Jegyzőkönyv Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. augusztus 26-ai rendkívüli üléséről

Jegyzőkönyv Budaörs Város ÖnkormányzatJegyzőkönyv Budaörs Város Önkormányzat

Jegyzőkönyv Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. augusztus 26-ai rendkívüli üléséről

Jegyzőkönyv*

 

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete

  1. augusztus 26-ai rendkívüli üléséről

 

 

Az ülés helye: Budaörsi Polgármesteri Hivatal, II. emeleti nagy tanácskozó terme (2040 Budaörs, Szabadság út 134. sz.)

 

Jelen vannak: Wittinghoff Tamás polgármester, Biró Gyula alpolgármester, dr. Bakó Krisztina, Becz György, Császárné Kollár Tímea, dr. Kisfalvi Péter, Löfler Dávid, Gáspár Béla, Hauser Péter, dr. Molnár Gábor, Dr. Ritter Gergely, Simándi Szelim, Sokolowski Márk, Stift Nándor, dr. Tóth Ferenc képviselők.

 

Tanácskozási joggal jelen vannak: Kálóczi Imre alpolgármester, dr. Bocsi István jegyző, Vágó Csaba kabinetvezető, Lőrincz Mihály műszaki ügyosztályvezető, Erdős Károlyné jegyzői irodavezető, Domahidi Emma városépítési irodavezető, Kisgergelyné Matisz Katalin Adóiroda irodavezető, Kövesdi Gabriella szociális és egészségügyi irodavezető, Vári Attila Főépítészi Iroda, dr. Benis Péter vagyongazdálkodási osztályvezető, Erdélyi János közterület-felügyeleti osztályvezető, dr. Tasnádi Ferenc jogi és szabályozási osztályvezető, Benkovics Gábor környezetvédelmi osztályvezető, Nagy Sándor intézmény-üzemeltetési osztályvezető.

 

Jegyzőkönyvvezető: Biró Ágnes

Jegyzőkönyvet készítette: Biró Ágnes; dr. Varga Nikoletta és dr. Süveges Zsófia.

Számítástechnika: Krajcsirik János informatikai irodavezető

 

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Tisztelettel köszönti a Képviselő-testület tagjait, a megjelent kollégákat, vendégeket és mindazokat, akik a televízió képernyője előtt kísérik figyelemmel a Képviselő-testület munkáját!

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület határozatképes, teljes létszámmal – 15 fő képviselő – jelen vannak. A testületi ülést 1010 órakor megnyitja.

 

 

Napirendhez:

 

Wittinghoff Tamás polgármester: A meghívóhoz képest módosító indítvány, sürgősségi előterjesztés nem érkezett. Egy kérdésről kell dönteniük, miután a törvény idevonatkozó szabályai szerint a 7.) Szociális szolgáltatások – közbeszerzési eljárás eredmény megállapítás és döntés ellátási szerződés jóváhagyásáról c. előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalniuk.

 

A napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt.

 

Felteszi szavazásra a meghívó szerinti 7.) Szociális szolgáltatások – közbeszerzési eljárás eredmény megállapítás és döntés ellátási szerződés jóváhagyásáról tárgyú napirendi pont zárt ülésen való tárgyalására vonatkozó javaslatát, melyet a Képviselő-testület 15 egyhangú igen szavazattal elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

 

Felteszi szavazásra a Testület meghívó szerinti napirendjét – zárt üléssel együtt –, melyet a Képviselő-testület 15 egyhangú igen szavazattal elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

 

 

225/2015.(VIII.26.) ÖKT sz.                                             határozat

 

Napirend

 

1.) Budaörs Város Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének módosítása

2.) Budaörsi viziközművek gördülő fejlesztési terveinek jóváhagyása

3.) Zichy-major használatba adása / működtetése

4.) Haszonkölcsön szerződés – Buda Környéki Médiaszolgáltató Kft-vel

5.) Tulajdonosi hozzájárulás „Tuti Honda” autós találkozó megrendezéséhez

6.) Javaslat határozott idejű védőnői álláshelyre pályázat kiírása

7.) Szociális szolgáltatások – közbeszerzési eljárás eredmény megállapítás és döntés ellátási szerződés jóváhagyásáról – ZÁRT ülésen

 

 

Napirend előtti hozzászólások:

 

Sokolowski Márk: Lakossági megkeresésre lenne egy-két kérdése. Korábban már, ha jól tudja, egy-másfél évvel ezelőtt volt téma, hogy a Stefánia utcai lakosok illetve az iskolába járó gyerekek szülei kérték, hogy egy zebrát – lehetőség szerint – helyezzen el a Városépítési Iroda illetve az Önkormányzat. Szerinte aktuális lesz most is a téma az iskolakezdés miatt. Ez lenne az első kérdése, hogy ezzel most aktuálisan mi a helyzet.

A másik, hogy  – gondolja – nem csak ő vette észre, hogy a közvilágítás a fő utcán egy-két helyen akadozik, megkeresték többen is, de ő is látta, hogy az Aradi utca és a Clementis László utca között a főúton, ezen a szakaszon éjszaka nem világítanak a lámpák. Arra szeretne rákérdezni természetesen, hogy ennek mi az oka, illetve hogy meddig fog még fennmaradni ez az állapot, még mi kell hozzá, hogy mondjuk, ez megváltozzon.

