Fotómontázs pályázat Budaörs jövőjéről

Fotómontázs pályázat Budaörs jövőjérőlFotómontázs pályázat Budaörs jövőjéről

Fotómontázs pályázat Budaörs jövőjéről – új határidő: május 31-e! A Budaörsi Polgármesteri Hivatal Főépítészi Irodája – a Budaörs 2030 Távlatok program keretében – fotómontázs pályázatot hirdet  Milyennek szeretné látni a várost 2030-ban? címmel.

Fotómontázs pályázat Budaörs jövőjéről: A Budaörsi Polgármesteri Hivatal Főépítészi Irodája – a Budaörs 2030 Távlatok program keretében – fotómontázs pályázatot hirdet Milyennek szeretné látni a várost 2030-ban? címmel. A kiírásra olyan dizájnos montázs alkotásokat várunk, amelyek a pályázó által a nagyvilágban látott, hallott – esetleg általa kitalált – jó ötleteket, érdekességeket, izgalmas megoldásokat vonultatnak fel; olyanokat, amelyeket a pályázó szeretné, ha Budaörsön is megvalósulnának a jövőben.

BUDAÖRS 2030 TÁVLATOK – FOTÓMONTÁZS PÁLYÁZAT

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

1.      A pályázat témája

A kiírásra olyan dizájnos montázs alkotásokat várunk, amelyek a pályázó által a nagyvilágban látott, hallott – esetleg általa kitalált – jó ötleteket, érdekességeket, izgalmas megoldásokat vonultatnak fel; olyanokat, amelyeket a pályázó szeretné, ha Budaörsön is megvalósulnának a jövőben.

2.      A pályázat célja

A pályázat az Integrált Településfejlesztési Stratégiához (ITS) kapcsolódó Budaörs 2030 Távlatok program keretében zajlik, célja hogy a lakosságot ezen a módon is bevonjuk Budaörs jövőképének, céljainak, hosszú távú stratégiájának kialakításába. Célunk, hogy látványos, kiállítható alkotások jöjjenek létre, valamint hogy olyan jó ötleteket gyűjtsünk össze, amelyek a város stratégiájába is beépíthetők.

3.      Pályázatot nyújthatnak be

a) Budaörsi vagy Budaörshöz kötődő 12 éven felüli természetes személyek,

b) Budaörsi székhelyű, telephelyű, vagy Budaörshöz kötődő intézmények, szervezetek, gazdasági társaságok, közösségek.

4.       Alkalmazott technika

Az alkotásokat fotómontázs technikával kérjük elkészíteni, amely azonban kiegészíthető grafikai megoldásokkal vagy egyéb művészi technikákkal. A pályamű ajánlott mérete: A/3

5.      A pályázat benyújtásának módja, helye

A pályaműveket elektronikusan (2030tavlatok@budaors.hu) és egy példányban papíralapon kérjük benyújtani a Főépítészi Irodára, „Fotómontázs pályázat” jeligével.

Cím: Budaörsi Polgármesteri Hivatal Főépítészi Iroda, 2040 Budaörs, Szabadság út 134.

6.      A pályázat benyújtásának határideje

A pályázatok meghosszabbított határideig,  2016. május 31-e 16.00 óráig nyújthatók be (beérkezési határidő!).

7.      Elbírálás, díjazás

A benyújtott pályaműveket szakmai zsűri bírálja el. A legjobb alkotások értékes nyereményekben részesülnek. A beérkezett munkákból kiállítást szervezünk, illetve a Budaörs 2030 Távlatok program internetes felületein és kiadványaiban felhasználjuk, amelyhez a pályázó műve benyújtásával hozzájárul. A kiállítási anyagba beválogatott pályaművek alkotói elismerő oklevelet kapnak.

Budaörs, 2016. április 25.

Forrás: Budaors.hu