Törökugrató Akcióterület

Törökugrató AkcióterületTörökugrató Akcióterület

Törökugrató Akcióterület – Budaörs Integrált Településfejlesztési stratégiájának dokumentumából. A teljes dokumentum megtekinthető itt. – Lakossági fórum lesz 2017. augusztus 16-án, szerdán 16 órakor.

részlet Budaörs Integrált Településfejlesztési stratégiájának dokumentumából

AZ EGYES AKCIÓTERÜLETEKEN MEGVALÓSÍTÁSRA KERÜLŐ FEJLESZTÉSEK BEMUTATÁSA

A fejezet célja bemutatni, hogy melyek azok a beavatkozások, amelyek megvalósításával a célok elérhetők, és amelyeket az önkormányzat és partnerei az akcióterületen az elkövetkezendő években terveznek elvégezni az akcióterület fizikai, társadalmi-gazdasági és környezeti megújítása érdekében.

AT2. Törökugrató Akcióterület

Az akcióterület kijelölése, elhelyezkedése a városszövetben, illeszkedése stratégiai célokhoz

Az akcióterület elhelyezkedése:

Törökugrató Akcióterület

Az akcióterület elhelyezkedése

A Város egyik emblematikus geomorfológiai adottsága a Törökugrató, mely védett természeti értékekben is
bővelkedik. Az akcióterület ezen természeti adottságokat magába foglaló ingatlanokat tartalmazza, melyek a Város
D-Ny-i területén a Szabadság úttól délre a Rezeda utca, Bazsarózsa utca és a Kökörcsin utca közötti területen található.
Az akcióterület határa:

lásd térképen.
Az akcióterületen végrehajtandó
projektek a következő stratégiai célok megvalósulásához járulnak hozzá: S1, S6, S7, S8,

A terület rövid bemutatása, az akcióterületen végrehajtandó beavatkozások

A Budai-hegység legdélebbi hegycsúcsa, Budaörs jellegzetes hegye a város címerében is szerepel. A 249 méter magas, védett hegycsúcshoz közeli, egykori kőbányában több millió éves állati és növényi maradványok is fellelhetőek.

Az akcióterületen a természeti- és természetvédelmi potenciálok kiaknázása a cél és olyan turisztikai beruházások megvalósításai tervezettek, melyek méltóak e hely szellemiségéhez és folytatásai az eddig megkezdett sikeres fejlesztéseknek (Törökugrató tanösvény IV. ütem, Bányagödör hasznosítása, Mohakert projekt).

Ennek szellemiségében kiemelkedő a Törökugratói tanösvény-rendszer, melynek főbb céljai a természeti értékek bemutatása, az ismeretterjesztés, oktatás a legkisebb mértékű zavarással. Teljes megvalósítását követően a Törökugrató déli lábánál található erdő területről a legmagasabb ponton áthaladva és az északi oldalon leereszkedve fogja a tanösvény-rendszer bemutatni a növénytakarót, a növénytársulások változását és a növényfajok sokszínűségét, a telepített akácost és fenyvest, a lábra kapó melegkedvelő tölgyest, nyílt és zárt dolomit-sziklagyepet, lejtő-sztyepprétet, karsztbokor-erdőt. Eddig megvalósult az erdőterületen külön útvonalon vezetve, a 10 állomásból álló erdei tanösvény az erdei ökoszisztéma bemutatása érdekében, és 10 eszköz kihelyezésével a tornaösvény.

2010. évben került sor a Törökugrató legmagasabb, csodálatos panorámájú pontját és az egykori bánya udvar területét érintő, a dolomit gyeptársulást bemutató Naprózsa fantázia névvel elnevezett tanösvény szakasz kialakítására.

Törökugrató Akcióterület

Az akcióterület tulajdonviszonyai

2014. évben a készült el a Kövirózsa elnevezésű tanösvény.

A tanösvény-rendszer utolsó, még nem kialakított eleme, a hegytetőről az északi szinte függőleges sziklafal két oldalán fogja levezetni a látogatókat a Horthy kapuhoz (Törökugrató tanösvény IV. ütem). A teljes kiépítést követően összeköttetés valósul meg a déli hegylábtól a Törökugrató legmagasabb pontján keresztül a Törökugrató északi hegylábáig terjedő terület között, olyan módon, hogy a tanösvény rendszer információkkal (tanösvény-állomások), programokkal (játszótér, erdei tornapálya, egyéb foglalkoztatókkal) szolgál az érdeklődő látogatók, szabadidejüket eltöltő lakosok számára egy-két órás vagy a teljes területet bejárva egész napos programot kínálva, a rekreációs lehetőségeket bővítve.

A „Hiányzoona” projekt megvalósítása a felhagyott bányagödörben, a kihalt állatfajok bemutatóhelye lenne, egyfajta szabadtéri múzeum, amely az egyre bővülő anyagával a természettudományos ismeretterjesztést szolgálná (Bányagödör hasznosítása). A ráépülő kapcsolódó szolgáltatások (pl. vendéglátás) a Mohakertbe települnének (Mohakert projekt).

Az akcióterület tulajdonviszonyai

Önkormányzati tulajdon az akcióterületen:

Az akcióterület természeti értékeit felölelő ingatlanjai önkormányzati tulajdonban vannak, így a tervezett fejlesztések megvalósításai nem ütközhetnek tulajdonviszony szintű problémákba.

A fejlesztési akció keretén belül tervezett projektek (AT2)

A fejlesztési akció keretén belül tervezett projektek (AT2)

A fejlesztési akció keretén belül tervezett projektek (AT2)

Akcióterületek tartalomjegyzéke:

Nyugati Fejlesztései területek Akcióterület

Törökugrató Akcióterület

Alsószállás Akcióterület

Frankhegy Akcióterület

Templom tér és környéke Akcióterület

Kő-hegy Akcióterület

Budaörs Alközpont Akcióterület

Szilvás Akcióterület

Kamaraerdő Tétényi-fennsík Akcióterület

Volt PVCSV – Kenyérgyár Akcióterület