Illetve, a harmadik téma, igazából nem kérdést tesz fel, csak szeretné tájékoztatni a testületet is, hogy a gazdapiac elnöke, Kisberk Balázs egy kérelmet küldött el felé, amit a Hivatal felé is, a gazdapiac szerdai napra való megszervezésével, illetve a területfoglalással, közterület foglalással kapcsolatban. Jegyző Úrral megbeszélték, hogy a Jegyző Úr nem támogatta, hogy most napirendre kerüljön, viszont azt az ígéretet kapta, hogy akkor következő hónapban ez tárgyalóképes állapotban lesz, úgyhogy reményét fejezi ki, hogy akkor jövő hónapban tudnak erről majd számottevően beszélni, illetve tárgyalni.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Ami az utolsó részt illeti, ott nem arról van szó, hogy Jegyző Úr támogat, vagy nem támogat bármit is. Tegnap délelőtt érkezett a kérés és a hétfői vezetői értekezleten megbeszélték, hogy a szeptemberi testületi ülésre elkészül ez az anyag, és nyilván, erről több bizottságnak, testületnek döntenie kell. Hozzáteszi, hogy a vezetői értekezleten a Hivatal, egyfelől a közterület-felügyelők leterheltsége, másfelől a parkolók kiürítése, az ott élők problematikája miatt aggályokat fogalmazott meg, de ezt majd megtárgyalja akkor a testület. A másik két kérdésre felkéri Lőrincz Mihályt, hogy válaszoljon.

 

Lőrincz Mihály műszaki ügyosztályvezető: Az előzőről csak egy utolsó mondatot mondana, hogy erről, természetesen tájékoztatták a kérelmezőt is, hogy a rendes, szeptemberi ülésen fogja a képviselő testület tárgyalni a kérelmét. A Stefánia utcai gyalogátkelő: öt gyalogátkelő helynek a terveivel rendelkeznek, a költségvetés egyre adott lehetőséget, és úgy ítélték meg, hogy a legfontosabbat, az Őszibarack utca, Kesjár Csaba Általános Iskolánál lévő átkelő az, amelyet meg tudnak 2015. évben valósítani, ez a munka jelenleg is folyik és még ezen a héten elkészül, tehát az iskolakezdésre biztonságos átkelés lehet ott a gyerekeknek. Természetesen, a többi négyet is szeretnék megvalósítani a 2016-os évben, be fogják tervezni a Stefánia utcait is. A közvilágítás: rengeteg problémával találkoznak a közvilágítást illetően, azt szeretné rögzíteni, hogy ezek a problémák nem a LED-es lámpacseréhez kapcsolódnak. Ha több lámpa nem ég, vagy utca szakaszokon nem égnek, ezek szakaszhibát jelentenek, és a szakasznak a javítója, üzemeltetője, tulajdonosa az ELMŰ Hálózati Kft. Kérték az ELMŰ Hálózati Kft. ügyvezető igazgatóját egy személyes tárgyalásra, aki jövő hét folyamán érkezik hozzájuk, Alpolgármester Urak is ott lesznek, jelzik majd ezt, hogy nap mint nap találkoznak ilyen szakaszproblémákkal, és ez egy dolog, mert ami működik, az el is romolhat, de az, hogy heteket kell várni arra, hogy kijavítsanak egy hibát, az tűrhetetlen, elfogadhatatlan. Ezt is természetesen, a konkrét hibát is bejelentették az ELMŰ-höz, a Budapesti út – Aradi utca szakaszán.

 

Dr. Bakó Krisztina: Örömére szolgál, és egyúttal, tájékoztatás jelleggel szeretne kérdést intézni Műszaki Ügyosztályvezető Úrhoz. Nagyon nagy öröm, hogy szeptember elsejével a város egyik emblematikus helyszínén, a Kálvária dombhoz vezető Kálvária utca felújítása megkezdődhet. Tudomása szerint szeptember elsején lesz a munkaterület átadása, és azt szeretné kérdezni, hogy ezzel kapcsolatban van-e olyan bármi, fontos tudnivaló, amit a lakosság számára a majd nem sokára megérkező írásos tájékoztatón kívül még itt érdemesnek tartanak elmondani.

 

Lőrincz Mihály: Türelmét kéri az ott lakóknak. Biztos abban, hogy a nehézségek, amiket át kell élniük, az megéri majd, és a végén az ő utcájuk is olyan szép lesz, mint a József Attila utca vagy sok más utca Budaörsön, egyébként minden rendben van a beruházással.

 

Simándi Szelim: Köszöni a szót és nagy tisztelettel köszönt ő is mindenkit a teremben és a televízió előtt is. A közvilágítással valóban nagyon sok probléma volt már az elmúlt hetekben is. Azt külön szeretné jelezni, hogy az Esze Tamás utcában gyakorlatilag két hónapja nincsen, illetve nem volt közvilágítás egyáltalán, szerencsére, pont tegnap estére valahogy úgy tűnik, hogy ez megjavult, nagyon reméli, hogy ez most már így is fog maradni és nem az a helyzet alakul ki, mint több helyen a városban, hogy hol van, hol nincs közvilágítás és ezúton is az ELMŰ nevében illetve, a felelősök nevében kér elnézést emiatt. Szintén, az Esze Tamás utcához kapcsolódik, hogy a szombati utcabál kapcsán, illetve, a szokásos utcabálok kapcsán, jellemző, hogy akik nem az utcabálon vesznek részt, hanem valamiért mellette, odébb, jellemzően fiatalok, most már szokásosan – az általánosnál is jobban – a Templom téren gyűlnek össze. Az lenne az ott élők kérése, hogy amennyire lehetőség van – tudják, hogy nagyon nagy erőt igényel a rendezvény biztosítása a rendőrség és a közterület-felügyelők részéről – de amennyire lehetséges, ne csak közvetlenül a rendezvényen legyenek jelen, hanem például, az Esze Tamás utcában is, különösen, ha úgy alakulna, hogy aznap éjjel sem lesz közvilágítás. Illetve, még egy problémát jelezne, illetve, felmerülő kérdést: a főút lezárásával kapcsolatos események leginkább szombatra esnek, viszont, ezen a héten vasárnap is lesz egy rendezvény, ami a főút lezárásával jár együtt, és ez érinti az evangélikus templomot is. Sokan vannak idősek, akik tömegközlekedéssel járnak misére, és ilyen módon ezt nem tudják megtenni. És még egyetlen hozzászólása lenne: a héten elindult a régi temető falának a felújítása, remélhetőleg, ez még idén befejeződik, itt is a lakók türelmét szeretné kérni, hiszen pár parkolóhelyet el fognak foglalni a munkálatok.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Több hozzászólásban felmerült az ELMŰ kérdése, Lőrincz Mihály elég udvariasan fogalmazott, de azért itt a Hivatal részéről emögött itt sok indulat is meghúzódik. Hozzá kell azt is tenni – ezt már egyszer egy vezetői értekezleten elmondta, testületi ülésen talán nem -, hogy annak idején a Hivatal a közvilágítás korszerűsítését – véleménye szerint – az országban egyedülálló módon teljesen átlátható, utólag, a megtérülésből finanszírozott módon és nem haveroknak odanyomott közpénzből valósította meg, márhogy a LED-es átalakítást, és ezen átlátható közbeszerezés kapcsán egy olyan cég nyerte ezt el, aki nem az ELMŰ-höz van bekötve. Számos helyről hallotta vissza – budaörsi polgároktól, felháborodva írták facebookon -, hogy azt hallják, akik az ELMŰ alvállalkozójaként trafókat, ezt-azt javítgatnak, hogy meg vannak sértődve azon, hogy nem az ELMŰ az, aki üzemelteti ezt a közvilágítást. Reméli, hogy nem erről van szó és ebben a Hivatal eredményre fog tudni jutni. De tényleg elképesztőnek tartja azt, ami a közvilágítás kimaradása kapcsán tapasztalható, leginkább az időfaktort. Erre nem tud magyarázatot és azt reméli, hogy lehet ezt békés úton és nem kell jogi eszközöket alkalmazni, de ha a vége az, akkor azt kell tenni. De reméli, hogy eredménnyel fog zárulni ez a dolog, mert tarthatatlan valóban a helyzet. A Templom térrel kapcsolatban pedig, Szelim, amit mondott, az nem csupán a lezárások kapcsán. Egyre több jelzés érkezik hozzá azzal kapcsolatban, hogy ott nap mint nap, és azt szoktam írni, hogy sajnos, a probléma ott van, hogy a mi tereinken a mi gyerekeink – persze, akinek nem inge, nem veszi magára – követik el, teszik azt, ami ott tényleg, sokak életét megkeseríti, ott élőkét. Úgyhogy, arra szeretné kérni a Hivatalt is és a közterület-felügyeletet is, és rajtuk keresztül a Rendőrkapitány Urat és nyilván az ő embereit, hogy fokozottan figyeljenek az előttük lévő időszakban arra, hogy ott mi történik, mert tényleg, a padok állapota is egyre katasztrófálisabb és éjszaka is, ami ott történik az nem…Majd reménykedni lehet, hogy elkezdődik az iskola és hátha, néha tanulni is fognak a fiatalok, de nem tudja, hogy mind diák-e.

 

Bíró Gyula alpolgármester: Most nem a világítással kezdi, mert valami csoda folytán, a lakótelepen most éppen működik a világítás.

Akkor viszont visszatér a régi, évekkel ezelőtti problémájához, ez pedig a takarítás. Nagyon örült, hogy ma testületi ülés van, mert mikor reggel, hat órakor kinézett, akkor látta, hogy lázasan takarítják a területet zöld ruhás emberek. Véleménye szerint, ha minden héten lenne, akkor sokkal előrébb tartanának. Az lenne a kérése, hogy a régi, szép időkhöz visszatérve, a területen, tényleg, a szemetet szedjék össze rajta, különösen a lakótelep alsó része, – nem tudja miért, talán büntetésben van – , de különösen elhanyagolt. Itt kiemelné a nyugati öv árkot, ami betemetésre került, és a tetején van egy folyóka. Azt tisztítani kellene, azt senki nem tisztítja, és akár, a teniszpálya felől vágják a füvet, akár másik oldalról, gondosan, fél métert mindenki kihagy, tehát ott, gyakorlatilag egy méteres gaz van, arról nem beszélve, hogy most, a nagy esőknél, ez most nagyjából azért már el is tömődött, tehát takarítani kellene, sőt, arról volt szó, hogy az elején, hogy az ülepítő medencénél folyamatosan folyik a takarítás. De ugyan ilyen állapotban vannak azok a kihelyezett virágládák, amiben tulajdonképpen már csak gaz nő, csak azt látja, hogy azt folyamatosan öntözi valaki, csak nem tudja, hogy miért…hogy jobban nőjön a gaz.

És akkor a másik téma, amit véleménye szerint mindenki lát, ezek a szelektív szigetek. Szóval, született már egy döntés, hogy ezeket a szelektív szigeteket felszámolják, úgy néz ki, hogy nem képesek rá, hogy felszámolják, mert állandó jelleggel tele vannak. Ha valaki végig jön reggel a főúton – Lőrincz Mihály ebben megerősíti – , valami tragikus állapotok vannak. Ahogy Polgármester Úr mondta a gyerekekre, hogy a „mi gyerekeink”, ezek meg a „mi lakóink”. Nyilván, valakik oda hordják ezeket a szemeteket, ami egyébként nem szelektív szemét. Nem tudja a megoldást, lehet, hogy célszerű lenne egy olyan kukát is kihelyezni, amelyikbe nem csak szelektíven lehet gyűjteni a szemetet. De ugyan ez igaz, ha a Törökugrató felé mennek, ugyan ez igaz a lakótelepnek az alsó részén, ahol a piac szokott lenni. Borzalmas állapotok vannak néha, azt kérné, hogy vagy próbáljanak megerősített szolgálatot, akik gyakrabban elviszik azt, vagy valamit tegyenek tényleg, szépen megcsinálnak egy főutcát és eljutnak a Művelődési Ház elé és valami tragikus állapotok vannak.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Abban nem biztos, hogy ezeket csak budaörsi polgárok tömik meg, mert az áthaladó forgalomnak is van jótékony hatása, de ebben most nem szeretne belemenni.

