Jegyzőkönyv Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2022. március 23-i nyilvános rendkívüli üléséről

Jegyzőkönyv Budaörs Város ÖnkormányzatJegyzőkönyv Budaörs Város Önkormányzat

Jegyzőkönyv Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2022. március 23-i nyilvános rendkívüli üléséről

Az ülés helye: Budaörsi Polgármesteri Hivatal, II. emeleti tanácskozó terme (2040 Budaörs, Szabadság út 134. sz.)

Jelen vannak: Wittinghoff Tamás polgármester, Biró Gyula, dr. Molnár Gábor, dr. Ritter Gergely, Hauser Péter, Laczik Zoltán, Monostori-Kalovits Márk, Stifft Nándor, dr. Tóth Ferenc, Farkas Benedek, Kisberk Balázs, dr. Czuczor Gergely, Löfler Dávid képviselő.

Igazoltan távol: Kapitány Gábor képviselő

Tanácskozási joggal jelen vannak: dr. Bocsi István jegyző, Vágó Csaba kabinetvezető, Erdős Károlyné jegyzői irodavezető, Tanos Gábor informatikai irodavezető

Skype-on jelen van:

dr. Molnár Bernadett aljegyző,Barta Gáborné pénzügyi irodavezető, Csík Edina főépítész, Lőrincz Mihály ügyosztályvezető, Domahidi Emma városépítési irodavezető, Kövesdi Gabriella Szociális és egészségügyi irodavezető, Zolnai Márton út- és mélyépítési osztályvezető, dr. Gróza Zsolt vagyongazdálkodási irodavezető

Jelen vannak továbbá: dr. Öveges Kristóf rendőrkapitány, Nyikes Fatime helyi esélyegyenlőségi szószóló, Berzsenyi Bellaagh Ádám a Budaörsi Latinovits Színház igazgatója, Halag Mónika a BTG Kft-től, Borhegyi Éva a Budaörsi Naplótól, Spányik József külsős bizottsági tag, Széll Attila (érintett a 3. napirendnél)

Jegyzőkönyvvezető: Pintérné Berecz Anita

Jegyzőkönyvet készítette: Erdős Károlyné irodavezető, Pintérné Berecz Anita

Számítástechnika: Tanos Gábor informatikai irodavezető

Wittinghoff Tamás polgármester: Tisztelettel köszönti a Képviselő-testület tagjait, a megjelent vendégeket, a szűk körben jelenlévőket, illetve mindazokat, akik a televíziókészülékeiken keresztül kísérik figyelemmel a Képviselő-testület munkáját. Megállapítja a határozatképességet, 13 fő képviselő jelen van, az ülést megnyitja.

A meghívóhoz képest szeretné jelezni, hogy egy a „Budaörs Fesztivál kiegészítő támogatása” illetve a „Döntés iskolai műfüves pályák felújítási pályázatához szükséges önrész vállalásáról” c. előterjesztés nem szerepelt a meghívón, kéri ezeket napirendre venni.

Miután észrevétel nem érkezett, felteszi szavazásra az ismertetett két előterjesztés napirendre vételét. A Képviselő-testület 13 egyhangú igen szavazattal elfogadta a sürgősségi előterjesztések napirendre vételét.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 13 fő)

Ezek után az így kiegészített teljes napirendet felteszi szavazásra, melyet szintén 13 egyhangú igen szavazattal elfogadott a Képviselő-testület.  

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 13 fő)

30/2022.(III.23.) ÖKT sz.                                       határozat

Napirend

1.) Forrásátcsoportosítás intézményi energia beszerzésre

2.) Döntés közbeszerzési eljárásokkal kapcsolatban (energia beszerzések)

3.) Döntés a Szarvas utcában található, 9345/2 helyrajzi számú ingatlant érintő kisajátítással kapcsolatban

4.) Döntés a Magyar Önkormányzatok Szövetségének 10 pontjával egyetértő Nyilatkozat elfogadásáról

5.) Ukrajnai menekültek, az Illyés Gyula Gimnázium kérelme

6.) Budaörsi Fesztivál kiegészítő támogatása

7.) Döntés iskolai műfüves pályák felújítási pályázatához szükséges önrész vállalásáról

Napirend előtti hozzászólások:

Löfler Dávid képviselő: Lakosok jelezték neki, ugye, itt vannak az országgyűlési választások kampányának hajrájában, és többen jelezték neki, kikerültek a plakátok minden jelölt részéről, ezzel nincs is probléma, viszont az egyik jelölt elkezdett olyan csíkplakátokat felragasztani, ami korábban minden párt részéről divat volt, de hála istennek az utóbbi időben nem szokás. Úgy tudja, hogy ennek van egy olyan oka is, hogy ez nem is szabályos. Ezeket a plakátokat egy reklámhordozóra szokták ragasztani, egy kartonra, vagy egy lemezre és ezt egy egyszerű gyorskötözővel, vagy dróttal helyezik fel, amit majd a választások után gyorsan el lehet távolítani. Ezek a csíkplakátok, amit sajnos Szél Bernadett felhelyezett elég sok helyen, ezek nagyon nehezen távolíthatók el, az is kérdéses, hogy egyáltalán az oszlop sérülése nélkül, kapirgálva, vagy hogyan lehet sérülésmentesen eltávolítani, de a fő probléma az, hogy ezek a palátok ott szoktak általában maradni, hosszú éveken keresztül, sőt, ha valaki figyelmes a városban, akkor még Karácsony Gergely, Szél Bernadett ilyen 2018-as csíkplakátjaiból is talál elvétve. Nagyon kérné az összes képviselőt, hogy ilyen plakátokat lehetőleg ne alkalmazzanak, mert ez a városképet is rontja az összes településen. 

Wittinghoff Tamás polgármester: Hát, nem tudja, hogy ezt képviselő úr hogy tudta sérülésmentesen megfogalmazni, de a lakosok jelezték neki, ugye, múlt héten is volt egy felszólalása, vagyis a két héttel ezelőtti testületi ülésen, de inkább most maradjanak ennél a kérdésnél. Ugye a FIDESZ-KDNP, amelyik közpénzből milliárdokat költ kampányra, s öt percre engedi be az ellenzék jelöltjét a köztelevízióba, melyet mindannyian fizetnek, ők könnyedén szórták tele úgy a városokat, hogy neki az ablakán is a FIDESZ jelöltje néz be, s ez mondjuk evés közben nincs jó hatással rá, de ez egy másik történet, ez egyéni probléma nála, de hát természetesen nem tudja senki felvenni a versenyt a lopott pénzekből gazdálkodókkal, ezért a csíkplakát, ami a töredékébe kerül azoknak a palátoknak, ami a kormánypárti képviselők kitesznek, hát valamilyen módon fel kell venni a jelenlétet, hogy egyáltalán, valamilyen módon tudják, hogy ilyen jelöltek vanna. Ő tudja, hogy ez rendkívüli problémát okoz a FIDESZ-KDNP-nek, ha valahol mégis kiderül, hogy ha valahol van jó ellenzéki jelölt, s ezt tűzzel-vassal igyekeznek interneten és a médiában is irtani. Ő azt gondolja, hogy a demokrácia lényege az, hogy az állampolgárok egyfelől megismerhessék a jelölteket, ehhez persze hozzá tartozik az is, hogy a demokratikus kultúrában a jelöltek kiállnak vitára, ugye, Orbán Viktor nem akar vitatkozni, nem akarja a programját, a „Folytatjuk!”-ot sem elmondani, a helyi képviselőjelölt sem ment el a helyi televízióba, melyik biztosította volna – szemben a közmédiával – a lehetőséget arra, hogy vita legyen, úgyhogy szerinte sokkal inkább fontosabb lenne, hogy a demokratikus értékeket próbálják védeni, ne az oszlopokat féltsék egy papírfecnitől.

Hauser Péter képviselő: Négy darab lakossági megkeresést szeretne tolmácsolni Műszaki Ügyosztályvezető úr felé. A Farkasréti úton lévő fizioterápiai épület mellett jelezték, hogy nincsen mozgáskorlátozott hely, kéri szépen, hogy vizsgálják meg, ha van erre ehetőség, akkor ott alakítsanak ki egy mozgáskorlátozott helyet, hisz, lássák be, a fizioterápiára olyanok járnak, akik mozgásukban korlátozottak. Ugyanígy a Budapesti út 97. számból keresték meg, hogy megsüllyedt előttük a járda, elment oda, valóban, ez egy vízzsák, vagy ilyesmi lehet, valami alépítményi probléma mentén érdekesen megsüllyedt. A Rózsa utcai óvodából keresték, hogy a mai napig kézi erővel folytatják ott az öntözést, s kérik, hogy nézzék meg, van-e lehetőség egy takarékos öntözőrendszer kialakítására. A negyedik egy köszönet a Farkasréti út elején lakóktól, hogy elszállításra került az az ominózus Audi a 36-szám elől. Nagyon köszönik a közterületi, illetve a rendőségi dolgozók hozzájárulását.

Wittinghoff Tamás polgármester: Köszöni. Ügyosztályvezető úr nyilván hallotta a hozzá intézett négy tételt. (skypon keresztül)

Lőrincz Mihály Ügyosztályvezető: Igen, ha most ott lenne bólintana, köszönik a köszönetet, a többit megvizsgálják.

Stifft Nándor képviselő: Ő is Ügyosztályvezető úrhoz címezné a napirend előtti hozzászólását. kinéznek az ablakon, s lassan, úgy tűnik, elbúcsúztatják az idei telet, jön a jó idő. Jelzés érkezett hozzá, de lement ő is megnézni a Patkó utca 7. szám és a Lévai 29.szám között van egy közpark, amin van egy kis szökőkút, mi most le van fedve, s van itt lépcső, melynek a lapjai sérültek, balesetveszélyesek. Szeretné kérni ügyosztályvezető urat, hogy menjenek oda ki, ha kell, megy ő is nagyon szívesen, nézzék meg és csinálják meg, mert, ha valakivel történik valami baleset, azért ők lesznek a hibásak.

Lőrincz Mihály Ügyosztályvezető: Rendben.

Laczik Zoltán képviselő: Köszönetet szeretne tolmácsolni. Hetekkel ezelőtt a hegyalja út több lakosa jelezte neki, hogy meglehetősen kátyús, még a környező utcáknál is több az úthiba, ő ezt továbbította a Btg.-nek és kijavításra kerültek a hibák, s több lakos is jelezte szóban és írásban is, hogy köszönik a gyors, hatékony munkát.

