Rendkívüli képviselő-testületi ülés lesz Budaörsön, napirenden Wittinghoff jutalma

Képviselő-testületi ülés lesz Budaörsön április 17-énKépviselő-testületi ülés lesz Budaörsön

2019. június 26-án (szerdán) rendkívüli képviselő-testületi ülés lesz Budaörsön 9:00 órától.

Az ülés a Városháza II. emeleti tanácstermében lesz (Budaörs, Szabadság út 134. sz.). A rendkívüli ülés meghívóján húsz napirendi pont szerepel.

Napirendek közt szerepel Wittinghoff Tamás polgármester 2019. I. félévi jutalma is. Fél évi munkájára három havi illetményének megfelelő összeget vehet fel, amit a Budaörs Fejlődéséért Egyesület képviselői rendszeresen megszavaznak.

Napirendek – Képviselő-testület2019. június 26. (rendkívüli)

1. napirendi pont: Budaörs Város Önkormányzat 2019. évi költségvetési rendeletének módosítása

2. napirendi pont: Budaörsi Kincskereső Óvoda intézményvezetői megbízás

3. napirendi pont: Budaörsi Mákszem Óvoda intézményvezetői megbízás

4. napirendi pont: Budaörsi Csillagfürt Óvoda intézményvezetői megbízás

5. napirendi pont: Holdfény Utcai Óvoda intézményvezetői pályázatának elbírálása

6. napirendi pont: Ingatlanok térítésmentes használatba adása az Esély Szociális Társulás Szociális és Gyermekjóléti Központ feladat-ellátásának céljából

7. napirendi pont: Javaslat az Újbudai Szociális Szolgálattal Fogyatékosok nappali ellátására kötött Megállapodás módosítására

8. napirendi pont: Átcsoportosítás kérése az általános tartalék keret terhére (Fészek Egyesület gyermekek átmeneti elhelyezése)

9. napirendi pont: Részvételi szándék kifejezése a „Küzdelem az antiszemitizmus ellen Közép-Európában” projektben

10. napirendi pont: Támogatás biztosítása a budaörsi Nepomuki Szent János templom épületének felújítására

11. napirendi pont: A Budaörs, Puskás T. u. 55. 2. emelet 2. szám alatti lakás piaci alapú bérbeadás útján történő hasznosítására kiírt pályázat elbírálása, javaslat ismételt pályázat kiírására

12. napirendi pont: Döntés a Porsche raktárbázis melletti, Budaörs, 4073 hrsz-ú ingatlan pályázat útján történő értékesítéséről

13. napirendi pont: Döntés a Budaörs, Kassai u. 75. szám alatti 4001/6 hrsz-ú ingatlan pályázat útján történő értékesítéséről

14. napirendi pont: Döntés a Budaörs, Budafoki utcában található, 4733/1 helyrajzi számú ingatlan értékesítésére kiírt pályázatról

15. napirendi pont: Döntés a Koszorú utcában lévő Budaörs, 8388 hrsz-ú ingatlan értékesítéséről

16. napirendi pont: TÖRS Kft. végelszámolása

17. napirendi pont: A polgármester 2019. első félévi jutalma

18. napirendi pont: A Kamaraerdei Óvoda intézményvezetői pályázatának elbírálása(zárt ülés)

19. napirendi pont: A Hauser József Díj és Sport Díj kitüntetés adományozása – ZÁRT ülésen (zárt ülés)

20. napirendi pont: Javaslat „Budaörs Egészségügyéért Díj” kitüntetésre – ZÁRT ülésen (zárt ülés)

21. napirendi pont: Meghívó22. napirendi pont: A Hauser József Díj és a Sport Díj adományozása(zárt ülés)