Módosító indítvány az egészségügyi központ működtetésére

Módosító indítvány az egészségügyi központ működtetésére

Módosító indítványt nyújtott be a Fidesz-KDNP frakció az egészségügyi központ működtetésére. Wittinghoff Tamás az indítványt hibásnak, érvénytelennek tartotta, majd mégis szavaztatott róla.

Miért kell kiszervezni egy újabb cégnek (az előző cég csődje után?!) az egészségügyi ellátást? Ha egy cégnek megéri, akkor egy önkormányzatnak miért ne érné meg? Mi a garancia arra, hogy nem ismétlődik meg az, ami az Europ-med kft-vel megtörtént?

A budaörsi Fidesz-KDNP frakció módosítóindítványt nyújtott be, az egészségügyi központ működtetésére, melyben azt javasoltuk, hogy a korábbi évekhez hasonlóan, Budaörs Város Önkormányzata saját fenntartásában lássa el és működtesse az egészségügyi központot.

Így átlátható és hosszú távon gond nélkül működtethető lenne az egészségügyi központ. Ha egy cég ebből profitot tud termelni, akkor önkormányzati kézben miért ne termelne bevételt az egészségügyi központ?

Ezzel csak az a baj, hogy a pénzeket így nem a városvezetés barátai tennék zsebre?

Wittinghoff Tamás bizonytalan a módosító indítvánnyal kapcsolatban

Wittinghoff Tamás

Először fel sem tette szavazásra a módosítóindítványt (Talán az érdekei vezérelték?), aztán rájött, hogy nagy hibát követne el az ülés vezetésében, így utólag mégis szavaztatott róla.

Jegyzőkönyv részlet:

„Wittinghoff Tamás polgármester: Felteszi szavazásra az előterjesztést szerinti határozati javaslatot, melyről a Képviselő-testület 12 igen, 2 nem szavazattal – szavazott.

Szavazást követően kérdezi, nem szeretne hibát elkövetni, bizonytalan a módosító indítvánnyal kapcsolatban, mert készült hozzá egy feljegyzés, amelyben az van, hogy miért nem módosító az indítvány, hogy ebben a helyzetben mi a teendő? Most töröljék ezt a szavazást és akkor először felteszi szavazásra a „módosító” javaslatot?

dr. Bocsi István jegyző: azt kéri, – bár tartalmilag teljesen egyetért a polgármester úrral – hogy formai hiba, kifogás se lehessen semmi módon, kéri, hogy a módosító indítványról is szülessen döntés.

Wittinghoff Tamás polgármester: Kéri, tekintsék meg nem történtnek az előző szavazást és most felteszi szavazásra először a FIDESZ-KDNP módosító indítványa szerinti határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 2 igen, 11 nem szavazattal, 1 tartózkodással elutasított.”

Így megy ez Budaörsön…

korrupció

Mi lesz most?

A módosító indítványunkat nem támogatta a testület, így az eredeti előterjesztés került elfogadásra.

A JUMP Consulting Kft. lesz az „átmeneti” szolgáltató az egészségügyi központban a „pályázat sikeres lezárultáig tartó átmeneti időre” – amiről továbbra sincs információnk.

Vajon ki fog nyerni a (még ki sem írt) pályázaton? A JUMP Consulting Kft. vagy egy újabb cég? 🙂

Hamarosan kiderül…

A módosító indítvány

A Fidesz-KDNP Frakció

MÓDOSÍTÓ INDÍTVÁNYA

a Képviselő-testület 2016. október 19-irendkívüli ülésére, valamint

a Szociális és Egészségügyi Bizottság azt megelőző ülésére

 

Ügyiratszám: V/…/2016.

Tárgy:     Módosító indítvány a „Az egészségügyi ellátórendszer egyes kérdéseiről (Feladatellátási szerződés és Bérleti szerződés jóváhagyása)” című előterjesztéshez

Az előterjesztés tárgyalása Budaörs Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 36/2010. (XI. 12.) ÖKT sz. rendelete (a továbbiakban: SZMSZ) 60.§ és 18.§ (1) bekezdés alapján nyilvános ülésen történik.

A módosító indítvány indoka:

Tisztelt Képviselő-testület!

A korábbi évek elégedettségi felméréseiből kiolvasható, hogy az egészségközpont szolgáltatásainak megítélése kedvezőtlen a lakosság részéről. A Képviselő-testület 2016. június 22-én a 137/2016.(VI.22.) ÖKT sz. határozatával, majd az ezt módosító 198/2016 (VIII.31.) ÖKT sz. határozatával egy hónapos felmondási idővel, felmondani rendelte az EUROP-MED Kft-vel 2001. április 17-én megkötött, egyes alapellátásokat és a járóbeteg-szakellátást biztosító feladatátadási szerződést azzal, hogy pályázatot kell kiírni a Budaörs Város Önkormányzata ellátás felelősségébe tartozó egyes egészségügyi szolgáltatások hosszú távú ellátására.

A betegellátás zavartalanságának biztosítása érdekében, a tisztább és átláthatóbb működés céljából, javasoljuk, hogy a korábbi évekhez és más településekhez hasonlóan, Budaörs Város Önkormányzata saját fenntartásában működtesse az egészségügyi központot.

Határozati javaslat a Szociális és Egészségügyi Bizottság részére:

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szociális és Egészségügyi Bizottsága azt javasolja a Képviselő-testületnek, hogy Budaörs Város Önkormányzata a felelősségébe tartozó egyes egészségügyi szolgáltatásokat – a korábbi évekhez hasonlóan – Budaörs Város Önkormányzata saját fenntartásában lássa el és működtesse az egészségügyi központot.

Az ehhez szükséges intézkedéseket Budaörs Város Polgármesteri Hivatal készítse elő.

A döntéshez az SZMSZ 60.§ valamint 37.§ (2) bekezdés b) pontja alapján minősített többség szükséges, a határozathozatal az SZMSZ 60.§ valamint 38.§ (1) bekezdése alapján nyílt szavazással történik.

Határozati javaslat a Képviselő-testület részére:

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Budaörs Város Önkormányzata a felelősségébe tartozó egyes egészségügyi szolgáltatásokat – a korábbi évekhez hasonlóan – Budaörs Város Önkormányzata saját fenntartásában látja el és működteti az egészségügyi központot.

Az ehhez szükséges intézkedések előkészítésére felkéri Budaörs Város Polgármesteri Hivatalát.

A döntéshez az SZMSZ 60.§ valamint a 37.§ (2) bekezdés b) pontja alapján minősített többség szükséges, a határozathozatal a 38.§ (1) bekezdése alapján nyílt szavazással történik.

Határidő: 30 nap

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi:      Polgármesteri Kabinet

                                    Szociális és Egészségügyi Iroda

Budaörs, 2016. október 17.