Wittinghoff Tamás polgármester: Az előző testületi ülésen, ahogy már jelezte, Löfler képviselő úr drámai hangon ecsetelte a lakosok állítólagos felháborodástát egy utcában, ahol különböző problémákat vetettek fel, s nem egészen értették, sem a műszaki ügyosztály, s ő maga sem a dolgot, így utánajártak, képviselő úr is, és ő maga is. Kétségtelen, hogy két héttel korábban érkezett egy levél és az is kétségtelen, hogy utána sok mindenre fény derült, nevezetesen az, hogy amiről képviselő úr beszélt, az egy olyan történet, amiért folyamatosan ostorozni szokták őket, tudniillik egy külterületi zártkerti részről van szó, ahol illegálisan, engedély nélkül épültek fel a házak. Ettől függetlenül természetesen az ott élőkkel szembeni együttérzés és a segítség részükre nem kizárt, de azért ezt elhallgatni, s ezzel kapcsolatban a várost hibáztatni, hogy nem tett ezek után alá mindent, közvilágítást, utat, stb., legalábbis elgondolkodtató, legalábbis annak a fényében, hogy folyamatosan szokták őket ostorozni, de hát lesz ezzel kapcsolatban még a napirenden más ügyekkel kapcsolatban, építésügyekkel kapcsolatban, hogy szót váltsanak egymással, de azt gondolja, hogy az rendkívül fontos, hogy azt mindenki tudja, s újra és újra elmondják, az elmúlt hét évben, de nyugodtan mondhatják, hogy az elmúlt tizenkét évben az építés szabályozás, az engedélyezés gyakorlatilag úgy alakult, hogy szinte semmilyen, most már egyáltalán semmilyen jogköre nincs az önkormányzatnak építéshatósági és építésfelügyeleti ügyekben. Sajnos korábban is voltak építési engedély nélküli építkezések, amiket, ha észlelt is az önkormányzat, akkor sem mindig lehetett odáig eljutni, mert ugye, a mai körülmények között bontási határozat, meg bármi ilyen kemény intézkedés azért jelentős gondokat okozhat, de azt azért tudni kell, meg látni kell, hogy nem egy egyszerű dolog az, amikor az ember ilyen kérdéssel kezd, hát, hogy is mondja, nem körültekintően bánni.     

Löfler Dávid képviselő: Akkor most polgármester úr elismerte, hogy képviselő úr nem válaszolt a lakosoknak. Ő ezt vetette fel, nem az ügy miatt szólt, hanem amiatt, hogy a képviselő úr nem elérhető. Az, hogy az ügy milyen jelentőségű, az nem ide tartozik, hanem majd a lakosra és a képviselőre. Ő ezt az ügyet azért vetette fel, s elsősorban azt emelte ki belőle, hogy nem elérhető a körzet képviselője, s ezt már többen jelezték neki, s ezt sajnálja, s ezek szerint ezt polgármester úr is elismeri ebben az ügyben.

Wittinghoff Tamás polgármester: Nem ismert el semmi ilyesmit, megint nem mond igazat, de ez egyáltalán nem meglepő.

Farkas Benedek képviselő: Két lakostól érkezett megkeresés, az egyikükkel kapcsolatban volt és többször egyeztettek, a másik pedig, aki valószínűleg a képviselő úrhoz fordult, neki pedig akkor nem válaszolt, mikor erre felhívta a figyelmét, akkor válaszolt, elnézését kérte, s nagyon kulturáltan meg tudták beszélni, úgyhogy szerinte talán erről nem érdemes többet szót váltani.

Napirendek tárgyalása:

1.) Forrásátcsoportosítás intézményi energia beszerzésre

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/1. sz. melléklete)

Wittinghoff Tamás polgármester: A két bizottság egyhangúan támogatta.Jegyzőkönyv 2. sz. melléklete) A helyzet az az, hogy az energia árváltozás jelentősen érinti azokat a fogyasztókat, ahol a piaci ár az, ami meghatározó. Mindenféle módon igyekeznek, például a villamosenergia beszerzésnél is az MVM-el is már folytattak tárgyalásokat és Ügyosztályvezető úr ezt folytatni fogja, már egyébként ez a héten meg is történt, mert egyeztettek róla, ennek ellenére, hogy ott szeretnék majd, s ez a következő napirendi pont lesz, hogy hogyan járnak el a beszerzéseknél, mindenképpen ott majd közbeszerzésekre lesz szükség. Itt négyszáz millióról beszélnek, ehhez kétszázmilliót a működési céltartalékból kell felszabadítani. s miután nem akarják nagyon szétbombázni a költségvetést, a ttól fél, hogy az év során még nagyon sok probléma lesz, ugye azt látják, hogy az építőanyagoknál már napi árat adnak meg sok helyen, ha egyáltalán van, úgyhogy ott is két számjegyű inflációval számolhatnak. Ennek az okait most nem fogja elemezni, bár tanúságos volna az is, de a helyzet az az, hogy szerinte a költségvetést évközben még sok csapás fogja érni. Most pillanatnyilag ahhoz, hogy az intézmények működni tudjanak, az energiájuk ellátása biztosított legyen, ez szükséges, a négyszázmillió forintos átcsoportosítás. Miután nincs kérdés és hozzászólás, felteszi először szavazásra a határozati javaslatokat.

A Képviselő-testület 13 igen szavazattal elfogadta a határozati javaslatot.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 13 fő.)

31/2022.(III.23.) ÖKT sz.                                       határozat

Forrásátcsoportosítás intézményi energia beszerzésre

  1. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az intézményi fölgázbeszerzés feladat megvalósításához Budaörs Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.25.) sz. önkormányzati rendelet 13. melléklet 3. sor 2023. I. negyedévi önkormányzati feladatellátás finanszírozása működési céltartalék sorról 200 millió forintot felszabadít, továbbá a 2. melléklet I. működési költségvetési bevételek 2.2.1 iparűzési adó bevételek eredeti előirányzatát 200  millió forinttal megemeli, ezzel egyidejűleg és a 13. melléklet Intézményi energia többletköltségek céltartalék új soron 400 millió forintot biztosít.
  1. A Képviselő-testület jóváhagyja, a Budaörs Városi Uszoda Sportcsarnok és Strand intézmény tekintetében a villamosenergia egyetemes szolgáltatótól való beszerzését és felhatalmazza a polgármestert e tárgyban a BTG Nonprofit Kft. -vel megkötött szerződés módosítására.
  1. A Képviselő-testület jóváhagyja, a II. pont szerinti feladat végrehajtásához kapcsolódóan a költségvetés rendezését az alábbiak szerint:
Budaörs Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.25.) sz. önkormányzati rendelet
2. melléklet I.3.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke sor nő:                        90.000 eFt 2. melléklet I.3.6. Kiszámlázott ÁFA sor nő:     24.300 eFt6. melléklet 23. Továbbszámlázott szolgáltatások sor nő:                                               114.300 eFt      
  1. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az előirányzatok átvezetéséről a költségvetési rendelet soron következő módosítása során gondoskodjék.

Határidő:                    azonnal

Felelős:                      Polgármester

Végrehajtást végzi: Műszaki Ügyosztály és Pénzügyi Iroda

2.) Döntés közbeszerzési eljárásokkal kapcsolatban (energia beszerzések)

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/2. sz. melléklete)

Wittinghoff Tamás polgármester: A második napirend kapcsolódik az elsőhöz, az eljárásokra vonatkozik, az energiabeszerzési eljárásokra, ahogy jelezte, az MVM-mel az egyetemes szolgáltatás keretében szeretnének megállapodásra jutni, de ezzel együtt ott is kell hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást lefolytatni, míg a gáz esetében pedig nyílt közbeszerzési eljárás útján kell lebonyolítani. reméli, hogy ilyen megoldásokkal sikerül keretek között tartani az elszabadult árakat. A bizottságok támogatták a javaslatot. (Jegyzőkönyv 2. sz. melléklete) Felteszi először szavazásra a határozati javaslatokat.

A Képviselő-testület 13 igen szavazattal elfogadta a határozati javaslatot.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 13 fő.)

32/2022.(III.23.) ÖKT sz.                                       határozat

Döntés közbeszerzési eljárásokkal kapcsolatban (energia beszerzések)

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy:

  1. jóváhagyja az intézményi, 2022-23. évre vonatkozó gáz-, és villamosenergia közbeszerzések központosított rendszerben történő lebonyolítását azzal, hogy a villamosenergiát a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény (a továbbiakban: VET) 50. § (4) bekezdésére tekintettel a Kbt. Második Része (uniós rezsim) szerinti Kbt. 98. § (2) bekezdés c) pontja alapján hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, míg a gázenergiát a Kbt. 81. § alapján nyílt közbeszerzési eljárás útján kell beszerezni,
  2. a közbeszerzések megindításához, valamint az eredmény megállapítás előkészítéséhez szükséges egyéb ajánlatkérői döntések meghozatalához felhatalmazza Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének Önkormányzati Közbeszerzési Döntéshozó Bizottságát,
  3. felhatalmazza a gáz-, és villamosenergia beszerzések tekintetében Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének Önkormányzati Közbeszerzési Döntéshozó Bizottságát a közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására.

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Műszaki Ügyosztály

Határidő: azonnal

3.) Döntés a Szarvas utcában található, 9345/2 helyrajzi számú ingatlant érintő kisajátítással kapcsolatban

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/3. sz. melléklete)

Wittinghoff Tamás polgármester: ismerteti az előterjesztést, a TFKVB 5 igen, 2 nem szavazattal javasolta elfogadni, a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 5 igen szavazattal.

dr. Bocsi István jegyző: egy elég bonyolult, illetve nem is bonyolult, egy elég hosszú eljárás ami most folyik, illetve egy másik eljárás, azt tudni kell, hogy az ingatlan tulajdonos több kártérítési vagy kisajátítási eljárást indított az önkormányzattal szemben, ha szükséges akkor ezt természetesen részletezi, jelen pillanatban úgy gondolják, hogy a költségvetésében az önkormányzat erre ne biztosítson forrást.

Wittinghoff Tamás polgármester: látja, hogy az érintett hozzászólásra jelentkezik, ahhoz, hogy szót kaphasson a képviselő-testület hozzájárulása szükséges. Az önkormányzat szervezeti és működési szabályzata értelmében 2 percben az érintett a hozzászólási jogot megkaphatja a képviselő-testület támogatásával. Kéri a képviselő-testületet, hogy ezt a 2 percet biztosítsák Széll Attila számára.

Felteszi szavazásra a javaslatot, melyet a Képviselő-testület 13 igen szavazattal elfogadott.

(A szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 13 fő)

33/2022.(III.23.) ÖKT sz.                                       határozat

Hozzászóláshoz való hozzájárulás

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Budaörs Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 36/2010.(XI.12.) önkormányzati rendelet 17. § (2) bekezdése alapján szót ad Széll Attilának a „Döntés a Szarvas utcában található, 9345/2 helyrajzi számú ingatlant érintő kisajátítással kapcsolatban” tárgyú napirend tárgyalása során.