 

Dr. Ritter Gergely: Alpolgármester Úr már elhappolta előle a szelektív gyűjtők témáját; neki ezzel kapcsolatban az volt a baja, hogy a Törökugrató lábánál, illetve az Ibolya és Baross utca sarkán egyrészt megszűnt az egyik szelektív hulladék gyűjtő, a másik pedig a felére le lett redukálva; és eddig is nagy volt ott a kosz, most aztán még nagyobb lett. Viszont a főúton megmaradt a teljes, ami esztétikailag is ronda és megállni sem lehet. Már beszéltek erről Lőrincz Mihály műszaki ügyosztályvezető úrral, de szeretné ha reflektálna erre. A másik, hogy az egyik nagy nyári zivatar idején a Garibaldi utcán közlekedett és látta, hogy a buszmegálló „őrbódé”-jában ketten szorongtak és vagy húszan áztak mellette. Kérdése: nem lehetne-e a buszmegállóban a várót egy nagyobbra kicserélni? Mert ott járnak Volán meg más buszok is, ezért ott mindig több a várakozó mint más buszmegállóban. Köszöni szépen.

 

Lőrincz Mihály műszaki ügyosztályvezető: előadja, hogy a szelektív hulladékgyűjtő szigetekkel rengeteg problémájuk van, vannak olyan szigetek, amelyeket a BTG naponta takarít. Sajnos a lakosság egy része nem rendeltetésszerűen használja. Ő nap mint nap elmegy a Szabadság út – Jókai Művelődési Központ előtti szelektív sziget mellett; ma is látta, hogy a levágott fű és zöldnövényzet, háztartási szemét mellett minden ott van mellé téve a konténereknek. Egyszerűen elképesztő, hogy ennyi figyelem sincs meg néhány emberben. Konkrétan az Ibolya utcánál valóban csökkent, és ennek az oka az, hogy a házhoz menő szelektív gyűjtés bevezetésre került január 1. óta. Igaz, hogy a zsákos rendszer nem tökéletes, de a közbeszerzési eljáráson belül, több mint 5000 kuka beszerzése van folyamatban, amelyek szelektív gyűjtők lesznek; és minden háztartás megkapja a műanyagra és a papír gyűjtésére alkalmas kukát. Ha mindenkinek helyben lesz és nem kell elvinnie, akkor az megoldást jelent. A többi hulladékra – fémre és üvegre – a hulladékgyűjtő szigetek megmaradnak egy csökkentett kapacitással. A BTG-vel folyamatosan azon lesznek, hogy ezek környékét ellenőrizzék, és tisztán tartsák. Valószínű, hogy az elkövetkezőkben ezek környezetében valamilyen térfigyelő kamera kerül elhelyezésre, és akik háztartási hulladékot raknak itt le, azokat nyomon tudják majd követni a későbbiekben. A buszmegálló esetében megvizsgálják, milyen lehetőség van nagyobbra kicserélni.

 

Császárné Kollár Tímea: Több témában kért szót, de sok már elhangzott. A Templom tér és környéke, Esze Tamás utca témában tágítaná – elmondja, hogy megint megkapja majd, hogy antiszociális, de nem baj – tehát a hajléktalanok az étel-ital bevitelből adódó ügyeiket ott végzik el. Rengeteg lakó kereste fel őt is társait is, hogy büdös van, kosz van, elképesztő állapotok uralkodnak. A templom környékén is – ezt Simándi Szelim képviselőtársam is megerősítheti – megtámadják a kifelé-befelé jövőket nagyon erősen italos állapotban a pénzért. Azt gondolja, hogy aki rászorult annak nem így, és nem ezen a módon kellene pénzt kérnie. A másik, hogy mindannyian megkapták a Frankhegyi tűzesetekkel kapcsolatos levelet, és tényleg több tűzeset volt ebben az évben Frankhegyen mint összesen eddig az egész városban. Ő is kapott, és most Hauser képviselőtársára néz, ő is nyilván kap ilyen visszajelzéseket, hogy a hajléktalanok időről időre megjelennek a Frankhegyen és ott eltöltenek időt. Azt, hogy a tűzesetek hozzájuk köthetően vagy nem, ezt nyilván egyikük sem tudja, de meg kell vizsgálni, hogy miért vannak ezek a tűzesetek, mert ez nem normális. Főként úgy, hogy az oltási lehetőségek ott korlátozottak, akár a tűzoltó autók feljutása, akár a vízhiány és egyebek miatt. Ebből nagyon komoly probléma is lehet száraz időszakban, ha nem változtatnak valamit. Kisbusz járattal kapcsolatban a szervezete nevében tett egy közlemény félét, amit Jegyző Úrnak is elküldött. Ebben többek között azt kérte, hogy nagyon szeretik a városi buszt az itt lakók, viszont egyik megállóban – ami nem közös a BKV-val – sincsen pad. Főleg idős emberek használják, akik korábban odamennek, 5-10 perccel hamarabb, és nem tudnak leülni, nincs egy beálló. Kéri, hogy – nem olyan nagy költség – legalább egy-egy paddal próbáljuk meg segíteni ezeket az utazókat.

