Volt PVCSV – Kenyérgyár Akcióterület

Volt PVCSV - Kenyérgyár AkcióterületVolt PVCSV - Kenyérgyár Akcióterület

Volt PVCSV – Kenyérgyár Akcióterület – Budaörs Integrált Településfejlesztési stratégiájának dokumentumából. A teljes dokumentum megtekinthető itt. – Lakossági fórum lesz 2017. augusztus 16-án, szerdán 16 órakor.

részlet Budaörs Integrált Településfejlesztési stratégiájának dokumentumából

AZ EGYES AKCIÓTERÜLETEKEN MEGVALÓSÍTÁSRA KERÜLŐ FEJLESZTÉSEK BEMUTATÁSA

A fejezet célja bemutatni, hogy melyek azok a beavatkozások, amelyek megvalósításával a célok elérhetők, és amelyeket az önkormányzat és partnerei az akcióterületen az elkövetkezendő években terveznek elvégezni az akcióterület fizikai, társadalmi-gazdasági és környezeti megújítása érdekében.

AT10. Volt PVCSV – Kenyérgyár Akcióterület

Az akcióterület kijelölése, elhelyezkedése a városszövetben, illeszkedése stratégiai célokhoz

Az akcióterület elhelyezkedése:

A Város központi részén található az akcióterület a Szabadság úttól D-re és a Baross utcától É-ra, a Bretzfeld utca és a
Komáromi utca között.

Az akcióterület határa:

Lévai utca – Komáromi utca – Baross utca – Bretzfeld utca által határolt tömb

Az akcióterületen végrehajtandó projektek a következő stratégiai célok megvalósulásához járulnak hozzá:

S2; S3; S4; S10;

A terület rövid bemutatása, az akcióterületen végrehajtandó beavatkozások

Volt PVCSV - Kenyérgyár Akcióterület

Volt PVCSV – Kenyérgyár Akcióterület

A központi elhelyezkedése, infrastrukturális állátottsága miatt jelentős fejlesztési potenciállal rendelkező területként számon tartott terület, melyet a 2002-ben elfogadott – jelenleg felülvizsgálat alatt álló – településfejlesztési koncepció is Budaörs elsőszámú intézményfejlesztési területei közé sorolja, melyen a nagyobb területigénnyel fellépő intézmények számára kell területet biztosítani. A területen nagy volumenű beruházás valósulhat meg, mely Budaörs arculatának meghatározó elemévé válhat. A beépíthetőség kereteit jelenleg folyamatban lévő szabályozási terv módosítás fogják meghatározni. A tömb közép- hosszú távú beépülése (a 256/2016. (XII.05.) TFVB sz. határozat alapján max. 100 lakás, a kereskedelem-szolgáltatás, irodafunkció 25.000 m2 maximális bruttó szintterülettel) jelentős hatással lesz a környező közúthálózatra, melyek csomóponti fejlesztéseket tesznek szükségessé a tömb közvetlen környezetében.

Az akcióterület tulajdonviszonyai Önkormányzati tulajdon az akcióterületen:

Az akcióterület fejlesztési ingatlanjai magántulajdonban vannak, az önkormányzat tulajdonában a határoló közterületek vannak.

A fejlesztési akció keretén belül tervezett projektek (AT2)

A fejlesztési akció keretén belül tervezett projektek (AT2)

A fejlesztési akció keretén belül tervezett projektek (AT2)

Akcióterületek tartalomjegyzéke:

Nyugati Fejlesztései területek Akcióterület

Törökugrató Akcióterület

Alsószállás Akcióterület

Frankhegy Akcióterület

Templom tér és környéke Akcióterület

Kő-hegy Akcióterület

Budaörs Alközpont Akcióterület

Szilvás Akcióterület

Kamaraerdő Tétényi-fennsík Akcióterület

Volt PVCSV – Kenyérgyár Akcióterület