Képviselő-testületi ülés lesz szeptember 30-án Budaörsön

Ülésezik a budaörsi képviselő-testületÜlésezik a budaörsi képviselő-testület

2020. szeptember 30-án szerdán képviselő-testületi ülés lesz Budaörsön. Az ülés 8:30-kor kezdődik a városházán.

A meghívón 33 napirendipont szerepel. Az előterjesztések elérhetőek a nyilvános rendszeren.

Az ülés élőben követhető a TV 2040 élő adásában. https://tv2040.hu/

Napirendek – 2020. szeptember 30.

1. napirendi pont: Egyes adótárgyú önkormányzati rendeletek módosítása

2. napirendi pont: A helyi kitüntetések és elismerő címek alapításáról és adományozásáról szóló 39/2015. (XII.17.) önkormányzati rendelet módosítása

3. napirendi pont: Budaörs város zöldfelületeinek és zöldterületeinek megóvásáról…szóló 29/2004. (V.25.) önk.r módosítása

4. napirendi pont: Budaörs Város Önkormányzat 2020. I. féléves gazdálkodásáról szóló tájékoztató

5. napirendi pont: Budaörs Város Önkormányzatának 2020-2024 évi Gazdasági Programja

6. napirendi pont: Távhőszolgáltatás biztosításáravonatkozó koncessziós eljárás megindításával kapcsolatos döntések.

7. napirendi pont: Önkormányzati feladatok ellátásához szükséges forrás biztosítása

8. napirendi pont: Döntés a Budaörsi Kézilabda Sport Nonprofit Kft. támogatási időszakának módosításáról

9. napirendi pont: Budaörsi víziközművek 2021-2035. időszakra vonatkozó gördülő fejlesztési terveinek jóváhagyása

10. napirendi pont: Kutyamenhely üzemeltetési, fenntartási költség kiegészítés (101201 60)

11. napirendi pont: European City Facility (EUCF) pályázaton való részvétel

12. napirendi pont: Javaslat a 819 helyrajzi számú természetben Széles u. 66. szám alatt lévő ingatlan értékesítésére

13. napirendi pont: Döntés a Budaörs, 4733/1 helyrajzi számú ingatlanra az Önkormányzat javára bejegyzett jelzálogjog ranghelycseréjéhez történő hozzájárulásról

14. napirendi pont: Döntés a Budaörs, Templom tér 17. szám alatti társasház földszintjén elhelyezkedő 115/A/1 hrsz-ú ingatlan 44.41 m², valamint a 128,59 m² nagyságú területeire vonatkozó bérleti szerződések meghosszabbításáról

15. napirendi pont: Döntés a (1488/3) helyrajzi számú, „kivett út” megnevezésű ingatlan 9 m2 területű részének értékesítéséről

16. napirendi pont: Pályázat kiírása a Budaörs, 1036/12/A/102 helyrajzi számú, természetben a Lévai u. 33. földszinten található ingatlan 3. számú helyiségének bérbeadás útján történő hasznosítására

17. napirendi pont: A Koszorú utca rendezésével kapcsolatos döntések

18. napirendi pont: Pályázat kiírása a Budaörs, Kamaraerdei út 31/3. szám alatti lakás piaci alapon, bérbeadás útján történő hasznosítására

19. napirendi pont: Döntés a Budaörs, 1454 helyrajzi számú, természetben Máriavölgy utca 8. sz. alatt található ingatlan értékesítésére kiírt pályázati felhívásra beérkezett pályázatok elbírálásáról

20. napirendi pont: Döntés a Budaörs, 490/2 helyrajzi számú, természetben a Károly király utca 90. szám alatti belterületi ingatlan hasznosításáról

21. napirendi pont: Döntés a Budaörs, 7966/3 hrsz-ú, „kivett út” – Ibolya köz – megnevezésű ingatlan értékesítéséről

22. napirendi pont: Javaslat pályázat kiírására a 097/98 helyrajzi számú, természetben Törökbálinton található állatmenhely üzemeltetésére

23. napirendi pont: Döntés a Budaörs, Kőszikla utca, 1682/1 helyrajzi számú közterület egy részének zártkörű pályázat útján történő értékesítéséről

24. napirendi pont: Tájékoztató a Budaörs, Templom tér 12. sz. alatti ingatlanban a Primanima Kft. által használt terem cseréjéről

25. napirendi pont: Egyesített Bölcsődei Intézmények intézményvezetői pályázatának kiírása

26. napirendi pont: Szent Benedek Középiskola kérelme- támogatási szerződés módosítás

27. napirendi pont: Budaörsi civil szervezetek 2020 évi működésének támogatására kiírt pályázatra beérkezett pályázatok elbírálása

28. napirendi pont: A Budaörsi Jókai Mór Művelődési Ház részére pótelőirányzat biztosítása

29. napirendi pont: A Budaörsi Jókai Mór Művelődési Ház alapító okiratának módosítása

30. napirendi pont: Vivien Együttműködési Megállapodás módosítása

31. napirendi pont: Döntés a Templom tér 12. sz. alatti, 110/6 helyrajzi számú ingatlan egy helyiségének a Manifeszt Egyesület részére történő használatba adásáról

32. napirendi pont: Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága új nem képviselő tagjainak megválasztása

33. napirendi pont: Döntés a Budaörs, 66 helyrajzi számú, természetben a Templom tér 8. szám alatti ingatlan 84/268 tulajdoni hányadára vonatkozó bérleti szerződés meghosszabbításáról(zárt ülés)

34. napirendi pont: Meghívó