Jegyzőkönyv Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 21-i rendkívüli üléséről

Jegyzőkönyv Budaörs Város ÖnkormányzatJegyzőkönyv Budaörs Város Önkormányzat

Jegyzőkönyv Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 21-i rendkívüli üléséről

Jegyzőkönyv*

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete

 1. január 21-i rendkívüli üléséről

Az ülés helye: Budaörsi Polgármesteri Hivatal II. emeleti tanácskozó terme (Budaörs, Szabadság út 134.)

Jelen vannak: Wittinghoff Tamás polgármester, Biró Gyula alpolgármester, dr. Bakó Krisztina, Becz György, Császárné Kollár Tímea, Gáspár Béla, Hauser Péter dr. Kisfalvi Péter, Löfler Dávid, dr. Molnár Gábor, Dr. Ritter Gergely, Simándi Szelim, Sokolowski Márk, Stift Nándor, dr. Tóth Ferenc képviselők.

Tanácskozási joggal jelen vannak: Kálóczi Imre alpolgármester, dr. Bocsi István jegyző, dr. Molnár Bernadett aljegyző, Vágó Csaba polgármesteri kabinetvezető, Erdős Károlyné jegyzői irodavezető, Kisgergelyné Matisz Katalin adóiroda vezető, Domahidi Emma városépítési irodavezető, Kövesdi Gabriella szociális és egészségügyi irodavezető, Karsainé Kovács Judit közoktatási és nevelési osztályvezető, Benkovics Gábor környezetvédelmi osztályvezető, dr. Tasnádi Ferenc jogi és szabályozási osztályvezető.

 

Jelen voltak továbbá: Premecz Enikő TFVB külsős tag, Halász Endre (Törökugrató Polgárőr Közhasznú Egyesület vezetője), Sianos Tamás a BGNŐ elnöke.

Jegyzőkönyvvezető és a jegyzőkönyvet készítette: Biró Ágnes

Számítástechnika: Krajcsirik János irodavezető 

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Tisztelettel köszönti a Képviselő-testület tagjait, kollegákat, megjelent vendégeiket. Köszöni, hogy a viszonylag szűk határidővel összehívott rendkívüli testületi ülésre a Képviselő-testület teljes létszámmal megjelent, (15 fő), tehát a Testület határozatképes, az ülést 940 órakor megnyitja.

 

Napirendhez:

 

 

Wittinghoff Tamás polgármester: az ülés összehívásának az alapvető indoka a 3. napirendi pont, ami egy pályázathoz kapcsolódó közbeszerzés, a hulladékgyűjtés és annak három vonatkozásával kapcsolatos döntés, ami miatt sürgősen kell dönteni annak érdekében, hogy a pályázat lezárható legyen, illetve, hogy minél hamarabb túl tudjanak jutni ezen az ideiglenes állapoton, ami a „zacskós” szemét szóval írható körül és amit – joggal – sok kritika ér.

A másik két napirend is szintén határidős. Ahhoz, hogy a feladatot el lehessen látni, folyamatosság szükséges és a bonyolítási szolgáltatást végző szakértőnek, ha nincsen megbízása, akkor ez nem biztosított. A települési nemzetiségi önkormányzatokkal való együttműködés felülvizsgálata pedig törvényi kötelességük január 31-ig.

Miután kérdés, észrevétel, javaslat nincs, felteszi szavazásra a meghívó szerint ismertetett napirendet, amelyet a Képviselő-testület 15 egyhangú igen szavazattal elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

 

1/2015.(I.21.) ÖKT sz.                                           határozat

 

Napirend

 

1.) A települési nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodások felülvizsgálata

2.) Közbeszerzési szakértői szolgáltatás 2015. évi igénybevétele (a hivatalos közbeszerzési tanácsadó)

3.) A 391/2014. (XII. 17.) ÖKT határozat alapján Közbeszerzési feladatok teljesítése a KEOP-1.1.1./C-13-2013-0014. számú pályázathoz kapcsolódóan

Napirend előtti hozzászólások:

 

Simándi Szelim képviselő: az elmúlt héten felhívták telefonon, hogy baleset történt az Esze Tamás utcai elefántláb sorompónál. Úgy tudja, nem először fordul elő, hogy nem működik a sorompó rendesen és ilyen módon nagy károkat okoz a gépkocsikban. Valószínűleg kártérítési igény is fog érkezni az önkormányzathoz ezzel kapcsolatban és szintén úgy tudja, hogy nem először fordulna elő a kártérítés megfizetése.

