Wittinghoff: Jegyrendszer és szigor a budaörsi közmeghallgatásokon

Jegyrendszer és szigor a Budaörsi közmeghallgatásokonJegyrendszer és szigor a Budaörsi közmeghallgatásokon

A közmeghallgatások számát továbbra sem hajlandó növelni, de felszólalási jegyrendszert, témacsoportokat, időkorlátokat és új ülésvezetési jogosítványokat (pl. kiutasítás) vezet be a budaörsi baloldali városvezetés.

A Fidesz-KDNP képviselői hiába kérik rendszeresen, hogy a közmeghallgatások számát növelje a városvezetés, a baloldali többség jól láthatóan fél a közmeghallgatásoktól (az esetleges kritikáktól), nem hajlandó több közmeghallgatást tartani, inkább szigorítja a felszólalás lehetőségeit.

Miközben Wittinghoff Tamás Budaörs polgármestere számtalanszor szerepel baloldali politikai kampányfórumokon (legutóbb Gyurcsány feleségével fórumozott Budaörsön), a város ügyeivel kapcsolatos közmeghallgatásokat láthatóan nagyon nehezen viseli és minden kérés ellenére nem hajlandó többet tartani a törvényben előírt évi egy alkalomnál.

Wittinghoff és Dobrev budaörsi fórumán nem kellett felszólalási jegyet váltani..

A képviselő-testületi ülésen szembesítettük Wittinghoff Tamást azzal, hogy a Dobrev Klárával (Gyurcsány feleségével) tartott fórumon nem kellett felszólalási jegyet váltani.

Wittinghoff kínos magyarázkodásba kezdett arról, hogy ő bármilyen ellenzéki fórumon szívesen részt vesz, ha meghívják, és hogy nem ő szervezte ezt a programot. Erre válaszul meghívtuk egy újabb budaörsi közmeghallgatásra, de úgy tűnik a (nem politikai) budaörsi ügyekkel foglalkozó találkozókon már nem szívesen vesz részt.

Azt nem tudjuk, hogy a vízágyukkal oszlató Gyurcsány felesége javasolhatta-e a közmeghallgatás rendjének szigorítását..

Gyurcsány feleségével szívesen fórumozik

Időkorlátok

Az új rendelet alapján évente egy alkalommal kerül sor közmeghallgatásra, aminek időtartama legfeljebb 4 óra. Ebből a 4 órából 30 perc a polgármester beszámolója, így a lakosság kérdéseire már csak három és fél óra marad.

Egy-egy témacsoport (a felszólalási jegyek alapján besorolt témák szerint) csupán 30 percben tárgyalható. A felszólalások pedig időkeretek közé lesznek szorítva: egy felszólalás 3 perc, illetve a válaszok is 3 percesek lehetnek. (Ennél hosszabb időre csak akkor van lehetőség, ha a képviselő-testület erről külön döntés hoz.)

Az eredmény: Egy a városvezetés számára kellemetlen témában csak 30 perc áll rendelkezésre, ami a 3 perces felszólalásokat és 3 perces válaszokat figyelembe véve csupán 5 felszólalásban ki is merülhet!

A témacsoportokba nem sorolható felszólalásokra (vagy a felszólalási jeggyel nem rendelkezők hozzászólásaira) a témacsoportok megtárgyalása után 60 perc áll rendelkezésre (már, ha marad még idő a közmeghallgatás végéig).

Felszólalási jegy Budaörsön

Felszólalási jegyrendszer

Felszólalási jegyek kerülnek bevezetésre, melyeket személyesen, postai- vagy elektronikus úton lehet benyújtani a közmeghallgatást megelőző 5. napig. A felszólalási jegyek témacsoportokba lesznek sorolva.

Eredmény: Bár felszólalási jegy nélkül is fel lehet szólalni, de csak a közmeghallgatás végén (ha marad rá idő). A polgármester előre láthatja a felszólalásokat/felszólalókat, témákba és sorrendbe sorolhatja őket tetszése szerint.

