Képviselő-testületi ülésen történt, napirendek – 2017.09.19.

Képviselő-testületi ülésen történt, napirendek

Képviselő-testületi ülésen történt események, napirendek, hozzászólások rövid, vázlatos összefoglalója, a 2017.09.19. ülésen történtek.

rövid bevezető

Képviselő-testületi ülésen történt címmel, mint egy új rovat igyekszem bemutatni a napirendeket, hozzászólásokat, fontosabb tudnivalókat. Mindezt vázlatosan, egyszerűen fogalmazva, a teljesség igénye nélkül.

A teljes anyag elérhető a nyilvános rendszeren, amit mindig megosztok. Így ha valakinek valamelyik napirend felkeltette a figyelmét, a teljes anyagot is böngészheti. A fontosabb témákról külön bejegyzésben részletesebben is írok.

Napirend előtt

Löfler Dávid (a szerző): Korábban már felvetettem napirend előtt a rejtélyes süllyedést a Kereszt utca – Szép utca kereszteződésénél. Az ügy kapcsán a Kőhegy csapadékvíz elvezetéséről is írtam. Napirend előtt arra akartam rákérdezni, hogy sikerült-e megfejteni a süllyedés okát, de az ülés előtt tíz perccel (micsoda véletlen?) tájékoztatást kaptam, hogy a parkolót helyreállították és a meghibásodást „vélhetően csapadékvíz kimosódás okozta”.

Így felszólalásomban már csak a lakosokat tájékoztattam és remélem, hogy a probléma többet nem jön elő.

Rejtélyes süllyedés a Kereszt utca - Szép utca kereszteződésénél

Rejtélyes süllyedés a Kereszt utca – Szép utca kereszteződésénél

dr. Sokolowski Márk (Fidesz-KDNP): A Károly király utca és a Baross utca környékén tapasztalható gyakori világítás kimaradást problémáját vetette fel, illetve a BAUHAUS beruházás kapcsán ígért lakossági fórum időpontjáról kérdezett.

A közvilágítás problémáját a hivatal jelzi az ELMŰ felé, hogy a lehető leghamarabb megszűnjön.

BAUHAUS ügyben konkrét időpontra nem érkezett válasz, de az ígéretek szerint lakossági fórumot tart majd a beruházó és az önkormányzat is.

BAUHAUS tanulmányterv: újra napirenden, a civilek tiltakoznak

BAUHAUS tanulmányterv

Több hozzászólás is volt még, ezeket meglehet nézni a városi televízió felvételein, most csak a Fidesz-KDNP frakció hozzászólásait emeltem ki.

Napirendek

A napirendek mellékletei elérhetőek itt.

1. napirendi pont: Budaörs Város Önkormányzat 2017. évi költségvetési rendeletének módosítása

Minden évben készül egy költségvetési rendelet, amit a képviselő-testület az első negyedévben tárgyal, majd elfogadásra kerül. Ebben a költségvetési rendeletben előre megtervezésre kerülnek (a lehető legpontosabban) a várható bevételek és kiadások.

A rendeletmódosításra az évközi állami támogatások beépítése, az időközben a költségvetést érintő határozatok rendeletbe foglalása, a felügyeleti, valamint a saját hatáskörű előirányzat módosítások átvezetése miatt van szükség.

Megdöbbentő számok a Budaörs költségvetésében

2. napirendi pont: Településképi Arculati Kéziköny és a településképi rendelet jóváhagyása

Elkészült a Településképi Arculati Kéziköny és a településképi rendelet, ami a budaörsi lakost, (elsősorban) ház és telektulajdonost érint. A dokumentum színes képekkel, példákkal és szabályokkal próbál iránymutatást adni az új épülő vagy módosuló ingatlanok tekintetében.

Fontosnak tartjuk, hogy ezt a dokumentumot minden budaörsi megismerje és véleményezze. A testületi ülésen kérésünkre a hivatal megerősítette, hogy a lakossághoz eljutott a dokumentum és a lakossági fórumon elhangzottakat beépítették.

Településképi Arculati Kézikönyv Budaörs

Településképi Arculati Kézikönyv Budaörs

3. napirendi pont: A közterületek rendeltetéstől eltérő használatáról szóló önkormányzati rendelet módosítása

A reklámok közzétételével kapcsolatos jogszabályokkal való összhang megteremtése érdekében szükséges rendelet módosítás.

4. napirendi pont: A temetői díjak felülvizsgálata, a temetőkről és a temetkezésről szóló 42/2004. (VI.24.) önkormányzati rendelet módosítása

Jelentősen emelkednek a temetői díjak Budaörsön, a környező települések díjaihoz igazítva. De ez nem érinti a budaörsieket, mert az előterjesztésben szerepel, hogy a Budaörsön lakóhellyel rendelkező elhunytakat, valamint a Budaörsön lakóhellyel rendelkező személyek hozzátartozóikat a továbbiakban kedvezményes díjtételek mellett temettetik el a Budaörsi Köztemetőben.

A kedvezmény százalékban került meghatározásra, ezért az év elején már emelt díjakhoz képest, némi emelkedésre kell számítani. Pontos díjtáblázat az előterjesztésben!

5. napirendi pont: Az állattartásról szóló 59/2004. (X.20.) önkormányzati rendelet módosítása

A helyi szabályozás magasabb szintű jogszabályokkal való összehangolása miatt szükséges módosítás.