 

Wittinghoff Tamás polgármester úr: egy dologgal kapcsolatban szeretne reagálni, mert a többi dologgal kapcsolatban már hangoztak el válaszok. Ez a Frankhegyi tűzesetek. Beszélt Kapitány Úrral és a dolog sokkal bonyolultabb annál, minthogy itt nekünk ötleteket és feltételezéseket lenne szabad megfogalmazni. Amit meg itt konkrétan tud, azt a nyomozásra tekintettel nem mondhatja el, de természetesen a kapitányság nagy erőkkel dolgozik az ügyön. Fel kell deríteni valóban, hogy mi és hogyan történik, szerinte előbb-utóbb tiszta képet fognak kapni.

 

Gáspár Béla: Két kérdést szeretne feltenni, elsősorban Lőrincz Mihály ügyosztályvezető úrhoz. Előző testületi ülésen ígéretet kapott, hogy az iskolakezdésre – nevezhetik Bermuda háromszögnek – az 1-es Általános Iskola melletti területet rendbe teszi az Önkormányzat. Tegnap – csoda történt – lenyírták a gazt, de ennél többre szólt az ígéret, másrészt szeretné megjegyezni, hogy rohamosan közeledik szeptember 1., és akkor lesz az iskolakezdés. Másrészt kérdezi még a Hivatalt, hogy a Nyugdíjas Házzal kapcsolatban, hogyan állnak a tárgyalások?

 

Lőrincz Mihály műszaki ügyosztályvezető: előadja, hogy a „Bermuda háromszög” területnek sajnos elég rég óta húzódik a rendbetétele. Itt a lakossági igények miatt úgy döntött az Önkormányzat, hogy a kerítést átépíti, beljebb teszi a saját területén belülre, hogy a Budafoki úti lakosok kérését teljesítse. A munkákra vonatkozó szerződés aláírásra is került. A héten kezdődtek volna a munkák, ha nem adódik anyagbeszerzési probléma. Egy speciális anyagot írt ki a tervező, az most megérkezett, de a munkák csak jövő héten tudnak kezdődni. Így 1 hetes csúszás lesz a korábbi ígérethez képest. Most rendbe rakták a területet, lekaszálták. A kerítés áthelyezése és a munka 1 hetet csúszni fog, ezért elnézést kér. A Nyugdíjas Klubot illetően a közbeszerzés lezárult, a kivitelezési szerződést aláírták, a tulajdonostárssal lefolytatták a munkaterület átadásához szükséges egyeztetést. A munkaterület átadásra került, a kivitelezők felvonultak, a munka megkezdődött. Elindult az építkezés, a szerződés szerint a befejezés határideje 7 hónap. A tulajdonostársakkal továbbfolytatják az egyeztetést a végleges megoldás megtalálására.

 

Dr. Tóth Ferenc: Előadja, hogy nála is vannak ezek a klasszikus problémák. Most már éjjel-nappal jönnek a hívások, hogy több utcában nincsen világítás. Reméli, hogy pár héten belül ez megoldódik. Másik, amiről kapott bejelentést, hogy a Budapesti úton az idén még nem láttak gépi utcaseprést. Elég nagy a kosz a főúton, és jön az ősz, a fák levelei. ebben lehet-e valamit segíteni? A harmadik kérdés, hogy a Budapesti út és Szellő utca sarkán lehetne-e a gyógyszertárnál valami közlekedési lámpát kihelyezni, vagy sárgán villogó lámpát figyelemfelhívásként, mert nagyon nehezen lehet kifordulni a Szellő utcából a Budapesti útra. A 4. kérdés: a Budapesti út 112. sz. alatt van kis közért, szerinte ez közterületi probléma, mert itt esténként isznak, randalíroznak, nagy bulik kezdődnek, atrocitás is volt ezekből; erre jó lenne odafigyelni!

 

Lőrincz Mihály műszaki ügyosztályvezető: válaszolja, hogy a Budapesti út 112. házszámot majd a közterület-felügyelet ellenőrizni fogja. A Budapesti út és Szellő utcát illetően, az 1. számú főút fenntartója nem az Önkormányzat, hanem a Magyar Közút, tehát ott bármilyen lámpa elhelyezését meg kell vizsgáltatni, talán az Átlós utca lámpája is túl közel van. Valóban problémás ott kikanyarodni. El kell mondania, ha már itt tartanak, hogy a forgalom meg fog nőni itt. A kis híd lezárása, felújítása miatt a forgalom áttevődik. Aki ki akar jönni a Budapesti útra az vagy az Alsóhatár úton, vagy a Szellő utcán fog tudni kijönni.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: bocsánatot kérve közbeszól, hogy az alapvető probléma az, hogy az Alsóhatár útnál, a két patak miatt a főútról lejönni bárhol veszélyes. A helyzetet az oldaná meg, ha az Alsóhatár útnál a körforgalom megépülhetne.

 

Lőrincz Mihály műszaki ügyosztályvezető: igen, a Shell kútnál, az Alsóhatár út, Budapesti út, Felsőhatár út, Budaörsi út közös kereszteződésénél a körforgalom megoldaná a problémát, ennek a tervei készen állnak, csak a Bp. 11. kerülettel a szabályozási tervben nem sikerült dűlőre jutni. Ez biztonságosabb megoldás lenne a terület megközelítésére és elhagyására, de igaz ez az északi részre is. Az, hogy oda lehet-e tenni bármilyen lámpát, meg fogják a Magyar Közúttal beszélni. Addig is tükröt helyeztek el, hogy könnyebb legyen kifordulni, Korábban olyan problémák voltak, hogy magas volt a sövénysor, a parkoló autóktól nem lehetett kilátni. Ezt is megoldották, megpróbálják, amennyire lehet, komfortossá tenni. Nem egyszerű, ez tény.