Kérése, hogy a Hivatal vizsgálja meg, egyáltalán szükség van-e arra a sorompóra, vagy nem lehetne-e esetleg egy behajtást korlátozó táblával helyettesíteni? Ha viszont szükség van mégis a sorompóra, akkor hogyan oldható meg, hogy funkcionálisan működjön és elkerülhető legyen az, miszerint újabb kártérítést kelljen fizetniük és persze elsősorban az, hogy az ott élő lakosoknak ezzel problémát okozzanak?

 

Biró Gyula alpolgármester: reméli, hogy a pályázat megoldja majd azt a problémát, amivel kapcsolatban most hozzászól. A hétvégén többen felhívták a figyelmét és ki is ment megnézni, mely szerint a Törökugrató környékén, illetve az Ibolya utca végén van két szelektív gyűjtősziget, aminek a környéke olyan, hogy azt nézni is rossz. Televan mindenféle szeméttel dobálva, ami olyan, mintha kezdene visszaköszönni a 10 évvel ezelőtti állapot. Kéri a BTG Nonprofit Kft.-től, hogy ha lehet, rövid ideig újra állítsa vissza azt a bizonyos kommandót, akik kétnaponta kimentek és összegyűjtötték a szemetet. Nem tudnak mit csinálni, mert nyilván a fegyelmezetlen állampolgárok többsége abba a zsákba dobja ki a kommunális hulladékot, amit most megkaptak papírra, műanyagra. (A fényképek nála megtekinthetők.)

Kéri, hogy 2 naponta menjenek ki! Előtte való héten, csütörtökön is kint voltak a Törökugratón és a helyzet akkor is ugyan ez volt, viszont szóltak a BTG-nek  és szépen ki is takarították, de most, hogy újra kiment, dettó az volt a helyzet, mint előtte. Kéri, hogy próbáljanak meg ezen változtatni!

Wittinghoff Tamás polgármester: sajnos ez egy akut probléma és ráadásul elég sokan vannak azok, akik ezt az útvonalat felfedezték – és nem budaörsiek – és szemétlerakónak nézik a településüket.

Stift Nándor képviselő: a Baross utca és a Dózsa György út találkozásánál valamikor karácsony előtt egy nagy kátyú meg lett toldva, de az idő kikezdte. Szeretné kérni a Közterület-felügyeletet, illetve a Városépítési Irodát, hogy nézzenek oda, mert valószínű, hogy most még csak kb. fél m2, de 1-2 hét múlva már jóval nagyobb lesz és miután pont az út közepén helyezkedik el, balesetveszélyessé válhat.

Wittinghoff Tamás polgármester: hallja, hogy manapság mindenkit – lakosság és önkormányzat részéről is – lázban tart az, hogy mi lesz a várost leginkább érintő autópálya – M1, M7 – sorsa, illetve hallja a többi településtől, akik más autópályák mentén vannak az agglomeráción belül, a többi bevezetőszakasz és az M0-ás kérdéseivel kapcsolatban is. Ha jól tudja, akkor a mai napon lesz ebben a kérdésben döntés. A legutóbbi egyeztetés hétfőn délután volt a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumban Fónagy Jánossal, akivel egyébként több alkalommal egyeztettek már és az az érzése – az egyeztetések tartalma és hangulata alapján is – hogy, ha Fónagy Jánoson múlna, akkor ez a dolog megoldódna. Nagyon sok település, illetve a FAÖT szervezet – azaz a Fővárosi Agglomeráció Önkormányzati Társulás, ami gyáli központtal működik, Pápai Mihály polgármester úr az elnöke – is összehívott ebben az ügyben egyeztetést és közösen, az összes érintett polgármesterrel ki is adtak nyilatkozatot, amely politikai hovatartozástól teljesen függetlenül, azonos tartalommal nagyrészt el is fogadták azt, amit ő is megfogalmazott.