Szigor

Amennyiben az ülésvezető (Wittinghoff Tamás) úgy érzi (és ez elég szubjektív tud lenni):

Aki,

 • a tanácskozáshoz nem illően,
 • másokat sértően fogalmaz
 • más módon a Képviselő-testülethez méltatlan magatartást tanúsít
 • a tanácskozás rendjét megzavarja

az alábbi sorrend betartásával rendre utasítja:

 • figyelmeztetés
 • rendreutasítás
 • képviselő esetében jegyzőkönyvi megrovás, egyebekben kiutasítás

Eredmény: A polgármester (ülésvezető) kiutasíthatja azokat a felszólalókat akik „megsértik az ülés rendjét”, azaz esetlegesen nincsenek egy véleményen a polgármesterrel vagy kicsit hevesebben reagálnak a kialakult helyzetre…

Jegyrendszer és szigor a Budaörsi közmeghallgatásokon
Jegyrendszer és szigor a Budaörsi közmeghallgatásokon

A demokrácia szigete

„Budaörs a demokrácia szigete” – gyakran hangoztatja a baloldali városvezetés. Ennek ellenére láthatóan nem szeretik a kritikát és a nyilvános felszólalásokat. Gyakori érv a közmeghallgatással szemben, hogy sokkal gyorsabban és egyszerűbben lehet ügyet intézni online vagy személyes ügyfélfogadáson. Ez sok esetben igaz is, de nem erről szól a közmeghallgatás. A közmeghallgatás egy nagy nyilvánosság előtti felszólalási lehetőség amire minden helyi lakosnak lehetőséget kell biztosítani.

„A választópolgárok rendszeres részvételét többek között a közmeghallgatás intézménye hivatott biztosítani. Ez a helyi ügyek befolyásolásának közvetettebb formája, ahol a lakosok kérdéseikkel és véleményük kifejezésével formálhatják a döntéshozók (képviselők) akaratát.”

Idézet a TASZ oldaláról

Miközben a baloldali városvezetés kínosan rendre elutasítja a közmeghallgatások számának növelését, több baloldali párt programjában szerepel, hogy milyen fontos demokratikus elem a közmeghallgatás..

A következő közmeghallgatás várható időpontja: 2022. november 9. 17:00 óra

Közmeghallgatások (2020. elmaradt)

Közmeghallgatás szabályai vázlatosan

 • évente egy alkalommal kerül sor közmeghallgatásra
 • a közmeghallgatás időtartama legfeljebb 4 óra (ebből 30 perces időkeretben Wittinghoff beszámolót tart)
 • bevezetésre kerülnek a felszólalási jegyek, melyek személyesen, postai- vagy elektronikus úton a közmeghallgatás közzétételének időpontjától a közmeghallgatást megelőző 5. napig nyújthatók be
 • a beérkezett felszólalási jegyek alapján a témacsoportok ismertetésével, illetve tárgyalásuk sorrendjéről polgármesteri javaslat alapján történő képviselő-testületi döntéssel kezdődik a közmeghallgatás
 • egy-egy témacsoport 30 percben tárgyalható
 • a témacsoportok megtárgyalását követően további 60 perces időkeretben a jelentkezés sorrendjében egyéb, a témacsoportokba nem sorolható kérdések és javaslatok tehetők
 • időkeretek kerülnek bevezetésre a kérdéseket (3 perc), illetve a válaszokat (3 perc) illetően egyaránt, fenti időkeretek azonban a Képviselő-testületi döntéssel rövidebb vagy hosszabb időtartamban is meghatározhatók
 • Sor kerül az ülésvezetési jogosítványok közmeghallgatáshoz kapcsolódó pontosítására (pl. megvonható a szó attól, akinek hozzászólása a tárgyalt témacsoporttól eltér).
 • azt a képviselőt, aki a tanácskozáshoz nem illően, másokat sértően fogalmaz vagy más módon a Képviselő-testülethez méltatlan magatartást tanúsít, a tanácskozás rendjét megzavarja, az alábbi sorrend betartásával rendre utasítja:
  • figyelmeztetés
  • rendreutasítás
  • képviselő esetében jegyzőkönyvi megrovás, egyebekben kiutasítás

Az előterjesztés elérhető az alábbi linken:

https://hatarozatok.hu/publikacio/45dc84fa9294886b3fa8863eb3b2818f/ules/42197/770340