 

Stift Nándor: két témában szeretne hozzászólni. 1. Támogatja Bíró Gyula alpolgármester gondolatait, hogy a lakótelepen jobban oda kellene figyelni a járdák és parkolók tisztítására. Külön felhívja a figyelmet a Patkó u. 7. és a Lévai u. 31. között lévő csobogóra és annak közterületére. Bárki, akinek az a feladata, hetente 1-szer, 2-szer másfél óra alatt össze tudja söpörni, amit kell. 2. Ahogyan Polgármester Úr is jelezte komoly gondok vannak a Frankhegyen kialakult helyzettel. Dr. Tóth Ferenc képviselőtárs is jelezte, hogy az Ősz utcában teljes sötétség van, a közterületi lámpák nem világítanak, Kapott erről 2 anyagot, és ezt most átadja Ügyosztályvezető Úrnak; valamint kéri, hogy az érdekelteket írásban tájékoztassa. Köszöni.

 

Dr. Bakó Krisztina: Előadja, hogy ezt a hozzászólását nem tervezte, de képviselőtársa szociális érzéketlensége miatt, kénytelen ismét szót kérni. Ellenáll a kísértésnek, hogy Assissi Szent-Ferenctől vagy Jézustól idézzen. Csak arra szeretné kérni a képviselőtársát, hogy fejezzék azt be, hogy minden problémáért szerencsétlen hajléktalanokat állítják középpontba bűnbakként. Ez körülbelül olyan, mint hogyha azt mondanánk, hogy a Frankhegyi tűzesetek kapcsán, hogy Jobbik-os képviselőket láttunk már tűzhöz barátságosan nyúlni zászlóégetésekkor. Pont.

 

 

Napirendek tárgyalása:

 

 

1.) Budaörs Város Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének módosítása

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/1. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: ismerteti az előterjesztést. A Pénzügyi Ellenőrző Bizottság ülésén fölmerültek a rendelet módosításával kapcsolatban kérdések. (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete) A pénzügyi irodavezető asszony a számviteli rendszer, illetve a beszámoló összefüggését elmondta, hogy miért szükséges erről most dönteni.

 

Sokolowski Márk: Érezhető ebből is, hogy többleteszközök – illetve nem tudja pontosan, hogy minek nevezze – szabadultak fel. Tehát, támogatások növekedtek, elsősorban gondol itt az óvodák és a bölcsődék támogatására, amivel teljes mértékben egyetértenek. Az lenne a kérdés, hogy ez honnan származhat, honnan származik? A másik, ami valószínűleg technikai jellegű, hogy látja, van egy 3 milliárdos tétel, ami betétből történő, illetve újabb lekötés, ha jól értelmezte – ez a költségvetésbe most beépült, és, hogy fog szerepelni, illetve mi ennek a technikai vonzata? Visszatérve az óvodákra és a bölcsődékre, de nem szeretne most ebből vitát generálni és nem is ez a célja, csak ugye a költségvetés tárgyalásánál is kiderült, hogy sajnos nagyjából 15%-kal csökkenteni kell a költségvetésüket. Ez hála Istennek, most úgy látja, hogy javuló tendenciát mutat, azonban sajnos tartózkodni tud ebben az esetben, amíg nem tudják a tavalyi mértékhez viszonyítani

 

Barta Gáborné pénzügyi irodavezető: Sajnálja, hogy a bizottsági ülésen ezek a kérdések nem merültek fel, de természetesen tud rá válaszolni. Azt, hogy képviselő úr hol látja azt, hogy intézményeket érintő állami plusz támogatásokról beszélnek, azt így konkrétan nem tudja, óvodát és bölcsődét említett. Az állami támogatások egy része valóban csak évközben jelenik meg a költségvetésben, tehát, amikor a következő évi állami támogatás igénylését összeállítja az önkormányzat, azok a költségvetési törvény szerinti alap, úgymond feladatmutatós támogatások kerülnek be az eredeti költségvetésbe és vannak olyan plusz, évközben igényelhető állami támogatások, amelyek évközben, végül is folyamatosan jelennek meg a költségvetésben. Itt tételesen van felsorolva és nem tudja, hogy most szükséges-e elmondania, ismételnie azt, ami le van írva, vagyis milyen plusz állami támogatások vannak. Ezek igazából nem jelentenek pluszbevételt az önkormányzat számára, hiszen ezeknek a kifizetése is megtörténik, tehát ezek olyan jogcímek, amelyek évközben ki is fizetődnek. Ezek csak úgymond azok, hogy az állami támogatások megérkeznek az önkormányzathoz. Ennyi az állami támogatás.

A 3 milliárdos bevétel növekedés – egyébként az anyag tartalmazza, de a beszámolóban is fogják látni – az tavaly jelent meg először a költségvetési rendeletükben. Ez egy technikai beemelése az átmenetileg szabad pénzeszközeiknek a lekötése, ami úgy néz ki, hogy amikor leköt az önkormányzat, akkor ez kiadás, mert egy betéti számlára kiutalásra kerül és, amikor lejár a betéti határidő akkor, mint bevétel újra úgymond visszajön a főszámlára, viszont a jogszabály előírja, hogy előirányzatosítani kell ezért, mint pénzforgalmi tételt lekezelik és előirányzatként is megjelenik. Ez igazából egy duplikáció, hiszen ezek olyan bevételek, amik különböző jogcímeken teljesülnek az önkormányzatnál és ennek a betétként történő elhelyezése az, ami itt évközben előirányzatosításra kerül, mint bevételi, mint kiadási oldalon, de ez nem pluszbevételt jelent természetszerűleg. Kérdezi, hogy ez így elegendő-e? (Sokolowski Márk: Igen.)