Az érdekes az egész folyamatban az volt – ez biztos másoknak is feltűnt, őt is meglepte – hogy az a teljesen természetes reakció, ami egyébként a korábbi döntésükből is fakad, hogy minden jogi eszközt megpróbálnak igénybe venni, amennyiben ez mégis bevezetésre kerülne, mert a fizetős szakaszokon a költségek és a bevétel ugyanazt terhelik, és amikor közzétették, hogy nem finanszírozzák tovább ennek a szakasznak a közvilágítását, az valami olyan történetnek tűnt sokak számára – média számára leginkább –, mintha itt valami furcsa hozzáállásról lenne szó. Közben azért azt kell tudni, hogy nincs olyan autópálya szakasz az országban tudomása szerint, ahol egyébként az autópályán bármelyik önkormányzat, bármilyen költséget viselne. Tehát, ha úgy tetszik ez Budaörs részéről volt gesztus, de Fónagy János azt is elismerte, hogy ebben teljesen igazuk van. Azért vállalta Budaörs ezt annak idején, mert miután a városi úthálózat része az autópálya – jóllehet az M1, M7 hatalmas forgalmához képest elenyésző az, amit a budaörsiek tesznek hozzá, de a két települést pontosan kettévágó autópálya szakaszon számtalan esetben közlekednek és nem gondolja azt, hogy bármelyik budaörsi sokat gondolkodik, ha jön az Egér út felől, hogy merre jöjjön. Fölmegy az autópályára és ott jut esetleg eszébe, hogy ez már fizetős… Szóval, ez tarthatatlan és ezt az államtitkár úr is belátta. Az, hogy ma a kormányülésen mi fog történni, nem tudja. A hétfői egyeztetésen számára meglepő volt, mert az államtitkár úr azt kérte, hogy mondják el még egyszer, mert feladatba kapta, hogy gyűjtse össze az összes észrevételt. Budaörsét már előre le is írta, mert pontosan értette. De ő még egy általános dolgot mondott, kérdezett: nem gondolkodtak-e azon el – Svájc, Ausztria bizonyos szempontból jó példa, mert viszonylag magasabbak az átlagjövedelmek és az autópályák kiépítettsége is jóval nagyobb, de a díjak alacsonyabbak –, ha a tavalyi jegyeladásokból az éves, országos matrica 2%-ot tett ki, akkor nem az lenne-e a logikus, hogy egy olyan árat meghatározni, amitől érdekeltek abban, hogy megvegyék. Ő, személy szerint ezt 19.000 Ft körülire tenné, mert akkor meg lehet tartani a megyei matricát mindenféle presztízsveszteség nélkül és három megyényinél, ha már többet használ egy ember, akkor érdeke, hogy megvegye. Magyarul az autós saját maga döntheti el és szerinte a jelentős része a gépjárműhasználóknak ez esetben ezt választaná és jóval nagyobb bevételt, többletet lehetne realizálni – ekkor az államtitkár úr elmosolyodott és összenézett a helyettes államtitkárral, mert ez volt az ő javaslatuk is, de nem részletezte azt, hogy ez milyen módon bukott meg. Amit most lát az az, hogy a megyei matricánál abban lesz engedmény, ha valaki túllép esetleg a megyehatáron, akkor a következő első lejárónál fog tudni kimenni és vannak olyan szakaszok, amiket meg fognak fontolni. Szerinte a repülőtéri szakasz biztos, a többinél mindenki tudja – most nem részletezi – milyen szempontok merülhetnek föl. Ha a józanész működik, akkor azt gondolja, hogy az M0-áson belüli bevezetőszakaszok díjmentesek lesznek. Nem tudja, hogyan fog ez alakulni. Szita Károly előállt például egy ötlettel, hogy az ő elkerülő útjukat minősítsék vissza autóútból, sima közúttá és akkor nem kell fizetniük. Rengeteg ilyen javaslat, észrevétel van az asztalon és azt gondolja, ha bárhol ezt megnyitják, akkor nagyon nehéz lenne az M1, M7-tel szemben bármilyen érvet felhozni, mert bárhol hozzányúlnak, ennél evidensebben városi főútként is működő és a mindennapi iskolába, illetve munkába járást is kiszolgáló és egyébként az agglomerációból a településre terhelődő forgalom – nagyon nehéz ennél eklatánsabb példát mutatni. Azt gondolja, hogy a mai esti kormánydöntést mindannyian nagyon izgatottan várják. Nagyon örülne, ha itt egy pozitív döntés születne, amire lát is esélyt!

