Templom tér és környéke Akcióterület

Templom tér és környéke Akcióterület

Templom tér és környéke Akcióterület – Budaörs Integrált Településfejlesztési stratégiájának dokumentumából. A teljes dokumentum megtekinthető itt. – Lakossági fórum lesz 2017. augusztus 16-án, szerdán 16 órakor.

részlet Budaörs Integrált Településfejlesztési stratégiájának dokumentumából

AZ EGYES AKCIÓTERÜLETEKEN MEGVALÓSÍTÁSRA KERÜLŐ FEJLESZTÉSEK BEMUTATÁSA

A fejezet célja bemutatni, hogy melyek azok a beavatkozások, amelyek megvalósításával a célok elérhetők, és amelyeket az önkormányzat és partnerei az akcióterületen az elkövetkezendő években terveznek elvégezni az akcióterület fizikai, társadalmi-gazdasági és környezeti megújítása érdekében.

AT5. Templom tér és környéke Akcióterület

Templom tér és környéke Akcióterület

Az akcióterület kijelölése, elhelyezkedése a városszövetben, illeszkedése stratégiai célokhoz

Az akcióterület elhelyezkedése:

Az Ófalú súlypontjában található Templom térre szerveződő tömbök Az akcióterület határa:

Clementis L. utca; Arany J. utca; Stefánia u.; Nefelejcs u.; Farkasréti út; Bokréta köz; Az akcióterületen végrehajtandó projektek a következő stratégiai célok megvalósulásához járulnak hozzá: S1; S2; S6; S7; S9;

Templom tér és környéke AkcióterületA terület rövid bemutatása, az akcióterületen végrehajtandó beavatkozások

Az akcióterület területén számos intézmény található, ez tekinthető a település egyik központjának, mely alkalmanként működik valódi közösségi központként. Az akcióterületen található a Szent Benedek Gimnázium, a Mindszenty József Római Katolikus Óvoda és Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola, a Volt Posta-, valamint a Zichy uradalmi major épületállománya.

A végrehajtandó beavatkozások célja, hogy kihasználva a terület potenciáljait (pl: jelentős önkormányzati ingatlanállomány, patinás épületállomány), olyan valódi közösségi terek jöjjenek létre, melyek Budaörshöz méltó központi területévé emelhetik a Templom tér és környékét. A fejlesztések során közterületi fejlesztések, magas minőségű kiskereskedelmi és vendéglátó szolgáltatások megjelenése, kulturális intézményhálózat bővítése, művészeti központ létrehozása, parkolóhelyek és új közterületi struktúra kialakítása, valamint közoktatási intézmények fejlesztései tervezettek közép- hosszútávon.

Az akcióterület tulajdonviszonyai

Önkormányzati tulajdon az akcióterületen:

A térképen ábrázoltak alapján megállapítható, hogy a területen jelentős az önkormányzati ingatlanállomány.

A fejlesztési akció keretén belül tervezett projektek (AT5)

A fejlesztési akció keretén belül tervezett projektek (AT5)

A fejlesztési akció keretén belül tervezett projektek (AT5)

A fejlesztési akció keretén belül tervezett projektek (AT5)

A fejlesztési akció keretén belül tervezett projektek (AT5)

Akcióterületek tartalomjegyzéke:

Nyugati Fejlesztései területek Akcióterület

Törökugrató Akcióterület

Alsószállás Akcióterület

Frankhegy Akcióterület

Templom tér és környéke Akcióterület

Kő-hegy Akcióterület

Budaörs Alközpont Akcióterület

Szilvás Akcióterület

Kamaraerdő Tétényi-fennsík Akcióterület

Volt PVCSV – Kenyérgyár Akcióterület