Szerdán képviselő-testületi ülés lesz Budaörsön, napirenden Wittinghoff Tamás jutalma

Budaörs Városháza

2020. június 24-én, szerdán, 8:30 órai kezdettel ülésezik Budaörs Város Önkormányzat képviselő-testülete a Városháza II. emeleti tanácstermében (2040 Budaörs, Szabadság út 134.). 

A veszélyhelyzet utáni első ülését tartja a budaörsi képviselő-testület. A meghívón 27 napirendi pont szerepel, köztük Wittinghoff Tamás polgármester jutalma, ami eddig még sose maradhatott el.

Napirendi pontok

Online megtekinthetőek itt.

2020. június 24. (rendkívüli)
1. napirendi pont: Budaörs Város Önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló

2. napirendi pont: Budaörs Város Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (II.27.) önkormányzati rendeletének módosítása

3. napirendi pont: A polgármester katasztrófavédelmi törvény felhatalmazása alapján a Képviselő-testület feladat- és hatáskörében meghozott döntéseinek a veszélyhelyzet megszűnésére tekintettel történő felülvizsgálata

4. napirendi pont: A temetői díjak felülvizsgálata, a temetőkről és a temetkezésről szóló 42/2004. (VI.24.) önkormányzati rendelet módosítása

5. napirendi pont: A Farkasréti Pagony Óvoda intézményvezetői pályázatának elbírálása

6. napirendi pont: Védőnői álláshelyre kiírt pályázat elbírálása

7. napirendi pont: Döntés a BTG Nonprofit Kft. 2019. évi vagyongazdálkodásáról szóló beszámolójának elfogadásáról

8. napirendi pont: Javaslat a Pilisi Parkerdő Zrt. tulajdonában álló, 4318 helyrajzi számú, természetben Budaörs, Törökugratón található telekingatlan megvásárlása tárgyában hozott 180/2019. (XI.13.) ÖKT sz. határozat módosítására

9. napirendi pont: Döntés településrendezési szerződés módosításáról
10. napirendi pont: Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása pályázat – önrész biztosítása

11. napirendi pont: Döntés a Budaörsi Jókai Mór Művelődési Ház (JMMH) alapító okiratának és költségvetésének módosításáról

12. napirendi pont: A Budaörs Budafoki út és Fodros utca 4733/1 és 4732 hrsz.-ú ingatlanok fejlesztésével kapcsolatos Pénzeszköz-átadási szerződés módosítása

13. napirendi pont: Döntés a Budaörs, Máriavölgy utcában található, 1446/2 és 1446/4 helyrajzi számú, „kivett beépítetlen terület” megnevezésű ingatlanok értékesítéséről

14. napirendi pont: Döntés a Budaörs, Agip utca, 10352/1 helyrajzi számú közút önkormányzati tulajdonba vételéről

15. napirendi pont: Javaslat a 8252/3 és 8252/4 helyrajzi számú természetben Budaörs, Sóvirág utcai ingatlanok rendeltetésmód változásának ingatlan-nyilvántartásban történő átvezetéséről

16. napirendi pont: Döntés a Budaörs, Uzsoki közben található, 1200/11 helyrajzi számú garázs értékesítéséről

17. napirendi pont: Döntés a Budaörs, Domb utcában található, 8503/3 helyrajzi számú, 6865 m² területű, „kivett beépítetlen terület” megnevezésű, és 8508/1 helyrajzi számú, 1011 m² területű, „kivett lakóház és udvar” megnevezésű ingatlanok együttes értékesítéséről

18. napirendi pont: Döntés a Budaörs, Templom tér 17. sz. alatti ingatlanban található önkormányzati tulajdonú 115/A/1 és 115/A/2 hrsz-ú ingatlanok együttes értékesítéséről

19. napirendi pont: Döntés a Törökbálint, 097/98 hrsz-ú ingatlanon működő állatmenhely és gyepmesteri telep üzemeltetésére vonatkozóan

20. napirendi pont: Döntés a Budaörs, Szabadság út 45-4. szám alatti, 366/3 helyrajzi számú, „kivett út” megnevezésű ingatlan egy részének értékesítéséről
21. napirendi pont: Érd Hivatásos Tűzoltóságának beszámolója a 2019. évről

22. napirendi pont: A Magyar Máltai Szeretetszolgálattal, valamint a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösséggel kötött ellátási szerződések hatályának fenntartása

23. napirendi pont: Javaslat az Esély Szociális Társulás Társulási Megállapodás módosítására

24. napirendi pont: Budaörsi Latinovits Színház működésének változásával kapcsolatos döntések meghozatala

25. napirendi pont: A Képviselő-testület 2020. évi Munkatervének a módosítása

26. napirendi pont: A polgármester 2020. első félévi jutalma

27. napirendi pont: Javaslat Budaörs Egészségügyéért Díj kitüntetésre (zárt ülés)

28. napirendi pont: Módosító: Döntés a Budaörs, Domb utcában található, 8503/3 hr.i számú, 6865 m² területű, „kivett beépítetlen terület” meg.ű, és 8508/1 hr-i számú, 1011 m² területű, „kivett lakóház és udvar” megnev.ű ing-ok együttes értékesítéséről tárgyú előterjesztéshez

29. napirendi pont: Meghívó