Napirendek tárgyalása:

 

1.) A települési nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodások felülvizsgálata

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/1. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: biztosan kicsit furcsa mindenki számára, hogy miért kerül a napirend újra a Testület elé, mivel a legutóbbi ülésen döntöttek erről. Ez ugyanolyan, mint a vagyonnyilatkozat és itt fel is hívná mindenkinek a figyelmét arra, hogy január 31-ig minden képviselőnek le kell adni a vagyonnyilatkozatot, függetlenül attól, hogy ezt megtették decemberben. Törvényi előírás, hogy minden év januárjában ez képviselői kötelezettség, aki nem teszi ezt meg, az addig nem gyakorolhatja a képviselői jogait, ezért kéri a képviselőket, hogy erre a határidőre figyeljenek oda!

Jelen esetben is ez a helyzet, felülvizsgálták a megállapodásokat és tartalmilag ugyan azt terjesztették most a Testület elé, amit korábban már elfogadtak.

Sokolwski Márk képviselő: ahogyan azt Polgármester úr is említette, nevezhető formaságnak is a határozat elfogadása, viszont szeretné, ha a közeljövőben odafigyelnének jobban arra, hogy biztonságos és egészséges munkakörnyezetet tudjanak a nemzetiségi önkormányzatok részére nyújtani. Tudomására jutott például, hogy a BNNŐ és a múzeum épülete igencsak felújításra szorul, de csak tájékoztatásként mondta most ezt el, ha sor kerül arra, hogy ezzel is foglalkozzanak.

Wittinghoff Tamás polgármester: tudomásuk van róla, hogy felújításra szorul az épület, de akkora ingatlanállomány, mint ami a Német Nemzetiségi Önkormányzatnál van, senkinél nincs, tehát a biztonságos munkavégzésüket veszély nem fenyegeti. Inkább arról van szó, hogy a költségvetésben mire lesz forrásuk és ezt hogyan tudják szervezni.

Hauser Péter képviselő: történt egyeztetés a Városháza illetékes irodavezetői és a Német Nemzetiségi Önkormányzat vezetője között ebben a tárgyban is – mondja viszontválaszként képviselőtársának.

Wittinghoff Tamás polgármester: azért vannak itt városi legendák a Passióval és mindenfélével kapcsolatban is, ezért az kéri, hogy mindenki a tényekre szorítkozzon és akkor a legendákat könnyű lesz elűzni!

Miután több hozzászólás nincs, felteszi szavazásra az előterjesztett határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 15 egyhangú igen szavazattal elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

2/2015.(I.21.) ÖKT sz.                                           határozat

 

A települési nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodások felülvizsgálata

 

 1. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80. § (2) bekezdésében foglalt előírásnak eleget téve a Budaörs Polgármesteri Hivatallal valamint
 2. a) a Budaörsi Görög Nemzetiségi Önkormányzattal,
 3. b) a Budaörsi Örmény Nemzetiségi Önkormányzattal,
 4. c) a Budaörsi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal,
 5. d) a Budaörsi Román Nemzetiségi Önkormányzattal,
 6. e) a Budaörsi Szerb Önkormányzattal
 7. december hónapban megkötött együttműködési megállapodásokat felülvizsgálta és azokat változatlan tartalommal jóváhagyja.