A pályázati pénzekkel kapcsolatban elmondja még: konkrétan az is benne van az anyagban, hogy melyik pályázat vonatkozásában. Itt a KÖZOP-os – hulladékgyűjtő-rendszer fejlesztése – pályázat tekintetében volt, amire az önkormányzat plusz támogatási kérelmet nyújtott be, amire a közreműködő szervezet elfogadott, amiről egyébként egy kormányrendeletben határozott, azaz, hogy ezt megítélte az önkormányzatnak. Ez került beemelésre, illetve a közreműködő szervezet felé, szintén volt egy igény, az önerő támogatás vonatkozásában. Ez is elfogadásra került, úgyhogy ennek a pályázati forrásnak az összege került most beemelésre, de természetszerűleg ez a pályázat vonatkozásában, kiadási oldalon is megjelenik, tehát ez többletet az önkormányzatnak szintén nem jelent.

A 2014. évi zárszámadás keretében adtak számot a 2014-es állami támogatások elszámolásáról. Itt még az önkormányzatnak volt az elszámolás kapcsán plusz állami támogatás igénye és ez realizálódott 2015-ben és ennek a plusz állami támogatásnak a beemelésére került sor. Egyébként itt a költségvetési rendeletmódosítások során az általános tartalék megemelésére tettek javaslatot.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Szokták mondani – akasztott ember házában kötélről beszélni, nem túl szerencsés! Hát ezt lehet így is, meg kifordítva is értelmezni. Most, nem morzsolna el egy könnycseppet sem az állami támogatások növekedésének mértéke kapcsán, a költségvetésüket illetően. Inkább azt javasolja Sokolowski Márk képviselő úrnak, tekintse át azt, hogy a különböző intézmények fenntartásánál – ideértve a kötelező állami feladatokat, ahol 100%-ban kellene, hogy fedezze ezen ellátásokat, például a KLIK által fenntartott iskolák esetében a központi költségvetésnek –, milyen arányban áll helyt az önkormányzat és milyen arányban áll helyt az, akinek ez a kötelessége volna, és akkor lehet, hogy tisztább lenne kicsit a kép.

 

Miután több hozzászóló nincsen, felteszi szavazásra az előterjesztett rendeletmódosításra vonatkozó javaslatot, melyet a Képviselő-testület 11 igen szavazattal, 4 tartózkodással elfogadott.

(A szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

                       

 

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének

24/2015. (VIII.31.) önkormányzati rendelete

Budaörs Város Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló

1/2015 (III.2.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

A rendelet teljes terjedelmében, a mellékletekkel együtt a jegyzőkönyv 3/1. sz. mellékletét képezi.

 

 

 

 

2.) Budaörsi viziközművek gördülő fejlesztési terveinek jóváhagyása

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/2. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: ismerteti az előterjesztést. Ha esetleg fölmerül kérdés a Bizottságok ülésein elhangzottakat (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete) meghaladóan, akkor ügyosztályvezető úr rendelkezésükre áll.

 

Miután kérdés, észrevétel nincs, felteszi szavazásra az előterjesztés szerinti határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 15 egyhangú igen szavazattal elfogadott.

(A szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

 

 

226/2015.(VIII.26.) ÖKT sz.                                             határozat

 

Budaörsi viziközművek gördülő fejlesztési terveinek jóváhagyása

 

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy jelen előterjesztés 1. – 4. mellékleteiben szereplő Gördülő fejlesztési terv beruházási, valamint felújítási és pótlási terveit elfogadja azzal, hogy a beruházásokra kötelezettségvállalás csak a tárgyévi költségvetés elfogadásával történik.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Városépítési Iroda

 

 

 

3.) Zichy-major használatba adása / működtetése

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/3. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: ismerteti az előterjesztést, és javasolja az előterjesztés szerint elfogadni a határozati javaslatot.

Hozzászólás nincs, felteszi szavazásra a határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 15 egyhangú igen szavazattal elfogadott.

(A szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

 

 

227/2015.(VIII.26.) ÖKT sz.                                             határozat

 

Zichy-major használatba adása / működtetése

 

1.) Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 213/2015. (VII.29.) ÖKT sz. határozat 1. pontját az alábbiak szerint módosítja:

„1. Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Illyés Művészeti Szakképző Akadémia (Illyés Gyula Gimnázium és KSZKI) részére 2015. szeptember 1-jétől – 2016. augusztus 30-áig tartó határozott időtartamra a Zichy-major, Clementis L. u. 18. szám alatti, 145/1 hrsz-ú ingatlant kulturális szolgáltató tevékenység céljára térítésmentesen használatba adja. A használatba adási idő során felmerülő költségek megfizetése (rezsidíj) használatba vevőt terhelik.”

 

2.) Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt a 213/2015. (VII.29.) ÖKT sz. határozat 2. pontját az alábbiak szerint módosítja:

„2. Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Zichy-major Clementis L. u. 22/1 szám alatti, 152/1 hrsz-ú ingatlan 56/100 és 39/100 tulajdoni hányadának megfelelő ingatlanrészeit 2015. szeptember 1-jétől – 2017. december 31-ig tartó határozott időtartamra közművelődési és kulturális szolgáltató tevékenység ellátása céljából térítésmentesen a Budaörsi Művészek Egyesülete és a 2040 Budaörsi Fiatal Építészek Műhelye Egyesület közös használatába és működtetésébe adja. A használatba adási idő során felmerülő költségek megfizetése (rezsidíj) használatba vevőket terhelik.”