Széll Attila: köszöni a lehetőséget. Ez az ügy 2000-ben indult, az ingatlanra akkor tettek fel szabályozási vonalat, ez azt jeleni, hogy az önkormányzat szerette volna az útszélesítést megvalósítani. 2005-ben a viziközmű társulat megpróbálta az útszélesítést az önkormányzat építési hatóságán engedélyeztetni, nem adtak rá engedélyt, azt mondták, hogy nem szükséges Frankhegyen az útszélesítés. 2014-ben vételi ajánlattal kereste meg az önkormányzatot, mivel a szabályozási vonal még akkor is fent volt az ingatlanán, ennek a vételi ajánlatnak a nyomán indult egy kisajátítási illetve egy kártalanítási ügy. A kártalanítási ügyben a kormányhivatal megszavazott részére kártalanítást, ugyanakkor 2 évvel ezelőtt elrendelték, a meglévő szabályozási vonalak miatt kisajátítási eljárásra kötelezték az önkormányzatot. Tehát a bíróságon egy kisajátítási eljárás van folyamatban, amelynek nem függvénye az, hogy az önkormányzat rendelkezik-e fedezettel, megjegyzi hogy az önkormányzat 2022. évi költségvetésének 5. 6. sz. mellékletében összesen kb. 460 millió forint van, itt olyan sorok vannak, amiből ez a kisajátítás elvégezhető lenne. Egyébként évekkel ezelőtt felajánlotta, hogy nem kell kisajátítást végezni, hanem egy egyszerű telekcserével a meglévő telkéből az útszélesítésre szolgáló részt egy másik telekhez csatolják hozzá, így az adófizetők pénzét nem kell ilyen kisajátításra költeni. Tehát ebből a szempontból ő úgy gondolja, hogy az előterjesztés megalapozatlan, a tényállást Önök előtt nem kellően tisztázták, a bírósági tárgyalásról két mondatban tájékoztatást adott a Jegyző úr, ő úgy gondolja, hogy egy ilyen ügyben, ahol magántulajdont érintő, tehát egy demokratikus alapelvet, alaptörvényt és alkotmányos jogokat érintő ügyben döntenek az ingatlanokról és az ő ingatlanáról, az önkormányzatnak egy pábeszédet, vagy legalábbis egy megállapodást kellene felajánlani a tulajdonosnak…

Wittinghoff Tamás polgármester: Köszöni szépen, letelt a 2 perc.

Széll Attila: Köszöni, hogy belé fojtotta a szót.

Wittinghoff Tamás polgármester: nem fojtotta a szót az érintettbe, elmondta, hogy 2 perc áll a rendelkezésére. Nem sikerült a 2 percet betartani, de szerinte elmondta a lényeget, de Jegyző urat kérdezi, hogy kíván-e reagálni.

dr. Bocsi István jegyző:  részletesen ismertetheti, hogy 2002. óta milyen eljárások folytak, de szerinte ennek semmi értelme, annál is inkább, mert a tulajdonos világosan elmondta az önkormányzat álláspontját, hogy az ottani útszélesítéshez nincs szükség ennek az ingatlannak a kisajátítására, ezért nincs is értelme, hogy erre forrást biztosítson az önkormányzat.

Wittinghoff Tamás polgármester: a kedves nézők érdekében mondja, mert azért azt fontos tudni, hogy egy frankhegyi ingatlanról van szó, egy olyan területről, ami több mint 130 hektár, ahol több mint 1000 ingatlan van, és amivel kapcsolatban a városnak van egy szabályozási terve, ami a város közösségének az érdekeit képviseli. Reméli Czuczor képviselő úr most meg fogja erősíteni, mert ő folyamatosan kapja a kritikát a város közösségi oldalán, egyébként a FIDESZ részéről is, hogy miért engedik, hogy nyakló nélkül építkezzenek a városban, ami természetesen nem igaz, hogy engedik, sőt, amikor Kapitány Gábor, aki ma nincs itt az ülésen, a kormányhivataltól segítséget kért arra vonatkozóan, hogy milyen eszközei vannak az önkormányzatnak, mert mindig elmondják, hogy semmilyen, akkor azt mondja, és azt írja le álszent módon és eléggé pimasz stílusban a kormányhivatal, hogy az önkormányzat kezében van mit lehet építeni a szabályozási terveken keresztül. De persze hozhatnak ők szabályokat, aztán viszont nincs joguk az ellenőrzéséhez, és nincs joga azt nyomon követni, hogy azt tiszteletben tartják-e …, de mint látják a szabályozási terv esetében is a kormányhivatal nem az önkormányzat közösségi álláspontját képviseli, hanem az önkormányzatot akarja abba belekényszeríteni, hogy ahhoz, hogy az a terület szabályosan kialakítva beépíthető legyen, ő fedezze esetleg az egész területet érintően milliárdokkal azt, hogy az ottani ingatlan tulajdonosok, akik egyébként olyan területen vásároltak ingatlant, amit a sajnos a rendszerváltás előtt nagyon súlyos hibával belterületi üdülő-övezetbe soroltak, minden szabályozásnak megfelelően eljárjanak. Kb. 8-10 évvel ezelőtt készült egy olyan vizsgálat, ha a teljes közműellátása a Frankhegynek kialakul, akkor az milyen következményekkel jár, akkor 8-10 milliárd forint volt az a költségbecslés, amit az akkor még a FIDESZ-es többség is döbbenetesnek tartott, és értette, hogy ez mekkora gondot jelent, és hogy az alatta lévő területeket minden szinten terhelné. Ő most nagyon kíváncsi Czuczor Gergely  álláspontjára. Hauser Péter a múltkori testületi ülésen kérdést is tett fel ezzel kapcsolatban, hogy mondjon „A”-t vagy „B”-t ezzel kapcsolatban a FIDESZ-KDNP, mert az persze nem megy, hogy az egyik kezével valaki lop, a másik kezével pedig a másikat próbálja lopással vádolni.

dr. Czuczor Gergely képviselő: az érintett ingatlan tulajdonosa itt van, és ő ezek szerint feltett egy kérdést, nem most, hanem évekkel ezelőtt, hogy ingatlancserével, ha jól értette megoldható lenne az e probléma, erre sem polgármester úr, sem jegyző úr nem utalt, hogy nyitottak-e efelé, ha igen, akkor szerinte okafogyottá válik mindaz amiről eddig beszéltek, ha nem, akkor pedig az elutasítás indokát szeretné tudni.

Wittinghoff Tamás polgármester: ez eléggé álszentnek sikeredett, a mai napirendi pontnak semmi köze ahhoz, amiről beszélt, és az indokot, ha ezek után sem érti, amit ő itt elmondott, akkor az nagyon szomorú dolog.

dr. Bocsi István jegyző: a kérdésre szeretne válaszolni, ha van valakinek egy ingatlana és van valakinek egy másik ingatlana, és azt elcseréli, akkor ugyanannyi marad neki, ugye… tehát, ha cserélnének, az a köztulajdonból menne el ugyanúgy, most mindegy hogy pénzt adnak, vagy területet adnak, tehát nem ez a dolog lényege. A dolog lényege az, hogy nincs szüksége az önkormányzatnak arra, hogy ezt az ingatlant megszerezze, ha nincsen rá szükség, akkor se pénzért se területért nem érdemes valakinek odaadni.

Wittinghoff Tamás polgármester: és a dolognak van másik lényege is, Czuczor képviselő úr a saját szájával vagy kezével a budaörsi FIDESZ újságjában, aminek nagyon szép neve van: Arany Agancs, azt mondta, hogy az ellenzék, nevezetesen a polgármester és a Budaörs Fejlődéséért Egyesület felelős Budaörs áldatlannak mondott már-már rákos sejtre jellemző burjánzásáért (egy ilyen képzavar, szerinte egy tanártól ennél többet el lehetne várni) és emellett folyamatosan a kormányzati lépéseket hibáztatva emelik fel a kezüket. Most elérkeztek ahhoz a pillanathoz, amikor egyébként bizonyíték van arra, és úgy tűnik, hogy Te nem az önkormányzat érdekeit képviseled, hanem valami egészen mást. Ezt kezdi érteni, mert a következő lapszám, szintén Arany Agancs, ami tele van  FIDESZ programjával és propagandájával… hogy milyen újságírót alkalmaznak az újságjukban, legalább egyeztettek volna arról, hogy ebben mi az álláspontjuk, mert az nagyon vicces, amit az előbb mondott, hogy nem lehet az egyik kézzel lopni, miközben a másikkal lopással vádolni. Mi szerepel ebben az újságban, amiben Szél Bernadettet eléggé, még a Ludas Matyi… de nem szeretné a Ludas Matyi egykori színvonalához lerántani ami a képen szerepel, a szöveg is tanulságos. Azt mondja az újságírója a FIDESZ-KDNP-nek: „Vajon mikor lesz annyi esze ezeknek a …

Széll Attila közbeszól: Polgármester úr, ez az én ügyem, ne politizáljon már, térjen a tárgyra… az én napirendi pontomról van szó…

Wittinghoff Tamás polgármester: legyen szíves befejezni, nem csalódtunk abban, hogy Ön, mint modortalan ember képtelen elviselni azt, hogy az Ön napirendjének az összes vonatkozását el fogja mondani, mert hogy egy várost súlyosan érintő problémáról van szó, akár tetszik Önnek, akár nem, és az, hogy belebeszél az ülésvezetőnek a mondandójába nemcsak tiszteletlenség, hanem szabálytalanság is. Úgyhogy: „Vajon mikor lesz annyi esze ezeknek a magukat politikusnak nevező szerencselovagoknak, hogy legalább nem akkora pofonokba szaladnak bele, mint Szél Bernadett, aki a zöld védelmével takaródzva le akarja zárni az agglomerációs településekre való költözést, azt a hangzatos, ám ostoba gondolatot hangoztatva, miszerint megteltek a várososok, (ezt a FIDESZ szokta hangoztatni, tényleg kellett volna vele egyeztetni) és olcsó szavazatszerzési terv az irigységre apellálni, de a Budapest környéki települések mindig befogadták az újonnan érkezőket, hely mindig volt, a környezet nem károsodott.” Nagyon szeretné, ha a FIDESZ tényleg, őszintén, becsülettel, tudja, hogy ez nehéz, elmondaná azt, mi ebben a helyzetben az álláspontja. Mert az, hogy az önkormányzatnak semmiféle jogosítványa nincsen építéshatósági jogköröket tekintve, ez tény, ezt lehazudni tisztességtelenség. Azt állítani, hogy nyakló nélkül engedik a beépítéseket, eközben azt leírni, hogy egyébként meg a jelölt, aki egy normális önkormányzati programot képvisel, amiben az önkormányzatok visszakapnák az önrendelkezést arra vonatkozóan, hogy az építési engedélyezési eljárás és az építési felügyelet területén milyen jogosítványokat kapnak, azt demagóg ostoba politikusnak nevezni, ez egyszerre nem megy. Ez a kettő ellentmondásban van egymással. És az az önkormányzati program egyébként, aminek a létrejöttében némi szerepe volt, az bizony ad lehetőség arra, hogy olyan ügyek, amit ma tárgyalnak, ne lehessenek, a kormányhivatalokban ne pártkomisszárok lássák el a feladatot, hanem a jogot tiszteletben tartó emberek, és olyan jogszabályokat létrehozó Parlamentet szeretne látni, amely lehetőséget ad az önkormányzatnak arra, hogy tisztességesen tudja a szabályozási eljárásoknak megfelelő esetben, nem a város közösségének a kárára, 1 forintot se, 100 forintot se, 100 000 forintot se, 1 000 000 forintot se, de milliárdokat különösen nem kiadni azért, hogy valakik, akik erőszakosan és néha gátlástalanul fogalmazva, mert egyébként nagyon sok tisztességes és rendes embernek is van ott ingatlana, akik döbbenten figyelik ezt a stílust és értik azt, mint ahogy a város más területén számos helyen úgy alakultak ki a közterületek és a közművek, hogy saját maguk vállaltak érte áldozatot, tiszteletben tartják azt, hogy a városnak vannak lokális és egységes érdekei, és ehhez a városnak jogosítványokra van szüksége. De az meg tényleg nem megy, hogy egy kérdésben totálisan tönkretett és az önkormányzattól teljes mértékben elvont összes jogosítvány mentén az önkormányzatot hibáztatják, miközben, ha bármilyen módon megpróbálnak az önkormányzati érdekeknek megfelelően eljárni, akkor pedig az egyéni érdekeket helyezitek az önkormányzati elé.