 1. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80. § (2) bekezdésében foglalt előírásnak eleget téve a Budaörs Polgármesteri Hivatallal valamint a Budaörs Német Nemzetiségi Önkormányzattal 2014. december hónapban megkötött együttműködési megállapodást felülvizsgálta és a melléklet szerinti egységes szerkezetű tartalommal jóváhagyja.

Felelős:                     Polgármester

Határidő:                   30 nap

Végrehajtást végzi: Pénzügyi Iroda, Jegyzői Iroda

 

 

 

 

2.) Közbeszerzési szakértői szolgáltatás 2015. évi igénybevétele (a hivatalos közbeszerzési tanácsadó)

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/2. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: ismertette, hogy az illetékes Bizottság 5 igen, 1 tartózkodással elfogásra javasolja az előterjesztést. (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete)

Itt az a cég szerepel, aki eddig is ellátta ezt a feladatot és ahhoz, hogy ezt ezután is jogszerűen ellássa, erről a kérdésről dönteniük kell.

Miután kérdés, észrevétel nincs, felteszi szavazásra az előterjesztett határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 14 igen szavazattal, 1 tartózkodással elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

 

 

3/2015.(I.21.) ÖKT sz.                                           határozat

 

Közbeszerzési szakértői szolgáltatás 2015. évi igénybevétele (a hivatalos közbeszerzési tanácsadó)

 

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a hivatalos közbeszerzési tanácsadói szolgáltatás 2015.évi igénybevétele tárgyában az alábbiak szerint dönt:

 • felkéri a Polgármestert, hogy – változatlan tartalommal, 2015. december 31-ig tartó érvényességgel – kezdeményezze a közbeszerzési szakértői szolgáltatás nyújtása tárgyában PROVITAL Fejlesztési Tanácsadó Zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 53. E ép. 3 em., adószám: 14969205-2-43), valamint a Topinform Bt. (1075 Budapest, Király u. 17., adószám: 20318282-3-42, cégjegyzékszám: 01-06-723624, képviseli Toperczer Ferenc) által alkotott Konzorcium, mint Megbízott-tal megkötött, jelenleg hatályos megbízási szerződés közös megegyezéssel történő módosítását, ennek Kötelezett általi elfogadása esetén annak aláírását, valamint
 • felkéri a Polgármestert az ehhez szükséges forrás 2015. évi költségvetésbe történő tervezésére.

Határidő: folyamatos

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Műszaki Ügyosztály, Pénzügyi Iroda

 

 

Wittinghoff Tamás polgármester: a következő napirendet, miután közbeszerzést érint, zárt ülésen kell tárgyalniuk, ezért kéri, hogy hozzanak erről döntést. Felteszi szavazásra, hogy az elfogadott napirend 3. pontját – „A 391/2014. (XII. 17.) ÖKT határozat alapján Közbeszerzési feladatok teljesítése a KEOP-1.1.1./C-13-2013-0014. számú pályázathoz kapcsolódóan” – zárt ülésen tárgyalják a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdése alapján, melyet a Képviselő-testület 15 egyhangú igen szavazattal elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

 

4/2015.(I.21.) ÖKT sz.                                           határozat

 

Zárt ülés elrendelése

 

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete „A 391/2014. (XII. 17.) ÖKT határozat alapján Közbeszerzési feladatok teljesítése a KEOP-1.1.1./C-13-2013-0014. számú pályázathoz kapcsolódóan” tárgyú előterjesztés tárgyalására a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdése alapján zárt ülést rendel el.

 

 

A szavazást követően:

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a további napirendi pontok tárgyalása zárt ülés keretében történik.

A zárt ülésről külön jegyzőkönyv készült.

 

 

k.m.f.

 

 

 

Wittinghoff Tamás                                                                           dr. Bocsi István

   polgármester                                                                                       jegyző

 

 

 

Mellékletek:

 1. sz.: Az előterjesztések melléklettel együtt

 

A jegyzőkönyv összeállításnak időpontja: 2015. január 22.