Jegyzőkönyv Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. november 09-i rendkívüli üléséről

Jegyzőkönyv Budaörs Város ÖnkormányzatJegyzőkönyv Budaörs Város Önkormányzat

Jegyzőkönyv Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. november 09-i rendkívüli üléséről

Jegyzőkönyv*

 

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete

  1. november 09-i rendkívüli üléséről

 

 

Az ülés helye: Budaörsi Polgármesteri Hivatal, II. emeleti nagy tanácskozó terme (2040 Budaörs, Szabadság út 134. sz.)

 

Jelen vannak: Wittinghoff Tamás polgármester, Biró Gyula alpolgármester, Becz György, Császárné Kollár Tímea, dr. Kisfalvi Péter, Löfler Dávid, Hauser Péter, dr. Molnár Gábor, Simándi Szelim, Sokolowski Márk, Stift Nándor, dr. Tóth Ferenc képviselők.

 

Igazoltan távol voltak: dr. Bakó Krisztina, Gáspár Béla Dr. Ritter Gergely képviselők.

 

Tanácskozási joggal jelen vannak: dr. Bocsi István jegyző, dr. Molnár Bernadett aljegyző, Vágó Csaba kabinetvezető, Lőrincz Mihály műszaki ügyosztályvezető, Erdős Károlyné jegyzői irodavezető, Domahidi Emma városépítési irodavezető.

 

Jelen voltak továbbá:

 

Jegyzőkönyvvezető: Biró Ágnes

A jegyzőkönyvet készítette: Biró Ágnes

Számítástechnika: Misik Tibor Informatikai Iroda

 

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Tisztelettel köszönti a Képviselő-testület tagjait, kollégákat, illetve a megjelent érdeklődőket. A törvény értelmében közbeszerzési eljárás döntésével kapcsolatban zárt ülésen kell a Képviselő-testületnek döntenie. Ez az egy napirend van ma, a határidők okán került a Testület elé sürgősséggel.

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület határozatképes, 12 képviselő jelen van. Gáspár Béla, dr. Bakó Krisztina és Dr. Ritter Gergely képviselők jelezték számára, hogy hivatalos elfoglaltságuk miatt nem tudnak a mai ülésen részt venni. A Képviselő-testület ülését 912 órakor megnyitja.

Kérdezi, hogy a napirendhez van-e valakinek észrevétele, javaslata?

 

 

Észrevétel, javaslat nincs, felteszi szavazásra a kiküldött meghívó szerinti napirendet, melyet a Képviselő-testület 12 egyhangú igen szavazattal elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 12 fő.)

 

 

Felteszi szavazásra az elfogadott napirend zárt ülésen történő tárgyalásának javaslatát, melyet a Képviselő-testület 12 egyhangú igen szavazattal elfogadott.

(Szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 12 fő.)

 

 

247/2016.(XI.09.) ÖKT sz.                                   határozat

 

Napirend

 

1.) Közbeszerzési eljárás eredmény megállapítása – „Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése (BKISZ) projekt – Csatornázás V. tender – Budaörsi bevezetés kiviteli tervezése és kivitelezése” tárgyú közbeszerzési eljárásban (KÉ6334/2016, TED 2016/S 108-192208, TED korrigendum 2016/S 135-242403 ) – ZÁRT ülésen

 

 

Napirend előtti hozzászólás: nem volt.

 

 

A Képviselő-testület a továbbiakban zárt ülésen folytatja a napirend tárgyalását.

 

A zárt ülésről külön jegyzőkönyv készült.

 

 

 

k.m.f.

 

 

Wittinghoff Tamás                                                                          dr. Bocsi István

   polgármester                                                                                       jegyző

 

 

 

Mellékletek:

  1. : Forgatókönyv

A jegyzőkönyv összeállításának időpontja: 2016. november 17.