dr. Czuczor Gergely képviselő: meg kell védje Széll Attilát, mert valóban már Polgármester úr elkanyarodott a tárgytól, az én értelmezésem szerint is, tehát a Szarvas utca az előző 3 perces monológjában egyszer sem hangzott el. Az, hogy van egy budaörsi lap, amit Arany Agancsnak neveznek, polgári havi lap, ha jól tudja ez a kiegészítése a címének, és, hogy Polgármester úr… nem is érti magát ezt a dolgot, hogy … rossz érzéseket kelt, vele ellentétben ők nem kívánnak beleszólni egyetlen sajtónak, médiának a szerkesztőségi munkájába, lehet, hogy a polgármester ilyenekhez szokott, de ők nem, és nem kívánnak a jövőben sem beleszólni egyetlenegy újságnak a szerkesztőségi munkájába, kéri, hogy ezt fogadják el neki, lehet, hogy 30 évnek a munkája nála ezt hozta ki, hogy ez egy szokványos dolog, hogy össze kell hangolni a benne  levő megszólalókat, ők nem fognak ilyet tenni, sem a Budaörsi Naplónak, sem a Budaörsi Infónak, sem a TV2040-nek, senkinek. A másik, hogy az a téma, amit a polgármester megjelölt, szerinte túl széles, tág perspektívát nyit meg, ahogy a JOBBIK titkárnőjének a szavát tudja idézni, szerinte ezt nem itt kell megvitatni, nagyon szívesen leül a Budaörsnek az erre szakosodott tévéjével, ha elfogadja, hogy ott egy negyedórás, félórás vitában ezt megvitassák, ennek örömmel áll elébe. Nézzék meg a polgármester és az ő álláspontjukat, vitassák meg ezeket a dolgokat, szerinte feketén-fehéren a korábbi üléseken is megfogalmazták az ebbéli álláspontjukat, az hogy, szerdán itt felhozza választási kampánynak a zenitjén, ezt érti, de ugyanakkor, a budaörsiek belátásra bízza, hogy hogy gondolkodnak jelenleg a településről, ők azt látják, hogy nem jó az ami jelenleg a városban tetten érhető. Az ő szülő utcájában, ahol felnőtt, jelenleg 5 ingatlan épül, ez 10 új autót fog jelenteni egy 100 méteres utcaszakaszon, az ott lakókat az abszolút nem vigasztalja, amit a polgármester mond, ezekről kellene beszélni, ezt nagyon szívesen vállalja, egy tévévita keretében sort keríthetnek erre. Az előterjesztést, pont azért mert a Kormányhivatal jogszabályokra hivatkozva kér valamit Budaörstől, és akkor itt felteszem, hogy a jogállamiság mennyire érvényesül ebben a történetben, hogyha az előterjesztést elfogadja a többség, szerinte semennyire, nem fogja támogatni.

Wittinghoff Tamás polgármester: ez nagyon klassz volt, de természetesen semelyik kérdésre nem válaszolt, szokás szerint mellébeszélt, és valótlanságokat állított. Nem tévévitán kell megvitatni a képviselő-testületben azt, hogy mit gondolnak arról, hogy egy önkormányzatnak milyen jogosítványai lehetnek, építéshatósági és építésfelügyeleti kérdésekben, hanem itt képviselő-testületi ülésen. Szépen bekeretezted a történetet, ahogy szokták mondani, házhoz mentél a saját pofonodért, mert elmondtad azt, hogy mi történik a saját szülő utcádban, hát éppen azért történik az, mert az önkormányzatnak semmilyen jogosítványa nincsen. A múltkor amikor megbeszélték, akkor Czuczor Gergely azt állította, hogy a túl liberális építési szabályzatuk miatt burjánzik a történet, és akkor is megbeszélték, hogyha ez a szabályzat nem olyan lenne, ott ahol most él, akkor neki most nem lenne lakása, mert a házuk nagyon szabályosan és szépen épült, a szabályozási tervük szerinte ezért jó, de hogyha egy építési vállalkozó vette volna meg az telket, ahol ők építettek két házat, akkor az 6 vagy 8 társasházas, ugyanolyan problémával rendelkező lenne, mint amiről az előbb beszélt, és az már probléma, de semmilyen rálátása, semmilyen lehetősége az önkormányzatnak nincs. Az meg annyira vicces amikor azt mondja, hogy ő beleakarna szólni, isten ments, nagyon szereti ezt az Arany Agancsot, és hajrá tovább ugyan így, és nem beleszólt abba, ami le van írva, hanem idézett belőle, azt nem tudta, hogy a mai pártállami időkben már nem lehet idézni sem, ami ellentmondásos egy újságban, ami a véleményük, ő csak Tőle idézet, az Ő neve szerepel itt, Ő monda ezt: Czuczor Gergely képviselő politikus szerint ez és ez a helyzet. Miután nem mondott el ezzel kapcsolatban semmit, be kellett, hogy idézze, hogy milyen ellentmondások vannak itt. Ő nagyon szereti, minél több újság, annál több ellentmondás, és annál jobban leplezi le, hogy a király meztelen és hogy ebben a helyzetben mennyire döbbenetes az, hogy képtelenek állást foglalni, és szerinte aki most a tévéműsort nézte, az világosan látta, hogy nem hajlandó állást foglalni abban a kérdésben: 1.: mi legyen, és hogy legyen a Frankhegyen 2.: mi a helyzet az önkormányzat jogosítványaival. Amit pedig arról mondott, hogy a 30 évben… ugye Orbán Viktor mondta azt, hogy soha nem vetemednénk arra, hogy belefojtsuk bárkibe a szót, az utolsó rádiót a Klubrádiót a Ti kormányotok szüntette meg, a Ti kormányotok rakta tele a médiahatóságot csak fideszes emberekkel, a Ti kormányotok szüntette meg a Budaörs Rádiót, és egyébként a Ti kormányotok teszi azt, hogy közpénzből, százmilliárdokkal kitömött köztelevízióban előre megküldik a kérdéseket és arra válaszolnak a kormánypárti politikusok és 5 percet kap az ellenzék. Az, hogy neki Czuczor Gergely arról beszéljen, hogy ők a médiát milyen módon használják nem csak visszataszító, hanem gyalázatos is.

Kisberk Balázs képviselő: egy pillanatra szeretne a Szarvas utcába visszatérni, ha jól értette a tulajdonos hozzászólását, akkor itt jogi vita van, bírósági procedúrán is túl vannak. Született egy döntés a kisajátítási eljárásra. Az előterjesztés szövege azt mondja, hogy itt nem kisajátítási eljárás jogossága van megkérdőjelezve, hanem anyagi forrás nincs erre, majd Jegyző urat szeretné kérdezni, ha most ezt a Képviselő-testület elfogadja, akkor hogyan tovább? Ezzel a bírósági döntésnek lényegében eleget tesz a képviselő-testület, illetve, hogy erre a történetre a későbbek során vissza kell-e térni, ha esetleg rendeződik az anyagi helyzet.

dr. Bocsi István jegyző:  nincsen szó arról, hogy a bíróság azt mondta volna, hogy ki kell sajátítani ezt az ingatlant, egy kormányhivatali eljárás van, a kormányhivatal egy hiánypótlást intézett az önkormányzathoz, a hiánypótlásban arra kel az önkormányzatnak válaszolni, hogy ad-e erre pénzt, vagy nem. Aztán, hogy mit kezd ezzel a kormányhivatal, azt ő majd eldönti, és hogy ezek az ügyek még hányszor lesznek, nagyon sokszor lesznek még.

Löfler Dávid képviselő:  kicsit úgy érzi, mintha a Polgármester úr önálló stand up estjén lenne, párbeszédre szinte lehetőség sincs, itt van érintett, akitől elvették a szót, közmeghallgatásokat nem tartanak, ezért próbálta a képviselőtársa egy tévévitára kihívni a polgármestert, hogy legalább hasonló feltételek vannak, hasonló időkeret, mert ülésvezetőként bármennyit tud beszélni és nincs lehetőségük a párbeszédre, így szerinte nagyon nehéz folytatni, pláne, hogy itt van érintett és meg se hallgatják. Nem tudja, hogy lehet így vitázni, ez egy stand up est, amit Polgármester úr itt előad nekik, és nem tudnak vitázni, nincs keretük se rá, és az érintett nem tud hozzászólni.

Wittinghott Tamás polgármester: az érintett hozzászólhatott, pontosan 2 perc időkeretben ahogy a Szervezeti és Működési Szabályzat azt szabályozza, amit annak idején a többségetek is ugyanígy szavazott meg, másrészt pedig most rendelkezésre áll időkeret a számukra, de az érdemi kérdésről nem beszélnek, csak vele személyeskednek, aminek viszont tartalmi része nincsen.

Hauser Péter képviselő: az elmúlt ülésen feltett egy kérdést, és a mai napig nem jött rá válasz a FIDESZ-KDNP részéről…

Wittinghott Tamás polgármester: ők így folytatnak párbeszédet.

Hauser Péter képviselő: felteszi megint a kérdést, hogy hogy látják a Frankhegy beépítését, mi a véleményük erről? Mert azt látják, hogy az egyik oldalon támogatják, a másik oldalon pedig azzal kampányolnak, hogy túlépítik a várost, amire pedig nincs is ráhatásuk.

Wittinghott Tamás polgármester: és, hogy világos legyen az önkormányzatnak a fideszes többséggel is teljesen egyértelmű álláspontja volt, hogy a kialakult helyezt miatt olyan megoldást kell találni, ami a tulajdonos számára is megfelelő, de a várost sem terheli, és a város közösségi érdekeit sem gátolja. Ebből következett, hogy területi lebontásokkal az önkormányzatnak az volt az álláspontja, teljesen egyhangúan, nagyon sokáig, ameddig nem akartatok ebből is politikai játszmát csinálni, hogy az adott terület beépítése csak és kizárólag a szabályozási terv szerint lehetséges, és az előírt közmű megvalósításával és ennek a megteremtését az ott ingatlan tulajdonnal rendelkezők anyagi áldozatvállalásával lehet megteremteni, mert az ő érdekükben történik az, hogy ott azokat a területeket, amik egyébként nem lakóövezetben voltak, ilyen jellegű övezetként lehessen használni. Ebben tökéletes egyetértés volt, ezt feszegeti folyamatosan mindenki, ezt ő érti, hogy Löfler Dávid élvezkedik azon, amikor közmeghallgatás a válogatottan útszéli és kocsmai stílusban sértegetik a jegyzőt, a főépítészt, mert persze őt is, de neki tűrnie kell, és természetesen hasonló módon ők nem reagálhatnak, Löfler Dávidék meg boldogok, ezt ő érti, de attól még képtelenek őszintén kiállni amellett, amit korábban a FIDESZ-KDNP, és a tökmindegy, hogy milyen formációban felálló képviselő-testületek teljes egyhangúsággal támogattak és fogadtak el. Azt gondolja, lehet itt mindenféle mesét elmondani, de ez nem tisztességes hozzáállás.

Czuczor Gergely képviselő: visszatérne Polgármester úr egyik mondatára, tudomása szerint a Klubrádió működik, még néha ő is szokta hallgatni, ha elektronikusan is, de elérhető, úgy tudja működik maga a rádió, nem szűnt meg.

Másik állítás Hauser Péternek a kérdésére, Péter volt itt 2010-14-ig képviselő, Széll Attila, Jegyző úr, és még nem tudja ki, aki ott volt a Frankhegyi Részönkormányzat különféle ülésein, tanúsíthatja, hogy több mint ezer órát dolgoztak azon, hogy milyen megoldási javaslat szülessen, ő úgy tudja, hogy azt teljes egészében elvetették, tehát semmiféle előre mozdulás nincs 14 óta a Frankhegyen, akkor volt közösségi élet, voltak közösségi programok, tájékoztató táblákat helyeztek ki, ezeket a tájékoztató táblákat most hagyják elrohadni az önkormányzat, semmiféle olyan jellegű fejlesztés nincs, ami 2010-14-ig, ahogy Polgármester úr is mondta, hogy egy konszenzus látszott kialakulni, ők az álláspontjukat azóta sem változtatták meg, Ti nem hajtottátok végre azt, ami akkor létrejött, Polgármester úr is utalt erre a szakaszosságra, de semmiféle előrelépés nem történt, eltelt úgy majdnem 8 év, hogy semmilyen előrehaladás nincs a tárgykörben, hozzáteszi nem csak 8 év, hanem 30 év, ahogy néz az Attilára, tehát gyakorlatilag mióta Wittinghoff Tamásnak hívják a polgármestert Budaörsön, azóta a Frankhegy mostoha, közben próbálnak lakni emberek, van aki még a mai napig viszi fel az édesvizet, a 21. században, kérem szépen gondoljanak bele a budaörsiek, hogy ment ez, ott volt egy irányvonal, akkor még támogatta Polgármester úr is ezt a szakaszos elképzelést, rengeteget dolgoztak vele, sok száz oldal anyag született meg ennek kapcsán, semmi, de semmi következett abból, vagy nem lett végrehajtva.

Wittinghoff Tamás polgármester:  azt hiszi ez már a mélytengeri cinizmus. Hogy Czuczor Gergely mennyit dolgozott azon az anyagon, amit a hivatal készített el az alatt az idő alatt, amíg ő volt polgármester, azt úgy nagyjából össze tudja foglalni 2 percben, nem annyi nem volt. Arra kéri Jegyző urat, hogy mondja el mi az, ami miattuk nem valósult meg.

dr. Bocsi István jegyző:  hogyha vissza tekintenek az időben, azt látják, hogy kötött az önkormányzat és a viziközmű társulat egy szerződést, pontosan ezen elvek alapján, amit a képviselő-testület megfogalmazott. Amikor új vezetés került a viziközmű társulat élére, akkor sajnos azt kellett tapasztalniuk, hogy nem szeretnék ezt a szerződést. Vannak olyan emlékei, hogy ülnek itt a 307. sz. tárgyalóban egy asztalnál, ahol a viziközmű társulat elnöke mondja, hogy szeretnének változtatni a szerződésen, és holnap megküldik, hogy hogyan szeretnék ezt változtatni. Most már ennek biztos több, mint fél évtizede van, hogy mondta, ugyan nem küldték meg, hogy mit szeretnének változtatni, viszont beperelték az önkormányzatot a szerződés egyes részeinek az érvénytelensége miatt, és egyetlenegy olyan lépés sem született, ami ezt a megállapodást előre tudta vinni az ő részükről. Az önkormányzat persze nem tud mást tenni, meg kell várni ennek a pereskedésnek a végét, és ilyen értelemben igen, ezen az úton, amit közösen egy szerződésbe foglaltak és elindultak, nem tudtak menni, mert a másik fél mást gondolt erről egy adott pillanatban, mikor az új elnök választása megtörtént. De a munka nem állt le, hiszen számtalan eljárás folyik egyébként a Frankheggyel kapcsolatban, annak az egyik mellékszála az amiről most beszélünk, és most is keresik a megoldást, nem ezer órát dolgoztak, nem számolta ki, hogy dolgoztak-e ezer órát, talán többet is, talán kevesebb is, de keresik a megoldást. Jelen pillanatban egy gödörben vannak, mert a másik fél azt az utat választotta, hogy nem beszélget velünk, nem tárgyal velünk, hanem elment bíróságra és beperelt bennünket, hát most itt tartunk.

Wittinghoff Tamás polgármester: ami a Képviselő úr azon mondatát illeti, ami teljesen nem a tárgyhoz tartozik, de ugye, miután ő az építéshatósági ügyekkel kapcsolatban két ügyet idézett, akkor őt cenzorként próbálta meg bemutatni, ami egyébként a fordított felállásban igaz, és elmondta, hogy gyakorlatilag a jelenlegi kormányzat teljesen törvénytelen módon, és ide vehetik Karas Mónikát is, aki hosszú ideig volt a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnöke, és aztán egy évvel mielőtt lejárt volna a mandátuma, megkérték, hogy mondjon le és ezért kapott 65 millió forint végkielégítést, hogy a FIDESZ nevezhesse ki még választás előtt újra 9 évre azt, aki majd továbbra is folytatja a cenzúrázását a magyar médiának, és ugye azt mondta, hogy elvették a frekvenciáját az utolsó ellenzéki hangokat is közvetítő Klubrádiónak, erre Czuczor Gergely azt mondja, elképesztő módon, hogy úgy tudod, hogy működik. Ez hihetetlenül cinikus, és ez jellemző a FIDESZ-re, ez maga a FIDESZ. Hiszen Czuczor Gergely is indíthat egy rádiót, interneten bárki indíthat egy rádiót, de annak akinek frekvenciája volt és országos lefedettségű, hogy ne csak a kormánypárti, putyini manipuláció menjen mindenhol Magyarországon, hogy dezinformálják mindennel kapcsolatban, elképesztő az, amilyen szinten próbálják az embereket teljesen félreinformálni, elvették a Klubrádiót, törvénytelenül elvették a Budaörs Rádiót, és az nem megy interneten, azt nem tudják úgy működtetni. Nincs olyan frekvencia ma Magyarországon, ahol olyan rádió tud működni, ami nem a kormány befolyása alatt, az ő propagandáját sugározza minden hullámhosszon, hazudtok reggel, délben és mindenkor, ahogy az 56 előtt is volt.

Czuczor Gergely képviselő: rosszul idézte Gyurcsány Ferencet polgármester úr, nem így volt a hazugságbeszéd. Lakótelepi gyerekként nőtt fel, és erre büszke, nagyon sokszor megfordult, 78 óta lakik itt a településen, néz Stift Nándor képviselőre, tudja, hogy igaz, amit mond, nagyon sokszor megfordult a Csikiben, a szállásokon, ha Polgármester úr felidézi azt az állapotot, hogy a kommunista elvtársak ingyenes telkeket kaptak ott a Csikiben a szülei elmondása alapján, őket ez rendkívül bántotta, soha nem akartak kommunista párttagok lenni, az MSZMP-be soha nem léptek be, erre büszkék vagyunk azóta is, viszont a budaörsieknek egy kicsi hányada úgy lett budaörsi, hogy ingyen telket kapott a Csikiben, ahol jól tudom, most jelenleg is Polgármester úr lakik. Ez a terület egyenrangú fejlettségű volt még a rendszerváltás előtt, az idősebb budaörsiek még vissza tudnak rá emlékezni, hogy a Csiki semmivel nem volt előrébb, mint a Frankhegy, és eltelt 30 év, a Csiki benépesült, Polgármester úr is lakik egy gyönyörű házban, örülünk neki, a Frankhegyen semmi nem történt. Nincs fejlődés, nincs előrelépés, pedig ugyanolyan része a településnek, és ha a magasságra utalnának, hogy persze, mert magasan van, ezért nem lehet úgy fejleszteni, meg szűkek az utcák, akkor valaki mélázzon el tekintetével a Huszonnégyökrös hegy felé és nézze meg milyen építkezések zajlanak közel a csúcshoz, fent magasan már már ilyen Monte Carloi magasságokban, nem igazán érti miért mostoha gyermeke ez Polgármester úrnak, ezt sose fogja tudni kitalálni, majd egyszer, ha már nem lesz polgármester talán elmeséli nekem, hogy miért gátolta ezt, reméli, hogy ez minél hamarabb bekövetkezik.

Wittinghoff Tamás polgármester: most fogja elmesélni, hogy megint nem mondott igazat. Szerinte a két terület azonos, ez szemenszedett hazugság. Nem tudtak volna a háza előtt hazugságokkal kapcsolatban tüntetést rendezni, úgy, hogy még a gyerekeimet is megfélemlítettétek, hogyha ugyanolyan lenne a terület, mint fent a Frankhegyen, tudniillik az az utca, ahol lakott az pontosan kiszabályozott volt, ott a csatornát saját pénzen valósította meg, a közműveket saját pénzen valósította meg, és mindenki aki ott él a saját pénzén valósította meg, és az utak ki voltak szabályozva, teljesen kiszabályozottak. Ha jól értette, akkor ő most le lett komcsizva, csak a jelenlévők és a televíziót nézők érzékenysége kedvéért mondja, hogy speciel őt, ugyanazok akik, mint most Czuczor Gergely manapság szeretik lekomcsizni, a kádár-rendszerben le klerikális reakciós értelmiségizték, ezek ugyanazok az emberek, mint ahogy Magyarországon szép hagyománya van, hogy hogy változnak az emberek az érdekeik mentén, úgynevezett pragmatikus eljárások kapcsán. Igen, ő ott vett egy telket, amin nem volt közműve, és az összes közművesítést a saját pénzén valósította meg, és ahogy mindenki, aki azon a területen él így járt el, aki pedig nem, az később a meglévő közműre jelentős összeggel, 3-400 ezer forint közötti összeggel csatlakozott rá. Ő is nagyon szívesen venne egyébként a Frankhegyen olyan ingatlant, aminek volna lehetősége, nagyon sokat gondolkodott rajta, azért is nem vett, mert pontosan tudta, hogy nem lehet az, hogyha ott lakna, akkor semmi más nem lenne a retorikájuk, hogy magának akarna közpénzből valamit tenni. Sem magának, sem másnak nem tehetik meg azt, hogy 10 milliárdos nagyságrendű összeget fektessenek abba bele, hogy egy nem lakóterület lakóterületté váljék. Azoknak az embereknek, akik olyan területen építkeznek, ahol ezek nem adottak, saját magunknak kell megteremteni ahogy ez boldogabb országokban is van, mert nem lehet a közösséget magánérdekek miatt terhelni.

