BAUHAUS tanulmányterv: újra napirenden, a civilek tiltakoznak

BAUHAUS tanulmányterv: újra napirenden, a civilek tiltakoznakBAUHAUS tanulmányterv

Ismét napirendre került a budaörsi BAUHAUS tanulmányterve, az előterjesztő maga Wittinghoff Tamás. A tanulmány terv pénteken került a nyilvánosság elé és hétfőn (2017.09.11.) dönt róla a szakbizottság.

Elég lesz csupán egy hétvége a 44 oldalas tanulmányterv alapos átolvasására? – A BFE képviselőinek biztosan, hiszen sok választásuk már nem lesz. A szakbizottság hétfőn (2017.09.11. 14:00) nyilvános ülésen dönt  a tanulmányterv elfogadásáról. Aki ott szeretne lenni, nyugodtan tegye meg!

A szakbizottság ülésének meghívója: Nyilvános TFVB ülés MEGHÍVÓ

Korábban már írtam „Budaörsön erdőt vágnak ki, BAUHAUS épülhet a helyén” címen egy összefoglaló bejegyzést az addig történtekről. Azóta a helyi médiában is sokat foglalkoznak a kérdéssel és a budaörsi civilek is több akciót, megmozdulást szerveztek az ügyben. Most mégis itt az új tanulmány terv, a kérdés már csak az:

Becz György nyílt levelet kapott a választókerületében élő lakosoktól

Mi változott az új tanulmánytervben?

Már a tanulmánytervet felvezető előterjesztés is a felelősség hárításával foglalkozik.

„Az önkormányzatnak ténylegesen nincsenek hatósági jogosítványai: így az erdőkivonásra nincs ráhatása (nem tudhatjuk, hogy az illetékes hatóság ezt engedélyezi-e) és az építési engedélyt sem mi adjuk.” – Mossa kezeit Wittinghoff, hiszen majd a fák konkrét kivágására nem ő ad engedélyt, (ő csak megágyaz neki).

„Egyedül a szabályozási terv módosítása az önkormányzat kompetenciája, annak viszont fentiek a feltételei, melyekről településrendezési szerződést kell kötni beruházóval, melyet, tehát az abban foglalt kötelezettségeket be kell jegyeztetni az ingatlanok tulajdoni lapjára.” – Ezek szerint azért mégis van ebben szerepe a városvezetésnek, hiszen a város módosítja a szabályozási tervet…

Mi a helyzet a fákkal? Mit ír róluk a tanulmányterv?

BAUHAUS tanulmányterv: újra napirenden, a civilek tiltakoznak

Térképen az irtás

Az Immochan kötelezettséget vállal arra, hogy a Budaörs 4184 hrsz-ú, 4147 hrsz-ú, a 4134/9 hrsz-ú és a 4134/29 hrszú ingatlan erdő művelési ágban lévő alrészletét, tehát az összes erdő művelési ággal érintett területet, azaz, összesen 3,03 ha területet saját költségén a művelésből kivonja. Ennek megfelelően az Immochan kötelezettséget vállal arra, hogy a TRSZ aláírását követő 30 napon belül a kivonási eljárást megindítja, továbbá vállalja, hogy az erdő művelésből kivont terület helyett az illetékes erdészeti hatóság
által jóváhagyott helyen és mennyiségben saját költségén csererdősítést végez. Az Immochan tehát az erdő művelési ágból való kivonás és a csereerdősítéssel kapcsolatosan felmerülő összes költséget teljes mértékben maga viseli.

Az Önkormányzat a TRSZ aláírásával hozzájárulását adja ahhoz, hogy a tulajdonát képező 4147 hrsz-ú ingatlan érintett része erdő művelési ágból kivonásra kerüljön, egyúttal felhatalmazza az Immochant a kivonási eljárás lefolytatására.

Amint látható, nincs különösebb változás az erdő kivonása kapcsán a korábbi tanulmánytervhez képest.

BAUHAUS tanulmányterv: újra napirenden, a civilek tiltakoznak

Az erdő helyett ilyen pihenő parkok lesznek…

A tanulmányterv megtekinthető itt. (21 MB! Elég nagy fájl)

Miről dönt a szakbizottság?

Fentiek alapján a Bizottságnak és a Képviselő-testületnek az alábbi határozat meghozatalára teszünk javaslatot.

HATÁROZATI JAVASLAT:

A Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság részére:

Budaörs Város Önkormányzata Képviselő-testületének Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottsága elfogadja a Budaörs Kereskedelmi Parkjának (Auchan) Telepítési Tanulmánytervéről szóló tájékoztatást.

Az előterjesztés szövege elolvasható itt: Tájékoztató Budaörs Kereskedelmi Parkjának (Auchan) Telepítési Tanulmánytervéről

A közlekedés átszervezését ígéri, kerülőutakat és körforgalmakat is tartalmaz a tanulmány.

A közlekedés átszervezését ígéri, kerülőutakat és körforgalmakat is tartalmaz a tanulmány.

Pár „apró” módosítás, ami érdekelheti a lakókat, a tanulmánytervből:

4.2.2. A Helyi Építési Szabályzat (BHÉSZ) kérelmezett módosítási elemei

24/2014.(IX.29.) Önkormányzati rendelettel elfogadott Helyi Építési Szabályzat Gksz 16 és Gksz 17 építési övezeteiben (teljes kereskedelmi park) javasolt módosítások:

  • a maximum épületmagasság 15,0 méter legyen a jelenlegi 12,0 méter helyett,

  • a telkek megengedett legnagyobb beépítési mértéke 40% legyen egységesen,

  • a telkek legnagyobb térszín alatti beépíthetősége a megengedhető legmagasabb, azaz 40% lehessen,
  • étterem, azaz vendéglátó rendeltetés elhelyezhetőségének lehetősége.

A BHÉSZ Gksz 17 építési övezetében (Bauhaus, Dechatlon) meghatározott előírások módosítása az alábbiak szerint, integrálva a Gksz 16 jelű építési övezet előírásai közé:

  • A kereskedelmi parkon belül található Auchan reklám oszlop magasságához képest +5 méterrel magasabb elhelyezhetősége a tervezett Bauhaus telkén.

  • A 4134/29 hrsz-t érintő beültetési kötelezettség kerüljön törlésre, helyette meglévő zöldfelület megtartásának előírását kérnénk a tervezett telepítés szerint, az építési övezetben előírt minimum zöldfelületi borítottság mértékéig.
  • A közhasználat céljára átadandó, de magántulajdonban maradó közlekedési területek lefedettségének aktualizálása.

FONTOS MEGJEGYEZNI: NEM az újabb áruházzal vagy a BAUHAUS-al van gondja a lakosoknak, hanem annak helyszínével van kifogásuk. Abban mindenki egyetért, hogy egy újabb multi pénzt hoz a városnak és fejlesztéseket a lakosságnak. De nem mindegy milyen áron!

Kapcsolódó anyagok a témában:

Budaörsön erdőt vágnak ki, BAUHAUS épülhet a helyén

BAUHAUS tanulmányterv: újra napirenden, a civilek tiltakoznak

Becz György nyílt levelet kapott a választókerületében élő lakosoktól

Mit szól a fák kivágásához Wittinghoff? Egy kis videó: