Wittinghoff Tamás jutalmáról dönthet rendkívüli ülésen a Budaörsi képviselő-testület

Wittinghoffnak mégis kellett a jutalomWittinghoffnak mégis kellett a jutalom

2023. június 28-án rendkívüli képviselő-testületi ülés lesz Budaörsön, napirenden Wittinghoff Tamás fél éves, háromhavi illetményének megfelelő jutalma.

Ha valami nem maradhat el Budaörsön, akkor az Wittinghoff Tamás polgármester jutalma. Még akkor sem, ha éppen „csődbe megy a város”, legalábbis a baloldali propaganda szerint. Budaörsön már megszokhattuk, hogy félévente Wittinghoff bejelenti, hogy csődbe megy a város, aztán valahogy mégis több milliárdos maradványok keletkeznek és rendkívül jól teljesülnek az iparűzési adóbevételek is a kormány (baloldal szerint) „elhibázott” gazdaságpolitikája miatt.

Félévente háromhavi illetménynek megfelelő (a felvehető maximális) jutalom azért csak jár a kemény munkára, amit Wittinghoff Tamás a „városért” folytat. Igaz ebből csak az országos politikai balhékeltés látszik, a helyi ügyekkel már derogál foglalkoznia. A közmeghallgatásokat se szereti, az évi egy alkalom bővítéséről hallani sem akar és a részvétel és a felszólalások szabályait megszigorította. A jutalmat saját képviselői rendre előterjesztik és megszavazzák neki.

Napirendi pontok:

2023. június 28. (rendkívüli)

1. napirendi pont: Budaörs Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II.24.) önkormányzati rendeletének módosítása

2. napirendi pont: Javaslat a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 53/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelet módosítására

3. napirendi pont: Budaörs Város köztisztaságával kapcsolatos rendelet megalkotása

4. napirendi pont: A hulladékgazdálkodás átalakításával kapcsolatos döntések meghozatala

5. napirendi pont: Döntés napkollektoros melegvíz-rendszer kiépítését célzó pályázati önerő biztosításáról a BVUSS területén

6. napirendi pont: Döntés „Világítás korszerűsítés a BVUSS épületében” tárgyú pályázat keretében lámpatest korszerűsítést célzó pályázati önerő biztosításáról a BVUSS területén

7. napirendi pont: Döntés a Régiségbúvár Egyesület részére pénzbeli és nem pénzbeli támogatás nyújtásáról

8. napirendi pont: Döntés gázenergia beszerzéséről, ÖKDB felhatalmazásáról

9. napirendi pont: Javaslat egyes önkormányzati bérlemények bérleti szerződéseinek módosítására

10. napirendi pont: Javaslat a Budaörs, Szivárvány u. 5. szám alatti ingatlanban található helyiségekre megkötött megállapodások módosítására

11. napirendi pont: Döntés a 8191/5 helyrajzi számú, természetben Budaörs, Galagonya utcában található ingatlan értékesítésére kiírt pályázat elbírálásáról

12. napirendi pont: Döntés a 8191/6 helyrajzi számú, természetben Budaörs, Galagonya utcában található ingatlanok értékesítésére kiírt pályázat elbírálásáról

13. napirendi pont: A Budaörs, 4099/5 hrsz. ingatlanon lévő Sportcsarnok területén kamerarendszer kiépítésére vonatkozó megállapodás jóváhagyása

14. napirendi pont: Javaslat a Kesjár Csaba Általános Iskolában található 53,27 m2 területű gondnoki lakásra vonatkozó bérleti szerződés meghosszabbítására

15. napirendi pont: Javaslat a budaörsi ügyeleti betegellátás Támogatási Szerződésének módosítására

16. napirendi pont: Védőnői ellátás állami átvétele

17. napirendi pont: Javaslat a Biatorbágy és Környéke Mozgáskorlátozottak Egyesülete támogatására

18. napirendi pont: TOP_PLUSZ-3.3.1-21-PT1-2022-00021 Pagony óvoda projekt – szükséges előirányzat módosítás

19. napirendi pont: URBACT IV projekt forrásbiztosítás

20. napirendi pont: A 10. Budaörsi Építész Szüretre többlettámogatás biztosítása

21. napirendi pont: A Mi Utcánk Mini Fesztiválra többlettámogatás biztosítása

22. napirendi pont: Régiségbúvár Egyesület támogatási kérelme – testvértelepülési gyerekek táboroztatásának támogatása a Csiki Pihenőkertben

23. napirendi pont: A LIFE LOGOS 4 WATERS projekt keretében kiírásra kerülő pályázaton való részvétel

24. napirendi pont: A polgármester 2023. első félévi jutalma

25. napirendi pont: Javaslat „Budaörs Egészségügyéért Díj” kitüntetésre (zárt ülés)

26. napirendi pont: A Budaörs, belterület 144 helyrajzi számú közterület nem rendeltetésszerű használatának rendezése ügyében hozott határozattal szemben fellebbezés elbírálása (zárt ülés)

Napirendek megtekinthetőek itt.