Löfler Dávid képviselő: Polgármester úr nagyon elkalandozott itt a témában, azért, hadd válaszoljon, mert volt egy-két dolog, ilyenkor általában el szokta venni a szót, de azért hadd reagáljon arra, amikor elhangzik az, hogy ő azon élvezkedik, nem tudja, hogy ez az élvezkedik szó hogy jött, pláne Polgármester úrtól azért egy kicsit erős volt, de azért hogy azon élvezkedik, hogy a lakosok elmondhassák minden bajukat, bánatukat, az gondolja, hogy az kutya kötelessége lenne minden önkormányzatnak, hogy azt meghallgassa, és ha már itt a polgármester arról beszélt, hogy ez a FIDESZ, akkor ő azt mondja, ez a baloldal, aki kétszínűen választások alatt ezer fórumot tart, és igazságpontot hoz létre és meghallgatja a lakosokat, közben itt van ez a baloldali városvezetés, aki évente egyszer ad lehetőséget arra, hogy a lakosok elmondják a problémáikat, itt van a tulajdonos, aki hozzá szeretne szólni és 2 percet adnak neki, majd amikor letelik a 2 perc elveszik tőle a szót, és többet ő nem kaphat szót, azt gondolja ez a baloldal.

Wittinghoff Tamás polgármester: szeretné felvilágosítani, hogy ő nem baloldali, lehet, hogy Löfler Dávid szeret bélyegezni másokat, ez is a FIDESZ, de ő nem baloldali.

Biró Gyula alpolgármester:  itt sok mindenről volt szó, csak nem a lényegről, Czuczor Gergely kap egy kérdést, akkor nem válaszol, de beszél valami egész másról. Tanárember, biztosan ismeri, hogy a diák kihúzza a kérdést, Arany János, nagy költő, de Petőfi, és beszél róla egy darabig. De a Csikiről…, meg lett szólítva, mert 1998-2006-ig ő volt ott a képviselő, ő olyan egységes társaságot, ami ott volt, minden utcában bizalmi ember volt, minden másnap találkoztak, ott nem volt ilyen vita, hogy beljebb viszi a kerítést, vagy nem viszi beljebb a kerítést, volt aki azt mondta, Gyula, ne izgasd magad, reggelre aláírja a papírt és aláírta. És készült, és igenis fizették, mindennek a felét fizették, de olyan állapotok voltak, hogy Auchan-os zacskót húztak a lábukra úgy tudtak eljönni, mert akkora sár volt, és meg tudták valósítani. Polgármester úrnak akkor még ott nem volt telke. Nyilvánvalóan, ha ezt az egységet valaha tapasztalták volna, mint ahogy Jegyző úr mondta, ott nem volt vita, megalakult egy viziközmű társulat, minden héten tartottak ülést, ő a fél életét ott töltötte, ezt nyugodtan mondhatja, mert szinte minden nap kiment, megnézte az útépítést, a csatornaépítést, a víz, a gáz, stb. Nyilvánvalóan sokkal egyszerűbb dolguk akkor, arról nem beszélve, hogy akkor a város már az adósságaiból nagyjából kilábalt, és meg volt az akarat. Az, hogy előtte ki mindenki kapott telket, ő pontosan tudja, hogy ki, a déli oldalon az akadémia dolgozói, a másik felén a HM aztán a BM, az, hogy a hatvanas-hetvenes években miért alakult így, azt már teljesen felesleges firtatni. De egy mondat erejéig visszatérne, nagyon egyszerű kérdést tett fel Hauser Péter képviselő, egyszer el kellene dönteniük azt, hogy mi a véleményük Frankhegy beépítéséről és azt hogy kellene megvalósítani. Mert mindenről hallanak. Jegyző úr elmondta, kisajátítás… de ha nem kell, ha nem szükséges ahhoz, hogy ott az út kialakuljon akkor miről beszélnek. De nyilván a bírósági perek folynak, és való igaz, hogy miután ő 1994-től itt ül a testületben, pontosan tudja mi minden történt Frankhegyen, volt víziközmű társulat, aztán a víziközmű megmaradt, a pénz eltűnt, aztán jött az egyik vezető, aztán jött a másik vezető, és egy ideje azt is tapasztalja, mint alpolgármester, hogy néha már nincs kivel beszélni, mert ő is bent ült egy-két ülésen, megegyeztek valamiben, majd egy hónapig semmi, kérdezték a főépítészt, hát nem reagálnak, ha nem reagálnak, nem reagálnak. Azért a város is rakott bele pénzt, de egyszer komolyan el kellene már dönteni, hogy mi a véleményük a dologról.

Wittinghoff Tamás polgármester: azért az a rossz híre, hogy eldöntötték, hogy mi a véleményük a dologról. Azt javasolja Czuczor Gergelynek, hogy beszélgessen egy kicsit Budavári Györggyel, aki az ő oldalukról lett alpolgármesternek jelölve, aki a FIDESZ-KDNP alpolgármesterként dolgozott itt a Városházán, ennél, nála sokkal kategórikusabb volt a véleménye, ő maga sokkal megengedőbb, ha úgy tetszik liberálisabb álláspontot képviselt (ezt nem tekinti sértésnek). Ha rajta múlna, és ha volna azoknak eszük, akik nem úgy járnak el, mint ahogy Biró Gyula alpolgármester mondta, akkor sokkal előrébb lennének Frankhegyen, és ő is sajnálatosnak tartja, ami ott történt, nem akar visszamenni a történelmi időkbe, de hogy tűntek el pénzek, mik hogyan történtek…, de az nem megy, hogy mindent közpénzből, közpénzen oldani meg, mindenkinek a saját érdekében kötelezettséget kell vállalni, azt az ódiumot, hogy azért, hogy az az ingatlan, aminek egyébként jóval alatta van az ára, mint az összközműves ingatlanoknak, azzá váljék, és a szabályozási tervnek megfeleljen.

Hauser Péter képviselő: a két perc időtartamra visszatérve, nem olyan régen volt az 1. sz. iskola igazgató választása, ő akkor ott állt, mint a szülőknek a szószólója, akkor ő 2 percet kapott, lett volna még utána kérdése, de a Szervezeti és Működési Szabályzat szerint jártak el akkor is, az pedig azt teszi lehetővé, hogy 2 percben szóljon hozzá. Akkor ugye felszólaltak, hogy ne pártpolitikai alapon megválasztott vezető legyen, hanem egy szakmai alapon megválasztott vezető, neki is 2 perce volt, ezt el kell fogadniuk. Czuczor Gergelynek mondja, hogy az ő retorikájával éljen, 2014-19-ig ő nem volt képviselő itt, nem látott rá arra a munkára, amit a Frankhegyi Részönkormányzat végzett, és ez is egy nagyon érdekes időszak és nagyon érdekes dolog, mert akkor mindig az hangzott el a víziközmű társulat részéről, hogy a „gonosz” önkormányzat, a „gonosz” részönkormányzat mindent megakadályozott, hogy úgy gondolták, vegyenek be egy mediátort, aki teljesen független mind a két résztől, és ő közelítse az álláspontokat. Mikor ez lezajlott, az első kör lezajlott, akkor a víziközmű társulatnak az akkori elnöke azt mondta, hogy ki vett részt a víziközmű társulat részéről a mediációban, és így az első ülésen, és a Jegyző úr megerősítheti, a harmadik emberük volt ott, aki a megbízó levelét átadta, majd a részönkormányzaton azt mondta, hogy ő nem volt jogosult arra, hogy ő ott bármiféle véleményt nyilvánítson. Ugyanígy a rendezési tervekkel, hogy egyszer jó volt, aztán utána nem. Akkor ugye a hivatal azt mondta, hogyha nem jó, akkor, hogy legyen? És azóta tulajdonképpen a hivatal részéről várják a javaslatot, hogy hogy legyen, de hát nincs javaslat.

Löfler Dávid képviselő: csak Hauser Péternek jelezné, hogy az SZMSZ nem tiltja, hogy több közmeghallgatást tartsanak. Mi az oka annak, hogy nem hajlandóak az évente kötelező egy darab közmeghallgatást évente kettőre bővíteni? Mert az SZMSZ nem tiltja.

Wittinghoff Tamás polgármester: azt javasolja, hogy konzultáljon a szomszéd település polgármesterével, Elek Sándorral, és akivel, de az édesapjával különösen, nagyon jó a viszonya, ők az elmúlt évben egyetlenegyet sem tartottak, tudniillik a fideszes önkormányzatok úgy gondolták akkor, hogy a covid miatt inkább nem tartanak, miközben kellett volna tartani. Budaörsön meg lett tartva, akkor azt kritizálták, hogy milyen szabályok mentén, mert óvatosak voltak, hogy a járványügyi szabályoknak megfeleljenek, majd a kormány december utolsó napjaiban hozott egy rendeletet, hogy nem kötelező a tavalyi évben megtartani a közmeghallgatást. Az nagyon bájos egyébként, hogy itt valamiért küzdőtök, miközben ők napi rendszerességgel minden fórumon kapnak mindenféle megkeresést, levelet, és mindent megoldanak, de Löfler Dávid csak azt szeretné, hogy arra legyen lehetőség, hogy évente többször, és akkor már nem idézi, hogy milyen stílusban mondják el azok a véleményüket, akiket ők politikailag támogatnak.

Szeretné ezt a vitát azzal lezárni, hogy ő messzemenőkig támogatja minden ezzel szembeni hazugság ellenére azt, hogy szabályozottan, ahogy a Képviselő-testület teljes egészének, fideszesnek, mindenkinek az álláspontja volt, szabályozási tervnek megfelelően, a közművek kialakításában lépésről lépésre lehessen ott a fejlődés mentén építkezni, de úgy, hogy ezeknek a költségvállalásában az ott élőknek szerepet kell vállalni. A FIDESZ álláspontja, mert nem válaszol a kérdésünkre, mert folyamatosan jön Löfler Dávid azzal, hogy mi van a közmeghallgatással, de arról, hogy erről a kérdésről mi az álláspont, egy betűt nem hallanak választ, de ezek szerint a FIDESZ álláspontja az, hogy nem érdekes, hogy van szabályozási terv, nem érdekes azt, hogy kesze-kusza utcák kiszabályozatlanul, közművek nélkül, nem érdekes, hogy azt mondják nap, mint nap, hogy akármit lehet építeni Budaörsön, ott lehessen akármit építeni. Hát ők nem így látják, mint a FIDESZ.

Biró Gyula alpolgármester: a minap volt az Etele plázában, ahol egy robotika kiállítás volt, és ott jött egy ilyen kis robot, akitől lehetett kérdezni, hogy mi, merre van, megkérdezte, hogy merre van az OFOTÉRT, mondta, hogy „menj balra, menj jobbra”, ment ott vagy két kört, majd visszatalált a robothoz, ahol volt egy fiatalember és megkérdezte tőle, hogy ez most mi? Azt, mondta, hogy hibás, és állított rajta. Löfler Dávidtól kérdezi, rajta lehet állítani? Mert, hogy ezt most nyolcvannyolcadszor mondja el.