6. napirendi pont: Budaörs Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 56/2003. (XII.22.) önkormányzati rendelet módosítása

A helyi szabályozás magasabb szintű jogszabályokkal való összehangolása miatt szükséges módosítás.

7. napirendi pont: Az elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos, egyes önkormányzati rendeletek módosítása

Az elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos módosítások.

8. napirendi pont: Budaörs Város Önkormányzat 2017. évi költségvetésének I. féléves végrehajtásáról szóló beszámoló

Az önkormányzat 2017. I. félévben teljesült bevételeinek alakulását az alábbi diagram szemlélteti:

A költségvetésének I. féléves beszámolója a valós és a tervezett bevételek, kiadások viszonyát mutatja elsősorban. Ebben érdekes tény, hogy az idei első félévben jelentősen elmaradnak az adóbevételek a korábbi években tapasztalt teljesülésekhez képest.

Idén az első féléves adóbevétel teljesülése csupán 44,57%, ami tavaly ilyenkor 51,33% volt! Feltettük a kérdést, hogy mi az oka ennek és mivel igyekeznek a beszedettséget javítani. A beszámolóról korábban itt írtam.

Az elmúlt adóévek első félévében befolyt bevételek éves tervezett bevételhez viszonyított alakulását az alábbi táblázat tartalmazza.

Az elmúlt adóévek első félévében befolyt bevételek éves tervezett bevételhez viszonyított alakulását az alábbi táblázat tartalmazza.

9. napirendi pont: A Rendőrkapitányság kérelme közalkalmazotti státuszok meghosszabbításával kapcsolatosan

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testület támogatja a Budaörsi Rendőrkapitányságnál foglalkoztatott 3 fő közalkalmazotti státusz biztosítását 2018. január 1-jétől 2018. december 31-ig.

10. napirendi pont: A Rendőrkapitányság kérelme gépjármű haszonkölcsön szerződés meghosszabbításával kapcsolatosan

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja az *** rendszámú, Skoda típusú gépjárműre vonatkozóan a haszonkölcsön szerződés meghosszabbítását 2019. december 31-éig.

11. napirendi pont: Érd Hivatásos Tűzoltóságának beszámolója a 2016. évről

12. napirendi pont: Budaörs, Frankhegy közterület fejlesztése (Fátyol utca és környéke) – Cselekvési Program módosítása és Településfejlesztési Együttműködési Szerződés aláírása

13. napirendi pont: Budaörsi víziközművek 2017 – 2031. időszakra vonatkozó gördülő fejlesztési terveinek módosítása

14. napirendi pont: Budaörsi víziközművek 2018 – 2032. évek közötti időszakra vonatkozó gördülő fejlesztési terveinek jóváhagyása

15. napirendi pont: Döntés az Érd és Térsége Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás létrehozásáról szóló Társulási Megállapodás 2. sz. módosításáról

Újabb településsel bővült a társulás, ennek elfogadásáról döntött a testület.

16. napirendi pont: A BKISZ Projekt keretében megépülő, a budaörsi szennyvizek Budapestre való bevezetését szolgáló létesítmények üzemeltetése

17. napirendi pont: Budaörs, Lévai u. 17-27. szám alatti Társasház kérelme

18. napirendi pont: Mindszenty József Római Katolikus Óvoda és Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola határidő hosszabbítási kérelme Esze Tamás u. 1. támfal felújítás támogatására

19. napirendi pont: Előirányzat módosítás a Kamaraerdei Óvoda költségvetésében az Önkormányzat által elvégzett felújítási munka miatt

20. napirendi pont: Javaslat védőnők tanácsadási idejének módosítására

21. napirendi pont: A Hauser József Díj és a Sport Díj adományozása (zárt ülés)

22. napirendi pont: MEGHÍVÓ (tartalmazza, meg kell nyitni)

23. napirendi pont: SÜRGŐSSÉGI ELŐTERJESZTÉS: Budaörsi Csillagfürt Óvoda részére pótelőirányzat biztosítása

24. napirendi pont: SÜRGŐSSÉGI ELŐTERJESZTÉS: Gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár részére pótelőirányzat biztosítása

Bár Wittinghoff már tényként közölte (a testület tudta nélkül) a könyvtárban dolgozókkal, hogy bérkiegészítést kapnak, a testület csak most döntött róla.

A képviselő-testület egyhangúlag fogadta el az előterjesztést, a könyvtár dolgozóira való tekintettel. De felmerül, hogy nem volt elegáns a képviselő-testület tudta és beleegyezése nélkül ilyen ígéretet tenni.

25. napirendi pont: SÜRGŐSSÉGI ELŐTERJESZTÉS: Javaslattétel megyei kitüntető díjakra (zárt ülés)
26. napirendi pont: SÜRGŐSSÉGI ELŐTERJESZTÉS: Zalakerámia Zrt.-vel kötendő településrendezési előszerződés

27. napirendi pont: SÜRGŐSSÉGI ELŐTERJESZTÉS: Az Illyés Gyula Gimnáziumban található 39 m2 területű egyéb helyiség hasznosítása

Gondnoki lakás biztosítása, piaci alapon.

28. napirendi pont: SÜRGŐSSÉGI ELŐTERJESZTÉS: A Budaörs Német Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi Budaörsi Passió előkészületeivel kapcsolatos támogatási kérelme

2018. évi Budaörsi Passió előkészületeivel kapcsolatos támogatás, idén 5 millió forint.