Mit kell tudni a társasházak tűzvédelmi szabályairól?

Mit kell tudni a társasházak tűzvédelmi szabályairól?Mit kell tudni a társasházak tűzvédelmi szabályairól?

dén is meghirdette a katasztrófavédelem a Társasházak napja elnevezésű konzultációsorozatot, hogy a társasházak, lakóközösségek széleskörű tájékoztatást kapjanak a követendő tűzmegelőzési szabályokról. Az alábbiakban néhány gyakori kérdés és a rájuk adott válasz is olvasható a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságának tájékoztatója alapján.

Érd Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2021. év novemberében konzultációs lehetőséget biztosít a társasházak tűzvédelmi – tűzmegelőzési előírásaival, használati szabályaival kapcsolatban. A felmerülő kérdéseket az erd.hatosag@katved.gov.hu e-mail címen lehet feltenni.

Néhány gyakori kérdés a társasházi tüzek megelőzéséről

Mire kell figyelni a dohányzással, nyílt láng használatával kapcsolatban?

Az épületek használatával kapcsolatos tűzmegelőzési szabályokat rögzítő dokumentumnak tartalmaznia kell a nyílt láng használatára és a dohányzásra vonatkozó korlátozásokat.

Különös körültekintést igényel a dohányzás helyszínének kiválasztása. Dohányzás közben tartsunk megfelelő távolságot a hulladéktárolóktól, az éghető tárgyaktól.

Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat értelmében égő dohányneműt, gyufát tilos ott eldobni, ahol az tüzet vagy robbanást okozhat. Semmiképp ne dobjuk le a gyufát, csikket az ablakból, erkélyről, hiszen azt a szél befújhatja bármely alattunk lévő lakásba, erkélyre, ahol tüzet okozhat.

A közeledő ünnepek kapcsán elterjedt szokás a gyertyagyújtás. A gyertya, koszorú alatt mindig legyen nem éghető anyagú alátét, tálca. A gyertyát, nyílt lángot soha ne hagyjuk felügyelet nélkül. Amennyiben a helyiséget elhagyjuk, akár csak néhány percre is, a lángot oltsuk el!

Mit kell tudni a homlokzati hőszigetelésről?

Az épület utólagos homlokzati hőszigetelése esetén különösen fontos a tűz homlokzaton történő terjedésének megakadályozása.

Nagyon lényeges minősített homlokzati hőszigetelő rendszer alkalmazása, mely a szakszerű kivitelezés esetén garantálja a biztonságot.

Amennyiben a hőszigetelt homlokzaton a nyílászárók közötti függőleges távolság – franciaerkélyek, loggiák, erkélyek elhelyezkedése, vagy az építési technológia miatt – kisebb 1,3 méternél, szükséges a tűzvédelmi hatósággal engedélyeztetett módon és helyeken nem éghető anyagú hőszigetelő anyag alkalmazása.

A biztonságos kialakítás érdekében a tervezésbe javasolt tűzvédelmi szakember bevonása, illetve a tervezett kialakítás egyeztetése a katasztrófavédelmi kirendeltséggel.

 Szerelhetünk-e rácsot a lakásunk előtt lévő közlekedő bejáratához?

Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kimondja, hogy a menekülésre számításba vett közlekedőkön, lépcsőházakban éghető anyagok és a menekülési útvonalat leszűkítő tárgyak nem helyezhetők el.

Menekülési útvonalon rácsok csak úgy helyezhetők el, ha a lezárás tűzvédelmi eszközök, a hő- és füstelvezetés megközelítését, működését, használatát nem gátolja.

A rácsos lezárások egy tűzeset esetén a beavatkozó tűzoltók, mentők munkáját akadályozza.

A lakások, lakóépületek bejáratát, a lakásokhoz vezető közlekedőn beépített ajtókat abban az esetben lehet bezárni, ha valamennyi érintett személy részére biztosítják a nyitás lehetőségét.

Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat társasházakat, lakóközösségeket érintő változásai!

A 14 méternél magasabban lévő legfelső használati szinttel rendelkező lakóépület központi szellőző rendszerét a gyártó által meghatározott rendszerességgel, annak hiányában 3 év helyett 4 évente kell tisztítani.