Löfler Dávid képviselő: rossz híre van, rajta nem lehet állítani, róla lehet bármit mondani, bármit elvisel, de képviselni fogja azokat az embereket, akik szeretnék elmondani a véleményüket, még akkor is, ha Polgármester úr szerint ez egy élvezkedés, és azt gondolja, hogy nem fontos, hogy őket meghallgassák, bár a legutóbbi közmeghallgatás után több olyan előterjesztés is született, ami pont a közmeghallgatás eredménye volt, tehát ebben sem tud meggyőző lenni Polgármester úr, hogy nincs értelme ezeknek a közmeghallgatásoknak, nagyon sajnálja, hogy itt tart a Budaörs Fejlődésért Egyesület, nyugodtan lehető őt szidni, bármit lehet róla mondani, lehet gúnyolni, nagyon szívesen mindent végig hallgat, de akkor is ki fog állni az összes lakos érdekében, és követelni fogja, hogy legyen több közmeghallgatás.

Wittinghoff Tamás polgármester: rátérnek a szavazásra.

Felteszi szavazásra az előterjesztés szerinti határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 10 igen, 2 nem, 1 tartózkodó szavazattal elfogadott.

(A szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 13 fő)

34/2022.(III.23.) ÖKT sz.                                       határozat

Döntés a Szarvas utcában található, 9345/2 helyrajzi számú ingatlant érintő kisajátítással kapcsolatban

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megállapítja, hogy a Szarvas utcában található 9345/2 helyrajzi számú ingatlant érintő kisajátítási eljáráshoz szükséges pénzügyi fedezet nem áll rendelkezésre. 

Határidő:       a határozat közlése azonnal

Felelős:         Polgármester

Végrehajtást végzi: Műszaki Ügyosztály – Vagyongazdálkodási Iroda

4.) Döntés a Magyar Önkormányzatok Szövetségének 10 pontjával egyetértő Nyilatkozat elfogadásáról

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/4. sz. melléklete)

Wittinghoff Tamás polgármester: ismerteti az előterjesztést és az Ügyrendi Bizottság döntését, amely 4 igen, 1 nem szavazattal javasolja elfogadni a javaslatot. (Jegyzőkönyv 2. sz. melléklete)

Wittinghoff Tamás polgármester: azt szeretné kérni, ha lehetne, ha elmondanák melyik pont az, amivel nem értenek egyet, vagy ami olyan, ami elfogadhatatlan az önkormányzati rendszer reformját illetően, mert ez őt nagyon érdekli. Csak ne azt mondják, hogy tartsanak közmeghallgatást, mert az kicsit zavarba ejtené, egyébként tartalmaz olyan tételt, ami sokkal jobb, mint a közmeghallgatás.

dr. Czuczor Gergely képviselő: minden olyat, ami a demokráciát segíti azt ő támogatja, a közmeghallgatást is. Ha már az önkormányzatok szövetségéről van szó, én megnézte a Magyar Önkormányzatok Szövetségében kik vannak benne, ugye hivatkozik is az előterjesztés, hogy milyen nagy nevek, engedjék meg a Tisztelt budaörsiek, hogy citálhassa itt a résztvevőket: az első, mindjárt az elnököt hadd mutassa be, dr. Gémesi György, Gödöllőnek a polgármestere, egy olyan MÖSZ-nek az elnöke, pont nem olyan régen egy 700 millió forintos károkozás kapcsán a bíróság másodfokon elmarasztalta polgármester urat, miszerint kárt okozott Gödöllő önkormányzatának, aztán tovább ment a névsorban, hogy a ki a társelnöke, ez pedig nem más, mint Karácsony Gergely, aki a saját munkahelyét, a fővárosi önkormányzatnak az épületét, a városházát kívánta eladni a minap, majd az előválasztáson a rá szavazóknak a tízezreit, amire oly büszkék itt a túloldalon…

(Wittinghoff Tamás polgármester megvonja a szót)

Wittinghoff Tamás polgármester: nem az előterjesztésről beszél, hazugságokat mond köztiszteletben álló személyekről, csinálhatják ezt, de azt kéri, hogy a 10 pontról beszéljen, arról beszéljen, hogy ennek a tartalmával van-e bármi probléma, és Budaörs tagja a Magyar Önkormányzatok Szövetségének és számos fideszes önkormányzat is, igaz, hogy volt, aki elmondta, hogy kiadták az utasítást, hogy ki kell lépni belőle. De ettől még a legnagyobb magyar önkormányzati szövetségről van szó, és nem fogja hagyni azt, hogy Gémes Györgyről hazugságokat mondjon, hogy Karácsony Gergelyről hazugságokat mondjon, hogy a FIDESZ által felépített, a választásra felépített, mert tudják, hogy azt hitte a FIDESZ, hogy Karácsony Gergely lesz a miniszterelnök jelölt, és megpróbáltak kreálni egy hazug történetet, megjegyzi, ő nem ért egyet Karácsony Gergellyel abban a kérdésben, hogy miért is ne lehetne azt megvizsgálni, hogy a városházának milyen jellegű hasznosítása a leggazdaságosabb, de ők más állásponton vannak. Ugyanakkor a mai napirend, és hogyha valaki el fog térni mostantól kezdve, attól, hogy a 10 ponttal kapcsolatban mondja el az álláspontját, akkor el fogja venni a szót, mert ez az ülésvezetői kötelezettsége, nem fog pénzbírságot kivetni, ahogy ezt a házmester csinálja a Parlamentben, de nagyon szigorúan fog, következetesen az SZMSZ-hez ragaszkodni. Kéri, hogy ezt tartsa tiszteletben, köszöni.

dr. Czuczor Gergely képviselő: kicsit úgy érzi magát, mint 1989 előtt, amikor nem lehetett kifejteni a véleményüket. Ha a Polgármester úr tovább gyakorolja ezt az önkéntes, antidemokratikus hozzáállását amit az előbb…

(Wittinghoff Tamás polgármester megvonja a szót)

Wittinghoff Tamás polgármester: a Parlamentben ilyenkor Kövér László azt szokta mondani, hogy az ülésvezetőt nem lehet bírálni, ezért megbírságolja. Ő ilyet nem fog csinálni, az tényleg az 1989 előtti időszak, nagyon kéri Czuczor Gergelyt, hogy próbáljon civilizált európai módon viselkedve a napirendhez hozzászólni, köszöni.

dr. Czuczor Gergely képviselő: ő a napirendhez szól hozzá, az, hogy kik vannak benne ebben a MÖSZ társaságban, miért nem mondhatja el az ember? Egy szövetségnek a nyilatkozatát szeretné velük elfogadtatni, hadd ismertesse, hogy ki ez a szövetség.

Wittinghoff Tamás polgármester: akkor az összeset sorolja fel, mert nagyon hosszú lesz.

dr. Czuczor Gergely képviselő: nem fogja az összeset felsorolni, mert akkor tényleg délig sem végeznek. Ezek után nem tudja, hogy érdemes-e tovább folytatni, mert biztos, hogy belé fogja fojtani a szót, mert még Márki-Zay Péterről lett volna idézete, de azt azért hadd mondja el, Karácsony Gergelyt tovább bemutatva ebben a MÖSZ társelnöki pozíciójában, hogy az előválasztáson több tízezren szavaztak rá, pont ülnek itt az aktivisták, akik segítettek ebben, és Polgármester úrnak volt egy kirohanása facebook-on, hogy micsoda baromság, hogy visszaléptetik a Karácsony Gergelyt egy előválasztás kapcsán…

(Wittinghoff Tamás polgármester megvonja a szót)

Wittinghoff Tamás polgármester: ez tényleg túl megy már mindenen, nagyon szépen kéri, a vélemény-nyilvánítás szabadsága nagyon fontos dolog, azért van ott az a gyönyörű Arany Agancs című újság, a Képviselő-testületi ülés pedig nem az Arany Agancs, hanem a Képviselő-testület ülése, és arról lehet véleményed, hogy neki milyen álláspontja volt Karácsony Gergely visszalépéséről, de azt nem a Képviselő-testületi ülésen kell megbeszélni, a folyosón szívesen megosztja vele ezt a véleményét, de, ha nem a 10 pontról, a napirendről fog beszélni, hanem ebbe az irányba megy el, akkor el fogja venni végleg a szót.

dr. Czuczor Gergely képviselő: akkor csak a záró mondata, mert nem tudja végig mondani, lett volna még 1 perc része, azért nem fogják támogatni az előterjesztést, mert ez egy politikai lózung, választás előtt másfél héttel ilyet letenni egy önkormányzat testületi ülése elé, szerinte ez egy teljes blődség, nem fogják támogatni, a benne található pontok egyértelműen egy politikai családnak a véleményformálását tükrözik, nem gondolja azt, hogy ebbe Budaörsöt bele kellene rángatni, bukott politikusoknak a gyülekezetében véleményt írnak 10 pontban, megpróbálják ráerőltetni a budaörsiekre, önmagában gondoljanak bele, hogy egy ilyen társaság, Gémesi György, Karácsony Gergely, Márki-Zay Péter, aki ugye háborúba vinné a fiataljaikat…

(Wittinghoff Tamás polgármester megvonja a szót)

Hangzavar a teremben

Wittinghoff Tamás polgármester: most azt mondja, hogy szégyellje magát, ez a legaljasabb dolog, amit művelhet, szemenszedett hazugság, amit mond. Pontosan tudja, hogy most a FIDESZ putyini propagandáját nyomja, soha semmikor nem mondott olyat, semelyik ellenzéki párt, hogy magyar fiatalokat, sőt a sorkatonaságot, fel sem merült… nem ők hozzák létre a lőtereket és tanítanak az iskolában is lövöldözni, és nem ők szeretnének olyan katonaságot, ahova beviszik a fiataljaikat. Egyetlenegy mondatot mondott a magyar miniszterelnök jelölt, azt mondta, hogy Magyarország az Európai Unió és a NATO tagja, és amilyen döntéseket ebben a szervezetben hoznak, az ránk nézve kötelező. Ez pontosan ugyanolyan, mint ha egy önkormányzat egy döntést hoz, az mindenkire nézve kötelező. De miután Czuczor Gergely azt mondta, hogy ez egy politikai deklaráció, kíváncsi, hogy mit fog mondani arra, amit most idézni fog: „A jelenlegi kormány is fontos, hogy megértse, egy erős államot nem lehet felépíteni és működtetni erős és független önkormányzatok nélkül. A politikai alapú szelektálással nem értek egyet. Legalább a felére kellene csökkenteni az önkormányzatok szolidaritási adóját, különben idén csődbe mennek.” Január 22. A polgármester levelet írt a kormányzatnak, hogy a távhő, a vízmű, és más közüzemi szolgáltatók kénytelen a piaci árát fizetni az energiának, de az önkormányzatok aligha tudják kigazdálkodni a pénzt. Újra kell gondolni az önkormányzatok finanszírozását, a feladatfinanszírozását, és egyáltalán ezzel párhuzamosan a közfeladatok állam és önkormányzatok közötti megosztását, azaz, az egész önkormányzatiságot. Kíváncsi, hogy tudja-e, hogy ezt kimondta?

dr. Czuczor Gergely képviselő: Úgy döntöttek, hogy itt hagyják az ülést az antidemokratikus ülésvezetés miatt. Az lenne a kérdése, nekik, képviselőknek, fordított helyzetben vajon ők ilyet tennének-e velük?

