Budaörs, Clementis u. 18/a. szám alatti ingatlan 48 m² nagyságú tetőterének műterem céljára történő bérbe adásáról szóló szerződés 2021. április hónap 30. napjáig tartó, határozott időtartamra szóló meghosszabbításáról
Budaörs, 10789 hrsz-ú, természetben a Szajkó utcában található 828 m² „kivett beépítetlen terület” megnevezésű belterületi ingatlan használata
Háziorvos kérelme tartós helyettesítés hozzájárulásához
Méltányossági települési támogatás iránti kérelmek elbírálásáról
A Budaörs, 7920/3 helyrajzi számú, természetben az Ibolya utca 80. szám alatti ingatlan pályázat útján történő értékesítéséről
a Veszélyhelyzeti adomány-alszámlára befolyt összegek felhasználásával kapcsolatban
a FÉM u. felújítása Nemzeti, Kbt. 115. § Nyílt eljárás – EKR000238672020- köztes döntés 1 (sorrend megállapítás, bírálatba bevonás) tárgyú előterjesztéssel összefüggésben
Hajnal u. felújítása és csatorna rekonstrukció Nemzeti, Kbt. 115. § Nyílt eljárás – EKR 225982020- köztes döntés1 (sorrend megállapítás, bírálatba bevonás) tárgyú előterjesztéssel összefüggésben
Budaörs helyi buszjárat pályázat 2020-2028 eredményének megállapításáról
az avar és kerti hulladékok égetésének teljes tilalmáról
Beszámoló elfogadása a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület – Hajléktalan Ellátás tekintetében végzett 2019. évi tevékenységéről
Beszámoló elfogadása a Fészek Gyermekvédő Egyesület „Fészek”- Gyermekek Átmeneti Otthona 2019. évi működéséről
Beszámoló elfogadása a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség fenntartásában működő Idősek Otthona 2019. évi tevékenységéről
fellebbezés elbírálásáról névhasználati ügyben
a Budaörsi Latinovits Színház közös működtetésére vonatkozó szerződésről
az esélyegyenlőségi szószóló választásáról
a Távhő hálózat felújítása2 tárgyú közbeszerzési eljárás megindításával összefüggésben
a 2020/2021-es nevelési évben az óvodai csoportlétszámok 20%-kal történő megemeléséről
Budaörs, Templom tér 12. szám alatt található ingatlan egy részének bérbeadása, közművelődési megállapodás megkötése (Kőporosy Bt.)
a rendelkezésre álló koronavírus gyorstesztek felhasználásáról
a Budaörsi Rendőrkapitányság 2019. évben végzett munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról
Méltányossági települési támogatás iránti kérelem elbírálásáról
Beszámoló elfogadása a Katolikus Karitász – Caritas Hungarica „RÉV” Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat – 2019. évben végzett tevékenységéről
a Budaörs Város Önkormányzat 2019. évi Éves Összefoglaló Ellenőrzési Jelentéséről
FÉM u. felújítása Nemzeti, Kbt. 115. § Nyílt eljárás – EKR000238672020- EREDMÉNYMEGÁLLAPÍTÁS tárgyú előterjesztéssel összefüggésben
Hajnal u. felújítása és csatorna rekonstrukció Nemzeti, Kbt. 115. § Nyílt eljárás – EKR 225982020- EREDMÉNYMEGÁLLAPÍTÁS tárgyú előterjesztéssel összefüggésben
a termelői piac céljára biztosított közterület-használat ideiglenes visszavonásáról szóló 7/2020. (III.20.) határozata visszavonásáról és a termelői piac működési feltételeinek a veszélyhelyzetre tekintettel történő meghatározásáról
Frankhegy területére vonatkozó települési közvetítői szerződés módosításáról
a Budaörs város területén található játszóterek és szabadtéri sportlétesítmények használatának átmeneti megtiltásáról szóló határozat visszavonásáról
a Budaörs, Muskátli u. 4. szám alatti ingatlan energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésére vonatkozó támogatási szerződés módosításáról