Kő-hegy Akcióterület

Kő-hegy AkcióterületKő-hegy Akcióterület

Kő-hegy Akcióterület – Budaörs Integrált Településfejlesztési stratégiájának dokumentumából. A teljes dokumentum megtekinthető itt. – Lakossági fórum lesz 2017. augusztus 16-án, szerdán 16 órakor.

részlet Budaörs Integrált Településfejlesztési stratégiájának dokumentumából

AZ EGYES AKCIÓTERÜLETEKEN MEGVALÓSÍTÁSRA KERÜLŐ FEJLESZTÉSEK BEMUTATÁSA

A fejezet célja bemutatni, hogy melyek azok a beavatkozások, amelyek megvalósításával a célok elérhetők, és amelyeket az önkormányzat és partnerei az akcióterületen az elkövetkezendő években terveznek elvégezni az akcióterület fizikai, társadalmi-gazdasági és környezeti megújítása érdekében.

AT6. Kő-hegy Akcióterület

Kő-hegy Akcióterület

Kő-hegy Akcióterület

Az akcióterület kijelölése, elhelyezkedése a városszövetben, illeszkedése stratégiai célokhoz

Az akcióterület elhelyezkedése: Kőhegy ahogy korábban is jelenleg is nagyon szorosan kapcsolódik a város életéhez, közvetlenül az Óváros szerves részeként a szőlőművelésből eredő présházaknak és borospincék népesítették be a múlt századokban. A terület a Város központi részeként a Szabadság úttól É-ra az Ó-temetők és a Kálvária domb közötti területen helyezkedik el. Az akcióterület határa: Víztorony utca, Kőhát utca, Temető menti utca, Naphegy utca, Farkasréti utca, Kossuth Lajos utca, Maros utca, Csap utca, Máriavölgy utca, Budakeszi utca, Frankhegy által határolt terület.

Az akcióterületen végrehajtandó projektek a következő stratégiai célok megvalósulásához járulnak hozzá:
S1; S2; S3; S4; S6; S7; S8;

A terület rövid bemutatása, az akcióterületen végrehajtandó beavatkozások

Kőhegy Budaörs egyik emblematikus természeti képződménye, mely tetején látható a festői kápolna. A Város életében a múlt századokban jelentős gazdasági szerepet töltött be a szőlőtermesztés és a borászat, mely tevékenységhez kapcsolódóan a Kőhegy lankásabb részeit a présházak, vagyis a borospincék népesítették be.

Azóta a gazdasági körülmények megváltoztak, a mezőgazdasági termelés háttérbe szorult, és így a borkésztés hagyománya is szinte teljesen eltűnt a területről. A pincék jelentős része lebontásra került, de amelyek megmaradtak közülük, azok – az egykori dűlőutak helyén futó szabálytalan utcahálózattal karöltve – sajátos karaktert adnak a városrésznek. A Kőhegy Budaörs legkülönlegesebb és egyben legambivalensebb része. Egyszerre jelent számunkra egy történelemmel mélyen átható, sajátos hangulatú és festői szépségű városrészt, és egyben egy hatalmas elszalaszthatatlan lehetőséget.

A terület komplex fejlesztésével kapcsolatban 2016-2017 évben az Intramuros Építész kft. elkészített egy Rehabilitációs tervet, mely minden Kőheggyel kapcsolatban ezidáig készült dokumentációt alapul véve az alábbi koncepcionális „eltérő karakterű sűrűsödési pontot” realizált, amelyek talán egy életképes fejlesztés alapjai lehetnek:

1. A Kőhegy, mint turisztikai célpont;

2. A Kálvária tér, mint szolgáltatási és kulturális gócpont;

3. Az Ótemető fölötti terület, mint kihasználatlan szolgáltatási gócpont;

4. Máriavölgy utcai présház sor;

5. Odvas hegy turistaútvonalhoz kapcsolódó pincék;

6. Nefelejcs utcai kis park;

7. Máriavölgy utca – Budakeszi utca közötti pincék;

8. Kőfejtő – Kőláb – Kőhíd utcák találkozása.

A koncepcióban megfogalmazott konkrét projektelemek egyenlőre nem lettek képviselő-testület által, így azok projektelemként való beemelése nem

Az akcióterület tulajdonviszonyai

Az akcióterület tulajdonviszonyai

Az akcióterület tulajdonviszonyai

Önkormányzati tulajdon az akcióterületen:

Az akcióterületen jelentős az önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanállomány.

A fejlesztési akció keretén belül tervezett projektek (AT6)

A fejlesztési akció keretén belül tervezett projektek (AT6)

A fejlesztési akció keretén belül tervezett projektek (AT6)

Akcióterületek tartalomjegyzéke:

Nyugati Fejlesztései területek Akcióterület

Törökugrató Akcióterület

Alsószállás Akcióterület

Frankhegy Akcióterület

Templom tér és környéke Akcióterület

Kő-hegy Akcióterület

Budaörs Alközpont Akcióterület

Szilvás Akcióterület

Kamaraerdő Tétényi-fennsík Akcióterület

Volt PVCSV – Kenyérgyár Akcióterület