Dr. Czuczor Gergely és Löfler Dávid képviselők 11.22-kor elhagyták az üléstermet.

Wittinghoff Tamás polgármester: fordított helyzetben nem lenne, mert ők biztos, hogy nem hazudoznának össze-vissza. Aki ezt mondta, az Cser-Palkovics András a FIDESZ székesfehérvári polgármestere. Ami pedig ebben a 10 pontban van, az semmi mást nem tartalmaz, mint azt, amit Cser-Palkovics András is megfogalmazott, hogy az önkormányzatok jogosítványait kapják vissza, az építéshatósági eljáráshoz szükséges jogosítványokat kapják vissza, hogy legyen érdemi párbeszéd kormányzat és önkormányzat között, és minden olyan tétel szerepeljen a napirenden a választások után, amire egyébként a fideszes megyei jogú város vezetője Cser-Palkovics András is utalt.

Kisberk Balázs képviselő: megpróbál tartalmilag hozzászólni, mert vette a fáradságot, és ezt a 10 pontot elolvasta. Lehet itt politikai lózungozni, meg isten tudja micsodát mondani, de a 9. pontra azért felhívná a figyelmet, amiért ők tudják támogatni: az önkormányzati dolgozók munkájának és a bérrendezésének a helyreállításával is kívánnak foglalkozni, az itt lévő dolgozók, köztisztviselők és közalkalmazottak a bére rendeződjön.

Wittinghoff Tamás polgármester: hozzáteszi, hogy nem Budaörsön vannak veszélyben a köztisztviselők. Van olyan kis település, aminek nincs saját bevétele, és aminek az állam által elismert létszámmal kell működtetnie az önkormányzatot, és a több, mint 10 éve nem változott illetményalap és pótlékok mentén kell, hogyha egy több, mint három évtizede dolgozó műszaki mérnököt akarnak alkalmazni, akkor nem egész 300 ezer forint bruttó fizetést tudnak neki adni. Egészen elképesztő, és ez tarthatatlan, és ezt kell feltétlenül rendezni, mert Budaörsön meg tudják azt oldani, hogy a saját bevételből igyekeznek többet, de még akkor is nehéz, mert itt is találkoznak azzal, hogy köztisztviselők a magánszférába mennek el, és tényleg az az igazság, és ebben helyénvaló amit mondott, hogy nagyon oda kell figyelniük, hogy ne csak az legyen, hogy a lojalitás tartsa itt, hanem a közmegbecsülés is tartsa itt azokat, akik itt dolgoznak. A 9. pont, az pont arról is szól, amit ő, mint civilszervezet is fontosnak tarthat, hogy az érdekképviseletekkel egyeztetve, fentartható, értékálló bérrendezés, tehát, hogy együttműködéssel, tárgyalással, normálisan egyeztetve történjen. Nyilvánvaló, hogy az intézményesített egyeztetés az önkormányzatokkal nagyon fontos feladat, meg az, hogy átlátható legyen. Hozzáteszi, bár kirohantak a fideszes képviselők, de ezt az anyagot elküldték a jelenlegi miniszterelnöknek egy hónappal ezelőtt, egy sor válasz erre nem érkezett.

Felteszi szavazásra a határozati javaslatot az előterjesztés szerint.

A Képviselő-testület 11 igen szavazattal elfogadta a határozati javaslatot.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 11 fő.)

35/2022.(III.23.) ÖKT sz.                                       határozat

Döntés a Magyar Önkormányzatok Szövetségének 10 pontjával egyetértő Nyilatkozat elfogadásáról

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete

1.  teljes egészében egyetért a Magyar Önkormányzatok Szövetsége által a határozat Mellékletében foglalt tartalommal elfogadott, a választásokat követően a magyar önkormányzatiság helyreállítása és a minőségi közszolgáltatások biztosítása érdekében szükséges legfontosabb lépésekről szóló intézkedés-csomaggal;

2.  felhatalmazza a polgármestert, hogy az elfogadott nyilatkozatot képviselje, azon alapuló megállapodásokat, más dokumentumokat aláírjon.

Határidő: folyamatos

Felelős: polgármester

Végrehajtást végzi: Kabinetiroda

5.) Ukrajnai menekültek, az Illyés Gyula Gimnázium kérelme

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/5. sz. melléklete)

Wittinghoff Tamás polgármester: A napirend két részből áll, az egyik az Illyés kérelme, a másik a Latinovics Színház felajánlása, mind a kettőhöz az önkormányzat hozzájárulása szükséges. Az Illyés Gimnázium a Templom tár 12. szám alatti ingatlan emeleti szálló részében azt kéri, hogy három darabot térítésmentesen biztosítsanak az ukrajnai testvériskolából érkező menekült személyek részére, a színház pedig azt kéri, hogy a március 27-i előadás teljes bevételét, valamint az azon a napon keletkezett jegyforgalom bevételét az ukrajnai menekültek megsegítésére felajánlhassa, úgy, hogy a Magyar Vöröskereszt Pest Megyei Szervezetének támogatást nyújt. A két illetékes bizottság egyhangúan támogatta.  (Jegyzőkönyv 2. sz. melléklete) Felteszi szavazásra a határozati javaslatokat.

A Képviselő-testület 11 igen szavazattal elfogadta a határozati javaslatot.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 11 fő.)

36/2022.(III.23.) ÖKT sz.                                       határozat

Ukrajnai menekültek; az Illyés Gyula Gimnázium és a Budaörsi Latinovits Színház  kérelme

1.) Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja a Budaörsi Illyés Gyula kérelmét, és Budaörs Város tulajdonában lévő Budaörs, Templom tér 12. szám alatti ingatlan emeleti szálló részén lévő szobákból 3 db-ot térítésmentesen biztosít az ukrajnai testvériskolából érkező menekült személyeknek.

2.) A szobákat 2022. december 31-ig szerződéssel átadja az Illyés Gyula Gimnázium Alapítványa részére azzal, hogy abban csak az Ukrajnából érkező menekült személyeket szállásolhatják el.

3.) A Képviselő-testület jóváhagyja, hogy a Budaörsi Latinovits Színház a 2022. március 27-i előadása teljes jegyár bevételét, valamint az azon a napon keletkezett jegyforgalom bevételét az Ukrajnai menekültek megsegítésére ajánlja fel, úgy hogy a Magyar Vöröskereszt Pest Megyei Szervezetének támogatást nyújt.

4.) A 3. pont szerinti támogatás összegével megegyezően Budaörs Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.25.) sz. önkormányzati rendelet 21. melléklet (Budaörsi Latinovits Színház) I.5.3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre sor nő, ezzel egyidejűleg az I.3.4. Egyéb dologi kiadások sor csökken.

5.) Felkéri a polgármestert, hogy az előirányzatok átvezetéséről a soron következő költségvetési rendelet módosítása során intézkedjen.

Határidő: 2022. március 23.

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Polgármesteri Kabinet, Vagyongazdálkodási Iroda

6.) Budaörsi Fesztivál kiegészítő támogatása

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/6. sz. melléklete)

Wittinghoff Tamás polgármester: Ötszázezer forintról van szó annak érdekében, hogy a teljes program meg tudjon valósulni, azt gondolja, hogy ez nem olyan probléma, amit ne tudnának kezeli. A két bizottság egyhangúan támogatta. (Jegyzőkönyv 2. sz. melléklete) Felteszi szavazásra a határozati javaslatokat.

A Képviselő-testület 11 igen szavazattal elfogadta a határozati javaslatot.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 11 fő.)

37/2022.(III.23.) ÖKT sz.                                       határozat

Budaörsi Fesztivál kiegészítő támogatása

1.) Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Kőporosy Bt. részére további 500.000 Ft támogatást biztosít a Budaörs Fesztivál városi nagyrendezvény 2022. május 11-15. közötti programjainak megvalósítására a Budaörs Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 3. sz. melléklet 5. Egyéb működési célú kiadások 5. Általános tartalék keret sor terhére.

2.) Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy az átvezetésről a következő költségvetési rendelet módosítása során intézkedjen

  3.) Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert a támogatási szerződés megkötésére.

Határidő: 2022. március 31. (értesítés, támogatási szerződés)

Felelős: polgármester

A végrehajtást végzi: Polgármesteri Kabinet, Pénzügyi Iroda,

7.) Döntés iskolai műfüves pályák felújítási pályázatához szükséges önrész vállalásáról

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/7. sz. melléklete)

Wittinghoff Tamás polgármester: Az Illyés Gyula Gimnázium, a Bleyer Német Nemzetiségi Iskola területén lévő műfüves pályák felújítására érkezett az MLSZ-től a pályafelújítási program keretében javaslat, hogy a meglévő pályákat újítsák fel, ehhez az önkormányzatnak 1.360.088,- Ft összegben a hozzájárulását kérik, miután ez önkormányzati tulajdon területén van, s a gyermekeik járnak ebbe az iskolába, azt gondolja, hogy ez teljesen evidens, hogy ezt támogassák.A két bizottság egyhangúan támogatta. (Jegyzőkönyv 2. sz. melléklete) Felteszi szavazásra a határozati javaslatokat.

A Képviselő-testület 11 igen szavazattal elfogadta a határozati javaslatot.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 11 fő.)

38/2022.(III.23.) ÖKT sz.                                       határozat

Döntés iskolai műfüves pályák felújítási pályázatához szükséges önrész vállalásáról

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy:

1.) Budaörs Város Önkormányzata biztosítja az Illyés Gyula Gimnázium, Szakgimnázium és Technikum (2040 Budaörs, Szabadság tér 162., hrsz: 8457), valamint a Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola (2040 Budaörs, Iskola tér 1., hsz:1036/70) területén az MLSZ Pályaépítési Program keretében megépült 14×26 méteres műfüves pályák MLSZ által történő felújításához szükséges önrészt, pályánként 680.044,- Ft, összesen 1.360.088,- Ft összegben.

2.) Az 1. pont szerinti önrész fedezete a Budaörs Város Önkormányzata a 2022. évi Költségvetéséről szóló 1/2022.(II.27.) Önkormányzati rendelet 16. mellékletének új, „Iskolai műfüves pályák felújítási pályázatához szükséges önrész” soron kerül biztosításra. Ezzel egyidejűleg a 3. melléklet I.5.5. Általános tartalék sor csökkentésre kerül 1 361 e Ft-tal.

3.) Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy az előirányzatok átvezetéséről a költségvetési rendelet következő módosításakor intézkedjen.

Határidő:       a határozat közlésére azonnal

Felelős:         Polgármester

Végrehajtást végzi: Műszaki Ügyosztály – Vagyongazdálkodási Iroda

Wittinghoff Tamás polgármester: Köszöni mindenkinek a munkát, aki dolgozott és nem mást tett az ülésen, további szép napot kíván.

k.m.f.

                     Wittinghoff Tamás                                            dr. Bocsi István

                         polgármester                                                         jegyző

Mellékletek:

1. sz.: Előterjesztések

2. sz.: Forgatókönyv

3. sz.: Rendeletek