Többszintes lakóépületben – az egy lakóegységet tartalmazó lakóépületek kivételével – lakóegységenként legfeljebb 1 db maximum 11,5 kg töltettömegű propán-bután gázpalack használható, vagy tárolható.

Gázpalack használata és tárolása tilos olyan földszintesnél magasabb építményben, ahol az esetleges gázrobbanás a tartószerkezet összeomlását idézheti elő.

Az installációk, dekorációk, anyagok, bútorok és egyéb berendezési tárgyak nem csökkenthetik a füstelvezetéshez, légpótláshoz szükséges nyílásfelületet, nem korlátozhatják a hő és füst elleni védelem eszközeinek mozgását, működését.

Lakórendeltetésű épületek, épületrészek lakáson kívüli közlekedőin, lépcsőházak pihenőin nem helyezhetők el éghető anyagok és a közlekedőt leszűkítő tárgyak.

Miért fontos a Tűzvédelmi házirend, és milyen előírások vonatkoznak rá?

A háromszintesnél magasabb és tíznél több lakásos épületek esetében írásba kell foglalni az épületek használatával kapcsolatos tűzmegelőzési szabályokat és gondoskodni kell ezek megismertetéséről, megtartásáról és megtartatásáról. A dokumentumnak tartalmaznia kell a tűzjelzés során megadandó lényeges adatokat, az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység szabályait, a lakók ingóságainak tárolására vonatkozó előírásokat. Meg kell jelölni a nyílt láng használatára és a dohányzásra vonatkozó korlátozásokat, és a tüzelő- és fűtőberendezések, továbbá az elektromos berendezések használatának előírásait. Fel kell hívni a figyelmet a tűzoltási felvonulási területre vonatkozó szabályokra, és a lakók, illetve az ott tartózkodók riasztásának és menekülésének lehetséges módozataira is. Végezetül a tűzvédelmet biztosító eszközök, készülékek, felszerelések, berendezések használatára vonatkozó előírásoknak is szerepelniük kell a dokumentumban.

Bár a jogszabály nem ír elő tűzvédelmi szakképzettséget, a tűzvédelmi házirend kidolgozását javasolt szakemberre bízni.

A tűzvédelmi használati szabályok összeállításánál helytelen gyakorlat az, amikor az Országos Tűzvédelmi Szabályzatból, vagy egyéb jogszabályok előírásaiból másolnak ki egyesek részeket. A tűzvédelmi használati szabályok az adott épületre vonatkozóan tartalmazzák az egyedi, az ingatlanban lakóktól és az ott tartózkodóktól elvárt magatartásformákat.

Mit kell tudni a tűzoltási felvonulási területről és a száraz felszálló vezetékek átalakításáról?

Az épület tűzoltógépjárművekkel történő megközelíthetőségét a tűzoltási felvonulási terület biztosítja, melynek szabadon tartása elsődleges fontosságú a mentés, a beavatkozás érdekében.

Az új építésű lakóépületek esetében a parkolási tilalmat táblával kell jelölni, de a meglévő épületek esetében is indokolt a tiltó tábla utólagos elhelyezése

A felvonulási terület elhelyezkedéséről a katasztrófavédelmi kirendeltségek adnak felvilágosítást.

A meglévő száraz felszálló tüzivíz-vezeték a katasztrófavédelmi kirendeltség engedélyével átalakítható úgy, hogy a vízkivételi helyet csak a hatodik és fölötte minden második emeleten kell biztosítani.

A vízkivételi helyeket zárt szekrényben elhelyezett csatlakozócsonkokkal kell biztosítani, a nyithatóság módját a tűzvédelmi hatósággal kell engedélyeztetni és az átalakított száraz felszálló tüzivíz rendszert a bejáratoknál – a csatlakozó szintek feltüntetésével – és az adott szinteken biztonsági jellel kell megjelölni.

A tájékoztatót kiadja:

 BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
1149 Budapest, Mogyoródi út 43.

www.katasztrofavedelem.hu

A területileg illetékes katasztrófavédelmi kirendeltség és elérhetőségei:

Pest MKI Érd Katasztrófavédelmi Kirendeltség

2030 Érd, Fehérvári út 79/A.

Tel.: 23/524-570

Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat:

54/2014. (XII.5.) BM rendelet

A mindenkor hatályos szöveg elérhető: www.njt.hu