 

Határidő: szerződéskötésre: 2015. szeptember 1.

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Műszaki Ügyosztály (szerződés hosszabbítás), Polgármesteri Kabinet

 

 

 

4.) Haszonkölcsön szerződés – Buda Környéki Médiaszolgáltató Kft-vel

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/4. sz. melléklete)

 

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Ennél a napirendnél kért ő is némi magyarázatot a vezetői értekezleten, hiszen az előző ülésen egy hasonló döntés volt, de kiderült, hogy nem szerződésmódosítás, hanem teljesen új szerződést kell kötni. Ez a Hivatal Jegyzői Irodája jogászainak az álláspontja, ezért került ide ez ismét a Testület elé. Érdemileg változás nincsen, azonban formailag és szakmailag igen.

 

Hozzászólás nincs, felteszi szavazásra az előterjesztett határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 15 egyhangú igen szavazattal elfogadott.

(A szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

 

 

 

 

228/2015.(VIII.26.) ÖKT sz.                                             határozat

 

Haszonkölcsön szerződés – Buda Környéki Médiaszolgáltató Kft-vel

 

1.) Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 202/2015. (VII.29.) ÖKT sz. határozatát visszavonja.

2.) Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az ÖNK/SZ2014-423. sz. rögzített Haszonkölcsön szerződést, melyet a Helyi Médiaszolgáltató Kft.-vel kötött az önkormányzat – szerződő fél adataiban bekövetkezett változás miatt megszünteti.

3.) Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Buda Környéki Televízió működését biztosító technikai eszközök haszonkölcsönbe adására az önkormányzat Haszonkölcsön szerződést köt.  Szerződő fél/ Haszonkölcsön-vevő:

Buda Környéki Médiaszolgáltató Kft. (székhely: 2092 Budakeszi, Fő u. 221., képviseli: Balczó Kornélia ügyvezető, adószám: 24245542-2-13, cg.: 13-09-161682, számlavezető bank: CIB Bank, bankszámlaszám: 10701180-68742636-51100005)

4.) Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri és felhatalmazza a Polgármestert a szükséges szerződés aláírására.

 

Határidő: 2015. augusztus 31. (haszonkölcsön szerződéskötés)

Felelős: polgármester

A végrehajtást végzi: Polgármesteri Kabinet

 

 

 

5.) Tulajdonosi hozzájárulás „Tuti Honda” autós találkozó megrendezéséhez

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/5. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: ismerteti az előterjesztést. Megfogalmazott némi aggályt a napirenddel, a rendezvénnyel kapcsolatban, de megnyugtatták és reméli, hogy alapos a megnyugtatás, amit majd meglátnak a rendezvény után.

 

Hozzászólás nincs, felteszi szavazásra az előterjesztett határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 15 egyhangú igen szavazattal elfogadott.

(A szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

 

 

229/2015.(VIII.26.) ÖKT sz.                                             határozat

 

Tulajdonosi hozzájárulás „Tuti Honda” autós találkozó megrendezéséhez

 

  1. Budaörs Város Önkormányzatnak Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Varga Zoltán kérelmező részére a Tuti Honda Találkozó sikeres lebonyolításához szükséges „Tulajdonosi hozzájárulást” megadja az alábbi tartalommal:

Budaörs Város Önkormányzatának (2040 Budaörs, Szabadság út 134.) 1/1 arányú tulajdonában álló, 12156 helyrajzi számú ingatlant illetve a 12157 helyrajzi számú ingatlant Varga Zoltán 2015. október 10-én (szombaton) a Tuti Honda Találkozó autós családi rendezvény lebonyolítása céljából térítésmentesen használja.

  1. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testület felkéri és felhatalmazza a polgármestert, hogy a „Tulajdonosi hozzájárulást” aláírást követően jutassa el Kérelmezőnek.

 

Határidő: 2015. augusztus 31.

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Polgármesteri Kabinet

 

 

 

6.) Határozott idejű védőnői álláshelyre pályázat kiírása

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/6. sz. melléklete)

 

 

Wittinghoff tamás polgármester: sajnos, ez lassan örökzöld téma lesz, mert minden testületi ülésen döntenek egy ilyen kérdésről vagy egy ilyen pályázatnak a kiírásáról, hiány van ezen a területen.

 

Hozzászólás nincs, felteszi szavazásra az előterjesztett határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 15 egyhangú igen szavazattal elfogadott.

(A szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 15 fő.)

 

 

230/2015.(VIII.26.) ÖKT sz.                                             határozat

 

Határozott idejű védőnői álláshelyre pályázat kiírása

 

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozott idejű védőnői álláshelyet a mellékelt pályázati felhívás szerint meghirdeti.

 

Határidő: 8 nap

Felelős: Polgármester

A végrehajtást végzi: Szociális és Egészségügyi Iroda, Humánpolitikai iroda

 

 

 

A Képviselő-testület a következő napirendet zárt ülésen tárgyalta.

A zárt ülésről külön jegyzőkönyv készült.

 

 

k.m.f.

 

 

 

Wittinghoff Tamás                                                                          dr. Bocsi István

   polgármester                                                                                       jegyző

 

 

 

Mellékletek:

  1. sz.: Az előterjesztések melléklettel együtt
  2. sz.: 2/1. Forgatókönyv, 2/2. Bizottsági ülések jegyzőkönyvei
  3. sz.: Rendelet (teljes terjedelemben, a mellékletekkel együtt)

 

 

 

A jegyzőkönyv összeállításának időpontja: 2015. szeptember 01.